365 dni ze świętym Janem Pawłem II - Dariusz Jaskólski - ebook

365 dni ze świętym Janem Pawłem II ebook

Dariusz Jaskólski

5,0

Opis

Autor przybliża czytelnikom nauczanie św. Jana Pawła II poprzez cytaty z dokumentów papieskich, jego przemówień i dzieł, które wybrane zostały na każdy dzień roku. Rozpoczynając każdy miesiąc, można zapoznać się również z krótkim opisem okresu kościelnego, który trwa w danym miesiącu, czy też przybliżyć sobie święta w nim przypadające, a także zapoznać się z najważniejszymi wydarzeniami z życia św. Jana Pawła II. Książka została wydana z okazji 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II.

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi na:

Androidzie
iOS
czytnikach certyfikowanych
przez Legimi
czytnikach Kindle™
(dla wybranych pakietów)
Windows
10
Windows
Phone

Liczba stron: 92

Odsłuch ebooka (TTS) dostepny w abonamencie „ebooki+audiobooki bez limitu” w aplikacjach Legimi na:

Androidzie
iOS
Oceny
5,0 (1 ocena)
1
0
0
0
0

Popularność
Dariusz Jaskólski

365 dni ze świętym Janem Pawłem II

Fonts by «ParaType»

© Dariusz Jaskólski, 2020

Autor przybliża czytelnikom nauczanie św. Jana Pawła II poprzez cytaty z dokumentów papieskich, jego przemówień i dzieł, które wybrane zostały na każdy dzień roku. Rozpoczynając każdy miesiąc, można zapoznać się również z krótkim opisem okresu kościelnego, który trwa w danym miesiącu, czy też przybliżyć sobie święta w nim przypadające, a także zapoznać się z najważniejszymi wydarzeniami z życia św. Jana Pawła II. Książka została wydana z okazji 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II.

ISBN 978-83-8221-856-5

Książka powstała w inteligentnym systemie wydawniczym Ridero

Wprowadzenie

Święty Jan Paweł II, Karol Wojtyła, urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach. Tam też przyjął chrzest 20 czerwca tego samego roku. Przeszedł do historii jako papież, który szczególnie umiłował Najświętszą Maryję Pannę. Często spotykał się z młodzieżą, do której przemawiał podczas swoich pielgrzymek. Na spotkania z nim przybywały rzesze ludzi, szczególnie właśnie ludzi młodych. Święty Jan Paweł II pozostawił po sobie wiele dzieł poetyckich, książek, encyklik i innych dokumentów papieskich. Pozostawił nam wiele wartościowych treści o miłości do Boga i drugiego człowieka, do Eucharystii, Ojczyzny, czy przyrody. Wskazywał w nich jak bardzo ważna jest ochrona życia od poczęcia do naturalnej śmierci, rodzina, a także jak istotne w życiu chrześcijanina jest świętowanie Niedzieli. Wszystko to i jeszcze więcej zawarte jest w niezliczonych dokumentach, książkach, zapisach homilii i przemówień. Przygotowując niniejszą książkę, pragnąłem szczególnie w tym roku, zebrać i przybliżyć czytelnikom nauczanie świętego Jana Pawła II w formie cytatów z dokumentów, przemówień i jego dzieł — w roku, w którym przypada 100. rocznica jego urodzin.

Dzięki niniejszej publikacji, można dzień po dniu, fragment po fragmencie, przypominać sobie i przybliżać nauczanie tego wielkiego świętego. Jego słowa potrafią dodać otuchy, przypomnieć to, co powinno być najważniejsze w życiu każdego chrześcijanina i każdego człowieka. Każdego dnia warto sięgnąć po tę książkę i przeczytać cytat na dany dzień. W ten sposób, nie poświęcając wiele czasu, można tak wiele sobie przypomnieć z nauczania św. Jana Pawła II i być może z każdego cytatu wynieść coś dla siebie. Rozpoczynając każdy miesiąc, można najpierw zapoznać się z krótkim opisem okresu kościelnego, który trwa w bieżącym miesiącu, czy też przybliżyć sobie święta i wspomnienia w nim przypadające, a także zapoznać się z istotnymi wydarzeniami z życia św. Jana Pawła II, które w danym miesiącu miały miejsce.

mgr Dariusz Jaskólski

Styczeń

W styczniu trwa okres Bożego Narodzenia. Miesiąc ten rozpoczyna Uroczystość Bożej Rodzicielki Maryi, wypadająca w oktawie Narodzenia Pańskiego, którą wprowadził do liturgii papież Pius XI w 1931 roku dla uczczenia 1500. rocznicy nadania tytułu „Bogarodzicy” Najświętszej Maryi Panie na Soborze Efeskim.

Istotnym dniem tego miesiąca, jest również Uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli), którą obchodzi się 6 stycznia. Święto to jest znane już od III wieku i jest jednym z najstarszych świąt chrześcijańskich. W tym dniu, w kościołach błogosławi się kredę, którą oznacza się drzwi domów. W Nowym Testamencie nie jest wymieniona liczba Mędrców, którzy przybyli oddać pokłon Jezusowi, ani nie są nazywani królami, jednak zmieniło się to już w III wieku, a od VI wieku zwyczaj ten przyjął się w całym Kościele. W IX wieku zostały im nadane imiona, a trzy wieki później rozwinął się ich kult.

Ważnym świętem przypadającym na styczeń jest również Chrzest Pański, kończący okres Bożego Narodzenia. Święto Chrztu Pańskiego zostało wprowadzone do kalendarza liturgicznego w 1955 roku.

Ważne wydarzenia z życia św. Jana Pawła II, które miały miejsce w styczniu:

— 25 stycznia 1979 roku — pierwsza zagraniczna pielgrzymka papieża

— 25 stycznia 1983 roku — promulgacja nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego

— 10 stycznia 1995 roku — rozpoczęcie Światowych Dni Młodzieży w Manili (Filipiny)

1 stycznia

Jeśli Jezus jest Życiem, Maryja jest Matką Życia. Jeśli Jezus jest Nadzieją, Maryja jest Matką Nadziei. Jeśli Jezus jest Pokojem, Maryja jest Matką Pokoju, Matką Księcia Pokoju.

Wchodząc w Nowy Rok prośmy tę świętą Matkę, aby nam błogosławiła. Prośmy Ją, aby nam dała Jezusa, nasze pełne Błogosławieństwo, w którym Ojciec raz na zawsze pobłogosławił całą historię, sprawiając, że stała się historią zbawienia.

Jan Paweł II, Homilia podczas Mszy świętej w uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, 2002

2 stycznia

Kościół, idąc za Chrystusem, naucza prawdy, która nie zawsze jest zgodna z opinią większości. Słucha on głosu sumienia, a nie siły, i w ten sposób broni ubogich i pogardzanych.

Jan Paweł II, Familiaris Consortio

3 stycznia

Troska o dziecko (…) jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka.

Jan Paweł II

4 stycznia

Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy.

Jan Paweł II, Fides et Ratio

5 stycznia

Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali.

Jan Paweł II, Do młodzieży zgromadzonej na Jasnej Górze, 1983

6 stycznia

Dziś, w uroczystość Objawienia Pańskiego, Dziecię narodzone w noc betlejemską objawia się światu jako światło zbawienia dla wszystkich narodów. Mędrcy przybyli ze Wschodu — opowiada Ewangelia św. Mateusza — oddali pokłon Dzieciątku i ofiarowali Mu symboliczne dary: jako Królowi — złoto, jako Bogu — kadzidło, i mirrę jako Człowiekowi, który zostanie pogrzebany. […] Dzisiejsza uroczystość ukazuje powszechne i misyjne powołanie Kościoła. Jest on wezwany do niesienia światu światła Dobrej Nowiny, będącej źródłem życia i odnowy dla każdego człowieka i ludzkości. W szczególności jest to zadanie apostołów i ich następców — biskupów.

Jan Paweł II, Wypowiedź w Uroczystość Objawienia Pańskiego, 2003

7 stycznia

Wierzyć znaczy widzieć rzeczy, tak jak widzi je Bóg, mieć udział w Bożej wizji świata i człowieka.

Jan Paweł II do młodych

8 stycznia

Potrzebna jest dziś nowa wyobraźnia miłosierdzia, której przejawem będzie nie tyle i nie tylko skuteczność pomocy, ale zdolność bycia bliźnim dla cierpiącego człowieka, solidaryzowania się z nim, tak aby gest pomocy nie był odczuwalny jako poniżająca jałmużna, ale jako świadectwo braterskiej wspólnoty dóbr.

Jan Paweł II, Novo Millennio Ineunte

9 stycznia

Prawda to Jezus Chrystus. Miłujcie prawdę! Żyjcie w prawdzie! Nieście prawdę światu! Bądźcie świadkami prawdy! Jezus jest prawdą, która zbawia; jest pełnią prawdy, do której doprowadzi nas Duch Prawdy.

Jan Paweł II, Rozważania przed IV Światowymi Dniami Młodzieży, 1989

10 stycznia

Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie pokorna. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać.

Jan Paweł II, Częstochowa, 1983

11 stycznia

Człowiek jest powołany do odnoszenia zwycięstwa w Jezusie Chrystusie.

Jan Paweł II, Homilia w Warszawie, 1983

12 stycznia

Nie lękajcie się. Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi!

Jan Paweł II, Inauguracja pontyfikatu, 1978

13 stycznia

Rodzina jest sobą, jeżeli buduje się na takich odniesieniach, na wzajemnym zaufaniu, na zawierzeniu wzajemnym. Tylko na takim fundamencie można też budować proces wychowania, który stanowi podstawowy cel rodziny i jej pierwszorzędne zadanie.

Jan Paweł II, Homilia we Wrocławiu, 1983

14 stycznia

Człowieka trzeba mierzyć miarą serca.

Jan Paweł II, Homilia w Sopocie, 1999

15 stycznia

Każdy człowiek jest osobnym rozdziałem.

Jan Paweł II, Wstańcie, chodźmy!

16 stycznia

Nawrócenie do Chrystusa związane jest z chrztem, i to nie tylko dlatego, że taka jest praktyka Kościoła, ale z woli Chrystusa, który posłał uczniów, aby nauczali narody i chrzcili je (por. Mt 28, 19), a także z wynikającej z samej istoty rzeczy potrzeby otrzymania pełni nowego życia w Nim: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci — mówi Jezus do Nikodema — jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego (J 3, 5). Chrzest odradza nas do życia dzieci Bożych, jednoczy nas z Jezusem Chrystusem, namaszcza w Duchu Świętym.

Jan Paweł II, Redemptoris missio

17 stycznia

Brońmy się przed pozorami miłości, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą.

Jan Paweł II, Homilia w Rzymie, 1979

18 stycznia

Niech miłość i służba staną się podstawowymi zasadami waszego życia! Składając siebie w ofierze, odkryjecie, co wam zostało ofiarowane, i sami z kolei otrzymacie dar Boży.

Jan Paweł II do młodych

19 stycznia

Nie lękajcie się. Chrystus zwyciężył świat. On jest z Wami na zawsze.

Jan Paweł II, Homilia w Manili, 1995

20 stycznia

Istotnie, głównym bogactwem człowieka jest wraz z ziemią sam człowiek.

Jan Paweł II, Centesimus annus

21 stycznia

Zaprzeć się samego siebie znaczy zrezygnować z własnego planu, często ograniczonego i małostkowego, aby przyjąć plan Boży: oto jest droga nawrócenia.

Jan Paweł II do młodych

22 stycznia

Ludzi można spostrzec zamykając oczy.

Jan Paweł II

23 stycznia

Bóg, ukazując nam miłosierdzie, oczekuje, że będziemy świadkami miłosierdzia w dzisiejszym świecie.

Jan Paweł II, Homilia, Błonie Krakowskie, 2002

24 stycznia

Kapłan jest człowiekiem żyjącym samotnie po to, aby inni nie byli samotni.

Jan Paweł II

25 stycznia

Potrzeba miłosierdzia, aby wszelka niesprawiedliwość na świecie znalazła kres w blasku prawdy.

Jan Paweł II, Homilia, Łagiewniki, 2002

26 stycznia

Nie czas teraz wstydzić się Ewangelii, ale czas głosić ją na dachach.

Jan Paweł II, Homilia podczas Światowych Dni Młodzieży w Denver, 1993

27 stycznia

Szukajcie tej prawdy tam, gdzie ona rzeczywiście się znajduje! Jeśli trzeba, bądźcie zdecydowani iść pod prąd obiegowych poglądów i rozpropagowanych haseł! Nie lękajcie się Miłości, która stawia człowiekowi wymagania.

Jan Paweł II, List do młodych, 1985

28 stycznia

Nie żyje się, nie kocha się, nie umiera się — na próbę.

Jan Paweł II

29 stycznia

Nie bój się, nie lękaj! Wypłyń na głębię!

Jan Paweł II, Po wyborze na papieża, 1978

30 stycznia

Czasem jesteśmy lampami bez światła, lampami, które nie świecą, których możliwości nie zostały zrealizowane. Przyszedłem, aby zapalić w waszych sercach ten płomień, który mogły zgasić przeżyte rozczarowania i niespełnione nadzieje. Każdemu z was chcę powiedzieć, że jest zdolny do dobra, do uczciwości, do pracowitości; każdy z was nosi w sobie te zdolności rzeczywiście i głęboko, choćby nawet istnienia ich nie podejrzewał.

Jan Paweł II, Słowo do nieletnich oczekujących na wyrok, Castat del Marmo, 1980

31 stycznia

Dla chrześcijanina sytuacja nigdy nie jest beznadziejna. Chrześcijanin jest człowiekiem nadziei. To nas wyróżnia.

Jan Paweł II, Homilia w Gdańsku, 1987

Luty

W lutym lub marcu rozpoczyna się w Kościele katolickim okres Wielkiego Postu. Pierwszym dniem tego okresu jest Środa Popielcowa. Okres ten trwa do Wielkiego Czwartku. Od Soboru Nicejskiego (325 r.) post trwa czterdzieści dni. Wcześniej, według pism Tertuliana, post trwał dwa dni, a następnie, według świadectwa Dionizego Aleksandryjskiego (III wiek), post trwał już tydzień. W tym okresie widoczne są pewne zmiany w liturgii: nie śpiewa się hymnu „Chwała na wysokości Bogu” i „Alleluja”, nie przyozdabia się ołtarza kwiatami, używa się szat liturgicznych w kolorze fioletowym, odprawia się nabożeństwa Drogi Krzyżowej,a także Gorzkich Żali.

Okres Wielkiego Postu składa się z sześciu niedziel. W piątą niedzielę zasłania się krzyże i obrazy w kościołach. Zasłony z krzyży zdejmuje się po liturgii Wielkiego Piątku, a z obrazów przed rozpoczęciem Wigilii Paschalnej. Ostatnią niedzielą Wielkiego Postu jest Niedziela Palmowa Męki Pańskiej, rozpoczynająca Wielki Tydzień. Dzień ten jest pamiątką uroczystego wjazdu Chrystusa do Jerozolimy. Podczas liturgii poświęca się palmy oraz odczytuje się opis Męki Pańskiej.

W liturgii wielkopostnej dominuje temat pokuty, chrztu i Męki Pańskiej. Jest to czas przygotowania się do obchodów Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. W czasie Wielkiego Postu, Kościół zachęca do modlitwy, dawania jałmużny potrzebującym, podejmowania uczynków miłości wobec bliźnich, umartwiania i gorliwszego pełnienia swoich obowiązków.

Istotnym wydarzeniem z życia św. Jana Pawła II, które miało miejsce w lutym, była śmierć jego ojca. Było to 18 lutego 1941 roku. Karol Wojtyła miał wtedy 20 lat.

1 lutego

Aby ujrzeć Jezusa, należy przede wszystkim pozwolić, aby to On na nas patrzył!

Jan Paweł II do młodych

2 lutego

Nienawiść, fanatyzm i terroryzm profanują imię Boga i zniekształcają prawdziwy wizerunek człowieka.

Jan Paweł II, Kazachstan, 2002

3 lutego

Nie wystarczy przekroczyć próg, trzeba iść w głąb.

Jan Paweł II, Przemówienie do młodzieży na polach Lednickich

4 lutego

Ewangelia (…) to proroctwo o człowieku. Poza Ewangelią człowiek pozostaje dramatycznym pytaniem bez odpowiedzi.

Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość

5 lutego

Musicie być mocni. Drodzy bracia i siostry! Musicie być mocni tą mocą, którą daje wiara! Musicie być mocni mocą wiary! Musicie być wierni! Dziś tej mocy bardziej Wam potrzeba niż w jakiejkolwiek epoce dziejów. Musicie być mocni mocą nadziei, która przynosi pełną radość życia i nie dozwala zasmucać Ducha Świętego! Musicie być mocni mocą miłości, która jest potężniejsza niż śmierć… Musicie być mocni miłością, która cierpliwa jest, łaskawa jest…

Jan Paweł II, Homilia wygłoszona na krakowskich Błoniach, 1979

6 lutego

Cierpienie nie jest karą za grzechy ani nie jest odpowiedzią Boga na zło człowieka. Można je zrozumieć tylko i wyłącznie w świetle Bożej miłości, która jest ostatecznym sensem wszystkiego, co na tym świecie istnieje.

Jan Paweł II, Przemówienie w szpitalu dziecięcym w Olsztynie, 1991

7 lutego

Święty Józef jest dla nas przede wszystkim wzorem wiary. Tak jak Abraham, żył zawsze zdając się bez zastrzeżeń na Bożą Opatrzność; dlatego stanowi on dla nas umacniający przykład, zwłaszcza wtedy, gdy Bóg chce, abyśmy zawierzyli Mu na słowo, a więc nie mając jasności co do Jego zamysłu.

Jan Paweł II, Rozważanie przed modlitwą Anioł Pański, 2001

8 lutego

Pragnienie, by żyć lepiej, nie jest niczym złym, ale błędem jest styl życia, który wyżej stawia dążenie do tego, by mieć aniżeli być, i chce więcej mieć, nie po to aby bardziej być, lecz by doznać w życiu najwięcej przyjemności.

Jan Paweł II

9 lutego

Wyrusz w drogę. Nie zadowalaj się dyskutowaniem; nie czekaj, aby zrobić coś dobrego, na okazje, które może nigdy się nie pojawią. Już nadszedł czas działania! (…) Wy, młodzi, jesteście powołani do głoszenia orędzia Ewangelii świadectwem życia. Kościół potrzebuje waszej energii, waszego entuzjazmu, waszych młodzieńczych ideałów, aby Ewangelia mogła przenikać w tkankę społeczeństwa (…). Nie ma czasu, aby wstydzić się Ewangelii. Jest to raczej czas głoszenia jej na dachach…

Jan Paweł II, Przemówienie do młodzieży, Berno, 2004

10 lutego

Prawo do życia nie jest tylko kwestią światopoglądu, nie jest tylko prawem religijnym, ale jest prawem człowieka.

Jan Paweł II, Kalisz, 1997

11 lutego

Adorujcie jedynego prawdziwego Boga, przyznając Mu pierwsze miejsce w waszym życiu. Bałwochwalstwo jest ciągłą pokusą człowieka.

Jan Paweł II do młodych

12 lutego

Oto Dekalog: dziesięć słów. Od tych słów zależy przyszłość człowieka i społeczeństw.

Jan Paweł II, Dekalog dla Polaków

13 lutego

Gdzie w świadomości osoby ludzkiej umiera Bóg, nieuchronnie następuje śmierć człowieka — obrazu Boga.

Jan Paweł II do młodych

14 lutego

Miłość bowiem to nie tylko uczucie; to akt woli, który polega na stałym wyborze dobra innych ponad dobro własne.

Jan Paweł II do młodych

15 lutego

Bogatym nie jest ten, kto posiada, ale ten, kto rozdaje, kto zdolny jest dawać.

Jan Paweł II, Redemptionis donum

16 lutego

Wam, doświadczonym cierpieniem, którzy mnie słuchacie, czyż trzeba przypominać, że wasz ból jednoczy was coraz bardziej z Barankiem Bożym, który poprze swoje cierpienie zmazał grzech świata, a zatem, że również i wy, złączeni z Nim w cierpieniu, możecie stać się współodkupicielami ludzkości.

Jan Paweł II, Przemówienie wygłoszone podczas wizyty w rzymskim szpitalu św. Jana

17 lutego

Kiedy zabieram głos w obronie praw człowieka, a przede wszystkim wolności religijnej, nie oskarżam władz żadnego kraju. Jeżeli czasami jakieś rządy czują się atakowane, być może czują się winne

Jan Paweł II, Do bliskich współpracowników po zwiedzeniu obozu dla uchodźców w Tajlandii, 1984

18 lutego

Naukowiec nie jest twórcą prawdy, ale jej odkrywcą.

Jan Paweł II, Przemówienie podczas spotkania z członkami Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Castel Gandolfo, 2001

19 lutego

Dzisiaj jesteście małym płomykiem, ale dzięki łasce Bożej możecie się stać płonącą pochodnią, niosącą światło Ewangelii i ciepło waszej wzajemnej miłości i przyjaźni wszystkim rodakom.

Jan Paweł II, W czasie nawiedzenia kościoła Świętych Apostołów Piotra i Pawła, Tallin, 1993

20 lutego

Boża miłość nie nakłada na nas ciężarów, których nie moglibyśmy unieść, ani nie stawia nam wymagań, którym nie moglibyśmy sprostać, jeśli wzywa, przychodzi z konieczną pomocą.

Jan Paweł II, Wstańcie, chodźmy!

21 lutego

Modlę się za brata, który mnie zranił, a któremu szczerze przebaczyłem.

Jan Paweł II, Przemówienie w szpitalu po zamachu na Placu św. Piotra, 1981

22 lutego

Nie wolno odwracać się od prawdy, zaprzestać jej głoszenia, ukrywać, nawet jeśli jest to prawda trudna, a jej wyjawienie wiąże się z wielkim bólem.

Jan Paweł II, Wstańcie, chodźmy!

23 lutego

Historia uczy, że demokracja bez wartości łatwo się przemienia w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm.

Jan Paweł II, Centesimus Annus

24 lutego

Początkiem każdego prawdziwego nawrócenia jest Boże spojrzenie, które spoczywa na grzeszniku. To spojrzenie wyraża się w pełnym miłości poszukiwaniu, w męce aż na krzyż, w woli przebaczenia.

Jan Paweł II do młodych

25 lutego

Człowiek szuka miłości, bo w głębi serca wie, że tylko miłość może uczynić go szczęśliwym.

Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy świętej w Sopocie, 1999

26 lutego

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.

Jan Paweł II, Przemówienie do mieszkańców Tondo, dzielnicy slumsów, Manilia, 1981

27 lutego

Nie ma wolności bez solidarności! Dzisiaj wypada powiedzieć: nie ma solidarności bez miłości, więcej! nie ma przyszłości człowieka i narodu.

Jan Paweł II, Homilia wygłoszona w czasie Mszy świętej odprawionej na hipodromie w Sopocie, 1999

28 lutego

Cierpienie człowieka, cierpienie ludzi, którego nie da się uniknąć, przyjęte w duchu wiary, jest źródłem mocy dla cierpiącego i dla innych i jest źródłem mocy dla Kościoła, dla jego zbawczego posłannictwa.

Jan Paweł II, Przemówienie podczas wizyty w szpitalu pediatrycznym w Krakowie, 1991

29 lutego