Wydawca: Wiedza i Praktyka Kategoria: Specjalistyczne Język: polski

Ebooka przeczytasz na:

e-czytniku EPUB
tablecie EPUB
smartfonie EPUB
komputerze EPUB
Czytaj w chmurze®
w aplikacjach Legimi.
Dlaczego warto?
Czytaj i słuchaj w chmurze®
w aplikacjach Legimi.
Dlaczego warto?
Zabezpieczenie: watermark Przeczytaj fragment ebooka

Opis ebooka Wynagrodzenia pracowników - Adrianna Jasińska-Cichoń

Wszystko w jednym miejscu

Zagadnienie rozliczania wynagrodzeń pracowników omówiliśmy w 6 kolejnych działach tematycznych:

 • Zasady wynagradzania
 • Systemy i stawki wynagradzania
 • Dodatkowe składniki wynagrodzenia
 • Regulamin wynagradzania
 • Okresy niewykonywania pracy
 • Potrącenia

Doradzają Ci najlepsi specjaliści

Możesz w pełni ufać wskazówkom zawartym w publikacji i stosować je bez obaw. Zostały one przygotowane przez specjalistów z dziedziny prawa pracy. Konsultantem merytorycznym jest pani Anna Tomczyk – Zastępca Głównego Inspektora Pracy. To opracowanie tematyczne zostało przygotowane z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia.

Jeśli jeszcze masz jakieś wątpliwości, oto kilka przykładów pytań na jakie znajdziesz odpowiedź w tym opracowaniu tematycznym:

 • Czy zmiana wysokości płacy minimalnej oznacza aneks do umowy?
 • Jak obliczyć wynagrodzenie netto?
 • Kiedy pensja pracownika może być niższa niż wynagrodzenie minimalne?
 • Czy w przypadku wynagradzania stałą stawką miesięczną ma znaczenie wymiar czasu pracy w danym miesiącu?
 • Czym różni się premia od nagrody?
 • Jak obliczyć wysokość dodatku za nadgodziny?
 • Kiedy należy wypłacić dodatek wyrównawczy?
 • Jak wprowadzić w życie regulamin wynagradzania?
 • Jak zmienić regulamin wynagradzania?
 • Kiedy nie płacisz za czas choroby pracownika?
 • Jak obliczyć wynagrodzenie za czas choroby?
 • Jak obliczyć wynagrodzenie urlopowe przy zmiennych składnikach pensji?
 • Jak dokonać potrąceń z tytułem egzekucyjnym?
 • Czy informacje o egzekucji uwzględniać świadectwie pracy?

Nie zwlekaj z decyzją!

Jeszcze dziś zamów publikajcę „Wynagrodzenia pracowników”. Zdobędziesz praktyczne wskazówki oraz przykłady z życia wzięte obrazujące ich zastosowanie.

Opinie o ebooku Wynagrodzenia pracowników - Adrianna Jasińska-Cichoń

Fragment ebooka Wynagrodzenia pracowników - Adrianna Jasińska-Cichoń


Kancelaria prawna WBBW sp.k

Wynagrodzenie pracowników

Wiedza i Praktyka

Warszawa 2010


Kancelaria prawna WBBW sp.k.


Konsultant merytoryczny:

Anna Tomczyk – zastępca Głównego Inspektora Pracy


Wydawca: Katarzyna Sénat


Redaktor: Monika Załuska


Korekta Zespół


ISBN 978-83-7572-452-3

Copyright © by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o.

Warszawa 2010


Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o.

03-918 Warszawa, ul. Łotewska 9a,
www.wip.pl   tel. 0 22 518 29 29, faks 0 22 617 60 10


Skład i łamanie

Raster studio

05-071 Sulejówek, ul. Konopnickiej 46, tel. 0 603 59 59 71

Praktyczny informator "Wynagrodzenia pracowników" został opracowany we współpracy z Wydawnictwem VNR Verlag für die Deutsche Wirtschaft AG z Niemiec.


Praktyczny informator "Wynagrodzenia pracowników" chroniony jest prawem autorskim. Przedruk materiałów opublikowanych w informatorze "Wynagrodzenia pracowników" – bez zgody wydawcy – jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Niniejszy informator został przygotowany z zachowaniem najwyższej staranności i z wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia. Zaproponowane w informatorze "Wynagrodzenia pracowników" wskazówki, porady, interpretacje dotyczą sytuacji typowych. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych.

W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w informatorze "Wynagrodzenia pracowników" wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków.


BBP 440

Konwersja: Nexto Digital ServicesSzanowni Państwo,

czy zdarzyło się Państwu mieć problem z prawidłowym wyliczeniem wynagrodzenia pracownika? Wiele czynników, które należy uwzględnić, i słupki cyferek do zliczenia mogą przysporzyć problemów. Wystarczy dzień nieobecności albo dodatkowa praca i wypłacenie pracownikowi pensji wpisanej w umowie o pracę nie wchodzi w grę. Problemem może okazać się także obliczenie wynagrodzenia chorobowego, szczególnie gdy pracownikowi przysługują premie czy inne zmiennej wysokości dodatki.

Aby pomóc Państwu odnaleźć się w tej trudnej materii, przygotowaliśmy publikację, która w kompleksowy i przejrzysty sposób opisuje problematykę wynagradzania pracowników. Dostarczymy Państwu wiedzy m.in. o tym, jakie czynniki należy wziąć pod uwagę przy określaniu wysokości wynagrodzenia, aby inni pracownicy nie poczuli się dyskryminowani, pokażemy, że obliczenie wypłaty ze zmiennymi składnikami wynagrodzenia nie musi wiązać się z bólem głowy, dowiecie się Państwo także, ile i kiedy należy potrącić podwładnemu z pensji. To oczywiście nie wszystko, dlatego zachęcam do lektury!


Monika Załuska

Redaktor Naczelna miesięcznika

"Prawo pracy w pytaniach i odpowiedziach"ZASADY WYNAGRADZANIA


Określanie wysokości wynagrodzenia Wynagrodzenie za pracę powinieneś określić w umowie o pracę danego pracownika tak, aby odpowiadało ono:

? rodzajowi wykonywanej pracy,

? jej ilości i jakości,

? kwalifikacjom podwładnego niezbędnym do jej wykonywania.

Poza tym powinno ono być świadczeniem godziwym, czyli odpowiadać co najmniej kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę. Ponieważ pracownik może domagać się wyrównania wynagrodzenia, jeżeli za wykonanie takiej samej pracy lub pracy jednakowej wartości został wynagrodzony gorzej niż inny podwładny, uposażenie musi być również ustalone w takiej kwocie, aby nie mógł uznać, że jest dyskryminowany.

Wynagrodzenie zasadnicze to nie pensja minimalna

Pracownikowi za wykonaną pracę przysługuje co najmniej wynagrodzenie minimalne.

W 2010 r. jest to 1.317 zł brutto za pracę na pełen etat, w przypadku zatrudnienia w niepełnym wymiarze powyższa kwota ulega proporcjonalnemu obniżeniu stosownie do wysokości etatu.  Nie oznacza to jednak, że w umowie o pracę koniecznie musisz wpisać taką właśnie kwotę. Jeżeli pracownik oprócz pensji zasadniczej otrzymuje inne przewidziane aktami wewnątrz zakładowymi lub wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów dodatki (np. doda  tek funkcyjny, stażowy lub za pracę w porze nocnej), premie czy prowizje, pensję w umowie możesz określić na niższym poziomie. Ważne jest, aby w sumie kwoty te dawały co najmniej wysokość płacy minimalnej.

Ważne!

Do minimalnego wynagrodzenia za pracę nie możesz jednak zaliczyć: 

? nagrody jubileuszowej,

? odprawy pieniężnej przysługującej w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy,

? wynagrodzenia za godziny nadliczbowe.

Zmienia się wysokość minimalnej pensji – aneks niekonieczny

Jeśli wypłacasz pracownikom wynagrodzenia odpowiadające kwocie pensji minimalnej i w treści umów o pracę wpisałeś, że przysługuje wynagrodzenie w wysokości "minimalnego wynagrodzenia za pracę", w przypadku zmian jego wysokości nie musisz zmieniać postanowień umów w drodze aneksów. Masz tylko obowiązek wypłacać pensję w wyższej, wynikającej z wprowadzonych zmian, kwocie.

Wychodzi mniej? Zapłać wyrównanie

Może się zdarzyć, że wynagrodzenie pracownika, obliczone jako suma składników, które zalicza się do minimalnego wynagrodzenia za pracę, będzie niższe niż minimalna pensja obowiązująca w danym roku. Sytuacja taka może powstać, np. wówczas gdy pracownik nie osiągnie odpowiedniej kwoty premii lub prowizji. W takim przypadku, wraz z wynagrodzeniem za określony miesiąc, wypłacasz mu wyrównanie do wysokości płacy minimalnej.

Wypłacenie wynagrodzenia w kwocie niższej od obowiązującej pensji minimalnej jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika, za które inspektor pracy może nałożyć mandat od 1.000 do 2.000 zł. W poważniejszych przypadkach występuje z wnioskiem o ukaranie do sądu grodzkiego, który może orzec grzywnę nawet do 30.000 zł.

Niezależnie od ukarania grzywną pracownik, któremu wypłaciłeś wynagrodzenie niższe od minimalnego, będzie miał prawo pozwać Cię do sądu o zapłatę wyrównania z odsetkami liczonymi od dnia, w którym upłynął termin wypłaty pensji za poszczególne miesiące.

Pierwsza praca – możliwa niższa zapłata

Aby przeczytać całą książkę, odwiedź www.legimi.com