Dawno zagubieni kochankowie - Alistair A. Tarwid - ebook

Dawno zagubieni kochankowie ebook

Alistair A. Tarwid

0,0
10,25 zł

lub
Opis

W twórczości Alistaira A. Tarwida pewne rzeczy można wyrazić poprzez malarstwo, niektóre poprzez śpiew, a inne tylko poprzez poezję. Recenzent poezji, dr Henryk Pustkowski pisze, że "wiersze Tarwida są zakorzenione w duchu angielskiej poezji metafizycznej; nawet to, co wydaje się  na pierwszy rzut oka prostą ekspresją zwykłych zdarzeń ujawnia głębszy sens tego, co widzimy i czujemy wokół nas. To są mądre, piękne i pocieszające wiersze".For Alistair A. Tarwid there are some things you can express through painting, some through song, and others only through poetry. Poetry critic Dr. Henryk Pustkowski writes that "Tarwid’s  poems are rooted in the spirit of English metaphysical poetry; with even what seem at first glance to be simple expressions of ordinary events he shows a depth of insight that reveals a deeper meaning to what we see and feel around us. These are clever, beautiful and comforting poems“.


Alistair A. Tarwid was born in Wallingford, England in 1953

The son of a Pole and a Scot, he grew up in England, Kenya, Yemen and Singapore.

Originally an archaeologist and painter, Alistair A. Tarwid is now a translator and interpreter living on the German-Danish border. He has also appeared on the stage, acting in Low German dialect plays.


Marek Łukaszewicz

urodził się w Dzierżoniowie w 1958 roku. Uczęszczał do Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Pięknych w Paryżu. Zajmuje się literaturą i tworzeniem gier logicznych. Obecnie mieszka w Łodzi.

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi lub dowolnej aplikacji obsługującej format:

EPUB
MOBI

Liczba stron: 26
Alistair A. Tarwid

Long Lost Lovers Dawno zagubieni kochankowie

a collection of poems zbiór poezji

© Copyright by

Alistair A. Tarwid & e-bookowo

translation / tłumaczenie Marek Łukaszewicz

cover design / projekt okładki Alistair A. Tarwid

ISBN 978-83-7859-488-8

Wydawca: Wydawnictwo internetowe e-bookowo

www.e-bookowo.pl

Kontakt: [email protected]

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Kopiowanie, rozpowszechnianie części lub całości

bez zgody wydawcy zabronione

Wydanie I 2015

Konwersja do epubA3M Agencja Internetowa

Biographical note

Alistair A. Tarwid was born in Wallingford, England in 1953

The son of a Pole and a Scot, he grew up in England, Kenya, Yemen and Singapore.

Originally an archaeologist and painter, Alistair A. Tarwid is now a translator and interpreter living on the German-Danish border. He has also appeared on the stage, acting in Low German dialect plays.

Marek Łukaszewicz was born in Dzierżoniow, Poland in 1958, and trained at the École de Beaux Arts in Paris. He is a writer and inventor of logical games living in Łódź, Poland.

Notka biograficzna

Alistair A. Tarwid urodził się w Wallingford w Anglii w 1953 roku.

Syn Polaka i Szkotki, wychowywał się w Anglii, Kenii, Jemenie i Singapurze.

W początkowym okresie życia był archeologiem i artystą malarzem, obecnie zajmuje się tłumaczeniami. Alistair A. Tarwid mieszka na pograniczu niemiecko-duńskim. Występuje także na scenie, grając sztuki w dialekcie dolnoniemieckim.

Marek Łukaszewicz urodził się w Dzierżoniowie w 1958 roku. Uczęszczał do Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Pięknych w Paryżu. Zajmuje się literaturą i tworzeniem gier logicznych. Obecnie mieszka w Łodzi.

Heal me

i prayed i was a cripple

that you would pity me

lay your hands upon me

and heal me

Uzdrawiaj

Modliłem się o ułomność,

by litość Twoją poczuć;

połóż na mnie rękę

i... uzdrawiaj

Still no word

still no word

and the telephone

stands

like a monument

cold

and somehow foreign

sadness

loneliness

and always

the question

why

Ciągle bez słowa

ciągle bez słowa...

i ten telefon

niczym pomnik

zimny,

czasem obcy

smutek,

samotność,

zawsze z tym pytaniem

dlaczego

The sun was shining

was the sun shining for us?

did the clouds part for our togetherness?

the sun was shining

there were no clouds

we were together

was that not enough?

Świeciło słońce

Czy to dla nas świeciło słońce?

Czy chmury rozstąpiły się dla naszej wspólności?

Słońce świeciło,

nie było chmur,

byliśmy razem.

Czyż to nie wystarczy?

Culture has its price

waiting for the performance

sitting with a crowd of five

enter the sixth

not what you’d call

a full house

my heart goes out to the performers

culture has its price

Kultura miewa swoją cenę

Wyczekując przedstawienia

siedzę w tłumie pięciu,

gdy przybywa szósty

nie nazwałbyś tego

pełnym domem

moje serce bije dla wykonawców

kultura miewa swoją cenę

Time was

time was

i loved you for your body

dreamed on

and sought your soul

tonight i stayed with your body

enough for the moment

Był czas

Był czas,

gdy kochałem Cię dla ciała.

Śniąc o nim

szukałem twej duszy.

Dziś nocą byłem z twoim ciałem.

Dosyć na tę chwilę!

Long time lovers

long time lovers

need