Angielsko-polski słownik suplement. Wyrazy nowe i znane o nieodnotowanych znaczeniach - Radosław Więckowski - ebook

Angielsko-polski słownik suplement. Wyrazy nowe i znane o nieodnotowanych znaczeniach ebook

Radosław Więckowski

0,0
51,22 zł

Opis

Słownik, który nie ma odpowiednika na rynku.

Kontekstowo ujęte hasła wraz z wymową, które niedawno weszły do angielszczyzny, np. selfie, smartphone, soundscape, Scrabbler, wikitorial.

Najnowsza leksyka polska, np.

digicam - cyfrówka, playability - grywalność, self-service parcel machine - paczkomat

Nowe znaczenia znanych wyrazów i zwrotów, np.

self-destruct - ponieść porażkę na własne życzenie, no-look - na pamięć [np. podanie], marketability - obiegowość [papierów wartościowych]

Części mowy pominięte w innych słownikach, np. czasowniki hopscotch, shuttlecock czy rzeczowniki ambient, smellies

Hasła odzwierciedlające zmiany w różnych dziedzinach życia, np.

Blu-ray, netcast [technika], laparoscopist, nutricosmetic [medycyna i zdrowie], airboard, skimboard [sport]

Wyrazy złożone ubogacające angielszczyznę, np. blood-tingling, ear-grabbing, eyebrow-raising, to-the-point

 

Różnice znaczeniowe haseł z tej samej domeny, np. onshore vs offshore, dovish vs hawkish

Nieodnotowane znaczenia znanych słów, np. consultative - chętnie słuchający/a opinii innych osób

disruptive - przełomowy, innowacyjny, wywracający porządek w danej branży

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF