Wydawca: Wiedza i Praktyka Kategoria: Specjalistyczne Język: polski

Regulamin wynagradzania - wzór z komentarzem ebook

Bożena Lenart

(0)

Ebooka przeczytasz na:

e-czytniku EPUB
tablecie EPUB
smartfonie EPUB
komputerze EPUB
Czytaj w chmurze®
w aplikacjach Legimi.
Dlaczego warto?
Czytaj i słuchaj w chmurze®
w aplikacjach Legimi.
Dlaczego warto?
Zabezpieczenie: watermark Przeczytaj fragment ebooka

Opis ebooka Regulamin wynagradzania - wzór z komentarzem - Bożena Lenart

W jaki sposób możesz określić system wynagradzania pracowników w Twojej firmie? Jakie dodatki do wynagrodzenia musisz zagwarantować pracownikom, a jakie możesz im przyznać? Jakie postanowienia dotyczące odpraw, premii i nagród możesz zamieścić w regulaminie? W publikacji „Regulamin wynagradzania – wzór z komentarzem” krok po kroku pokazujemy, jak możesz sformułować treść regulaminu obowiązującego w Twojej firmie. Sprawdź, jakie zapisy regulaminowe są poprawne i korzystne dla pracodawcy, a które są niezgodne z prawem. Zapoznaj się ze wskazówkami i radami, których specjalnie dla Ciebie udziela specjalista z zakresu prawa pracy z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Szybko znajdziesz potrzebne informacje

Aby maksymalnie ułatwić Ci korzystanie z informacji zawartych w publikacji, została ona podzielona na 3 rozdziały opisujące najważniejsze aspekty regulaminu wynagradzania, a mianowicie:

  1. Rozdział I Wynagrodzenie zasadnicze. W szczególności zostały w nim omówione systemy wynagradzania.
  2. Rozdział II Dodatki do wynagrodzenia za pracę oraz inne świadczenia ze stosunku pracy (obligatoryjne). W szczególności: dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych, dodatek za pracę w nocy, wynagrodzenie przestojowe, wynagrodzenie chorobowe, odprawy, koszty związane z podróżami służbowymi.
  3. Rozdział III Dodatki do wynagrodzenia za pracę oraz inne świadczenia ze stosunku pracy (fakultatywne). Wśród nich: dodatek za pracę w warunkach szkodliwych, dodatek funkcyjny, dodatek za staż pracy, premia miesięczna, nagroda kwartalna, nagroda jubileuszowa.

Doradzają Ci najlepsi specjaliści

Możesz w pełni ufać wskazówkom zawartym w publikacji „Regulamin wynagradzania – wzór z komentarzem” i stosować je bez obaw. Wszelkie informacje zawarte w niniejszej e-publikacji zostały opatrzone komentarzem specjalisty z zakresu prawa pracy z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Opinie o ebooku Regulamin wynagradzania - wzór z komentarzem - Bożena Lenart

Fragment ebooka Regulamin wynagradzania - wzór z komentarzem - Bożena Lenart
www.KadryOnline.pl

Regulamin wynagradzania

Wiedza i Praktyka

Warszawa 2008ROZDZIAŁ I

WYNAGRODZENIE ZASADNICZE


§ 1

W niniejszym regulaminie ustala się, na podstawie art. 77 Kodeksu pracy, warunki wynagradzania za pracę oraz przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w firmie ................................, zwaną dalej "Pracodawcą", mieszczącej się w ...............................................................................


§ 2

1. Ustala się następujące systemy wynagradzania za pracę:

a) wynagrodzenie w stawce miesięcznej,

b) wynagrodzenie w stawce godzinowej,

c) wynagrodzenie prowizyjne,

d) wynagrodzenie akordowe.

Określenie systemu wynagradzania za pracę powinno być wprowadzone do treści każdego regulaminu pracy. Warunki wynagradzania za pracę oraz przyznawania innych świadczeń związanych z pracą należy określić w regulaminie wynagradzania w zakresie i w sposób umożliwiający ustalenie na jego podstawie konkretnej wysokości wynagrodzenia każdego pracownika (art. 77 § 3 kp). Pracodawca może stosować wobec zatrudnionych u siebie pracowników różne systemy wynagradzania za pracę. Wybór systemu wynagradzania stosowanego u danego pracodawcy zależy od jego swobodnego uznania. Wymienione we wzorze systemy wynagradzania są najczęściej stosowanymi przez pracodawców; w praktyce pracodawcy stosują również formy mieszane, np. system czasowo-prowizyjny, czasowo-akordowy. Pracodawca może zdecydować się na jeden system wynagradzania dla wszystkich pracowników albo stosować różne systemy wynagradzania – zależnie od rodzaju pracy wykonywanej przez pracownika lub stanowiska, na którym zatrudniony jest pracownik. Może swobodnie kształtować wysokość wynagrodzenia przysługującego pracow nikom na poszczególnych stanowiskach pracy. Nie może jedynie ustalić wynagrodzenia niższego niż minimalne wynagrodzenie za pracę przysługujące pracownikom na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów. Organy rozpoznające spory o roszczenia pracowników ze stosunku pracy nie są uprawnione do kwestionowania wysokości stawek wynagrodzenia ustalonych w załącznikach do układów zbiorowych pracy, chyba że określone wynagrodzenie jest niższe od najniższego przewidzianego w odpowiednich przepisach płacowych (uchwała SN z 7 listopada 1977 r., I PZP 44/77, OSNC z 1978 r. nr 12, poz. 231). Uchwałę tę można odnieść odpowiednio do stawek wynagrodzenia za pracę ustalonych w regulaminach wynagradzania lub załącznikach do tych regulaminów. 

Od 1 stycznia 2010 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 1.317 zł.

2. Wynagrodzenie w stawce miesięcznej ustala się dla pracowników ................................., według załącznika nr 1 do regulaminu.

3. Wynagrodzenie w stawce godzinowej ustala się dla pracowników .................................., według załącznika nr 2 do regulaminu.

Aby przeczytać całą książkę, odwiedź www.legimi.com