Autonomia i integracja postępowań działowych w prawie polskim - Andrzej Stempniak - ebook + książka

Autonomia i integracja postępowań działowych w prawie polskim ebook

Andrzej Stempniak

0,0
169,00 zł

Opis

Publikacja stanowi pierwsze w literaturze polskiej monograficzne opracowanie dotyczące wspólnych i oddzielnych części poszczególnych postępowań działowych, na które w polskim systemie prawnym składają się: zniesienie współwłasności, dział spadku oraz podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami. W publikacji dokonano analizy regulacji prawnych, normujących działy majątkowe, zamieszczonych nie tylko w Kodeksie postępowania cywilnego, ale również w Kodeksie cywilnym i w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Obszerność i złożoność przedmiotu opracowania spowodowała, że materia ta została ujęta w następujących segmentach:

  • zagadnienia wstępne (wprowadzające do przedmiotu rozważań);
  • zagadnienia ogólne (właściwe dla wszystkich i poszczególnych działów);
  • struktura podmiotowa postępowań działowych (sąd i uczestnicy postępowań);
  • repartycja majątku (sposoby i aspekty podziału substancji majątkowej);
  • orzekanie (rodzaje orzeczeń i ich zaskarżanie).

Monografia skierowana jest do radców prawnych, adwokatów, sędziów, notariuszy, a także aplikantów tych zawodów, pracowników naukowych zajmujących się ta tematyką oraz do ambitnych studentów.

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF