Bank lokalny - Wiesław Żółtkowski - ebook + książka

Bank lokalny ebook

Wiesław Żółtkowski

0,0
61,00 zł

Opis

Nowa książka Wiesława Żółtkowskiego - autora bardzo popularnej książki - Zarządzanie ryzykiem bankowym w praktyce.
Na polskim rynku jest bardzo mało praktycznych książek z bankowości. Tak jak poprzednia i „Bank lokalny" do nich należy.
Książka przydatna tak dla pracowników małych banków lokalnych, SKOK, jak i pracowników oddziałów, filii i agencji banków komercyjnych którzy nie chcą swojej wiedzy bankowej opierać na regulaminach słanych z centrali.


Bankowość lokalna jest ważnym elementem polskiego systemu finansowego, mimo jej niewielkich aktywów. Decyduje o tym sieć placówek rozmieszczo­nych w całym kraju oraz zakorzenienie banków w lokalnych społecznościach. Bank lokalny to biznes, ale także ważny element kształtowania kultury go­spodarczej w wielu miejscowościach kraju.

- Potrzebna jest refleksja ekspercka nad bankowością lokalną, w której nie można ograniczać się do narracji przepisów organów nadzorczych, jak to się często dzieje. Poglądy specjalistów nie muszą przekształcać się w przepisy prawa. Są jednak nieodzowne, aby stanowiący prawo mieli jakiś punkt od­niesienia i materiał do weryfikacji tworzonego prawa, które w końcu wypracowują według własnych kryteriów, wynikających z posiadanych informacji i odpowiedzialności za efekty działania.

- Kryzysy finansowe pokazują, że siła jest w różnorodności. Instytucje finansowe zbudowane na jednakowych podstawach jednakowo poddają się systemowemu ryzyku. Wielosektorowość jest wartością w bezpiecznej bankowości.

- W polskich warunkach Bank lokalny jest bankiem spółdzielczym. Ta formuła własności może sprzyjać dużej efektywności, jeśli umie się korzystać z jej zalet. W sensie działalności biznesowej jest to po prostu bank i o bankowym charakterze spółdzielni traktuje ta książka.

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF