Wakacyjne zapasy z Legimi

Artur Wasilewski 25.06.2012

Zwierzęta robią zapasy na zimę, a Homo Czytelnicus… na lato. Zrób książkowe zapasy na najbliższe wakacyjne miesiące i wygraj rewelacyjny tablet Dante z Androidem 4.0 – do czytania i… nie tylko!  Zasady są proste:

 • W dniach 25 czerwca (od 10:00) – 2 lipca (do 10:00) zrób zakupy w Legimi. Liczą się wszystkie zakupy, dokonane przez użytkownika w czasie trwania promocji.

 • Osoba, która dokona zakupów na najwyższą kwotę w czasie trwania promocji , otrzyma tablet Dante

 • Osoby z miejsc 2-4 otrzymają doładowania konta Legimi w wysokości 50 zł

Pamiętajcie, że do puli wliczamy:

 • tysiące e-książek w formatach ePub, Mobi i PDF, zabezpieczonych znakiem wodnym

 • tygodnik Wprost w formacie ePub

 • doładowania konta Legimi (dostępne w kwotach 25, 50 i 100 zł)

Do puli nie wliczamy zakupów tabletu Dante.

Gotowi na zrobienie wakacyjnych zapasów książkowych? Sprawdźcie naszą ofertę w tym miejscu

Regulamin akcji promocyjnej Wakacyjne zapasy
(aktualizacja z 25.06.2012 r.)

 1. Organizatorem i sponsorem nagród w akcji promocyjnej Wakacyjne zapasy jest Legimi Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Sadowej 32, 61-657 Poznań, NIP 778-146-08-97, REGON 301031192, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000321842

 2. Akcja trwa od 25 czerwca 2012 r. od godz. 10:00 od godz. 10:00 do 2 lipca 2012 r. do godz. 10:00. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia akcji w dowolnym momencie z zachowaniem praw i przywilejów nabytych przez Uczestników akcji do momentu jej zakończenia.

 3. Akcja przeprowadzona zostanie na stronie Legimi.com

 4. W Akcji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Sponsora, ani członkowie ich rodzin i krewni.

 5. Zasady:

  1. Aby wziąć udział w akcji należy w czasie jej trwania dokonać zakupów na stronie Legimi.com

  2. Jeden użytkownik może dokonać w czasie trwania akcji dowolnej liczby zakupów. Wszystkie zakupy wykonane w czasie trwania Akcji przez użytkownika, sumują się
  3. Osoba, która w trakcie trwania akcji dokona zakupów na największą łączną kwotę otrzyma tablet Dante

  4. Osoby, które zajmą miejsca 2-4 otrzymają doładowania konta Legimi w wysokości 50 zł każde

  5. Do puli zakupów zaliczane są e-książki, e-czasopisma, a także doładowania (kredyty) Legimi

  6. Do puli zakupów nie są zaliczane tablety Dante

  7. Do puli zakupów zaliczane są wyłącznie produktu zakupione na stronie Legimi.com

  8. Przez dokonanie zakupów uważa się złożenie zamówienia i opłacenie go do momentu zakończenia akcji, czyli do 2 lipca 2012 r. do godz. 10:00.

  9. Przez opłacenie zamówienia uznaje się wykonanie transakcji, które można udokumentować, wysyłając (na żądanie organizatora) dowód wpłaty, o ile wpłata nie zostanie w momencie zakończenia akcji zaksięgowana na koncie bankowym Organizatora

  10. W przypadku, gdy dwóch lub więcej uczestników dokona zakupów na tę samą kwotę, wyższą pozycję w rankingu zajmie osoba, która dokonała zakupów jako pierwsza (liczy się data ostatniego zakupu w przypadku kilku sesji)

  11. Wyniki zostaną opublikowane na stronie http://blog.legimi.com w ciągu 12 godzin od momentu zakończenia Akcji
 6. Nagroda główna (tablet) zostanie wysłana przez Organizatora na wskazany przez laureata adres w przeciągu 7 dni od daty podania adresu wysyłkowego przez laureata. W celu uzyskania tegoż adresu Organizator skontaktuje się z laureatem w ciągu 3 dni od momentu ogłoszenia wyników Akcji.

 7. Nagrody w postaci kredytów Legimi zostaną aktywowane laureatom w ciągu 48 godzin od momentu zakończenia Akcji

 8. W przypadku, gdy po zakończeniu akcji laureat zwróci, zgodnie z regulaminem sklepu Legimi, więcej niż jedną książkę, którą zamówił w czasie trwania akcji, traci prawo do nagrody. W przypadku, gdy zwrot nastąpi już po wysłaniu nagrody głównej, laureat jest zobowiązany zwrócić nagrodę, dostarczając ją do siedziby Organizatora na swój koszt

 9. Uczestnikom akcji przysługuje prawo do reklamacji. Należy jej dokonać drogą elektroniczną na adres: [email protected]

 10. Regulamin akcji dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz pod adresem http://blog.legimi.com przez cały czas trwania akcji.