Administracja publiczna Tom 2 Ustrój administracji państwowej terenowej Komentarz - zbiorowa praca - książka

Administracja publiczna Tom 2 Ustrój administracji państwowej terenowej Komentarz książka papierowa

zbiorowa praca

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

Prezentowany tom zawiera kompleksowy komentarz do wszystkich przepisów ustaw regulujących ustrój organów terenowej administracji publicznej, przedstawia podstawowe instytucje i rozwiązania prawne w zakresie ustroju administracji państwowej terenowej oraz organizację prawną administracji państwowej terenowej.

Instytucje i organy administracji państwowej terenowej zostały zaprezentowane poprzez omówienie wszystkich artykułów ustaw, które regulują ustrój tych instytucji i organów w sposób kompleksowy, np.: dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej został omówiony w oparciu o ustawę o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz ustawy o żegludze i spławie na śródlądowych drogach wodnych.

Dzięki komentarzowi zawartemu w tomie II Czytelnik może poznać i zrozumieć:
•podstawy prawne funkcjonowania terenowej administracji państwowej w Polsce,
•strukturę organizacyjną organów i instytucji terenowej administracji państwowej,
•zasady kształtujące model instytucjonalny administracji państwowej terenowej,
•powoływanie i odwoływanie organów administracji rządowej na szczeblu terenowym,
•sposób realizacji przez organy terenowej administracji państwowej przyznanych im zadań i kompetencji w praktyce,
•tryb wyborów do poszczególnych organów administracji państwowej terenowej,
•zasady odpowiedzialności dotyczące instytucji i organów terenowej administracji państwowej,

Znakomite grono Autorów-praktyków administratywistów i konstytucjonalistów zapewnia wysoki poziom merytoryczny publikacji, która stanowi niezwykle użyteczne źródło wiedzy na temat administracji państwowej terenowej.

Pozycja ta będzie więc zarówno przydatna pracownikom administracji publicznej oraz osobom, w których kręgu zainteresowań znajduje się prawo konstytucyjne i administracyjne, jak i tym, którzy poszukują odpowiedzi na pytania dotyczące szeroko pojętej administracji i prawa administracyjnego ustrojowego w szczególności.

Przede wszystkim jednak omawiając kwestie zasad odpowiedzialności, nadzoru, a także kwestie zadań i kompetencji w praktyce publikacja jest przydatna dla osób prowadzących obsługę prawną dla instytucji i organów administracji publicznej – czyli radców prawnych, adwokatów, komorników, sędziów sądów powszechnych i administracyjnych, a także prokuratorów, inspektorów, kuratorów oraz biegłych i rzeczoznawców.

Publikacja zawiera również spis osób, które piastują obecnie funkcje w ramach instytucji i organów terenowej administracji państwowej.

Liczba stron: 856

Format (wymiary): 13.0x20.0cm

ISBN: 9788325542924

Wydanie: 1

Oceny
0,0
0
0
0
0
0