Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Kategoria: Specjalistyczne Język: polski Rok wydania: 2014

Stopy procentowe a inwestycje w Polsce i strefie euro ebook

Joanna Stawska

(0)

Ebooka przeczytasz na:

komputerze PDF
Czytaj w chmurze®
w aplikacjach Legimi.
Dlaczego warto?
Czytaj i słuchaj w chmurze®
w aplikacjach Legimi.
Dlaczego warto?

Pobierz fragment dostosowany na:

Zabezpieczenie: watermark

Opis ebooka Stopy procentowe a inwestycje w Polsce i strefie euro - Joanna Stawska

Stopa procentowa stanowi jeden z najważniejszych parametrów gospodarki rynkowej. Ostatnie kilkadziesiąt lat to okres zmian w strukturze rynków finansowych, które wpłynęły na poziomy i politykę stóp procentowych. W niniejszej książce skupiono uwagę na stopach referencyjnych banku centralnego w Polsce i strefie euro oraz ich oddziaływaniu na poziom inwestycji, co staje się szczególnie istotne w kontekście przystąpienia Polski do struktur strefy euro. W związku z tym w pracy zaprezentowano rozważania na temat polityki pieniężnej, stóp procentowych i inwestycji przedsiębiorstw oraz przedstawiono dylematy dotyczące tej problematyki, wykorzystując literaturę krajową i zagraniczną. Celem monografii jest podkreślenie wpływu polityki stopy referencyjnej banku centralnego na inwestycje przy uwzględnieniu uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych polityki pieniężnej w Polsce i strefie euro w latach 1998–2009. Ponadto w pracy założono, że stopa referencyjna banku centralnego wpływa odwrotnie proporcjonalnie na poziom inwestycji przedsiębiorstw, zarówno w Polsce jak i strefie euro.

 

W badaniu zastosowano modelowanie ekonometryczne. Wykorzystano jednorównaniowy, autoregresyjny model ekonometryczny, na podstawie kwartalnych danych statystycznych obejmujących lata 1998 – 2009. W związku z występowaniem w rzeczywistości gospodarczej opóźnień w reakcji przedsiębiorstw na decyzje banku centralnego, w badaniu zostały wykorzystane przesunięcia czasowe. Rozważono kilka wariantów równania w celu zaobserwowania wpływu zestawu różnych zmiennych objaśniających na zmienną objaśnianą. Ostatecznie wyciągnięto wnioski, że polityka stopy referencyjnej banku centralnego pozostaje istotnym elementem gospodarki i należy brać pod uwagę kierunek i siłę jej oddziaływania na poszczególne składniki PKB. Dokonując syntezy badań wykazano, że istnieje odwrotnie proporcjonalna zależność pomiędzy nakładami na środki trwałe w gospodarce a stopą referencyjną banku centralnego, zarówno w Polsce jak i strefie euro. W tym miejscu należy jednak podkreślić, że w badanym okresie 1998–2009 czynnikiem istotnie zakłócającym procesy gospodarcze był kryzys finansowy, który wpłynął na poziom badanych zmiennych.

Opinie o ebooku Stopy procentowe a inwestycje w Polsce i strefie euro - Joanna Stawska