Administracyjnoprawna sytuacja jednostki w świetle zasady pomocniczości - Tomasz Bąkowski - ebook

Administracyjnoprawna sytuacja jednostki w świetle zasady pomocniczości ebook

Tomasz Bąkowski

0,0
38,46 zł

Opis


Stan prawny na 20.08.2007 r.

Monografia jest poświęcona wpływowi zasadypomocniczości na jedną ze sfer składających się na prawny status jednostki w państwie, a mianowiciena jej administracyjnoprawną sytuację, to jest na sytuację wywołaną normami administracyjnegoprawa materialnego.
Teoretyczne konstrukcjewespół z regulacjami prawnymi, widzianez perspektywy treści zasady pomocniczości, dają możliwość zweryfikowania i oceny stopnia ich zbieżności z tą zasadą. Ukazują też, w jakim stopniu obowiązujące regulacje prawne służą realizacjizasady pomocniczości.

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF


Podobne