Decyzja administracyjna w indywidualnych sprawach studentów i doktorantów - Paweł Dańczak - ebook + książka

Decyzja administracyjna w indywidualnych sprawach studentów i doktorantów ebook

Paweł Dańczak

0,0
84,51 zł

lub
Opis

Celem książki jest przekrojowa analiza funkcji, jaką pełnią przepisy kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie indywidualnych spraw studentów i doktorantów. W publikacji poruszono zagadnienia istotne z punktu widzenia praktycznego stosowania prawa przez organy uczestniczące w procesie rozstrzygania indywidualnych spraw studentów i doktorantów, np. nadania stopnia naukowego doktora oraz sądowej kontroli wydawanych w tym zakresie rozstrzygnięć, w tym m.in. kwestie:

  • typologii rozstrzygnięć podejmowanych przez organy szkół wyższych, ze wskazaniem, które z nich przyjmują formę decyzji w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,
  • stron postępowań dotyczących indywidualnych spraw studentów i doktorantów,
  • prowadzenia postępowania wyjaśniającego w wybranych sprawach studencko-doktoranckich,
  • weryfikacji decyzji w postępowaniu odwoławczym oraz w trybach nadzwyczajnych.

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi lub dowolnej aplikacji obsługującej format:

EPUB