Opis

BHP w szkole. Bezpiecznie od momentu wejścia na teren szkoły Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo uczniów i pracowników przebywających na jej terenie. Gdy dojdzie do wypadku szkoła musi spełniać wszystkie wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy. Realizacja tych obowiązków podlega regularnym kontrolom zarówno wewnętrznym, jak i zewnętrznym - kontrola budowlana, sanepid, PIP, straż pożarna, kuratorium. Książka BHP w szkole. Bezpiecznie od momentu wejścia na teren szkoły to zbiór praktycznych wskazówek, wzorów i przykładów dokumentów niezbędnych do zapewnienia właściwego stanu bhp w szkole. Książka obejmuje następujące zagadnienia:

- wytyczne bhp z budynku szkolnym

- wytyczne bhp na terenie wokół szkoły

- dyrektor jako pracodawca ;obowiązki bhp

- przegląd obiektów należących do szkoły,

- dokumentacja bhp w szkole,

- wypadki uczniów

- ochrona przeciwpożarowa w szkole.

Do zapewnienia właściwego stanu bhp w szkole niezbędna jest systematyczna kontrola wewnętrzna. W jej realizacji pomocne będą, opublikowane w książce, listy kontrolne. Dodatkowo publikujemy pytania kontrolne dla dyrektora szkoły, które wskażą mu na co powinien zwrócić uwagę. W niniejszej książce dyrektor szkoły znajdzie:

- aktualne wytyczne wynikające z przepisów prawa,

- praktyczne wskazówki ekspertów, którzy na co dzień dokonują kontroli warunków bhp,

- również przykłady z życia szkół

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi lub dowolnej aplikacji obsługującej format:

EPUB
MOBI
PDF
lub

Podobne