Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w gospodarowaniu i zarządzaniu przestrzenią - Maciej Nowak - ebook

Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w gospodarowaniu i zarządzaniu przestrzenią ebook

Maciej Nowak

0,0
62,00 zł

Opis

„Zarządzanie przestrzenią jest problemem w istocie nowym, łączącym elementy zarządzania i planowania. Brakuje, jak dotychczas, w literaturze przedmiotu szerszych badań nad tym problemem (...) W tym też względzie uważam, że podjęty problem jest ważnym, wartym badań pozbawionych emocji, a opartych tylko na przesłankach naukowych. Uważam zatem, że temat jest przydatny dla rozwoju wiedzy i praktyki planowania przestrzenne­go."
Z recenzji Prof. Ryszarda Cymermana

W książce scharakteryzowano:
- instrumenty zarządzania przestrzenią na szczeblu lokalnym,
- rolę decyzji lokalizacyjnych w procesie inwestycyjnym,
- sposoby prowadzenia polityki przestrzennej przez gminy w całej Polsce,
- najważniejsze problemy związane z wydawaniem decyzji lokalizacyjnych oraz proponowane sposoby ich rozwiązywania.

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF
Oceny
0,0
0
0
0
0
0