Biblia w 365 dni. Plan czytania Pisma Świętego - Gordon L. Addington - darmowy ebook

Biblia w 365 dni. Plan czytania Pisma Świętego ebook

Gordon L. Addington

4,0
0,00 zł

lub
Opis

„Biblia w 365 dni” to plan czytania Pisma Świętego, pomagający w lekturze 66 ksiąg Biblii w ciągu jednego roku. Plan ten nie jest oparty na prostym podziale kolejnych ksiąg na równe części do systematycznego czytania, a na równoczesnej lekturze ksiąg Starego i Nowego Testamentu. W ten sposób teksty z obu części Biblii wzajemnie się uzupełniają. Fragmenty opisujące poszczególne wydarzenia zostały – w większości przypadków – umieszczone w porządku chronologicznym, a ich zapowiedzi zawarte w księgach prorockich zostały zestawione z opisem wydarzeń w księgach historycznych.

„Rezerwując 20 minut dziennie, w ciągu roku przeczytasz całe Pismo Święte! Będzie to duchowa podróż, która może zmienić Twoje życie!”– Gordon L. Addington.

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi lub dowolnej aplikacji obsługującej format:

EPUB
MOBI

Liczba stron: 34

Popularność
BIBLIA w 365 dniPlan czytania Pisma Świętego

Gordon L. Addington

Biblia w 365 dni Plan czytania Pisma Świętego

Plan pochodzi z przewodnika Discovering the Bible Opracowanie: Gordon L. Addington

Tłumaczenie: Zbigniew Szalbot

Redakcja: Jarosław Jankowski

Projekt okładki: Studio Aquarel

Konwersja ebooka i redakcja techniczna: Zbigniew Szalbot

Cytaty biblijne: Biblia Warszawska © Towarzystwo Biblijne w Polsce, 2005

Original edition © 1994–2005 by Gordon L. Addington

Polish translation © 2008-2012 by Fundacja Ewangeliczna

Ebook edition © 2013 by Logos Media

Publikacja powstała we współpracy z Fundacją Ewangeliczną.

Wydawca: Logos Media

EPUB: ISBN 978-83-63837-22-8 MOBI: ISBN 978-83-63837-23-5

Patronat:

Wstęp

Biblia jest Bożą historią zbawienia. Temat ten jest w niej obecny od samego początku – do końca.

W 24 rozdziale Ewangelii wg św. Łukasza znajduje się godny odnotowania zapis pewnego studium biblijnego. Ma ono miejsce zaraz po zmartwychwstaniu Jezusa. Dwóch uczniów podążało do wsi Emaus. Słyszeli już pogłoski o zmartwychwstaniu, ale nie byli przekonani co do prawdziwości tej historii. Jezus przyłączył się do nich (choć „oczy ich były zasłonięte, tak, że go poznać nie mogli”) i zapytał ich o temat rozmowy, która najwyraźniej dotyczyła śmierci ich duchowego Przywódcy. W tym momencie Jezus zaczął wyjaśniać, co Pisma Starego Testamentu mówią o Jego przyjściu, śmierci i zmartwychwstaniu. Pozwala nam to wnioskować, że Biblia zawiera wiele takich odniesień (por. Ewangelia Łukasza 24:27). Jego słowa pobudziły umysły i serca uczniów (w. 32). Pojęli Pisma w nowy sposób i spojrzeli na Pana Jezusa w nowym świetle. Pisma stały się dla nich historią zbawienia!

Chociaż studiuję Biblię od wielu lat, opis zawarty w 24 rozdziale Ewangelii wg św. Łukasza intryguje mnie. Jest to studium Biblii, w którym bardzo chciałbym wziąć udział! Dziś posiadamy pełen kanon ksiąg biblijnych. Systematycznie czytając je zacząłem szukać fragmentów, o których Jezus mógł wspomnieć. Oczywiście nie mam pojęcia, którymi cytatami z Pisma Jezus posłużył się w rozmowie z uczniami, ale wiemy, że było to wiele tekstów Starego Testamentu (por. Ewangelia Łukasza 24:27). Znajdujemy tam dosłownie dziesiątki fragmentów mówiących o przyjściu Mesjasza lub o wydarzeniach związanych z Jego przyjściem. Są to odniesienia zarówno do pierwszego, jak i drugiego przyjścia Chrystusa.

Interesujące jest to, że tak wiele starotestamentowych odniesień do Jezusa odnosi się właśnie do Jego drugiego przyjścia. Podkreśla to fakt, że krzyż jest centralnym punktem historii, lecz że istnieje także bardzo ważny punkt końcowy w historii zbawienia – wprowadzenie wierzących do chwały Jezusa Chrystusa.

Współczesny Kościół zbyt długo zaniedbywał Stary Testament. Mam nadzieję, że wielu użytkowników tego planu, dzięki systematycznej lekturze Biblii, odkryje ją na nowo i pozwoli Bożemu Słowu przemawiać.

Życzę Ci, abyś odkrył w Biblii historię odkupienia i byś lepiej poznał Jezusa, będącego kluczem do tej historii i zarazem jej centrum!

AUTOR

Wskazówki pomocne w korzystaniu z planu czytania Biblii

Drogi Przyjacielu!

Przed Tobą duchowa podróż, która może zmienić Twoje życie! Żadna książka nie jest w stanie przekształcić umysłu i serca w taki sposób, w jaki czyni to Boże Słowo. Celem tego planu czytania Biblii jest zachęta do systematycznej lektury Pisma Świętego. Głównym poselstwem płynącym z kart Biblii jest przesłanie o grzechu człowieka i Bożej odpowiedzi na grzech – odkupieniu ludzkości przez Jezusa Chrystusa. Systematyczna lektura Słowa Bożego oraz zastosowanie w życiu biblijnych prawd to podróż warta każdego poświęcenia, nawet zmiany planu dnia. Nikt, kto zdecyduje się na czytanie Słowa Bożego i praktyczne zastosowanie go, nie pożałuje tej decyzji. Niezależnie od tego, czy wcześniej miałeś już kontakt z Biblią, czy dopiero zaczynasz poznawanie jej, wierzymy, że regularna lektura pomoże Ci lepiej ją zrozumieć i zastosować jej nauki w życiu.

Czas zacząć! Dziś jest najlepszy moment, by rozpocząć systematyczne czytanie Biblii. Rezerwując 20 minut dziennie, w ciągu roku przeczytasz całe Pismo Święte!

Lektura Biblii przynosi wiele korzyści. Dzięki niej dowiadujemy się, jaki jest Boży plan dla ludzkości, jaki jest Boży stosunek do grzechu oraz jak Stary i Nowy Testament uzupełniają się, tworząc całość. Biblia pokazuje również, w jaki sposób śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa stały się najważniejszym punktem zwrotnym w historii, jak otrzymać dar życia wiecznego, jaki powinien być nasz stosunek do innych ludzi oraz jak powinniśmy żyć oczekując powrotu Pana Jezusa. Są to bardzo ważne prawdy, objawione przez samego Boga.

Niniejszy