Battlefleet Gothic: Armada - poradnik do gry - Łukasz "Keczup" Wiśniewski - ebook

Battlefleet Gothic: Armada - poradnik do gry ebook

Łukasz "Keczup" Wiśniewski

0,0

Opis

Poradnik do Battlefleet Gothic: Armada zawiera szczegółowy opis przejścia kampanii dla jednego gracza ze wskazówkami dotyczącymi ukończenia zadań głównych i misji pobocznych. Dodatkowo w poradniku znajdziesz wszystkie niezbędne informacje dotyczące kampanii i porady dotyczące jej mechanik. Poradnik zawiera również szczegółowy opis wszystkich frakcji dostępnych w grze. W poradniku zostały opisane również wszystkie dostępne w grze jednostki wraz z ich oceną i porównaniem w oparciu o klasę i nację. Znajdziesz tutaj również dostępne możliwości modyfikacji okrętów i ocenę ich przydatności w walce. Opisane zostaną wszystkie podstawowe mechaniki odnoszące się do modyfikacji wyposażenia. Poradnik zawiera również rozdział porady ogólne w którym zostały zebrane informacje kluczowe do prowadzenia działań w Sektorze Gothic. Poradnik opisuje wszystkie dostępne tryby misji w ramach rozgrywki w kampanii i poza nią oraz porady dotyczące doboru jednostek do konkretnego rodzaju misji.

W poradniku do Battlefleet Gothic: Armada znajdziesz:

 • wszystkie niezbędne informacje dotyczące mechaniki gry
 • wyróżnienie rodzajów misji dostępnych w toku kampanii i poza nią
 • kompletną listę dostępnych w grze jednostek dla każdej ze stron konfliktu
 • ocenę poszczególnych jednostek i porównanie ich zastosowań w oparciu o klasę okrętów
 • porady dotyczące kampanii i jej mechanik
 • wszystkie informacje dotyczące warsztatu okrętów
 • ocenę dostępnego w grze uzbrojenia
 • pełen opis modyfikacji dla każdej z nacji oraz ich zastosowania
 • szczegółowy opis przejścia kampanii dla pojedynczego gracza
 • rozdział "Porady ogólne" zawierający  zbiór najważniejszych porad

Poradnik do gry Battlefleet Gothic: Armada to przede wszystkim szczegółowy opis najważniejszych elementów gry i zbiór praktycznych porad. Dowiesz się z niego m.in. jak kierować swoją flotą czy jakie są mocne i słabe strony poszczególnych jednostek.

Battlefleet Gothic: Armada - poradnik do gry zawiera poszukiwane przez graczy tematy i lokacje jak m.in.

 • Imperial Navy (Jednostki)
 • Chaos (Jednostki)
 • Eldar Corsairs (Jednostki)
 • Ork Pirates (Jednostki)
 • Warsztat Imperialnych (Warsztat Okrętów)
 • Interfejs gry (Podstawy)
 • Tryby gry i frakcje (Podstawy)
 • Poziomy doświadczenia (Podstawy)
 • Mechanika gry (Porady)
 • Formowanie floty (Podstawy)

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi na:

Androidzie
iOS
czytnikach certyfikowanych
przez Legimi
Windows
10
Windows
Phone

Liczba stron: 225

Odsłuch ebooka (TTS) dostepny w abonamencie „ebooki+audiobooki bez limitu” w aplikacjach Legimi na:

Androidzie
iOS
Oceny
0,0
0
0
0
0
0Battlefleet Gothic: Armadaporadnik do gry

autor: Łukasz "Keczup" Wiśniewski

Copyright © wydawnictwo GRY-OnLine S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

www.gry-online.pl

ISBN: 978-83-8060-383-7

Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione bez pisemnego zezwolenia GRY-OnLine S.A.

Prawa do użytych w tej publikacji tytułów, nazw własnych, zdjęć, znaków towarowych i handlowych, itp. należą do ich prawowitych właścicieli.

Publikacja przeznaczona jest wyłącznie do użytku prywatnego. Nie może być sprzedawana, odsprzedawana lub udostępniana publicznie osobom trzecim bez pisemnej zgody GRY-OnLine S.A.

Ilustracja na okładce - wykorzystana za zgodą © Shutterstock Images LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgoda na wykorzystanie wizerunku podpisana z Shutterstock, Inc.

Poradnik w wersji WWW znajdziesz na stroniewww.gry-online.pl/S024.asp?ID=1708

[email protected]

Spis treści

Battlefleet Gothic Armada

Podstawy

Interfejs gry

Tryby gry i frakcje

Poziomy doświadczenia

Rodzaje misji

Formowanie floty

Sterowanie i rozmieszczanie jednostek

Wymagania sprzętowe

Porady

Mechanika gry

Walka

Warsztat

Jednostki

Imperial Navy

Chaos

Ork Pirates

Eldar Corsairs

Warsztat Okrętów

Podstawowe Informacje

Interfejs i modyfikacje

Warsztat Imperialnych

Warsztat Chaosu

Warsztat Orków

Warsztat Eldarów

Kampania

Podstawy

Prolog - Omens of Darkness

Rozdział I - The Hand of Darkness

Rozdział II - The Eye of Night

Rozdział III - Surprise Attack

Rozdział IV - 12th Black Crusade

Rozdział V - Imperium Resurgent

Misje Specjalne

Misje Poboczne

Battlefleet Gothic Armada

Poradnik do Battlefleet Gothic: Armada zawieraszczegółowy opis przejścia kampanii dla jednego gracza ze wskazówkami dotyczącymi ukończenia zadań głównych i misji pobocznych. Dodatkowo w poradniku znajdziesz wszystkie niezbędne informacje dotyczące kampanii i porady dotyczące jej mechanik. Poradnik zawiera również szczegółowy opis wszystkich frakcji dostępnych w grze. W poradniku zostały opisane również wszystkie dostępne w grze jednostki wraz z ich oceną i porównaniem w oparciu o klasę i nację. Znajdziesz tutaj również dostępne możliwości modyfikacji okrętów i ocenę ich przydatności w walce. Opisane zostaną wszystkie podstawowe mechaniki odnoszące się do modyfikacji wyposażenia. Poradnik zawiera również rozdział porady ogólne w którym zostały zebrane informacje kluczowe do prowadzenia działań w Sektorze Gothic. Poradnik opisuje wszystkie dostępne tryby misji w ramach rozgrywki w kampanii i poza nią oraz porady dotyczące doboru jednostek do konkretnego rodzaju misji.

W poradniku do Battlefleet Gothic: Armada znajdziesz:

wszystkie

niezbędne informacje dotyczące mechaniki gry

wyróżnienie rodzajów

misji

dostępnych w toku kampanii i poza nią

kompletną listę dostępnych

w

grze jednostek dla każdej ze stron konfliktu

ocenę poszczególnych

jednostek

i porównanie ich zastosowań w oparciu o klasę okrętów

porady

dotyczące kampanii i jej mechanik

wszystkie

informacje dotyczące warsztatu okrętów

ocenę dostępnego

w

grze uzbrojenia

pełen

opis

modyfikacji dla każdej z nacji oraz ich zastosowania

szczegółowy

opis

przejścia kampanii dla pojedynczego gracza

rozdział

"Porady

ogólne" zawierający zbiór najważniejszych porad

Łukasz Wiśniewski (www.gry-online.pl)

Podstawy

Interfejs gry

Interfejs gry zawiera wiele użytecznych funkcji i przydatnych informacji.

1

i 2. Jednostki twojej i wrogiej floty

3. Cel

misji

4. Ograniczenia

czasowe misji

5. Oznaczenia

na mapie

6. Status

okrętu

7. Mini-map

a

8. Statystyki

okrętu

9. Dane

identyfikacyjne

10. Uzbrojenie

okrętu

11. Rozkazy

bezpośrednie

12. Ustawienia

inicjacji

13. Sterowanie

okrętem

Interfejs

przeciwnika

W lewym górnym rogu ekranu będą dostępne wszystkie jednostki twojej floty. Za pośrednictwem ikon poszczególnych statków możesz łatwo kontrolować, które jednostki są do dyspozycji. Jednostki, które ulegną zniszczeniu lub uciekną z pola bitwy automatycznie znikną z listy, dzięki czemu możesz mieć pełny wgląd w liczebność swoich sił bez nieustannego sprawdzania sytuacji na mini-mapie. Jednostki zgromadzone na powyższej liście możesz zaznaczać klikając na nich LPM. Lista ta, jest użyteczna również podczas rozmieszczania jednostek przed bitwą.

1 i 2. Jednostki twojej i wrogiej floty

W lewym górnym roku znajduje się lista jednostek twojej floty, a w prawym lista wszystkich jednostek wchodzących w skład sił przeciwnika. Należy zwrócić uwagę na fakt, że na tej drugiej liście widoczne będą jedynie te statki, które udało się zidentyfikować. Za pośrednictwem tej listy możesz łatwo ocenić tonaż okrętów przeciwnika, bowiem okręty o największym tonażu będą zilustrowane większymi ikonami. Raz zidentyfikowane jednostki wroga pozostaną na liście do czasu zniszczenia ich, bądź ucieczki z pola bitwy.

3. Cel misji

W lewej części ekranu, nad interfejsem właściwym gry wyświetlana będzie informacja o celu aktualnej misji. Informacje te są istotne bowiem będzie tam informacja np. o ilości wrogich jednostek, które należy zniszczyć żeby ukończyć misję lub czas na wykonanie głównych założeń misji, który zazwyczaj jest inny, niż czas przeznaczony na misję.

4. Ograniczenia czasowe misji

Jeśli misja nie ma żadnych dodatkowych celów, które muszą być zrealizowane w krótszym okresie, to ten licznik jest najważniejszym odnośnikiem. Punkt widzenia jest uzależniony od strony zajmowanej w konkretnym starciu. Jako atakujący staraj się wypełnić cel misji przed upływem czasu na zegarze. Jako obrońca możesz zwodzić przeciwników grając na czas. Kontroluj stan zegara, żebyś nie został zaskoczony przez upływ czasu na chwilę przed wypełnieniem celu misji.

5. Oznaczenia na mapie

Na polu bitwy znajdziesz klika strategicznych obiektów. Ich położenie jest losowe przy każdym wczytaniu misji aczkolwiek zawsze najważniejsze obiekty zostaną umiejscowione na mapie. Przed rozlokowaniem jednostek na mapie warto włączyć tą opcję i sprawdzić gdzie się znajdują. Po zaplanowaniu i rozpoczęciu działań możesz wyłączyć dodatkowy widok, żeby zapewnić sobie lepszą przejrzystość pola bitwy. W każdej chwili możesz włączyć oznaczenia dodatkowych obiektów wciskając lewy ALT.

6. Status okrętu

Opcja interfejsu umożliwiająca zmianę statusu okrętu. Warto kontrolować stan tego okna, żeby mieć kontrolę nad swoimi okrętami. W ramach statusu są dostępne trzy opcje:

zaprzestanie ostrzału

- statek

nie będzie prowadził ostrzału wrogich jednostek nawet jeśli znajdą się w zasięgu

ostrzał wrogich obiektów

- statek

nie zaprzestanie ostrzału wrogich jednostek nawet jeśli w tym samym czasie otrzyma rozkazy dotyczące np. przemieszczenia

odwołanie rozkazu

- użyteczne, żeby odwołać błędnie

wydany

rozkaz zanim statek zacznie go wykonywać

Okno statusu jest bardzo ważne. Jeśli próbujesz zniszczyć jak najszybciej wybrany statek, a przez przypadek zaznaczyłeś zaprzestanie ostrzału to statek nie odda żadnego strzału nawet będąc w bliskiej odległości. Jest to rozkaz użyteczny z punktu widzenia np. ucieczki z pola bitwy albo przemieszczania. Podczas zaprzestania ostrzału statek nie będzie przyjmował pozycji umożliwiającej ostrzał i obracał się, przez co szybciej dotrze do ustalonego celu.

Ostrzał wrogich obiektów to rozkaz, który powinien być zaznaczony na początku każdego starcia. Okręt mimo zmiany rozkazów albo konieczności przemieszczenia, będzie zachowywał pozycję umożliwiającą wymianę ognia.

Odwołanie rozkazu statusu. Można wyłączyć wybrany status, dzięki czemu mamy pełną kontrolę nad okrętem i nie wykona żadnych akcji do czasu, aż nie otrzyma konkretnych rozkazów za pośrednictwem pozostałych paneli interfejsu.

7. Mini-mapa

Element niezbędny w każdej grze strategicznej. Na mini-mapie zobaczysz wszystkie niezbędne informacje na polu bitwy i możesz w błyskawicznym czasie przełączyć obraz kamery klikając na wybranym miejscu mapy. Jest to szczególnie przydatne podczas prowadzenia bitwy za pośrednictwem kilku oddziałów rozrzuconych po całej mapie.

Oznaczenia obiektów widoczne na mini-mapie:

zielone

punkty - sojusznicze jednostki

czerwone

punkty - jednostki wroga

niebieskie

plamy - chmury gazu

brązowe

plamy

- skupiska asteroid

zielony

wielokąt - oznaczenie aktualnej pozycji kamery

8. Statystyki okrętu

Za pośrednictwem interfejsu masz dostęp do ogólnych statystyk zaznaczonego okrętu.

1. Stan kadłuba okrętu

Popularnypasek "życia" danej jednostki. Wartość liczbowa określa jaką ilość obrażeń statek jest zdolny przyjąć przez całkowitym zniszczeniem. Jeśli wartość spadnie poniżej 30% maksymalnej, na statku może dojść do buntu i ucieczki z pola bitwy. Poniżej tej wartości jest również możliwość, że statek straci część funkcjonalności i nie będzie można wydać określonych rozkazów.

2. Prędkość statku aktualna / maksymalna.

Ważnym kryterium jest maksymalna prędkość z jaką statek może się poruszać. Na jej podstawie można wybierać odpowiednie jednostki do każdego typu misji.

3. Stan tarczy.

Tarcza jest pierwszym punktem oporu przed otrzymywanymi obrażeniami. Po zniknięciu tarczy najlepiej na chwilę wycofać się z walki i poczekać aż się zregeneruje. Wartość osłony jest różna dla każdego typu okrętu.

4. Zmiana kursu statku - aktualny manewr / maksymalny zwrot

Ważna informacja związana ze sterownością jednostki. Określa wartość zwrotu, który wykona statek w czasie sekundy podczas prowadzenia ostrzału. Wartość aktualna tego wskaźnika będzie się zmieniać w zależności od wydanych rozkazów. Jeśli rozkażemy wykorzystanie dodatkowych dopalaczy do wykonania zwrotu, to wartość aktualna znacznie przewyższy maksymalny zwrot.

5. Stan pancerza.

Opancerzenie okrętu to informacja istotna przy doborze odpowiedniej inicjacji w czasie walki. Statystyki są wyświetlane w kombinacji przód / bok / tył okrętu. Większość jednostek posiada najsłabszy pancerz z tyłu okrętu, co jest dobrą wskazówką jeśli dysponujesz mniejszymi, szybkimi okrętami które są zdolne do otoczenia krążownika.

6. Zasięg wykrywania.

Oznacza to odległość w jakiej zaznaczony okręt wykryje wcześniej niezidentyfikowane jednostki wroga i będzie w stanie podać ich statystyki.

7. Wartość jednostki w punktach rozgłosu.

Wartość rozgłosu jednostki ma szczególne znaczenie przy zdobywaniu punktów doświadczenia oraz przy ekonomii twojej floty. Większość zadań oferuje nagrodę w postaci określonego procentu od wartości zniszczonych lub mocno uszkodzonych okrętów. Pamiętaj też, ze jeśli dojdzie do zniszczenia twojej jednostki, to taką cenę w punktach rozgłosu będziesz musiał zapłacić, żeby jednostka przeszła pełną naprawę.

8. Ilość działek obronnych na statku

Każda jednostka posiada system obronny umożliwiający niszczenie torped lub innych pocisków dalekiego zasięgu. W ramach interfejsu widoczna jest liczba aktualnie działających / wszystkich działek. Warto również zaznaczyć, że wszystkie elementy systemu obronnego i broń są umieszczone z przodu lub na burtach okrętu, co oznacza, że tył statku jest zupełnie bezbronny.

9. Dane identyfikacyjne

W tej części interfejsu widoczne są ilustracyjne dane dotyczące stanu osłony i wytrzymałości okrętu. Dostępna jest również informacja o jego nazwie, która zostaje nadana automatycznie po wybraniu okrętu. Nazwę statku możesz zmienić w przerwie pomiędzy zadaniami, korzystając z warsztatu okrętów. Zawsze wyświetlana jest tez klasa statku i jego ilustracja, która pomaga ci zidentyfikować okręt na polu bitwy po wyglądzie jeśli jeszcze nie do końca orientujesz się w tym, jak wyglądają poszczególne typy okrętów.

10. Uzbrojenie okrętu

Jedno z podstawowych kryterium podczas wybierania statków do misji to ich uzbrojenie. W zależności od tonażu okrętu i jego typu, dysponuje on innymi zastosowaniami ofensywnymi. Uzbrojenie wyświetlane jest za pośrednictwem ikonek wewnątrz pola interfejsu. Po najechaniu kursorem myszy na daną ikonkę uzyskasz szczegółowe informacje dotyczące każdego z typów uzbrojenia dostępnego na statku. Pod ikonką możesz zauważyć również iloma sztukami każdej z broni dysponuje okręt. Wartość ta jest wyrażona w postaci np. x1. Szczegółowy opis dostępnych typów broni, ich ocena i klasyfikacja dostępna będzie w osobnym rozdziale poradnika.

11. Rozkazy bezpośrednie

W tej części interfejsu będą dostępne rozkazy, które możesz wydawać swoim statkom. Odnoszą się one do bezpośredniego wykorzystania poszczególnych zdolności albo wyposażenia. W miarę rozwoju swoich okrętów, pojawi się więcej opcji, które będą wynikały z przeprowadzonych na statku modyfikacji. Nie mniej jednak, część komend na większych jednostkach (od lekkiego krążownika wzwyż) pozostaje niezmienna. Należy pamiętać, że użycie rozkazu specjalnego blokuje użycie pozostałych rozkazów specjalnych na czas trwania odnowienia a uszkodzenie któregoś z elementów statku, uniemożliwi korzystanie z rozkazów, które przynależą do danej części okrętu. Rozkazy możemy planować poprzez kliknięcie PPM na konkretnej ikonie. Spowoduje to automatyczne wykonanie zaznaczonego rozkazu, gdy tylko minie jego czas odnowienia.

Ikona

Nazwa i opis

Porady

Reload!

Redukcja cooldownu dla wszystkich umiejętności, czasu regeneracji dopalacza i uzbrojenia o 20%.

Czas trwania: 45 sekund

Czas odnowienia: 120 sekund

Przynależność: Pokład

Użycie tego rozkazu sprawdza się w sytuacjach, gdy statek zakończył walkę z określoną liczba jednostek ale za chwilę znowu będzie prowadził walkę. W ciągu czasu jego trwania możesz użyć wszystkich umiejętności działających na dystans, a ich czas odnowienia będzie znacznie krótszy.

Lock On!

Zwiększenie skuteczności ataku o 20% i 100% większa szansa na trafienie krytyczne.

Czas trwania: 45 sekund

Czas odnowienia: 120 sekund

Przynależność: Pokład

Przydatne w walce z każdym typem jednostek. Jeśli w zasięgu znajduje się tylko jeden statek, albo zależy ci na zniszczeniu konkretnej jednostki z całej grupy, to użycie tego rozkazu na kilku jednostkach ze wskazaniem przeciwnika bardzo ci w tym pomoże.

Brace for Impact!

Wzmocnienie pancerza o 20% i zmniejszenie skuteczności atakujących statek przeciwników o 20%. Bonusowy armor redukuje tez obrażenia od pocisków przebijających pancerz.

Czas trwania: 45 sekund

Czas odnowienia: 120 sekund

Przynależność: Pokład

Przydatne w sytuacjach kiedy twój statek wlatuje w grupę przeciwników lub może zostać staranowany. Warto korzystać z tego rozkazu w połączeniu z Emergency Repairs. Możesz użyć tej umiejętności na statkach od których przetrwania zależy pomyślność misji.

Running Silent

Statek staje się niewidzialny dla radaru i nie może zostać namierzony. Staje się widoczny dopiero po osiągnięcie zasięgu urządzeń wykrywających wroga. Otwarcie ognia na krótko oznaczy pozycje przeciwnikowi a po zaprzestaniu ostrzału statek znowu się ukryje.

Czas trwania: 45 sekund

Czas odnowienia: 120 sekund

Przynależność: Pokład

Ciche poruszanie pomoże ci zbliżyć się do przeciwnika bez ryzyka wykrycia. Pamiętaj, że korzystając z uzbrojenia zdradzasz swoją pozycję więc wstrzymaj się od ataku do momentu osiągnięcia wybranego punktu mapy. Bardzo przydatna umiejętność podczas misji związanych z organizowaniem konwoju dla statków transportowych.

Lightning Strike

Teleportacja elitarnego oddziału na pokład wrogiego statku. Oddział ma szanse zadać obrażenia krytyczne kiedy znajdzie się na okręcie w zależności od wartości statku. Umiejętność ta nie może zostać użyta na statku, który ma aktywną osłonę.

Zasięg: 5,000 jednostek

Czas odnowienia: 90 sekund

Przynależność: Generator

Umiejętność kluczowa w misjach typu Data Recovery. Korzystaj z niej z umiarem pomimo dużego zasięgu i stosunkowo krótkiego czasu odnowienia. Skuteczne użycie może zablokować skok w przestrzeń wrogiego statku, wykraść dane lub wywołać pożar na pokładzie. Pamiętaj, żeby przed użyciem zniszczyć osłonę statku.

Boarding Action

Możliwy do wykonania jedynie w zasięgu 90° po każdej burcie okrętu. Oddział może zadać obrażenia krytyczne na pokładzie w zależności od wartości statku. Ilość akcji abordażowych na czas każdej misji jest zależna od tonażu okrętu.

Zasięg: 2,500 jednostek

Czas odnowienia: 90 sekund

Ilość akcji:zależna od tonażu okrętu

Przynależność: Kadłub

Akcja abordażowa ma dużą szansę na zadanie obrażeń krytycznych i wywołanie pożaru na pokładzie statku. Jeśli abordaż jest kluczowy dla wykonania zadania pamiętaj o jego limitach na każdą misję. Im większa jednostka, tym więcej akcji może przeprowadzić. Najlepiej korzystać z tej umiejętności na statkach, których wytrzymałość jest na wykończeniu. Skuteczna akcja wywoła pożar, który w krótkim czasie zniszczy okręt od wewnątrz. Przy planowaniu abordażu pamiętaj, żeby ustawić inicjację na boczną.

Emergency Repairs

Pasek wytrzymałości okrętu będzie regenerowany przez 45 sekund o 2 pkt na sekundę. Wszystkie pożary na pokładzie zostają natychmiast ugaszone.

Zasięg: Na siebie

Czas trwania: 45 sekund

Naprawy:2 pkt na sekundę

Czas odnowienia: 180 sekund

Przynależność: Kadłub

Przydatna umiejętność dla jednostek, które mogą generować dodatkową tarczę, albo oddaliły się na bezpieczną odległość. Pamiętaj, żeby używać umiejętności kiedy wartość "życia" okrętu zbliża się do połowy. Wcześniejsze użycie, może okazać się niepotrzebne, a przy późniejszym naprawy mogą nie być wystarczające.

Warp Jump

Całkowite zatrzymanie statku i ładowanie skoku w przestrzeń kosmiczną przez 15 sekund. Po upływie tego czasu statek opuszcza pole bitwy. Na początku każdej misji jest niedostępne przez czas cooldownu.

Zasięg: Na siebie

Opóźnienie: 15 sekund

Czas odnowienia: 180 sekund

Przynależność: Generator

Kluczowa umiejętność dla bezpieczeństwa każdego dużego okrętu. W krytycznych sytuacjach lepiej uciec z pola walki niż ryzykować kosztowne naprawy okrętu. Należy też pamiętać, że podczas ładowania skoku statek jest mocno narażony na ataki, a skok może zostać przerwany przez przeciwny statek. Korzystaj z tej umiejętności jedynie jeśli jest to konieczne i pamiętaj, że awaria generatora statku uniemożliwi ucieczkę.

12. Ustawienia inicjacji

Dla każdego okrętu ze swojej floty możesz ustawić inne parametry inicjacji w walce. W zależności od twoich decyzji, okręt może prowadzić ostrzał przy użyciu broni zainstalowanej na dziobie lub burtach. Możesz też ustalić odległość z jakiej okręt rozpocznie ostrzał w kierunku przeciwnych jednostek. Istnieje nawet możliwość wybrania burty, którą będziesz prowadził ostrzał, co ma znaczenie z punktu widzenia dostępnych broni. Podczas walki bardzo często dochodzi o uszkodzenia dostępnego uzbrojenia. Jeśli taka sytuacja nastąpi, należy jak najszybciej zmienić inicjację na burtę ze sprawną bronią.

1. Inicjacja automatyczna.

Jeśli włączysz ta opcję, statek automatycznie wybierze cel bez twojego rozkazu i wyruszy w jego stronę. Statek dokonując inicjacji będzie brał pod uwagę ustawienia wynikające z pozostałych przycisków, które umieszczone są po nim w interfejsie. Warto zaznaczyć, że opcja ta jest najlepsza w przypadku prowadzenia działań w kilku miejscach mapy jednocześnie. W chwili zniszczenia określonego okrętu, twoja jednostka nie czekając na rozkazy podejmie walkę z kolejnym zidentyfikowanym obiektem przeciwnika.

2. Ostrzał boczny.

Wybranie tej opcji oznacza, że po osiągnięciu ustalonego zasięgu inicjacji twój okręt obróci się burtą do wrogiej jednostkii będzie prowadził ostrzał nieustannie okrążając go. Przydatne z punktu widzenia okrętów, które nie posiadają żadnego uzbrojenia na dziobie.

3. Ostrzał frontalny.

Wybór tego typu ostrzału niesie za sobą pewne skomplikowanie działań. Statek po osiągnięciu określonego zasięgu, odwróci się przodem do wrogiego okrętu i zatrzyma się. Należy pamiętać, że po wybraniu tej opcji, trzeba będzie samodzielnie przemieszczać okręt lub zaznaczyć inicjacje automatyczną. W przeciwnym wypadku statek szybko zaprzestanie ostrzału, gdy tylko cel opuści zasięg inicjacji. Opcja ta jest przydatna dla jednostek, które posiadają mocne uzbrojenie na dziobie i w przypadku działań obronnych. Dziób niektórych statków jest mocno opancerzony i obrócenie statku przodem do przeciwnika nierzadko pozwala pochłonąć dużą cześć obrażeń.

4. Zasięg inicjacji

Ustalenie tego parametru jest ważne z punktu widzenia dostępnych danych dotyczących celności poszczególnych jednostek. Jeśli okręt nie jest dostatecznie celny, najlepszy zasięg inicjacji to 3K lub 6K. Wartość oznaczana "K" jest wyrażana w tysiącach "jednostek". Im bliższa odległość pomiędzy okrętami, tym skuteczniejszy będzie ostrzał. Jeśli zaznaczysz jedną z powyższych opcji, twój okręt będzie zbliżał się do przeciwnika, żeby osiągnąć wybraną odległość. Zawsze możesz zmienić ten parametr np. w sytuacji, kiedy jeden ze statków ucieka i jest szybszą jednostką. Ostrzał prowadzony będzie wtedy na większą odległość, ale część pocisków dotrze do celu i może nawet doprowadzić do zniszczenia wroga. Niższe wartości inicjacji warto również wprowadzać w przygotowaniu do akcji abordażowych. W takim przypadku statek cały czas będzie starał się utrzymać odległość, która umożliwi taką akcję.

5. Ostrzał z lewej burty.

Opcja najlepsza dla zwrotnych statków, które sprawną broń mają na lewej burcie.

6. Ostrzał z najbliższej burty.

Opcja ta jest najlepsza dla największych, ciężkich jednostek. Statki te mają zazwyczaj najmniejsze możliwości manewru więc warto prowadzić ostrzał za pośrednictwem burty, która jest najbliżej wroga. Warto zaznaczyć, że okrążony statek będzie prowadził ostrzał z obu burt jednocześnie. Opcja ta jest przydatna podczas próby taranowania wrogów. W tym przypadku okręt najczęściej wlatuje w grupę wrogich statków, a obrócenie go może potem trwać bardzo długo.

7. Ostrzał z prawej burty.

Opcja najlepsza dla zwrotnych statków, które sprawną broń mają na prawej burcie. Informacje o położeniu poszczególnych typów broni możesz uzyskać w warsztacie statków lub w dalszej części poradnika.

13. Sterowanie okrętem

Poza standardową komendą ruchu, którą wykona statek, masz do dyspozycji kilka rozkazów, które pozwalają lepiej kontrolować zachowanie okrętu na polu bitwy.

1. Cała naprzód

Po uruchomieniu komendy statek zacznie się rozpędzać aż do osiągnięcia najszybciej możliwej prędkości i utrzyma ją do czasu wyczerpania zasobów dopalacza. Najlepiej korzystać z tej możliwości ze względnym umiarem. Dłuższe użycie tej opcji prowadzi do uszczuplenia zasobów dopalacza lub wykorzystanie go. Po maksymalnym wykorzystaniu dodatkowej mocy, dopalacz przez długi czas będzie regenerował swoje zasoby, aż do osiągnięcia pełni mocy. W tym czasie nie możesz wykonywać szybkich zwrotów i zwiększać prędkości. Najlepszym rozwiązaniem jest korzystanie z przyśpieszenia do osiągnięcia maksymalnej szybkości i wyłączenie dopalacza kiedy jego wartość wynosi poniżej 20% maksymalnej.

Możliwość korzystania z dopalacza jest kluczowa podczas ucieczki statkiem na bezpieczną odległość oraz przy próbach taranowania. Najlepiej z dopalacza korzystać doraźnie, włączając go na 2-3 sekundy i potem przez kilka sekund wytracać prędkość. Po kilku sekundach znowu można go włączyć. Gwarantuje to, że statek będzie cały czas poruszał się z prędkością średnią pomiędzy zwykłą a maksymalną, a generator nie będzie musiał ładować dopalacza.

Podczas próby staranowania najlepiej włącz go dopiero w bliskiej odległości, kiedy masz pewność, że cel nie uniknie kolizji. Wtedy miej go włączonego przez cały czas trwania zderzenia. Za pomoc a dopalacza możesz również unikać zderzenia. Jednostki przeciwnika będą próbować taranowania w sposób czytelny, co pozwoli ci szybciej przygotować się na taką sytuację. Gdy zobaczysz statek na dopalaczu, skorzystaj z obrotu z dopalaczem i ustaw się prostopadle do wroga. Jak najszybciej wciśnij komendę "Cała naprzód". Twój statek mocno przyśpieszy i uniknie nadlatującego przeciwnika, którego silniki zazwyczaj ulegną przegrzaniu i przez pewien czas nie będzie mógł wykonywać szybkich manewrów.

Pamiętaj o tym, że po włączeniu dopalacza błyskawicznie zdradzasz pozycje swoich jednostek.

2. Stan dopalacza.

Pasek stanu dopalacza będzie się widocznie zmniejszał wraz z użyciem przyśpieszenia. Kiedy wyczerpiesz całe wzmocnienie, pasek będzie się powoli się odnawiał a jego kolor zmieni się z pomarańczowego na czerwony. Przez cały czas kiedy pasek pozostanie czerwony nie możesz korzystać z przyśpieszenia i szybkich zwrotów.

3. Błyskawiczny zwrot.

Do wykorzystania tej opcji wymagana jest energia z dopalacza. Za jej pośrednictwem możesz wykonać szybki zwrot w wybranym kierunku. Obrót może być wykonany na dowolną burtę dlatego są dwa osobne znaczniki dla każdej z nich. Dobra znajomość uzbrojenia i parametrów inicjacji pozwoli ci na obroty w taki sposób, żeby nie przerywać ostrzału na przeciwniku. Błyskawiczny zwrot jest szczególnie przydatny w sytuacjach, gdy nieopatrznie zbliżyłeś się do skupiska asteroid i potrzebujesz szybkiej zmiany kursu, żeby uniknąć zniszczeń.

4. Stała prędkość

Opcjazaznaczona automatycznie na początku każdej z misji. Statek porusza się ze swoją standardową prędkością. W ten sposób nie zużywa dopalacza i nie zdradza swojej pozycji. Jednocześnie zachowuje wszystkie podstawowe parametry dotyczące zdolności do manewrów. Po wyłączeniu dopalacza statek automatycznie przejdzie w tryb stałej prędkości co umożliwi regenerację zasobów przyśpieszenia (+2 jednostki na sekundę).

5. Cała wstecz

Za pośrednictwem tej komendy dochodzi do szybkiego hamowania. Statek wytraca prędkość aż do całkowitego zatrzymania. Umiejętność ta jest szczególnie przydatna w sytuacji, gdy statek zbliża się do przeszkody a nie zostało dużo czasu na zmianę kierunku lotu. Warto zaznaczyć, że powyższa komenda ładuje generator dopalacza (+4 jednostki na sekundę).

Interfejs przeciwnika

Po wybraniu wrogiej jednostki możemy zobaczyć szczegółowe statystyki okrętu wroga i dostępne uzbrojenie. Możesz sprawdzić, które umiejętności specjalne są dostępne u przeciwnika i które elementy jego okrętu uległy zniszczeniu. Za pośrednictwem interfejsu możesz również ustalić priorytet celów oraz elementy statku, które chcesz zniszczyć w pierwszej kolejności.

Zwróć uwagę na obszar zaznaczony zielonym kwadratem na powyższym obrazku. Pierwszy rząd ikon oznacza priorytet wrogiej jednostki. Możesz dla każdej z dostępnych jednostek zmieniać priorytet w dowolnej chwili. Jedynka oznacza najwyższy priorytet a czwórka - najniższy. Statku, które nie otrzymają bezpośredniego rozkazu dotyczącego ataku konkretnej jednostki będą atakować cel o najwyższym priorytecie.

Drugi rząd to zestaw ikon, których zaznaczenie to rozkaz atakowania konkretnej części wrogiego statku. Warto zawsze wydać konkretny rozkaz, żeby uniemożliwić przeciwnikowi użycie konkretnych rozkazów. Możesz zniszczyć: pokład, silniki, uzbrojenie lub generator. Jeśli zależy ci na osłabieniu kontroli przeciwnika nad jego jednostką - zniszcz pokład. Zniszczenie silników uniemożliwi korzystanie z przyspieszenia i spowolni okręt a brak uzbrojenia sprawi, że przestanie on stanowić zagrożenie. Niszcząc generator masz gwarancję, że dana jednostka nie ucieknie z pola bitwy.

Ikonka, która zostanie wyłączona będzie oznaczona szarym kolorem. Brak możliwości oznaczenia to sygnał, że dana cześć okrętu już została zniszczona. Podczas starcia warto zmieniać cel ataku zgodnie z przewidywaniem ruchów przeciwnika. Zniszczenie wszystkich elementów bazowych to idealny grunt pod całkowite unicestwienie wroga.