CIT 2018 komentarz - Marek Smakuszewski - książka

CIT 2018 komentarz książka papierowa

Marek Smakuszewski

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

CIT 2018. Komentarz zawiera praktyczne omówienie każdego przepisu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Uwzględnia zmiany, które weszły w życie 1 stycznia 2018 r. Przewidywany termin wydania publikacji to kwiecień 2018 r.

Nasza publikacja zawiera nie tylko klasyczny, prawniczy komentarz do konkretnych przepisów, lecz także praktyczne przykłady i wzory pokazujące, jak przedsiębiorcy powinni rozliczać się podatkowo. Autor przedstawia także aktualne stanowisko organów podatkowych, omawia orzecznictwo sądów krajowych i Trybunału Sprawiedliwości UE. To jedyny na rynku komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który omawia przepisy, koncentrując się na ich praktycznym aspekcie.

W publikacji znajdziemy odpowiedzi na nurtujące wszystkich podatników CIT pytania dotyczące m.in.:
•rozliczania nieodpłatnych świadczeń,
•rozliczania kosztów podatkowych,
•ustalania terminów powstania obowiązków podatkowych,
•sporządzania dokumentacji cen transferowych,
•zasad amortyzacji,
•rozliczania podatkowego leasingu,
•opodatkowania nieruchomości komercyjnych,
•zwiększenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, poniżej której można poniesiony wydatek zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów bez konieczności jego amortyzacji,
•podatkowych grup kapitałowych,
•opodatkowania dochodów spółek kontrolowanych (CFC),
•pożyczki partycypacyjnej,
•katalogu przychodów opodatkowanych podatkiem dochodowym uzyskiwanych na terytorium Polski przez nierezydentów,
•określenia limitu, do którego mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów straty z odpłatnego zbycia wierzytelności oraz wierzytelności umorzone.

W komentarzu zostały uwzględnione oraz szczegółowo omówione nowelizacje ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, które weszły w życie 1 stycznia 2018 r. Nowe regulacje prawne wprowadzają:
•zyski kapitałowe – jako nowe źródło przychodów,
•brak obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej w ramach transakcji objętych porozumieniem cenowym,
•możliwość zmniejszenia podstawy opodatkowania o wartość nieuregulowanej wierzytelności,
•wyłączenie z kosztów podatkowych wpłat na rachunek inny niż z wykazu podatników VAT czynnych,
•modyfikacje w przepisach o zagranicznych spółkach kontrolowanych,
•zmiany w sposobie opodatkowania podatkowych grup kapitałowych,
•limit dla tzw. transakcji niematerialnych z podmiotami powiązanymi,
•likwidację cienkiej kapitalizacji i nowe przepisy o odsetkach,
•wyłączenie nagród z zysku z kosztów podatkowych,
•możliwość łatwiejszego dla fiskusa szacowania nieodpłatnych przekazań podmiotom powiązanym.O Autorze :

Autorem publikacji jest Marek Smakuszewski – prawnik, doradca podatkowy mający ponad dwudziestoletnie doświadczenie w pracy w kancelariach prawnych, spółkach doradztwa podatkowego oraz międzynarodowych firmach audytorskich. Specjalizuje się w doradztwie podatkowym dotyczącym m.in. podatku dochodowego, ze szczególnym uwzględnieniem cen transferowych dla przedsiębiorców z branży ubezpieczeniowej, IT, FMCG. Napisał kilkaset artykułów i komentarzy o tematyce prawnej i podatkowej. Przeprowadził też liczne szkolenia w tym zakresie. W wydawnictwie INFOR jest znanym i cenionym autorem, m.in. w MONITORZE księgowego.
Dodatkowo przy zakupie praktycznego komentarza Klienci otrzymują:
1.Bezpłatny dostęp do serwisu INFORLEX Prawo
2.Raport Specjalny - "CIT 2018. Plusy i minusy zmian"

Liczba stron: 1300

Format (wymiary): 16.5x23.5cm

ISBN: 9788365947277