144 najczęściej używane angielskie czasowniki - Agnieszka Drummer Beata Willamson - ebook

144 najczęściej używane angielskie czasowniki ebook

Agnieszka Drummer Beata Willamson

3,9

27 osób interesuje się tą książką

Opis


 

Czasowniki są duszą języka. Każde angielskie zdanie zawiera co najmniej jeden czasownik. Języków obcych należy uczyć się w inteligentny sposób. Co jest nam najbardziej potrzebne w języku obcym? Oczywiście to, co jest w nim najczęściej używane! Czyli czasowniki. Znajomość najczęściej używanych czasowników to droga na skróty do znajomości języka obcego.

Czytelnik/uczeń/student znajdzie w książce 144 najczęściej używane czasowniki w języku angielskim. Zanim nauczy się kolejnych, warto dobrze opanować właśnie TE.

Kto ustalił akurat taką kolejność? Podana w książce kolejność czasowników opiera się na analizie lingwistycznej setek tysięcy angielskich tekstów i rozmów: po prostu policzono, które słowa występują w angielskim najczęściej.


Książka jest adresowana do wszystkich uczących się angielskiego – od podstaw do poziomu B2-C1. O ile początkujący dowiedzą się dzięki niej, które czasowniki są najważniejsze, najpotrzebniejsze i najczęściej używane, o tyle bardziej zaawansowani doszlifują swoje wiadomości i opanują ich używanie także w bardziej złożonych zdaniach.

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi na:

Androidzie
iOS
czytnikach certyfikowanych
przez Legimi
czytnikach Kindle™
(dla wybranych pakietów)
Windows
10
Windows
Phone

Liczba stron: 389

Odsłuch ebooka (TTS) dostepny w abonamencie „ebooki+audiobooki bez limitu” w aplikacjach Legimi na:

Androidzie
iOS

Popularność
Agnieszka Drummer • Beata Williamson

144 najczęściej używane angielskie czasowniki

Na skróty do znajomości angielskiego

Redakcja

Anna Żółcińska

Projekt okładki

Radosław Krawczyk

Ilustracje

Lore Drummer

Koncepcja graficzna

Wladzimier Michnievič

Skład

STUDIO MAGENTA, Nadzieja Michnievič

© Copyright by Poltext sp. z o.o.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentów niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci zabronione. Wykonywanie kopii metodą elektroniczną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym, optycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Niniejsza publikacja została elektronicznie zabezpieczona przed nieautoryzowanym kopiowaniem, dystrybucją i użytkowaniem. Usuwanie, omijanie lub zmiana zabezpieczeń stanowi naruszenie prawa.

Warszawa 2014

Poltext sp. z o.o.

02-230 Warszawa, ul. Jutrzenki 118

tel.: 22 632-64-20

e-mail: [email protected]

internet: www.poltext.pl

ISBN 978-83-7561-488-6 (format e-pub)

ISBN 978-83-7561-488-6 (format mobi)

ISBN 978-83-7561-461-9 (format pdf)

Opracowanie wersji elektronicznej:

Karolina Kaiser

Wstęp

Czasowniki są duszą języka. Także angielskiego. KAŻDE angielskie zdanie zawiera czasownik, co najmniej jeden, a czasami nawet więcej niż jeden. (Oczywiście są nieliczne specyficzne wyjątki, kiedy zdanie może się obejść bez czasownika, ale to rzadkość, więc nie będziemy się tu tym zajmować).

Każdy może uczyć się języka obcego. Ale inteligentni ludzie uczą się go w inteligentny sposób. Co jest nam najbardziej potrzebne w języku obcym? Oczywiście to, co jest w nim najczęściej używane! To taka droga „na skróty”.

Język potoczny wbrew pozorom nie zawiera nieogarnionej, ogromnej liczby wyrazów. Im szybciej i lepiej chcemy się nauczyć angielskiego, tym bardziej powinniśmy zwracać uwagę na naukę w odpowiedniej KOLEJNOŚCI. Im coś jest używane częściej, tym ważniejsze jest, żebyśmy to jak najszybciej opanowali.

Znajdziesz tu 144 najczęściej używane czasowniki w całym języku angielskim. Zanim nauczysz się kolejnych, warto dobrze opanować właśnie TE.

Kto ustalił akurat taką kolejność?

Podana w tej książce kolejność opiera się z grubsza na trzech niezależnych od siebie źródłach. Pierwsze z nich to Macmillan Essential Dictionary, drugie to The Longman Communication 3000 (lista najczęściej używanych słów w języku angielskim mówionym i pisanym), a trzecie to lista najczęściej używanych czasowników angielskich opublikowana przez Sheffield University. Przeanalizowano miliony angielskich tekstów i rozmów i po prostu policzono, które słowa występują w angielskim najczęściej. Poszczególne listy częstotliwości różnią się tylko nieznacznie, więc bez problemu znalazłyśmy „złoty środek” i złożyłyśmy je w jedną wspólną nieco zmodyfikowaną listę, którą tu prezentujemy.

Książka adresowana jest do wszystkich uczących się angielskiego – od samego początku nauki do poziomu ok. B2. Początkujący dowiedzą się dzięki niej, które czasowniki są najważniejsze, najpotrzebniejsze, najczęściej używane, a bardziej zaawansowani doszlifują swoją wiedzę i zobaczą te czasowniki „w akcji” także w znacznie bardziej skomplikowanych konstrukcjach.

Wbrew tytułowi nie ograniczamy się tak naprawdę tylko do 144 czasowników (choć te 144 opisujemy rzeczywiście wyjątkowo dokładnie). Nie do uniknięcia były liczne „skoki w bok” i spojrzenie przy okazji na różne inne ważne czasowniki, bo aż szkoda by było nie skorzystać z tej sposobności i nie podać jeszcze innych ważnych informacji czy też pomocnych dla czytelnika skojarzeń.

Z drugiej jednak strony niemożliwością było opisanie WSZYSTKIEGO dotyczącego każdego poszczególnego czasownika. Łatwo sobie wyobrazić, że te 144 najczęściej używane angielskie czasowniki występują w setkach rozmaitych kontekstów i znaczeń. Tak naprawdę o większości z nich można by napisać całą osobną książkę. Dlatego skupiłyśmy się na najważniejszych i najciekawszych informacjach z punktu widzenia Polaka uczącego się angielskiego.

Do książki zostały – dodatkowo i oczywiście opcjonalnie – opracowane różnego rodzaju ćwiczenia. Te ćwiczenia można znaleźć na www.ISJADplus.pl. Zamieszczenie wszystkich opracowanych ćwiczeń tu w książce zwielokrotniłoby jej objętość.

Pamiętajmy o wielkim bogactwie słownikowym języka angielskiego i traktujmy poznawanie jego zawiłości jako ciekawą przygodę dostarczającą nam intelektualnej przyjemności i prowadzącą do coraz lepszego posługiwania się językiem angielskim oraz rozumienia native speakerów.

Znajdziesz w naszej książce dużo informacji na temat najczęściej używanych 144 czasowników angielskich. Nie jest ona jednak kompletnym kompendium wiedzy na ich temat. Podane znaczenia czasowników nie wyczerpują wszystkich możliwości. Staramy się pokazać najważniejsze i najbardziej popularne znaczenia czasowników, wyrażeń, w których one występują, przyimków, z którymi występują, czasowników frazowych, które tworzą. Jednak nie wyczerpujemy wszystkich możliwości ze względu na objętość książki. Te znaczenia/zwroty/idiomy itp., które tu przedstawiamy, są naszym autorskim wyborem, na który ma wpływ nasze osobiste doświadczenie ich używania w anglojęzycznym środowisku.

Potraktuj ten zaprezentowany tu zbiór czasowników jako skrzynię pełną skarbów. To są Twoje osobiste 144 skarby języka angielskiego. Każdy z nich jest śliczny i wartościowy jak diament. Przyjrzyj się każdemu z osobna, zaprzyjaźnij się z nimi, polub je.

Będą Ci już ZAWSZE towarzyszyły w języku angielskim.

Powodzenia w nauce życzą autorki

Agnieszka Drummer

Beata Williamson

Jak korzystać z tej książki?

Główną częścią książki są rozdziały z poszczególnymi czasownikami, uporządkowane według częstotliwości używania tych czasowników w języku angielskim. Znajdziesz w nich informacje o podstawowym znaczeniu danego czasownika i przykłady zdań z jego użyciem. Wybrałyśmy tu najczęściej używane znaczenia. Następnie podajemy przykłady zdań z mniej popularnymi znaczeniami danego czasownika, wyjątkowymi sytuacjami, kiedy jest używany itp. Później przedstawiamy (jeśli istnieją) idiomy, których ten czasownik jest komponentem, i czasowniki frazowe utworzone od niego.

W przypadku czasowników modalnych i posiłkowych podajemy informacje, co one znaczą czy też w skład jakich konstrukcji gramatycznych wchodzą, i odsyłamy do rozdziałów teoretycznych na temat zasad gramatycznych znajdujących się w drugiej części książki.

Jak nauczyć się pisowni?

Jeśli będziemy dużo czytać po angielsku, nasz umysł zarejestruje pisownię wyrazów. Bardzo dobrze jest też dużo pisać. Zapisywać słowa, układać i pisać sobie z nimi zdania. Wyobrażać sobie napisane słowa.

Jak zapamiętać czasowniki?

Mów do siebie, kiedy wykonujesz jakieś czynności. Opowiedz sobie, co robiłeś wczoraj albo co będziesz robić jutro.

Ucz się od razu całej rodziny językowej, spokrewnionych ze sobą słów. Jeśli na przykład szukasz w słowniku, co znaczy przymiotnik red, sprawdź też pokrewne słowa (powinieneś znaleźć czasownik redden) i zapisz je sobie. Wtedy łatwiej, praktycznie bezboleśnie, nauczysz się od razu dwu lub więcej wyrazów, gdyż łatwiej będzie ci je zapamiętać.

Połącz czasowniki nieregularne w grupy czasowników podobnych do siebie i tak – w grupach – się ich ucz, łatwiej je wtedy zapamiętasz.

Ucz się zasad rządzących czasownikami (czasów, okresów warunkowych, mowy zależnej itp., itd.), żeby umieć się nimi posługiwać w różnych sytuacjach i potrafić lepiej się wysłowić.

Jeśli napotkasz jakiś czasownik w wyrażeniu, którego nie rozumiesz, albo w jakiejś formie gramatycznej, której nie znasz, szukaj wyjaśnienia. Będzie to jeszcze jeden kamyk dorzucony do Twojej wiedzy.

Opanowanie niuansów gramatycznych pozwala na przekazanie niuansów znaczeniowych – szczególnie w języku angielskim, kiedy przy użyciu takiej, a nie innej konstrukcji gramatycznej możemy wyrazić np. nasz stosunek do czegoś (zaskoczenie, irytację).

Ciesz się tymi małymi zwycięstwami na drodze do sukcesu, jakim będzie opanowanie języka angielskiego.

Pod PROSTE znajdziesz podstawowe informacje na temat danego czasownika, jego podstawowych znaczeń, używanych z nim przyimków, przykłady zdań w podstawowych konstrukcjach gramatycznych ilustrujące te znaczenia.

Pod TRUDNE znajdziesz rzadziej używane znaczenia, przykłady zdań w tych znaczeniach czy też przykłady zdań z danymi czasownikami w trudniejszych konstrukcjach gramatycznych lub w bardziej formalnych sytuacjach.

Pamiętaj, że podane przez nas informacje na temat znaczenia czasowników, ich zastosowania, pochodzących od nich czasowników frazowych, idiomów i zwrotów, w których skład te czasowniki wchodzą, nie są wyczerpujące. Dokonałyśmy wyboru, kierując się naszym własnym osłuchaniem się z językiem angielskim w anglojęzycznym środowisku. Podobnie rzecz wygląda, jeśli chodzi o część gramatyczną tej książki. Informacje tam podane również nie są kompletnym kompendium wiedzy na temat poruszanych zagadnień – tu także kierowałyśmy się naszym osobistym doświadczeniem i wybrałyśmy do omówienia te elementy tych zagadnień, które wydają nam się bardzo często stosowane i dlatego niezwykle przydatne.

Lista wg częstotliwości użycia

be

have

do

will

say

would

can

get

make

go

see

know

take

could

think

come

give

look

may

should

use

find

want

tell

must

put

mean

become

leave

work

need

feel

seem

might

ask

show

try

call

provide

keep

hold

turn

follow

begin

bring

like

going

help

start

run

write

set

move

play

pay

hear

include

believe

allow

meet

lead

live

stand

happen

carry

talk

appear

produce

sit

offer

consider

suggest

expect

read

let

require

continue

lose

add

fall

change

remember

remain

buy

speak

stop

send

receive

decide

win

understand

develop

describe

agree

open

reach

build

involve

spend

return

draw

die

hope

create

walk

sell

wait

shall

cause

pass

lie

accept

watch

raise

base

apply

break

learn

explain

increase

cover

grow

report

claim

support

cut

form

stay

contain

reduce

establish

join

wish

seek

achieve

choose

deal

face

fail

serve

end

occur

kill

used to

Lista alfabetyczna

accept

achieve

add

agree

allow

appear

apply

ask

base

be

become

begin

believe

break

bring

build

buy

call

can

carry

cause

change

choose

claim

come

consider

contain

continue

could

cover

create

cut

deal

decide

describe

develop

die

do

draw

end

establish

expect

explain

face

fail

fall

feel

find

follow

form

get

give

go

going

grow

happen

have

hear

help

hold

hope

include

increase

involve

join

keep

kill

know

lead

learn

leave

let

lie

like

live

look

lose

make

may

mean

meet

might

move

must

need

occur

offer

open

pass

pay

play

produce

provide

put

raise

reach

read

receive

reduce

remain

remember

report

require

return

run

say

see

seek

seem

sell

send

serve

set

shall

should

show

sit

speak

spend

stand

start

stay

stop

suggest

support

take

talk

tell

think

try

turn

understand

use

used to

wait

walk

want

watch

will

win

wish

work

would

write

Czasowniki

1be – być

Pełna odmiana czasownika „be” jest w rozdziale na temat czasu Present Simple.

Czasownik nieregularny

forma czasu przeszłego

imiesłów przeszły

z końcówką -ing

was/were

been

being

Jest to również czasownik posiłkowy używany do tworzenia czasu Present Continuous, Past Continuous, Future Continuous, Future Perfect, Future Perfect Continuous, Past Perfect Simple, Past Perfect Continuous, strony biernej i okresów warunkowych.

PROSTE

I am tired.

Jestem zmęczony.

Are you ok?

Jak się masz? Czy wszystko OK?

How is life?

Jak się masz?

There is something in my eye.

Mam coś w oku.

It is nice.

To miłe.

How far is it to the station?

Jak daleko jest do stacji?

Be quiet!

Bądź cicho!

TRUDNE

You are being weird.

Zachowujesz się dziwnie, to do ciebie niepodobne.

If I were you I wouldn’t do it.

Nie robiłbym tego na twoim miejscu.

If it wasn’t for her I wouldn’t be alive.

Nie żyłbym już, gdyby nie ona.

You are not to tell anybody!

Masz nikomu nie mówić!

It is said that fizzy drinks are not good for you.

Mówi się, że napoje gazowane nie są zdrowe.

It would have been good if not for you.

Wszystko byłoby wtedy dobrze, gdyby nie ty.

IDIOMY/ZWROTY

So be it.

Niech tak będzie.

Let him be.

Zostaw go w spokoju.

If his previous film is anything to go by then the new one will be a flop.

Jeśli będzie podobnie jak z jego poprzednim filmem, to możemy się spodziewać, że ten nowy okaże się klapą.

I am snowed under.

Jestem po uszy w pracy.

Czasowniki frazowe

Czasownik

Znaczenie

Przykład

Tłumaczenie

be after

szukać

What are you after?

Czego szukasz?

be down with

być na coś chorym

I am down with flu.

Mam grypę.

be on about

starać się powiedzieć

What are you on about?

Co chcesz powiedzieć?

be up

wstać z łóżka

Are you up?

Wstałeś?

be up for

cieszyć się na

I am up for the trip.

Cieszę się na wycieczkę.

be up to

być w stanie coś zrobić

She is up to the job.

Ona jest w stanie wykonać tę pracę.

be up to

robić coś (w pytaniu, kiedy coś się nam wydaje dziwne, podejrzane, lecz także pytając o plany)

What are you two up to?

What are you up to tonight?

Co wy dwoje robicie?

Jakie masz plany na wieczór?

be off

wyjść

I have finished work and I am off.

Where are you off to?

Skończyłem pracę i wychodzę.

Dokąd wychodzisz?

CIEKAWE

Sir, would the people of the earth be without woman? They would be scarce, sir, almighty scarce.

– Mark Twain

Szanowny Panie, czy ludzie na ziemi istnieliby bez kobiety? Byliby rzadkością, ogromną rzadkością.

To be, or not to be: that is the question.

– William Shakespeare

Być albo nie być, oto jest pytanie.

But in this world nothing can be said to be certain, except death and taxes.

– Benjamin Franklin

Ależ na tym świecie o niczym nie można powiedzieć, że jest pewne, oprócz śmierci i podatków.

Not that I’m afraid to die, I just don’t want to be there when it happens.

– Woody Allen

Nie boję się umrzeć, tylko nie chcę być obecny, kiedy to się wydarzy.

2 have – mieć

W znaczeniu „mieć” czasownik „have” jest czasownikiem stanu (str. 269).

Jest on również czasownikiem posiłkowym (str. 269) służącym do utworzenia czasów, które mają w swojej nazwie „Perfect”.

forma czasu przeszłego

imiesłów przeszły

z końcówką -ing

had

had

having

PROSTE

He has a nice house.

On ma ładny dom.

They have two children.

Oni mają dwoje dzieci.

I would like to have a new car.

Chciałbym mieć nowy samochód.

I don’t have a very good memory for names.

Nie mam zbyt dobrej pamięci do imion.

„Mieć” znaczy również czasownik „have got”. Różnica pomiędzy nimi jest wyłącznie gramatyczna. Czasownik „have” zachowuje się jak każdy inny czasownik w czasie Present Simple, czyli tworzy pytania i przeczenia za pomocą operatorów „do” i „does”. Czasownik „have got” tworzy pytania przez inwersję.

Budowa na przykładzie zdania „have got a laptop” – mieć laptopa

Zdanie twierdzące

Zdanie twierdzące forma skrócona

Tłumaczenie

Zdanie pytające

Tłumaczenie

I (you/we/they) have got a laptop.

I’ve got a laptop.

Mam laptopa.

Have you (I/we/they) got a laptop?

Czy ty masz laptopa?

He (she/it) has got a laptop.

He’s got a laptop.

On ma laptopa.

Has he (she/it) got a laptop?

Czy on ma laptopa?

Krótka odpowiedź twierdząca

Krótka odpowiedź przecząca

Zdanie przeczące

Zdanie przeczące forma skrócona

Tłumaczenie

Yes, I (you/we/they) have.

No, I (you/we/they) haven’t.

I (you/we/they) have not got a laptop.

I (you/we/they) haven’t got a laptop.

Nie mam laptopa.

Yes, he (she/it) has.

No, he (she/it) hasn’t.

He (she/it) has not got a laptop.

He (she/it) hasn’t got a laptop.

On nie ma laptopa.

Czasownik „have to” znaczy „musieć”. Jest omówiony na str. 262 w rozdziale na temat czasowników modalnych. Czasownik „have” ma dużo innych znaczeń poza „mieć”. W tych innych znaczeniach nie jest czasownikiem stanu, lecz akcji (str. 270). Oto najbardziej popularne z nich:

have a drink

napić się

have dinner/breakfast/lunch

jeść obiad, śniadanie, lunch

have a party

urządzić przyjęcie

have a cigarette

palić papierosa

have a try

spróbować

have a nice time

miło spędzić czas

What time are we having dinner?

O której będziemy jeść obiad?

Let’s have a party!

Urządźmy przyjęcie!

She is having a cigarette outside.

Ona pali papierosa na zewnątrz.

Bunjee jumping is fun. Why don’t you have a try?

Skakanie na bunjee to frajda. Może spróbujesz?

Did you have a nice time on holiday?

Czy miło spędziłeś czas na wakacjach?

TRUDNE

I won’t have this any more!

Nie będę więcej tego tolerować!

She had him answer the phone.

Powiedziała mu, żeby odebrał telefon.

I will have it ready in a moment.

Za chwilę będę to miał gotowe.

Thank you for having me!

Dziękuję za gościnę!

Czasownik „have” jest częścią wyrażenia „have something done”, które oznacza, że ktoś coś dla nas robi. Wyrażenie to jest omówione w części poświęconej stronie biernej.

I am having my car repaired.

Ktoś mi naprawia samochód.

IDIOMY/ZWROTY

I have done with it.

Skończyłem z tym.

Is there any more cake to be had?

Czy jest jeszcze ciasto? / Czy można chcieć jeszcze trochę ciasta?

You’ve had it!

No to się doczekałeś! / Będziesz miał za swoje!

I am tired. I’ve had it!

Jestem zmęczony, mam tego dość!

I have butterflies in my stomach.

Mam tremę.

Czasowniki frazowe

Czasownik

Znaczenie

Przykład

Tłumaczenie

have something on

mieć coś na sobie, mieć ubrane

Did you see what she had on?

Czy widziałaś, co ona miała na sobie?

have around/round

przyjmować (gości)

Who did you have around/round last night?

Kto u ciebie był wczoraj wieczorem?

have in

mieć (np. w domu)

Have you got milk in?

Masz w domu mleko?

have over

gościć

Let’s have him over for lunch.

Zaprośmy go na lunch.

CIEKAWE

Continental people have sex life; the English have hot-water bottles.

– George Mikes

Ludzie na kontynencie mają życie seksualne, Anglicy mają termofory.

Where is the wisdom we have lost in knowledge? Where is the knowledge we have lost in information?

– T.S. Eliot

Gdzie jest mądrość, którą zagubiliśmy w wiedzy? Gdzie jest wiedza, którą zagubiliśmy w informacji?

This is the strangest life I have ever known.

– Jim Morrison

To najdziwniejsze życie, jakie kiedykolwiek poznałem.

You cannot give to others what you have not given to yourself first.

– Jeffrey Fry

Nie możesz dać innym tego, czego nie dałeś najpierw sobie.

3 do – robić

Czasownik nieregularny. Również czasownik posiłkowy, używany do tworzenia pytań i przeczeń w czasie Present Simple.

forma czasu przeszłego

imiesłów przeszły

z końcówką -ing

did

done

doing

PROSTE

What do you do?

Czym się zajmujesz?

What is she doing here?

Co ona tutaj robi?

Let’s do it!

Zróbmy to!

Have you done your homework?

Czy odrobiłeś zadanie domowe?

I like doing nothing.

Lubię nic nie robić.

Jest jeszcze jeden czasownik, który znaczy „robić” – make.

Kiedy użyć „do”, a kiedy „make”? Najogólniej mówiąc, „make” oznacza robienie czegoś, czego rezultat jest fizycznie widoczny, „wyprodukowanie” jakiejś rzeczy fizycznie istniejącej, np. „make a sandwich” – „zrobić kanapkę”, a „do” robienie czegoś, co nie istnieje fizycznie/realnie, np. „do business” – „prowadzić interesy”, ale jest od tej zasady sporo wyjątków. Poniżej znajdziesz najczęstsze wyrażenia z „do” i „make”:

Wyrażenia z „do”

Tłumaczenie

Wyrażenia z „make”

Tłumaczenie

do business

prowadzić interesy

make a list

zrobić listę

do damage

wyrządzić szkody

make room

zrobić miejsce

do shopping

robić zakupy

make a complaint

złożyć skargę

do somebody’s best

starać się jak najbardziej się może

make a phone call

zadzwonić

do exercise

ćwiczyć

make an appointment

umówić się

do wonders

czynić cuda

make arrangements

poczynić ustalenia

do harm

robić krzywdę

make plans

robić plany

do a job

wykonywać pracę

make a mistake

zrobić błąd

do work

pracować

make noise

hałasować

do somebody a favour

wyświadczyć przysługę

make an offer

zaoferować

do homework

odrabiać zadanie

make a confession

wyznać

do somebody justice

oddać komuś sprawiedliwość

make money

zarabiać pieniądze

do research

prowadzić badania

make progress

robić postępy

do somebody good

dobrze komuś zrobić

make a decision

zdecydować

do housework

wykonywać prace domowe

make excuses

znaleźć wymówkę

do well

dobrze się wieść

make somebody welcome

przywitać kogoś serdecznie

do badly

źle się wieść

make an escape

uciec

do cleaning

sprzątać

make sure

upewnić się

do ironing

prasować

make a discovery

dokonać odkrycia

do the washing-up

zmywać naczynia

make friends

zaprzyjaźnić się

do laundry

robić pranie

make fun of

wyśmiewać się z

do nothing

nic nie robić

make an enquiry

dowiadywać się

do something new

robić coś nowego

make a suggestion

zaproponować

TRUDNE

Go for a walk. It will do you good.

Idź na spacer. To ci dobrze zrobi.

We don’t do cigarettes.

Nie sprzedajemy papierosów. / Nie palimy papierosów.

He was done for theft.

Został ukarany / Poszedł do więzienia za kradzież.

Do as you think best.

Rób jak sądzisz najlepiej.

Have/Are you done?

Skończyłeś?

What do you do for a living?

Z czego żyjesz? Czym się zajmujesz?

IDIOMY/ZWROTY

do a runner

uciec

Nothing doing!

Nie ma mowy!

Do you mind?

(Użyjemy tego zwrotu, kiedy denerwuje nas to, co ktoś robi).

This/that/it will do.

Tyle/To wystarczy.

This knife will do.

Ten nóż będzie dobry.

Czasowniki frazowe

Czasownik

Znaczenie

Przykład

Tłumaczenie

do in

zabić

The gang member did him in.

Zabił go członek gangu.

do up

zapiąć

Do your coat up.

Zapnij płaszcz.

do with

chcieć

I could do with a cup of tea.

Mam ochotę na filiżankę herbaty.

do without

obejść się bez

I can’t do without a computer.

Nie mogę się obejść bez komputera.

CIEKAWE

Hollywood doesn’t let you do better. They just let you do more.

– Robert Mitchum

Hollywood nie pozwala ci robić lepiej. Oni po prostu pozwalają ci robić więcej.

Ask not what your country candofor you – ask what you candofor your country.

– John F. Kennedy

Nie pytaj, co twój kraj może zrobić dla ciebie – pytaj, co ty możesz zrobić dla swojego kraju.

Do or don’t! Decide!

– Nabil N. Jamal

Zrób to lub nie! Zdecyduj!

Anyone who says that they love you, wait and see what they do for you.

– Vikrant Parsai

Jeśli ktoś mówi, że cię kocha, poczekaj i zobacz, co dla ciebie zrobi.

4 will

Czasownik posiłkowy służący do tworzenia czasów Future Simple, Future Continuous, Future Perfect Simple i Future Perfect Continuous

Czasownik modalny

PROSTE

I will be working tomorrow.

Jutro będę pracować.

He hopes he will win.

On ma nadzieję, że wygra.

Will you open the window, please?

Proszę otwórz okno.

Don’t smoke, will you?

Nie pal, OK?

Will it be ok if I leave early?

Czy mógłbym wyjść wcześniej?

She will not agree to this.

Ona się na to nie zgodzi.

Will you marry me?

Wyjdziesz za mnie?

TRUDNE

That will be all.

To by było na tyle.

Everybody will tell you the same.

Wszyscy powiedzieliby ci to samo.

Will you listen to me!

Ależ wysłuchaj mnie!

The doorbell is ringing. That will be the postman.

Dzwonek do drzwi dzwoni. To pewnie listonosz.

If you will let him have anything he wants of course he will be spoilt.

Jeśli upierasz się dawać mu cokolwiek sobie zażyczy, oczywiście będzie rozpuszczony.

The door won’t open.

Drzwi się nie chcą otworzyć.

Zwróć uwagę na stosowanie „shall” i „will” omówione w rozdziale na temat czasu Future Simple.

IDIOMY/ZWROTY

If he wins I will never hear the end to it!

Jeśli wygra, w kółko będzie o tym mówił!

Are you coming with me? I will not take no for an answer.

Idziesz ze mną? Nie przyjmuję odmowy.

CIEKAWE

I have the right to remain violent. Everything I say can and will be used against you.

– Eminem

Mam prawo pozostać agresywnym. Cokolwiek mówię, może być i będzie użyte przeciwko tobie.

The ones who say “you can’t” and “you won’t” are probably the ones that are scared that you will.

– Ziad K. Abdelnour

Ci, którzy mówią „nie możesz” i „nie zrobisz” czegoś, to prawdopodobnie ci, którzy boją się, że to zrobisz.

Always do your best. What you plant now you will harvest later.

– Og Mandino

Zawsze staraj się, jak możesz najlepiej. To, co posadzisz dzisiaj, zbierzesz później.

Look deep into nature, and then you will understand everything better.

– Albert Einstein

Patrz głęboko w naturę, a wtedy będziesz wszystko lepiej rozumieć.

5 say – powiedzieć

Czasownik nieregularny

forma czasu przeszłego

imiesłów przeszły

z końcówką -ing

said

said

saying

PROSTE

What did you say?

Co powiedziałeś?

Say it again, please.

Proszę powiedz to jeszcze raz.

I don’t know what to say.

Nie wiem co powiedzieć.

How do you say “hello” in French?

Jak powiedzieć „cześć” po francusku?

Say something!

Powiedz coś!

I just wanted to say that dinner is ready.

Chciałem tylko powiedzieć, że obiad jest gotowy.

Jest kilka czasowników oznaczających mówienie. Pośród naszych 144 czasowników są cztery z nich, najczęściej używane. Zobacz, co dokładnie znaczą i w jakich zwrotach ich się używa.

Say — tell — talk — speak

Czasownik

Znaczenie

Przykłady

Tłumaczenie

say

say something to somebody

say to somebody that

say that

powiedzieć

powiedzieć coś komuś

powiedzieć komuś, że

powiedzieć, że

What did you say?

He said to me he is busy.

He said to me that he is busy.

He said that he was hungry.

Co powiedziałeś?

Powiedział mi, że jest zajęty.

Powiedział mi, że jest zajęty.

On powiedział, że jest głodny.

tell somebody that

powiedzieć komuś, że

He told me that he was tired.

Powiedział mi, że jest zmęczony.

talk

talk about something

talk to somebody

rozmawiać

rozmawiać o czymś

rozmawiać z kimś

Let’s talk.

Let’s talk about it.

Talk to him.

Porozmawiajmy.

Porozmawiajmy o tym.

Porozmawiaj z nim.

speak

speak about something

speak to somebody

mówić

mówić o czymś/rozmawiać o czymś

rozmawiać z kimś

Can he speak?

What do you want to speak about?

I will speak to you later.

Czy on umie mówić?

O czym chcesz rozmawiać?

Porozmawiam z tobą później.

TRUDNE

Sorry to say, but your car can’t be repaired.

Przykro mi, ale pana samochodu nie da się naprawić.

Would you like more wine? Say when.

Czy chciałbyś więcej wina? Powiedz kiedy. (powiemy, napełniając kieliszek)

Most of people here, let’s say ninety percent, come from London.

Większość ludzi tutaj, powiedzmy dziewięćdziesiąt procent, pochodzi z Londynu.

He wouldn’t say.

On nie chciał powiedzieć.

Say goodbye to free Saturdays!

Pożegnaj się z wolnymi sobotami!

IDIOMY/ZWROTY

That says it all.

To wszystko wyjaśnia.

When all is said and done.

W ostatecznym rozrachunku.

Before you can say Jack Robinson.

Bardzo szybko, prawie natychmiast.

He can’t say boo to a goose.

On jest bardzo cichy i nieśmiały.

Needless to say that…

Nie trzeba dodawać, że…

Say! I say!

Coś podobnego!

That is to say…

To znaczy…

It goes without saying.

To oczywiste.

Say no more.

Nie musisz nic więcej mówić, wszystko wiem.

CIEKAWE

Some people speak a lot, but have very little to say. Some people speak very little, but have very much to say.

– Mark Hampton

Niektórzy ludzie dużo mówią, ale mają niewiele do powiedzenia. Niektórzy mówią bardzo mało, ale mają bardzo dużo do powiedzenia.

When you have something good to say, say it. When you have something ill to say, say something else.

– Christian D. Larson

Kiedy masz coś dobrego do powiedzenia, powiedz to. Kiedy masz coś złego do powiedzenia, powiedz coś innego.

Mean what you say or don’t say it at all.

– Korey Miracle

Mów z sensem albo nie mów w ogóle.

To say the truth, every physician almost hath his favourite disease.

– Henry Fielding

Prawdę mówiąc, każdy lekarz nieomal ma swoją ulubioną chorobę.

6 would

Czasownik posiłkowy używany do tworzenia czasów, które mają w nazwie „Future in the Past” i do wyrażenia „would like”

Czasownik modalny

PROSTE

I wouldn’t recommend it.

Nie polecam tego.

I thought he would go.

Myślałem, że pójdzie.

I would buy a car if I had money.

Kupiłbym samochód, gdybym miał pieniądze.

What would you do?

Co ty byś zrobił?

I would like to help you.

Chciałbym ci pomóc.

I would like one more cake.

Chciałbym jeszcze jedno ciastko.

TRUDNE

If I had known this before I wouldn’t be in such a bad situation now.

Gdybym to wcześniej wiedział, nie byłbym teraz w takiej złej sytuacji.

Would you mind?

(Użyjemy tego zwrotu wtedy, kiedy denerwuje nas to, co ktoś robi)

He asked yesterday whether we would have finished building the house by the end of next year.

On zapytał wczoraj, czy skończymy budować ten dom przed końcem przyszłego roku.

He would do something like this!

To do niego podobne!

CIEKAWE

Your father would be such a wonderful man – if only he were different.

– Paul Auster

Twój ojciec byłby takim wspaniałym człowiekiem – gdyby tylko był inny.

Some people want it to happen, some wish it would happen, others make it happen.

– Michael Jordan

Niektórzy ludzie chcą, aby to się wydarzyło, inni żałują, że to się nie wydarza, a jeszcze inni sprawiają, że to się wydarza.

Every man desires to live long; but no man would be old.

– Jonathan Swift

Każdy człowiek pragnie długo żyć, ale żaden nie chce być stary.

If there were no bad people, there would be no good lawyers.

– Charles Dickens

Gdyby nie było złych ludzi, nie istnieliby dobrzy prawnicy.

7 can – móc, potrafić

Czasownik modalny

PROSTE

I can swim but I can’t ride a bike.

Umiem pływać, ale nie umiem jeździć na rowerze.

Can you speak German?

Czy umiesz mówić po niemiecku?

You can go home now.

Możesz teraz iść do domu.

Can I use your phone?

Czy mogę użyć twojego telefonu?

Can you see the rainbow?

Czy widzisz tęczę?

I can’t hear anything.

Niczego nie słyszę.

TRUDNE

He can’t be serious.

On z pewnością nie mówi poważnie.

They can’t be sleeping.

Oni z pewnością nie śpią.

It can’t have been true.

To z pewnością nie była prawda.

You can always come back here if you don’t find a new job.

Zawsze możesz wrócić tutaj, jeśli nie znajdziesz nowej pracy.

He can’t have been watching tv, the lights were out.

Z pewnością nie oglądał telewizji, światła były zgaszone.

IDIOMY/ZWROTY

Let’s go out! No can do. I am busy.

Wyjdźmy gdzieś! Nie da rady, jestem zajęty.

Can you post this letter for me? Can do.

Czy możesz wysłać mi ten list? Mogę.

After his team’s victory he is as happy as can be.

Po zwycięstwie jego drużyny on jest szczęśliwy jak nie wiadomo co.

CIEKAWE

Start where you are, use what you have, do what you can.

– Arthur Ash

Zacznij od punktu, w którym jesteś, użyj tego, co masz, zrób to, co możesz.

You can run, but you can’t hide.

– Joe Louis

Możesz uciekać, lecz nie możesz się ukryć.

Do what you can, with what you’ve got, where you are.

– Theodore Roosevelt

Rób to, co możesz, za pomocą tego, co masz, tam, gdzie jesteś.

A golden key can open any door.

– przysłowie

Złoty klucz może otworzyć każde drzwi.

8 get – dostać

Również: przynieść, zyskać, zrobić, dodzwonić się, dopaść, stawać się, kupić, dostać się

Czasownik nieregularny

forma czasu przeszłego

imiesłów przeszły

z końcówką -ing

got

got

getting

PROSTE

I got a lot of presents for my birthday.

Dostałem dużo prezentów na urodziny.

Can you get me some water?

Czy możesz przynieść mi trochę wody?

He got a new qualification after the course.

Po kursie zyskał nowe kwalifikacje.

I tried to call you but didn’t manage to get to you.

Próbowałem do ciebie zadzwonić, ale się nie dodzwoniłem.

Wait! I will get you!

Czekaj! Dopadnę cię!

It is getting late.

Robi się późno.

I am getting tired with it.

Zaczynam być tym zmęczony.

What did you get him for Christmas?

Co mu kupiłeś na Boże Narodzenie?

How are we going to get there? By bus?

Jak się tam dostaniemy? Autobusem?

TRUDNE

have got to do something

musieć coś zrobić

I’ve got to go now, duty calls.

Muszę teraz iść, obowiązki wzywają.

get somebody to do something

namówić, zmusić

He got me to sign up for the training.

On namówił mnie do zapisania się na szkolenie.

The boss really gets me to work hard.

Szef naprawdę zmusza mnie do ciężkiej pracy.

IDIOMY/ZWROTY

I’ve got it!

Mam pomysł!

Get lost!

Wynoś się!

Get her in that dress!

Ale ma sukienkę!

Did you get it?

Zrozumiałeś?

Czasowniki frazowe

Czasownik

Znaczenie

Przykład

Tłumaczenie

get about

zwiedzać, podróżować

I get about a lot in my new job.

Dużo podróżuję w nowej pracy.

get along with

być w dobrych relacjach z

Do you get along with your sister?

Czy masz dobre relacje z siostrą?

get around/round to doing something

zdołać/postarać coś w końcu zrobić

I finally got around/round to writing the report.

W końcu zdołałem napisać sprawozdanie.

get away

uciec

The thief got away.

Złodziej uciekł.

get away with

upiec się

He got away with the theft.

Kradzież mu się upiekła.

get back

odpowiedzieć, skontaktować się

Please get back to me about it.

Proszę się ze mną skontaktować na ten temat.

get by

zdołać przeżyć

We have to get by on a small budget this month.

W tym miesiącu musimy przetrwać z małą ilością pieniędzy.

get down to

zabrać się za coś

I finally need to get down to revising for the exam.

W końcu muszę zabrać się za uczenie do egzaminu.

get into

zainteresować się

He really got into photography.

On poważnie zainteresował się fotografią.

get on

kontynuować

Get on with your work!

Kontynuujcie pracę!

get over

wydobrzeć

Have you got over the cold?

Czy przeszło ci już przeziębienie?

get through

sprawić, żeby ktoś zrozumiał

I couldn’t get through to him.

Nie umiałem sprawić, żeby zrozumiał.

get together

spotkać

When are you all getting together?

Kiedy się wszyscy spotykacie?

get up

wstać z łóżka

Time to get up!

Czas wstawać!

CIEKAWE

One way to get the most out of life is to look upon it as an adventure.

– William Feather

Jednym ze sposobów na wydostanie od życia jak najwięcej jest patrzeć na nie jak na przygodę.

I am extraordinarily patient, provided I get my own way in the end.

– Margaret Thatcher

Jestem nadzwyczaj cierpliwa, pod warunkiem, że ostatecznie wychodzi na moje.

If men could get pregnant, abortion would be a sacrament.

– Florynce Kennedy

Gdyby mężczyźni mogli zachodzić w ciążę, aborcja byłaby sakramentem.

We don’t give to get, we get to give.

– R. Alan Woods

Nie dajemy, żeby dostać – dostajemy, żeby dawać.

9 make – zrobić

Również: sprawić, żeby; zmusić, żeby

Czasownik nieregularny

forma czasu przeszłego

imiesłów przeszły

z końcówką -ing

made

made

making

Istnieje też drugi czasownik, który również znaczy „robić” – „do”. Różnice pomiędzy nimi i wyrażenia, w jakich są stosowane, wyjaśniłyśmy i podałyśmy przy omówieniu czasownika „do”.

PROSTE

One of the things that makes the film special is the music.

Jedną z rzeczy, które czynią ten film wyjątkowym, jest muzyka.

What are you making for breakfast?

Co robisz na śniadanie?

Spending time with my family makes me happy.

Spędzanie czasu z rodziną czyni mnie szczęśliwym.

He makes me do things I don’t like.

On zmusza mnie do robienia rzeczy, których nie lubię.

You are making me laugh!

Rozśmieszasz mnie!

TRUDNE

I am afraid we won’t make it.

Obawiam się, że nie zdążymy.

The couple’s divorce made the headlines.

Rozwód tej pary dostał się na czołówki gazet.

I can’t make anything of this fuss.

Nie rozumiem tego zamieszania.

I don’t know what to make of his decision.

Nie wiem, co myśleć o jego decyzji.

I can’t make it before noon.

Nie zdążę przed południem.

IDIOMY/ZWROTY

He made it.

Udało mu się. / Odniósł sukces.

He really makes his presence felt.

On naprawdę wywiera silne działanie / silny wpływ.

make somebody’s way in the world

odnieść sukces

Spiders make my flesh creep.

Skóra mi cierpnie na widok pająków.

Czasowniki frazowe

Czasownik

Znaczenie

Przykład

Tłumaczenie

make after

ścigać

The police car made after the lorry.

Wóz policyjny ścigał ciężarówkę.

make away/off with

ukraść

The burglar made away/off with a valuable painting.

Włamywacz ukradł cenny obraz.

make for

iść w stronę

Are you making for home?

Czy idziesz w stronę domu?

make it up to somebody

zrekompensować

I lost some money but they made it up for me.

Straciłem trochę pieniędzy, ale mi to zrekompensowali.

make up to somebody for something

zrekompensować

They made up to me for the loss of money.

Zrekompensowali mi stratę pieniędzy.

make of

rozumieć

What do you make of it?

Co z tego rozumiesz?

make off

nagle opuścić jakieś miejsce

She quickly made off when she saw him.

Szybko wyszła, kiedy go zobaczyła.

make up

pogodzić się

I am glad they have made up.

Cieszę się, że się pogodzili.

CIEKAWE

We have just enough religion to make us hate, but not enough to make us love one another.

– Jonathan Swift

Mamy wystarczająco religii, aby sprawiła, że nienawidzimy, ale niewystarczająco, aby sprawiła, abyśmy kochali się nawzajem.

As you make your bed so you must lie on it.

– przysłowie

Jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz.

Freedom is the freedom to say that two plus two make four. If that is granted, all else follows.

– George Orwell

Wolność to wolność powiedzenia, że dwa i dwa to cztery. Jeśli to jest dane, wszystko inne następuje.

Happiness makes up in height for what it lacks in length.

– Robert Frost

Szczęście nadrabia w wysokości to, czego mu brakuje w długości.

10 go – iść

Również: jechać, stawać się

Czasownik nieregularny

forma czasu przeszłego

imiesłów przeszły

z końcówką -ing

went

gone

going

PROSTE

I am going home now.

Idę teraz do domu.

When are you going to Paris?

Kiedy jedziesz do Paryża?

How do you go to work? By car?

Czym jeździsz do pracy? Samochodem?

Most of my money goes on food.

Większość moich pieniędzy idzie na jedzenie.

His face went red when you told him about it.

Poczerwieniał, kiedy mu o tym powiedziałeś.

Stop this loud music! I am going deaf!

Wyłącz tę głośną muzykę! Głuchnę!

Everything is going well.

Wszystko dobrze idzie.

TRUDNE

I have done too much talking. My voice is going.

Za dużo mówiłem. Głos mi wysiada.

This road goes to the beach.

Ta droga prowadzi na plażę.

I want my children to have a good life when I am gone.

Chcę, aby moje dzieci miały dobre życie, kiedy odejdę.

Where do these documents go?

Co zrobić z tymi dokumentami? Gdzie je odłożyć?

The cow went moo.

Krowa zamuczała.

That’s how it goes, unfortunately.

Tak to niestety już jest.

IDIOMY/ZWROTY

She is having a go at him again.

Ona znowu go krytykuje / kłóci się z nim.

You know him, he is always on the go.

Wiesz, jaki on jest, zawsze w ruchu.

Let’s do it in one go.

Zróbmy to za jednym zamachem.

There you go!

Dokładnie tak!

Czasowniki frazowe

Czasownik

Znaczenie

Przykład

Tłumaczenie

go about

poradzić sobie

How did you go about it?

Jak sobie z tym poradziłeś?

go ahead with

przejść do zrobienia czegoś

Now we are going ahead with the plan.

Teraz zaczniemy realizować plan.

go along with

zaakceptować

We all have to go along with the new rules.

Musimy wszyscy zaakceptować nowe zasady.

go back on

złamać obietnicę

You can’t go back on paying the debt.

Nie możesz złamać obietnicy, że oddasz dług.

go by

mijać (o czasie)

A lot of time has gone by.

Minęło dużo czasu.

go for

zaatakować

Did she really go for him?

Czy ona naprawdę go zaatakowała?

go off with

uciec z kimś

The parents didn’t agree to their marriage so she went off with him.

Rodzice nie zgodzili się na ich małżeństwo, więc ona uciekła z nim.

go on about

za dużo o czymś mówić

She goes on about her husband.

Ona za dużo mówi o swoim mężu.

go on with

kontynuować

I need to go on with this task.

Muszę kontynuować to zadanie.

go out

skończyć się (np. palić)

The fire went out quickly.

Pożar szybko zgasł.

go over

przejrzeć

Let me go over my notes.

Proszę pozwolić mi przejrzeć moje notatki.

go round

być lub mieć wystarczająco dużo

There was no food to go round for everybody.

Nie było wystarczająco dużo jedzenia dla wszystkich.

go through

doświadczyć

He went through a lot of difficulty.

On doświadczył wielu trudności.

CIEKAWE