Controlling we wspomaganiu zarządzania uczelnią niepubliczną funkcjonującą w Polsce - Elżbieta Janczyk-Strzała - ebook + książka

Controlling we wspomaganiu zarządzania uczelnią niepubliczną funkcjonującą w Polsce ebook

Janczyk-Strzała Elżbieta

0,0
60,00 zł

Opis

Książka wypełnia istniejącą lukę, jako źródło informacji o możliwościach zastosowania controllingu w tak specyficznych jednostkach, jak uczelnie niepu­bliczne. Zawarte w niej wnioski mogą posłużyć jako zalecenia i rekomendacje dla osób zarządzających uczelniami oraz innym osobom pragnącym zgłę­bić omawianą problematykę. Zaproponowana koncepcja controllingu „wzbogaconego", rozszerzonego o pewne elementy zaczerpnięte z innych nowo­czesnych koncepcji i metod zarządzania uczelniami niepublicznymi stanowi inspirację do jej weryfikacji w praktyce gospodarczej oraz do dalszych na­ukowych poszukiwań.

„Autorka przeprowadziła pierwszą w literaturze kompleksową ewaluację systemów rachunkowości zarządczej (controllingu) stosowanych przez pol­skie uczelnie niepubliczne za pomocą wywiadu. Dzięki tym badaniom lepiej rozumiemy perspektywy systemów zarządzania informacją w uczelniach nie­publicznych działających w Polsce.
Przeprowadzono również analizę porównawczą uczelni działających w Polsce oraz za granicą.
Uwieńczeniem badań jest oryginalna modelowa koncepcja wdrażania controllingu „wzbogaconego" w uczelni niepublicznej, korespondująca ze współ­czesnymi koncepcjami zarządzania."
Z recenzji dr. hab. Andrzeja Piosika, prof. UE w Katowicach

„Niniejsza monografia stanowi:
- ważny i obszerny, wieloaspektowy przyczynek naukowy z zakresu wspomagania controllingowego zarządzania niepublicznymi szkołami wyższymi,
- zawiera wytyczne dotyczące upowszechniania i rozwoju controllingu w szkołach wyższych."
Z recenzji prof. dr hab. Beaty Zofii Filipiak, prof. nadzw. WSB w Poznaniu

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF