Akta sprawy w ogólnym postępowaniu administracyjnym - Grzegorz Łaszczyca - ebook + książka

Akta sprawy w ogólnym postępowaniu administracyjnym ebook

Grzegorz Łaszczyca

0,0
84,51 zł

lub
Opis

W książce usystematyzowano zagadnienia dotyczące akt sprawy w ogólnym postępowaniu administracyjnym, mające doniosłe znaczenie dla zapewnienia prawidłowości postępowania administracyjnego oraz kończącego to postępowanie rozstrzygnięcia. Omówione zostały najważniejsze aspekty akt sprawy, m.in. ich:

 • istota,
 • zasady tworzenia,
 • język,
 • udostępnianie, okazywanie oraz przesyłanie,
 • odtwarzanie,
 • zwrot materiałów z akt sprawy.
 • Kluczowe znaczenie dla praktyki administracyjnej mają zwłaszcza zagadnienia dotyczące składników akt sprawy (ze względu na konsekwencje procesowe poszczególnych postaci utrwaleń) oraz te związane z czynnością udostępniania akt sprawy - już sama liczba orzeczeń sądowych odnoszących się do wskazanej problematyki podkreśla jej doniosłość w sferze orzecznictwa administracyjnego.

  Adresaci:
  Publikacja jest przeznaczona dla pracowników organów administracji publicznej, stron postępowania administracyjnego oraz ich zastępców procesowych, sędziów sądów administracyjnych oraz dla pracowników naukowych.

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi lub dowolnej aplikacji obsługującej format:

EPUB
PDF