Ciężar dowodu i obowiązek dowodzenia w procesie karnym - Jarosław Zagrodnik, Wojciech Jasiński, Dagmara Gruszecka - ebook

Ciężar dowodu i obowiązek dowodzenia w procesie karnym ebook

Jarosław Zagrodnik, Dagmara Gruszecka, Wojciech Jasiński

0,0
129,00 zł

lub
Opis

W książce poddano analizie pojęcia ciężaru dowodu i obowiązku dowodzenia oraz ich relację do podstawowych zasad procesu karnego: zasady domniemania niewinności, kontradyktoryjności, prawdy, legalizmu i oportunizmu, a także celów procesu karnego wyrażonych w ustawie i doktrynie prawa karnego procesowego.
Przedstawiono zasadność rozróżniania pojęć ciężar dowodu i obowiązek dowodzenia . Omówiono również dopuszczalność odwrócenia ciężaru dowodu oraz jego zgodność z zasadą domniemania niewinności.
W opracowaniu przybliżono ponadto dorobek nauki procesu cywilnego w odniesieniu do problematyki ciężaru dowodu i obowiązku dowodzenia, porównano osiągnięcia nauki prawa cywilnego procesowego z osiągnięciami prawa karnego procesowego w kontekście użyteczności dorobku cywilistycznego z perspektywy procesu karnego.
Książka przeznaczona jest dla adwokatów, radców prawnych, sędziów oraz prokuratorów. Zainteresuje także pracowników naukowych.

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi lub dowolnej aplikacji obsługującej format:

EPUB
PDF


Podobne