BHP w zakładach pracy - Ewa Tomaszewska - książka

BHP w zakładach pracy książka papierowa

Ewa Tomaszewska

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

Komentowane w publikacji przepisy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy pozwalają na łatwe i szybkie poznanie zawiłości norm prawnych z tak szerokiej gałęzi prawa.

Książka ma na celu poszerzenie wiedzy osób, które na co dzień mają do czynienia z prawem pracy, a prosty i przejrzysty przekaz pozwoli na zrozumienie złożoności przepisów BHP. Co więcej, będzie to wspaniały przewodnik dla rozpoczynających pracę, których czeka szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Komentarz wzbogacony o poglądy doktryny i orzecznictwa sądów polskich podnosi wartość merytoryczną prezentowanej pozycji. Praktycy prawa dobrze wiedzą jak duży wpływ na rozstrzygnięcia sądów ma dorobek doktryny prawa, niekiedy kształtując poglądy judykatury. Dlatego też prezentowane opracowanie kładzie nacisk na wskazanie tych poglądów. Dla nieprofesjonalnych adresatów przydatne może okazać się przytoczenie szeregu przykładów z zakresu stosowania w praktyce przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Opracowanie omawia w szczególności:

- podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie BHP,
- prawa i obowiązki pracownika, maszyny i inne urządzenia techniczne,
- czynniki oraz procesy pracy stwarzające szczególne zagrożenie dla zdrowia lub życia,
- zasady ochrony pracy kobiet i młodocianych,
- profilaktyczną ochronę zdrowia,
- szkolenie z zakresu BHP oraz zasady dostarczania pracownikom środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego.

Publikacja adresowana jest do adwokatów, radców prawnych, sędziów, jak również aplikantów tych zawodów prawniczych, a także do inspektorów pracy oraz wszystkich osób mających na co dzień do czynienia z przepisami prawa pracy. Ponadto rozwiązania zawarte w komentarzu mogą zainteresować przedstawicieli nauki prawa.

Liczba stron: 184

Format (wymiary): 16.0x23.0cm

ISBN: 9788379304929