70% podatek od odpraw i odszkodowań – rozliczenia pracownicze, podatkowe i rachunkowe - Tomasz Krywan, Mariusz Pigulski, Paweł Muż - ebook

70% podatek od odpraw i odszkodowań – rozliczenia pracownicze, podatkowe i rachunkowe ebook

Paweł Muż, Mariusz Pigulski, Tomasz Krywan

0,0
8,45 zł

Opis

Z początkiem 2016 r. weszły w życie przepisy przewidujące opodatkowanie 70% zryczałtowanym podatkiem niektórych odszkodowań oraz odpraw otrzymywanych od spółek z udziałem środków publicznych. Są to spółki, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub inne państwowe osoby prawne albo komunalne osoby prawne dysponują bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu. Przepisy te dotyczą dwóch rodzajów odszkodowań i odpraw:

· odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji oraz

· odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia lub rozwiązania umowy przed terminem.

Stosowanie nowych przepisów miało być bardzo proste. Niestety praktyka pierwszych miesięcy ich obowiązywania jest inna. W publikacji przedstawiamy zasady wypłaty takich odszkodowań, poboru podatku oraz ewidencję księgową.

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF


Podobne