4 przykłady liczbowe, jak podwyższać zasiłek macierzyński do kwoty świadczenia rodzicielskiego - Magdalena Skalska - ebook

4 przykłady liczbowe, jak podwyższać zasiłek macierzyński do kwoty świadczenia rodzicielskiego ebook

Magdalena Skalska

0,0
10,40 zł

Opis

Od dnia wprowadzenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem chorobowym nowego świadczenia związanego z macierzyństwem i rodzicielstwem (tzw. świadczenia rodzicielskiego) obowiązuje minimalna wysokość zasiłku macierzyńskiego dla osób, które nabyły do niego prawo w okresie podlegania ubezpieczeniu chorobowemu. W przypadku gdy miesięczna kwota zasiłku macierzyńskiego pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy jest niższa niż kwota świadczenia rodzicielskiego, kwotę zasiłku macierzyńskiego pomniejszonego o tę zaliczkę podwyższa się do wysokości świadczenia rodzicielskiego (w 2016 r. - 1.000 zł).

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF