Angielski - Samouczek - Opracowanie zbiorowe - ebook + audiobook

Angielski - Samouczek audiobook

0,0

Opis

 

 

Angielski Samouczek

- poznasz 1500 najważniejszych słów i zwrotów,

- będziesz potrafił zastosować je w praktyce,

- zrozumiesz podstawy gramatyki,

- zaczniesz swobodnie mówić po angielsku,

- bez problemu porozumiesz się za granicą,

- samodzielnie sprawdzisz postępy w nauce.

 

Angielski Samouczek zapewnia skuteczną i szybką naukę mówienia, czytania i pisania od poziomu początkującego. Polecany jest również osobom znającym już język angielski - do samodzielnej powtórki.

 

Książka uczy praktycznego słownictwa, przydatnego na co dzień i niezbędnego w kontaktach z obcokrajowcami. W każdej z 12 lekcji znajdują się: słówka, zdania i dialogi wraz z tłumaczeniem na język polski oraz objaśnienia najważniejszych zagadnień gramatycznych. Poszczególne działy zakończone są różnorodnymi ćwiczeniami sprawdzającymi z kluczem odpowiedzi.

Audiobooka posłuchasz w abonamencie „ebooki+audiobooki bez limitu” w aplikacjach Legimi na:

Androidzie
iOS

Czas: 2 godz. 8 min

Lektor:

Oceny
0,0
0
0
0
0
0Angielski

Samouczek

Praktyczny kurs dla początkujących

Warszawa 2010

Autor: Marta Kosińska

Redakcja: Marta Kosińska, Artur Król, Monika Kaczmarek

Projekt graficzny, skład i łamanie: Hanna Najbar, Rafał Tomasik

Projekt okładki: Bartosz Kaliszewski

Zdjęcie na okładce: © pdesign - Fotolia.com

© Copyright Edgard, Warszawa 2010

© Copyright audio Edgard, Warszawa 2010

ISBN 978-83-60415-90-0

www.jezykiobce.pl

Wydawnictwo Edgard

ul. Belgiska 11, 02-511 Warszawa

Tel. / fax (22) 847 51 23

[email protected]

Wydanie I

Warszawa 2010

Konwersja:

Wstęp

Niniejszy Samouczek to najlepsza metoda samodzielnej nauki języka angielskiego, obejmująca poziom A1 i A2 według założeń europejskiego systemu opisu kształcenia językowego. Ponadto Samouczek zawiera wyjaśnienia gramatyczne poświęcone podstawowym zagadnieniom językowym. A zatem, oprócz możliwości rozwijania i doskonalenia czterech kompetencji językowych, możemy jednocześnie przyswajać i poszerzać wiedzę gramatyczną.

Samouczek został pomyślany jako minipodręcznik do nauki języka angielskiego dla osób początkujących oraz dla tych, którzy już mieli kontakt z językiem i potrzebują usystematyzowania oraz odświeżenia swojej znajomości angielskiego czy powtórzenia wiadomości gramatycznych. Książkę można też z powodzeniem wykorzystywać jako rozmówki w podróży, zakres tematyczny publikacji obejmuje bowiem standardowe sytuacje, z jakimi można się spotkać za granicą.

Zawartość

W obrębie każdej lekcji znajdziemy:

krótki opis z zawartością tematyczną oraz gramatyczną danej lekcji,słówka, zdania i dialogi dotyczącego danego tematu lekcji; wszystkie słówka, zdania i dialogi zostały podane wraz z ich tłumaczeniem na język polski,jasno i przejrzyście wyjaśnione najważniejsze zagadnienia gramatyczne,ćwiczenia pozwalające na sprawdzenie i utrwalenie umiejętności językowych oraz wiadomości gramatycznych.
Na końcu książki zawarto odpowiedzi do ćwiczeń umożliwiające samodzielne sprawdzenie poprawności wykonanych zdań.

Lekcja 1PODSTAWOWE ZWROTY I WYRAŻENIA

W lekcji 1 poznasz wyrażenia angielskie stosowane przy powitaniach oraz pożegnaniach. Przyswoisz sobie słownictwo, które będzie przydatne, gdy zechcesz się przedstawić i powiedzieć o sobie kilka słów; poznasz przy okazji angielskie nazwy krajów, narodowości i języków. Nauczysz się także najczęściej używanych zwrotów grzecznościowych oraz słówek, które przydadzą się w trakcie najprostszych konwersacji w języku angielskim. Poznasz podstawy gramatyki języka angielskiego – nauczysz się form zaimków osobowych, dowiesz się, jak odmieniają się dwa najważniejsze czasowniki to be (być) ito have (mieć), jaką formę mają angielskie bezokoliczniki, jaki szyk stosuje się w zdaniach angielskich oraz jak tworzy się czas teraźniejszy prosty Simple Present i kiedy się go używa. Nauczysz się również wymowy alfabetu angielskiego. A zatem do dzieła!

Dialog

– Hello!

Witaj!

– Hi!

Cześć!

– How are you?

Jak się masz?

– I'm fine, thank you.

Dobrze, dziekuję.

And you?

A ty?

– I'm OK.

W porządku.

Słówka

Zwroty grzecznościowe:

dzień dobry (rano) – good morning

dzień dobry (po południu) – good afternoon

dobry wieczór – good evening

dobranoc – good night

do widzenia – goodbye

cześć! (powitanie) – hello! lub hi!

pa! – bye!

proszę (podając coś) – here you are!

proszę (prosząc o coś) – please

dziękuję – thank you

dziękuję bardzo – thank you very much

dzięki – thanks! lub cheers!

proszę bardzo / nie ma za co – you're welcome

przepraszam / przykro mi – I'm sorry

przepraszam(np. zaczepiającosobę nieznajomą) – excuse me

na zdrowie! (toast) – cheers!

na zdrowie! (po kichnięciu) – bless you!

Nie ma sprawy. (odpowiedź napodziękowanie) – That's OK.

Nic nie szkodzi. (odpowiedź na czyjeś przeprosiny) –Nevermind.

Cześć! (pożegnanie) – Bye!

Na razie. – By now.

Do zobaczenia. – See you.

Do zobaczenia wkrótce. – See you soon.

Tak, poproszę. (o coś) – Yes, please.

Z przyjemnoscią. – With pleasure.

Serdecznie pozdrawiam. – Greetings!

Witamy. – Welcome!

Miłego dnia. – Have a nice day.

Tobie również życzę miłego dnia. – Have a nice day.

Zgadzam się. – I agree.

Słówka

Przeczytaj słówka i zwroty.

Podstawowe zwroty i wyrażenia:

tak – yes

nie – no

Zaimki:

ja – I

ty – you

on – he

ona – she

ono – it

my – we

wy – you

oni, one – they

Gramatyka

zaimki osobowe (Personal pronouns)

Przeczytaj tekst, zwracając uwagę na wyróżnione wyrazy – zaimki osobowe.

My name is Dave and I am from Montreal. It is a nice city and I like it a lot.I live with my wife and two children. We also have a dog. I am an IT specialist and Monica, my wife, is a doctor. She works in a local hospital. My children like moutains so we often go skiing in winter. They also like snowboarding. My son is a football fan and we often go to football matches. He also likes basketball. I think we are a happy family.

Mam na imię Dave i jestem z Montrealu. To przyjemne miasto i bardzo je lubię. Mieszkam z moją żoną i dwojgiem dzieci. Mamy także psa. Jestem informatykiem, a Monica, moja żona, jest lekarzem. Pracuje w miejscowym szpitalu. Moje dzieci lubią góry, więc często w zimie jeździmy na nartach. Lubią także snowboard. Mój syn jest fanem piłki nożnej i często chodzimy na mecze. Lubi również koszykówkę. Myślę, że jesteśmy szczęśliwą rodziną.

Zwróć uwagę, że zaimki osobowe w języku angielskim są używane znacznie częściej niż w języku polskim. Występują zawsze przed osobowymi formami czasownika, tam gdzie zazwyczaj są pomijane w języku polskim.

Poniższe zestawienie przedstawia formy angielskich zaimków osobowych w funkcji podmiotu wraz z ich tłumaczeniem na język polski:

Zaimki osobowe

I – ja

you – ty

he – on

she – ona

it – ono

we – my

you – wy

they – oni

they – one

ZaimekI piszemy po angielsku zawsze wielką literą:

I remember you.

Pamiętam cię.

Can I take your umbrella?

Czy mogę wziąć twój parasol?

Zaimekyou stosowany jest zarówno w odniesieniu do 2. osoby liczby pojedynczej (ty), jak i mnogiej (wy), a także służy jako forma grzecznościowa (pan, pani,państwo). Poniżej podane zdanie angielskie ma zatem pięć możliwych tłumaczeń na język polski:

Are you from Poland?

Czy jesteś z Polski? / Czy jesteściez Polski?

Czy pan jest z Polski? / Czy pani jest z Polski?

Czy państwo są z Polski?

Zaimekthey nie posiada rozróżnienia na rodzaj gramatyczny:

I can see three men on the street. They are smoking.

Widzę trzech mężczyzn na ulicy. (Oni) palą papierosy.

There are a few women in the park. They are running.

W parku jest kilka kobiet. (One) biegają.

Więcej informacji o zaimkach osobowych znajdziesz w lekcji 10.

Dialog

– Hi! What's your name?

Cześć! Jak masz na imię?

– My name is Ann.

Nazywam się Ann.

– Hello, Ann. Nice to meet

Witaj, Ann. Miło cię poznać.

you. Where are you from?

Skąd jesteś?

– I'm from Germany.

Jestem z Niemiec.

– Where is your friend from?

Skąd jest twoja przyjaciółka?

– She is from Great Britain.

Ona jest z Wielkiej Brytanii.

Gramatyka

Czasowniki to be i to have

W języku angielskim, inaczej niż w polskim, czasowniki w czasie teraźniejszym we wszystkich osobach liczby pojedynczej i mnogiej, oprócz 3. osoby liczby pojedynczej, zachowują formę bezokolicznika. W 3. osobie liczby pojedynczej do bezokolicznika dodajemy końcówkę -s lub-es. Wyjątek stanowi czasownik to be (być), którego odmianę w czasie teraźniejszym prostym (Simple Present) podajemy niżej:

Czas teraźniejszy – Simple Present

to be

być

forma

pełna

forma

skrócona

ja

jestem

I am

I'm

ty

jesteś

you are

you're

on

jest

he is

he's

ona

jest

she is

she's

ono

jest

it is

it's

my

jesteśmy

we are

we're

wy

jesteście

you are

you're

oni, one

they are

they're

Uwaga! W języku angielskim, w szczególności w mowie, bardzo często używa się skróconych form czasowników. Tabela na sąsiedniej stronie, analogicznie jak tabela z czasownikiem to be, przedstawia pełne i skrócone formy w czasie teraźniejszym czasownika to have (mieć), który jedynie w 3. osobie liczby pojedynczej ma formę odmienną od formy bezokolicznikowej. Porównaj także pozostałe skrócone formy czasowników to be i to have (z przeczeniem, w innych czasach gramatycznych) w lekcji 5 oraz 9.

Czas teraźniejszy – Simple Present

to have

mieć

forma

pełna

forma

skrócona

ja

mam

I have

I’ve

ty

masz

you have 

you’ve

on

ma

he has 

he’s

ona

ma

she has 

she’s

ono

ma

it has 

it’s

my

mamy

we have

we’ve

wy

macie 

you have 

you’ve

oni, one

mają

they have

they’ve

Gramatyka

Zapoznaj się z odmianą czasownikato beito have.

Czasownik to be (być):

ja jestem – I am

ty jesteś – you are

on jest – he is

ona jest – she is

ono jest – it is

my jesteśmy – we are

wy jesteście – you are

oni, one są – they are

Czasownik to have (mieć):

ja mam – I have

ty masz – you have

on ma – he has

ona ma – she has

ono ma – it has

my mamy – we have

wy macie – you have

oni, one mają – they have

Gramatyka

Bezokolicznik (infinitive)

W języku angielskim bezokolicznikiem jest podstawowa forma czasownika często poprzedzona partykułą to:

to comeprzyjść

torunbiec

Istnieje grupa czasowników, tzw. czasowniki modalne, których forma bezokolicznikowa nie jest poprzedzana słówkiem to, np.

canmóc

mustmusieć

willchcieć

Szyk zdania

Język angielski jest językiem pozycyjnym. Oznacza to, że każdy wyraz w zdaniu ma swoje miejsce. W zdaniach twierdzących na pierwszym miejscu stoi podmiot, później orzeczenie; w następnej kolejności występują pozostałe elementy zdania (dopełnienie, okolicznik, przydawka):

Podmiot 

Orzeczenie

Dopełnienie / okolicznik / przydawka

Tłumaczenie

I

like

sue.

Lubię Sue.

We

went

to New York last years.

W

zeszłym roku pojechaliśmy do Nowego Jorku.

The Browns

will visit

us tomorrow.

Państwo Brown odwiedzą nas jutro.

W pytaniach ogólnych na pierwszym miejscu stawiamy tzw. operator (do, did, will), na drugim miejscu podmiot, potem orzeczenie, a następnie pozostałe części zdania (okolicznik, dopełnienie, przydawkę):

Does she go to school?

Czy ona chodzi do szkoły?

Did they meet Susan?

Czy oni spotkali Susan?

Will we watch the new film of Woody Allen?

Czy obejrzymy nowy film Woody'ego Allena?

W przeczeniach jako pierwszy umieszczamy podmiot, następnie operator oraz wyraz przeczący not, po nim czasownik w formie podstawowej (bez słówka to), a na końcu okolicznik, dopełnienie, przydawkę:

We do not want to stay here.

Nie chcemy tutaj zostać.

They will not read your novel.

Oni nie przeczytają twojej powieści.

She did not forget to lock the door.

Ona nie zapomniała zamknąć drzwi.

Więcej informacji o tworzeniu zdań pytających i przeczących w języku angielskim znajdziesz w lekcji 3 i 5, a także w lekcjach poświęconych tworzeniu czasów gramatycznych (lekcje: 2, 7, 9, 11 oraz 12).

Zdania

Czy mówi pan po angielsku? Do you speak English?

Nie mówię dobrze po angielsku. I don't speakEnglish well.

Mówię po angielsku tylko trochę. I can speak a littleEnglish.

Nie mówię po angielsku, ale rozumiem pojedyncze słowa.I don't speak English,but I can understandsome words.

Mówię po niemiecku. I speak German.

Nie rozumiem. I don't understand.

Proszę mówić powoli. Speak slowly, please.

Czy możesz powtórzyć? Can you repeat that, please?

Czy możesz powtórzyć ostatnie zdanie?  Can you repeat the lastsentence? Nie wiem. I don't know.

Jak się masz? How are you?

Miło cię poznać. Nice to meet you.

Jak się nazywasz? What is your name?

Mam na imię Emilia. E M I L I A. My name is Emilia.E M I L I A.

Mam na imię Kevin. K E V I N. My name is Kevin. K E V I N.

Nazywam się David Atkinson. My name is David Atkinson.

Czy możesz to przeliterować? Can you spell it?

Skąd jesteś? Where are you from?

Skąd pochodzisz?Where do you come from?

Jestem z Polski. I'm from Poland.

Gdzie mieszkasz? Where do you live?

Mieszkam w Paryżu. I live in Paris.

Od kiedy mieszkasz w Paryżu? Since when do you live in Paris?

Chciałbym poprosić o pomoc. Could you help me?

Chciałbym go poznać. I'd like to meet him.

Czy mógłby pan to zapisać? Could you write it down?

Czy mógłbyś mi pomóc? Can you help me?

Gramatyka

Czasy

W języku angielskim istnieje 12 czasów gramatycznych (tenses), w odróżnieniu od języka polskiego, w którym występują tylko trzy czasy (teraźniejszy, przeszły i przyszły). Na szczęście nie trzeba znać ich wszystkich, żeby móc się swobodnie porozumiewać. W naszym samouczku omawiamy podstawowe informacje o najważniejszych czasach.

Czas teraźniejszy prosty (Simple Present)

Czasu tego używamy, mówiąc o codziennych sytuacjach oraz o czynnościach, które co jakiś czas się powtarzają. Czasownik w czasie Simple Present to tzw. I forma. W czasie teraźniejszym prostym osobowe formy czasownika nie różnią się od formy bezokolicznikowej. Wyjątkiem są formy 3. osoby liczby pojedynczej, w których do czasownika w bezokoliczniku dodajemy końcówkę -s lub-es (por. także tabelki powyżej z odmianą czasowników to be orazto have). Na temat zasad ortograficznych obowiązujących przy tworzeniu form w 3. osobie liczby pojedynczej zobacz poniżej (Formy czasu Simple Present).

On Sundays I usually wake up at ten o'clock.

W niedziele budzę się zwykle o dziesiątej.

I study psychology.

Studiuję psychologię.

He plays the guitar.

On gra na gitarze.

Sharon goes to school every day.

Sharon codziennie chodzi do szkoły.

I. Formy czasu Simple Present

Zdania

twierdzące

to eatjeść

I eatja jem

you eatty jesz

he eatson je

she eatsona je

it eatsono je

we eatmy jemy

you eatwy jecie

they eatoni, one jedzą

Wszystkie czasowniki, z wyjątkiem to be, to have i czasowników modalnych, odmieniamy w powyższy sposób.

Choć najczęściej w 3. osobie liczby pojedynczej dodajemy jedynie końcówkę -s, to istnieje pewna grupa czasowników, które przyjmują końcówkę -es. Poniżej podano zasady ortograficzne, które stosują się do tych czasowników: 

– końcówkę -es w 3. osobie liczby pojedynczej dodajemy do czasowników zakończonych na -ch, -o,-sh, -ss, -x, np.

watch – watchespatrzeć – patrzy

go – goesiść – idzie

do – doesrobić – robi

push – pushespchać – pcha

kiss – kissescałować – całuje

fix – fixesprzymocowywać – przymocowuje

– jeśli czasownik jest zakończony na -y, przed którym znajduje się spółgłoska, zamiast -y wpisujemy-i, a następnie dodajemy końcówkę -es, np.

cry – criespłakać – płacze

marry – marriesbrać ślub – bierze ślub

try – triespróbować – próbuje

– jeśli czasownik jest zakończony na -y, przed którym znajduje się samogłoska, jako końcówkę dodajemy jedynie -s, np.

buy – buyskupować – kupuje

pay – payspłacić – płaci

Przeczeni

a

Przeczenie tworzymy przy pomocy operatora to do (do / does) oraz słówka not. Szyk w zdaniu przeczącym jest następujący: podmiot + osobowa forma czasownika to do + not + podstawowa forma czasownika głównego (bez słówka to).

to crypłakać

I do not cryja nie płaczę

you do not cryty nie płaczesz

he does not cryon nie płacze

she does not cryona nie płacze

it does not cryono nie płacze

we do not crymy nie płaczemy

you do not crywy nie płaczecie

they do not cryoni, one nie płaczą

Skrótem od słów do not jestdon't, a od does not – doesn't:

I don't like Kate.

Nie lubię Kate.

She doesn't cry.

Ona nie płacze.

Uwaga! Przeczenia z użyciem operatora to do nie stosujemy w zdaniach, w których użyto czasownika to be lub czasowników modalnych. W zdaniach z tymi czasownikami występuje jedynie słówko not:

We are not happy.

Nie jesteśmy szczęśliwi.

You cannot do that!

Nie możesz tego zrobić!

Pytani

a

Pytanie ogólne tworzymy przy pomocy operatora to do (do / does), który umieszczamy na pierwszym miejscu w zdaniu.

to livemieszkać

Do I live here?Czy ja tu mieszkam?

Do you live here?Czy ty tu mieszkasz?

Does he live here?Czy on tu mieszka?

Does she live here?Czy ona tu mieszka?

Does it (your dog) live here?Czy on (twój pies) tu mieszka?

Do we live here?Czy my tu mieszkamy?

Do you live here?Czy wy tu mieszkacie?

Do they live here?Czy oni, one tu mieszkają?

W tłumaczeniu na polski tak skonstruowane pytanie zaczyna się od partykuły czy (która nie ma swojego bezpośredniego odpowiednika w angielskim):

Does she speak English?

Czy ona mówi po angielsku?

W pytaniu szczegółowym należy zastosować ten sam szyk, z tą różnicą, że na początku zdania pojawi się zaimek pytajny:

What do you think about it?

Co o tym myślisz?

Uwaga! Konstrukcji z użyciem operatora to do nie stosujemy w zdaniach pytających, w których występuje czasownik to be lub czasowniki modalne. W zdaniach z tymi czasownikami należy zastosować inwersję:

Are you lucky?

Czy masz szczęście?

Can you call this evening?

Czy możesz zadzwonićdziś wieczorem?

Więcej informacji o tworzeniu pytań z tymi czasownikami znajdziesz w lekcji 3 i 9.

II. Podstawowe zasady użycia czasu Simple Present

Czasu Simple Present używamy wtedy, kiedy mówimy o codziennych sytuacjach i czynnościach, które powtarzają się co jakiś czas (cyklicznie), a także gdy opisujemy cechy ludzi lub przedmiotów oraz gdy wskazujemy na czynności, które trwają dłuższy czas:

I go to work every day.Chodzę do pracy codziennie.

You never get up at six.Nigdy nie wstajesz o szóstej.

We visit our grandmother every year.Odwiedzamy naszą babcię co roku.

They sometimes play football.Oni czasami grają w piłkę nożną.

Kate smokes cigarettes.Kate pali papierosy.

My cat does not like fresh milk.Mój kot nie lubi świeżego mleka.

She is a beautiful girl.Ona jest piękną dziewczyną.

Tom lives in Paris.Tom mieszka w Paryżu.

Z czasem Simple Present najczęściej występują przysłówki wskazujące na częstotliwość występowania czynności:

alwayszawsze

nevernigdy

oftenczęsto

seldomrzadko

sometimesczasami

usuallyzazwyczaj

every daycodziennie

every monthco miesiąc

every year co roku

Diana always comes to class on time.

Diana zawsze przychodzi punktualnie na lekcje.

We watch TV every day.Codziennie oglądamy telewizję.

You seldom go to the cinema.Rzadko chodzisz do kina.

Słówka dodatkowe

Kraje, narodowości, języki

kraj

kraj nazwa angielska

narodowość (rzeczownik)

język (przymiotnik)

Polsk

a

Poland

Polish

Polish

Angli

a

England

English

English

Niemc

y

Germany

German

German

Rosj

a

Russia

Russian

Russian

Czech

y

Czech Republic

Czech

Czech

Francj

a

France

French

French

Włochy

Italy

Italian

Italian

Hiszpani

a

Spain

Spanish

Spanish

Grecj

a

Greece

Greek

Greek

Węgry

Humgary

Hungarian

Hungarian

Norwegi

a

Norway

norwegian

Norwegian

Szwecj

a

Sweden

Swedish

Swedish

Holandi

a

The Nethelands

Dutch

Dutch

Stany

Zjednoczone

The USA

American

English

Finlandi

a

Finland

Finnish

Finnish

Portugali

a

Portugal

Portuguese

Portuguese

Dani

a

Denmark

Danish

Danish

Uwaga! W języku angielskim, inaczej niż w języku polskim, przymiotnik utworzony od nazwy państwa (w tym także oznaczający język) piszemy zawsze wielką literą:

Polish, English, German…

Alfabet

Nauczenie się angielskiego alfabetu pomaga w wielu sytuacjach, między innymi przy czytaniu skrótów czy literowaniu wyrazów, na przykład swojego nazwiska.

A [eɪ]

B [bi:]

C [si:]

D [di:]

E [i:]

F [ɛf]

G [dʒi:]

H [eɪtʃ]

I [aɪ]

J [dʒeɪ]

K [keɪ]

L [ɛl]

M [ɛm]

N [ɛn]

O [əʊ]

P [pi:]

Q [kju:]

R [ɑr]

S [ɛs]

T [ti:]

U [ju:]

V [vi:]

W [dʌbəlju:]

X [ɛks]

Y [waɪ]

Z [zɛd]

Powyżej podano angielską wymowę liter zapisaną przy pomocy znaków Międzynarodowego Alfabetu Fonetycznego (ang. International Phonetic Alphabet, w skrócie IPA).

Ćwiczenia

Zrób ćwiczenia, żeby utrwalić nowo poznane wiadomości i sprawdzić, ile już umiesz!

I. Uzupełnij dialog.

– Hallo, I'm Peter. And what's your (1) ............... ? (Cześć, jestem Peter. A jak ty się nazywasz?)

– I'm Anna. Nice to (2) ............... you. (Anna. Miło cię poznać.)

– Nice to meet (3) ............... , too. (Mi również miło cię poznać.)

– Where are you (4) ............... , Peter? (Skąd jesteś, Peter?)

– (5) ............... from England. (Pochodzę z Anglii.)

– Oh… and where exactly do you (6) ............... ? (A gdzie dokładnie mieszkasz?)

– In London. What about (7) ............... ? (W Londynie. A ty?)

– I come from (8) ............... . I live (9) ............... Szczecin. (Ja pochodzę z Polski. Mieszkam w Szczecinie.)

– Szcz… oh, that's a difficult word! (Szcz… . To trudne słowo!)

– Well…, Polish is difficult sometimes. But (10) ............... too! (Tak…, polski jest czasami trudny. Ale angielski także!)

– You (11) ............... English very well! (Mówisz bardzo dobrze po angielsku!)

– (12) ............... you! (Dziękuję!)

II. Połącz w pary polskie zwroty i ich tłumaczenia na język angielski.

1. dzień dobry(rano)

2. dzień dobry(po południu)

3. dobry wieczór

4. dobranoc

5. do widzenia

6. cześć! (powitanie)

7. pa!

8. proszę (podając coś)

9. proszę (prosząc o coś)

10. dziękuję

11. przepraszam / przykro mi

12. przepraszam! (np. zaczepiając osobę nieznajomą)

a. thank you

b. excuse me!

c. goodbye

d. here you are!

e. good morning

f. good night

g. good afternoon

h. hello!

i. good evening

j. I'm sorry

k. please

l. bye!

III. Uzupełnij zdania odpowiednią formą czasownika to be.

1. I ............... an IT specialist. (Jestem informatykiem.)

2. Monica, my wife, ............... a doctor. (Monica, moja żona, jest lekarzem.)

3. Montreal ............... a nice city. (Montreal to ładne miasto.)

4. My son ............... a football fan. (Mój syn jest fanem piłki nożnej.)

5. We ............... a happy family. (Jesteśmy szczęśliwą rodziną.)

IV. Dopisz pytania do odpowiedzi.

1. ......................................... ? I'm fine, thank you.

2. ......................................... ? I don't speak English well.

3. .......................................... ? I live in Warsaw.

4........................................... ? I'm from Germany.

5. ......................................... ? My name is Peter.

V. Z rozsypanych wyrazów ułóż poprawne zdania.

1. doctor, he, a, is

...............................................................

2. go, they, often, football, to, matches

...............................................................

3. we, snowboarding, skiing, like, and

...............................................................

4. basketball, son, a, my, fan, is

...............................................................

VI. Ułóż słowa z rozsypanych liter.

1. c i n e – .................................................

2. e l i v – ...................................................

3. e t e m – ................................................

4. k s a p e – ..............................................

5. n e a m – ...............................................

6. t s m o m e i s e – ..................................

VII.