Wydawca: Europa Kategoria: Literatura faktu, reportaże, biografie Język: polski Rok wydania: 2005

Skarbiec aforyzmów. O miłości ebook

(0)

Ebooka przeczytasz na:

e-czytniku EPUB
tablecie EPUB
smartfonie EPUB
komputerze EPUB
Czytaj w chmurze®
w aplikacjach Legimi.
Dlaczego warto?
Czytaj i słuchaj w chmurze®
w aplikacjach Legimi.
Dlaczego warto?
Zabezpieczenie: watermark Przeczytaj fragment ebooka

Opis ebooka Skarbiec aforyzmów. O miłości -

Wiele mądrych i zaskakujących myśli, sentencji o największym i najżarliwszym uczuciu – miłości.

Opinie o ebooku Skarbiec aforyzmów. O miłości -

Fragment ebooka Skarbiec aforyzmów. O miłości -wybór

Skarbiec aforyzmów.
O miłości

Wydawnictwo Europa

Wydanie pierwsze


Dyrektor, redaktor naczelny: Wojciech Głuch

Wybór: Kiejstut R. Szymański (Henryk Jurand)

Korekta: Dorota Sideropulu

Projekt okładki: Renata Krzyżaniak

Projekt typograficzny: Jakub Kortyka 

Ilustracje: Corel, Wojciech Domagała 

 

Wydanie pierwsze © 2005 by Wydawnictwo EUROPA

 

Wszelkie prawa zastrzeżone, szczególnie prawo do przedruku i tłumaczeń na inne języki. Żadna z części tej książki nie może być publikowana bez uprzedniej zgody Wydawnictwa. Dotyczy to również sporządzania fotokopii, mikrofilmów oraz przenoszenia danych do systemów komputerowych.

 

ISBN 83-7407-088-9

 

Wydawnictwo EUROPA

50-011 Wrocław, ul. Kościuszki 35

tel.(071) 346 30 10, faks (071) 346 30 15

e-mail: europa@wydawnictwo-europa.pl

www.wydawnictwo-europa.pl

 

Druk i oprawa: Drukarnia Wydawnicza im. W.L. Anczyca S.A. Kraków

 

Konwersja:


Tyle jest rodzajów miłości, że nie wiadomo, do kogo zwrócić się o jej definicję. Miłością nazywa się kilkudniowy kaprys i związek dwojga ludzi wzajem obojętnych, i uczucie, w którym nie ma nic z szacunku, i flirt towarzyski, i wystygłe przyzwyczajenie, i romantyczną fantazję, i nagłe pożądanie, po którym następuje niechęć: miłością nazywa się sto różnych złudzeń i chimer.

Wolter


Kodeks miłości

I Kochać jedną tylko istotę i pogardzać wszystkim innym.

II Uważać za nieszczęście przebywanie z dala od przedmiotu miłości. 

III Być gotowym wszystko przecierpieć, a nawet ponieść śmierć, byleby tylko być blisko ukochanej istoty.

IV Starać się jej podobać.

V Jeżeli nie można być przy niej w rzeczywistości, to być przy niej przynajmniej myślą. 

VI Kochać wszystko, co ją otacza: przyjaciół, dom, ubrania i obrazy.

VII Pragnąć, by ją chwalono, i nie znosić najmniejszej przygany.

VIII Wierzyć jej we wszystkim i pragnąć, aby wszyscy wierzyli.

IX Pragnąć dla niej znosić niewygody i uważać takie cierpienie za słodkie. 

X Często płakać: z dala od niej – z tęsknoty, przy niej – z radości. 

XI Zawsze tęsknić i zawsze pożądać.

XII Służyć bezinteresownie, nie myśląc nawet o żadnej nagrodzie.

Giovanni Pico della Mirandola


NIEJEDNO MA IMIĘ

S K A R B I E C A F O R Y Z M Ó W

Miłość to tylko poetyczne określenie pożądania. Ale pożądanie nie mające w sobie nic z poezji nie jest godne zwać się miłością.

Ryunosuke Akutagawa

Miłość – to jedyna namiętność wystarczająco duża, byśmy mogli ją przypisać nieskończenie małym.

Louis Aragon

...Miłości! tyś zawsze wielką;

Wielką w twoich zwątpieniach, wielką w twojej wierze, Jeszcze większą w żądaniach, największą w ofierze.

Adam Asnyk

Miłość jest najpiękniejszą religią; ktoś, kto kogo kocha,

odda mu wszystko bez modlitwy.

Honoriusz Balzac

Miłość jednostronna jest tragedią,

wzajemna – komedią.

Seweryn Eugeniusz Barbag

Miłość jest zjawiskiem najbardziej nieforemnym –

wszędzie jej pełno, a każdemu jej brak.

Wojciech Bartoszewski

Miłość – trudna do ugaszenia substancja samozapalna.

Zbigniew Becher

Wszystko, co jest podobne do miłości, jest chyba miłością.

Tristan Bernard

Miłość jest podobna do spożywanych grzybów.

Gdy się człowiek spostrzeże, że nie są prawdziwe, jest już za późno.

Jean de Bérry

Poetyczna, namiętna miłość jest najpiękniejszym kwiatem młodości naszego życia; niewielu ludziom dane jest ją przeżywać, a jeśli – to tylko jeden raz.

Wissarion Bieliński

Miłość jest rozkoszną całodzienną wycieczką.

Gdy kres jej nadchodzi, pocałuj partnera i żegnaj.

Ambrose Bierce

Rozmaicie definiują miłość, najbliższymi prawdy są

podobno ci, co ją nazywają chorobą, w którą się popada bezwiednie.

Józef Bliziński

Wielu mniema i głosi, że miłość odbiera rozum i ludzi jakoby w głupców zamienia.

Zdaje mi się, że to mniemanie jest mylne.

Miłość jest potęgą, która niszczy prawa i nadaje nowe.

Giovanni Boccaccio

Miłość jest pragnieniem,

aby komuś dawać – a nie otrzymywać.

Bertolt Brecht

Miłość jest słowem nie mówiącym tylko o szczęściu. Miłość kobiet i do kobiet uczy więcej goryczy niż radości.

Jerzy Broszkiewicz Miłość jest dumna i bez dumy nie może się rozwinąć. Miłość bez dumy jest chora i upokarzająca.

Stanisław Brzozowski

Miłość jest źródłem wszystkich dokonań intelektualnych i artystycznych.

Simone Canouelle

Miłość i wojna to wszystko jedno.

Miguel de Cervantes

Miłość w tym znaczeniu, w jakim istnieje

w społeczeństwie, jest tylko wymianą

dwóch fantazji i zetknięciem się dwóch naskórków.

Nicolas de Chamfort

Miłość polega na podziwianiu i rozwijaniu

miłych cech osoby ukochanej – pod warunkiem,

że samemu się korzysta z jej

błogosławionych skutków.

Samuel Taylor Coleridge

Miłość jest to płomyk świecy,

wskazującej szybę okienną zbłąkanemu

wśród zamieci wędrowcowi, cichą przystań szczęścia.

Betty Compton

Miłość. Może to pozostałość po czymś, co zwyrodniało,

co było kiedyś wielkie, może część tego, co w przyszłości

rozwinie się w coś wielkiego, w teraźniejszości

zaś nie zadowala, daje znacznie mniej, niż się oczekiwało.

Antoni Czechow

Miłość jest światłem duszy i gdy zgaśnie w oku,

Brniesz przez życie jak ślepiec, pogrążony w mroku.

Mieczysław Czerwiński

Miłość jest pierwszą wśród nieśmiertelnych rzeczy.

Dante Alighieri

Miłość to sztuka, a sztuka im staranniej jest wyreżyserowana, tym lepsza.

Jacques-Louis David

Miłość jest to piękny samotrzask,

zewnątrz samo złoto, a wewnątrz śmierć.

Grazia Deledda

Miłość w ogóle równa się poświęceniu i zatraceniu siebie.

Tadeusz Dołęga-Mostowicz

Miłość to niemoc, a niemoc tak wielka,

Że gdy się wzmoże, na nic rada wszelka.

Elżbieta Drużbacka

Miłość nie jest nigdy taka sama. Jest zawsze oryginalna i zmienia się stale, zależnie od charakteru

i indywidualnych cech osoby, którą kochamy.

Johann Peter Eckermann

Miłość i cierpienie to jedno i to samo;

wartość miłości mierzy się sumą, jaką trzeba za nią zapłacić; i zawsze, jeśli to wypada zbyt tanio, to znaczy, że człowiek oszukuje sam siebie.

William Faulkner

Miłość, jak i reszta, jest tylko pewnym sposobem

widzenia i czucia.

Gustaw Flaubert

Miłość jest chorobą zaraźliwą;

nikt nie wie, kiedy jego też chwyci.

Anatol France

Miłość jest sztuką. Jeżeli chcemy nauczyć się kochać,

musimy postępować w taki sam sposób jak wówczas,

gdy chcemy nauczyć się jakiejkolwiek innej sztuki:

opanować jej teorię i praktykę.

Erich Fromm

Ze wszystkich atrakcji miłość jest najpotężniejszą, nikt się nie usunie od jej wpływu: ona więzi, pociąga, nowym życiem darzy, niebo na ziemię sprowadza.

Gatti de Gamond

 

Miłość – wysiłek, jaki czyni mężczyzna,
aby zadowolić się tylko jedną kobietą.

Paul Geraldy

Miłość ma szczególne trwogi i nieznośne dziwactwa.

Jakże dziwna to namiętność, której pierwszą myślą jest

unikać tego, czego się szuka, drugą zaś żałować tego, od kogo się uciekło!

Emilia de Girardin

Miłość to uparte dziecię, nigdy się mocniej nie uczepi

szaty nadziei jak wówczas, gdy ta bliska jest zniknięcia.

Johann Wolfgang von Goethe

Miłość jest uczuciem pozytywnym, uczuciem silnym,

uczuciem tak prawdziwym, że dla kogoś, kto kocha,

wyzbycie się miłości jest tak samo niemożliwe, jak zamach na własne życie.

Vincent van Gogh

Każdy człowiek rozumie miłość po swojemu, lecz wszyscy dalecy jesteśmy od prawdziwego jej rozumienia.

Mikołaj Gogol

Miłość jest wysiłkiem woli, ogniem, który rozpalamy

w sobie, bo tak chcemy, bo chce się być zakochanym, bo nie można znieść, iżby się nie było zakochanym...

Witold Gombrowicz

Miłość jest pożądaniem piękności.

Łukasz Górnicki

 

Miłość to nie jest towar, który się mierzy łokciem i wagą.

To jest dar, który się ofiarowuje nie pytając,

czy jest komuś potrzebny i nie żądając zwrotu.

Halina Górska

Miłość – to skarb, który często dajemy komuś,

kto go nie chce wziąć,

a jednocześnie pragnie posiadać.

Władysław Grzeszczyk

Miłość jest siłą, którą przezwyciężyć może tylko śmierć

albo jeszcze większa miłość.

Anton Hansen

Miłość jest to produkt wzajemnego kokietowania się

dwojga ludzi, zawsze pełna sekretów,

zawsze nieskończenie pouczająca.

Friedrich Leopold von Hardenberg

Miłość jest potrzebą fizjologiczną,

swego rodzaju wewnętrznym wydzielaniem.

Claude Adrian Helvetius

Miłość jest najwyższym sensem istnienia.

Ernest Hemingway

Miłość jest jak węgiel:

kiedy pali się – parzy, kiedy zgaśnie – plami.

Bolesław Szczęsny Herbaczewski

Miłość to partia kart, w której wszyscy oszukują: mężczyźni by wygrać, kobiety by nie przegrać.

Alfred Hitchcock

... miłość jest niespokojną i niecierpliwą namiętnością,

kapryśną i zmienną, powstającą nagle

z niczego na widok czyjejś piękności i postaci, gasnącą nagle w ten sam sposób...

David Hume

Miłość jest wzajemnym świętokradztwem.

Karol Irzykowski

Miłość to wielkie słowo – ale jeszcze większe głupstwo.

Andrzej Jabłoński

Miłość jest jedyną rzeczą na świecie, która łączy ludzi po to, aby ich rozdzielić.

Lech M. Jakób

Jednym z najpłodniejszych nieporozumień jest miłość.

Alfred Jończyk

Miłość to uczucie, którego żądać nie można; jest darem, nie osiągnięciem.

Irena Jurgielewiczowa

Cóż to jest miłość?

czyż nie najpiękniejszy afekt ludzkiego serca!

nie najzieleńszy to listek rozkwitającej się duszy ludzkiej!

nie braterska dłoń podana całej ludzkości

za pośrednictwem kobiety?

Zygmunt Kaczkowski

... miłość to chleb powszedni każdego prawdziwego artysty.

Vladimirs Kaijaks

Miłość przyrównywać by można do ogrodu, do końca

którego przybyć by można w trzech susach, gdyby droga

doń wiodąca nie przedłużała się mnóstwem małych,

dziwacznie powykręcanych, lecz okwieconych i wonnych

chodników.

Alfons Karr

Miłość jest owocem w młodości, zbrodnią zaś w starości.

Franciszek Klonowicz

Miłość jest miodem, gdy do serca wnijdzie;

Miłość jest żółcią, gdy kochać przestaniem.

Jan Kochanowski

Miłość – to wariacja. Lecz tylko idioci nie wariują.

Alfred Aleksander Konar

Miłość to dwie dusze w jednym ciele,

przyjaźń – to jedna dusza w dwu ciałach.

Tadeusz Kotarbiński

Miłość to stosunek ducha do piękności.

Zygmunt Krasiński

Miłość jest poetycznym złudzeniem, które żeby długo zatrzymać,

nie trzeba dotykać palcami jak bańki z mydła,

bo zmienia się w kroplę brudnej wody.

Józef Ignacy Kraszewski

Najtrafniejsze porównanie, jakiego można użyć dla

miłości, to gorączka: nie więcej mamy władzy nad jedną,

co nad drugą, tak co do siły, jak co do czasu trwania.

François de La Rochefoucauld

Miłość jest podobna do butelek z wonnościami: im częściej się dla wszystkich otwiera, tym prędzej zwietrzeje.

Ignacy Legatowicz

Miłość jest uczuciem zazdrosnym i tyrańskim; wówczas się tylko zadowoli, gdy przedmiot kochany poświęci mu

wszystkie swe upodobania i namiętności.

Ninon de Lenclos

Miłość jest życiem, jego największą wartością. To właśnie na niej rozkwitają wiersze, czyny i wszystko inne. Miłość jest sercem całości.

Kiedy to serce stanie, umiera wszystko inne,

wszystko staje się zbędne, bezużyteczne.

Włodzimierz Majakowski

Miłość platoniczna jest to udawanie przed samym sobą, że rewolwer jest nie nabity.

William Somerset Maugham

Nazywajmy wszystkie ciepłe uczucia, które przeżyliśmy miłością, lecz czy to była właśnie ona – tego nie dowiemy się nigdy.

François Mauriac

Miłość jest to wszechmocna podnieta do wszelkich szlachetnych uczynków i działań.

Jules Michelet

Zaiste, miłość jest świętym pożarem,

Iskrą zatloną w ogniach nieśmiertelnych;

Aniołów dobrem, Wszechmocnego darem,

Balsamem rajskim dla serc skazitelnych.

Adam Mickiewicz

Miłość, przyznajmy, to wielka mistrzyni – potrafi zrobić z nas kogoś, kim nigdy nie byliśmy.

Molier

Miłość jest niczym innym
jak żądzą nieśmiertelności.

Michel de Montaigne

Miłość jest podstawą całego świata.

Alfred de Musset

Miłość? Nie ma słowa bardziej zohydzonego

– i nie ma piękniejszego w języku ludzkim.

Miłość może być wytartym liczmanem, przechodzącym przez setki rąk i drogocennym kruszcem, utajonym przed oczyma wszystkich.

Pola Negri

Miłość jest jak cień człowieka, Szkoda, kto dla niej wiek trwoni, Kiedy ją gonisz, ucieka, Kiedy uciekasz, to goni.

Julian Ursyn Niemcewicz

Miłość to jeden z wzorów kobierca, z wielu, z dziesiątków wzorów życia.

Nikołaj Nikitin

Miłość jest celem ostatecznym historii świata – jednością wszechświata.

Novalis

Miłość? To blaga...

Jak pozłota na żelazie szybko traci swój blask

i pozostaje tylko rdza życia codziennego.

Aleksiej Nowikow-Priboj

Podróżą każda miłość jest...

Agnieszka Osiecka

Miłość jest najtańszą z religii.

Cesare Pavese

Miłość jest jak oberża hiszpańska – spożywa się to, co się samemu przyniosło.

Pablo Picasso

Miłość, która jest najprzyjemniejszym zajęciem na świecie, staje się nudna i męcząca, gdy uczynimy z niej rzemiosło.

Pitigrilli

Miłość jest najlepszym nauczycielem.

Pliniusz Młodszy

Miłość to przestrzeń i czas udostępnione dla serca.

Marcel Proust

Miłość jest jak miód, ze smakiem można jej kosztować, ale niepodobna kąpać się w niej.

Bolesław Prus

Miłość – to nagroda otrzymana bez zasług.

Janis Rainis

Miłość to nie staw, w którym można
zawsze znaleźć swoje odbicie.

Miłość ma przypływy i odpływy.

Ma też swoje rozbite okręty, zatopione miasta,

ośmiornice, burze, skrzynie złota i pereł. Ale perły leżą głęboko.

Erich Maria Remarque

Miłość podobną jest do kartofli:

jest czternaście sposobów przygotowania jej.

Jean-Paul Richter

Miłość podobna jest do wiary. Człowiek kocha, bo kocha, bez głębszej do tego przyczyny.

Romain Rolland

Miłość niejedno ma imię.

I wiele pseudonimów.

Janusz Roś

Miłość jest główną drogą ucieczki od samotności, która gnębi większość mężczyzn i kobiet przez całe życie.

Bertrand Russell

Każda miłość jest zapomnieniem.

Każda miłostka – rekonstrukcją pamięciową.

Horacy Safrin

Miłość jest przede wszystkim zasłuchaniem w ciszy.

Kochać to rozpamiętywać.

Antoine de Saint-Exupéry

Pojęcie „miłość” każdemu kojarzy się

od razu z miłością szczęśliwą, miodową

i ogólnie się uważa, że tak ma właśnie być.

Jednakże miłość wzgardzona

ma o wiele więcej smaku,

no i nie jest nudna.

Ango Sakaguchi

Albowiem miłość mocna jest jak śmierć, a jej żar jest żarem ognistym, bezmiar wód nie ugasi miłości ani strumienie jej nie utopią.

Salomon

Miłość to krótki okres, w którym jakiś bliźni odmiennej

płci jest o nas tego samego mniemania co my.

Magdalena Samozwaniec

Miłość zawsze jest wielkim nieszczęściem, nawet gdy jest wzajemna.

Lilian Seymour-Tułasiewicz

Miłością idealną jest tylko miłość listowna.

Georg Bernard Shaw

Miłość jest mgłą, która wytwarza się w głowie.

Jeśli owa mgła opada na dół – na serce – następuje pogoda

życia; jeśli pozostaje w głowie – pada deszcz łez.

Henryk Sienkiewicz

Miłość – to światło, to niebo, to życie!

Juliusz Słowacki

Miłość nie jest czym innym, jak radowaniem się.

Baruch Spinoza

Aby przeczytać tę książkę w całości, kup ją w księgarni www.legimi.com.