Wydawca: Wiedza i Praktyka Kategoria: Specjalistyczne Język: polski

Postępowanie przed sądem pracy ebook

Adrianna Jasińska-Cichoń

(0)

Ebooka przeczytasz na:

e-czytniku EPUB
tablecie EPUB
smartfonie EPUB
komputerze EPUB
Czytaj w chmurze®
w aplikacjach Legimi.
Dlaczego warto?
Czytaj i słuchaj w chmurze®
w aplikacjach Legimi.
Dlaczego warto?
Zabezpieczenie: watermark Przeczytaj fragment ebooka

Opis ebooka Postępowanie przed sądem pracy - Adrianna Jasińska-Cichoń

Czy wiesz, że 8 na 10 spraw w sądzie pracy kończy się przegraną firm?! Z danych statystycznych wynika, że liczba pracowników kierujących sprawy do sądu pracy wzrasta z roku na rok. Co zatem zrobić, gdy i Twoja firma zostanie pozwana, a Ty będziesz musiał stawić się na rozprawie, albo gdy sam będziesz musiał pozwać pracownika do sądu?
A Ty, czy wiesz, jakie prawa masz jako pracodawca i jak możesz je wykorzystać? Spór z pracownikiem w sądzie pracy to długa batalia. Skorzystaj z publikacji „Postępowanie przed sądem pracy”. Będziesz mieć pod ręką zestaw gotowych do wykorzystania wskazówek oraz przygotowanych przez prawnika wzorów pism, które pomogą Ci lepiej bronić swoich racji w czasie rozprawy!

Jeśli zastanawiasz się:

 • Kiedy Ty możesz pozwać pracownika, a kiedy on Ciebie?
 • Jakie terminy ograniczają dochodzenie roszczeń?
 • Ile będzie Cię kosztować wniesienie sprawy do sądu?
 • Co warto wiedzieć o poszczególnych etapach postępowania?
 • Jakimi dowodami możesz się posłużyć?
 • Co zrobić, gdy nie rozumiesz wyroku?
 • W jakim terminie złożyć apelację, by została uznana?
 • Na co możesz się poskarżyć w zażaleniu i kiedy jest ono dopuszczalne?

Skorzystaj z publikacji „Postępowanie przed sądem pracy”. Znajdziesz w niej odpowiedzi na te i wiele innych pytań dotyczących postępowania przed sądami pracy.

Doradzają Ci najlepsi specjaliści

Możesz być pewny, że prezentowane w publikacji „Postępowanie przed sądem pracy” wskazówki, porady oraz przykłady pomogą Ci wyjść zwycięsko ze sporu z pracownikiem, ponieważ materiały zamieszczone w publikacji zostały starannie dobrane przez specjalistów z dziedziny prawa pracy. Autorką publikacji jest pani Adrianna Jasińska-Cichoń – radca prawny specjalizujący się w prawie pracy, a redaktorem merytorycznym jest pani Monika Frączek – starszy specjalista w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Wszystkie potrzebne informacje pod ręką

Publikacja została przygotowana tak, aby maksymalnie ułatwić Ci korzystanie z zawartych w niej porad. Tematyka została uporządkowana według etapów postępowania sądowego od złożenia wniosku do odwołań od wyroków sądu pracy.
Z poszczególnych rozdziałów publikacji „Postępowanie przed sądem pracy” dowiesz się:

 • Jakie są terminy wnoszenia spraw do sądu pracy i dochodzenia roszczeń? A w szczególności jakie są terminy odwoławcze i terminy przedawnień roszczeń?
 • Do którego sądu wnieść sprawę?
 • Kto jest stroną postępowania?
 • Jak ustanowić pełnomocnika, który będzie reprezentował Twoje interesy przed sądem, a także kto może nim zostać oraz jakie uprawnienia ma Twój pełnomocnik?
 • Jak powinien wyglądać pozew, co powinien zawierać oraz jakie skutki wywiera doręczenie pozwu stronie przeciwnej?
 • Ile zapłacisz za wniesienie sprawy oraz kiedy możesz żądać zwrotu kosztów sądowych od strony przeciwnej?
 • Jak przebiega rozprawa w postępowaniu w I instancji?
 • Kiedy następuje ogłoszenie wyroku. Co zrobić, kiedy wyrok jest dla Ciebie niezrozumiały oraz jak się od wyroku sądu odwołać?
 • Jaki jest termin złożenia apelacji? Gdzie wnieść apelację i kto ma do tego prawo oraz jak sporządzić apelację?
 • Na co możesz poskarżyć się w zażaleniu i kiedy jest ono dopuszczalne?
 • Jakie są inne środki odwoławcze?
 • Jakie są inne sposoby na uzyskanie od pracownika należnych Twojej firmie świadczeń?

 

Opinie o ebooku Postępowanie przed sądem pracy - Adrianna Jasińska-Cichoń

Fragment ebooka Postępowanie przed sądem pracy - Adrianna Jasińska-Cichoń

Adrianna Jasińska-Cichoń

Postępowanie przed Sądem Pracy

Wiedza i PraktykaI. O co może cię pozwać pracownik? O co ty możesz go pozwać?


O co może Cię pozwać pracownik?


1. o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne i przywrócenie do pracy lub odszkodowanie

2. o uznanie rozwiązania umowy bez wypowiedzenia (na podstawie art. 52 lub 53 kp) za niezgodne z prawem i przywrócenie do pracy lub odszkodowanie

3. o odszkodowanie w związku z rozwiązaniem umowy o pracę przez pracownika z winy Twojej firmy (art. 55 § 11 kp)

4. o odszkodowanie za szkodę z powodu niewydania lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy ( art. 99 kp.)

5. o ustalenie istnienia stosunku pracy, gdy w warunkach właściwych umowie o pracę zawarłeś umowę cywilnoprawną lub zatrudniałeś pracownika bez pisemnej umowy o pracę

6. o wypłatę wynagrodzenia za pracę, odprawy pieniężnej z tytułu zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracowników, odprawy emerytalnej lub rentowej, nagrody jubileuszowej, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy itd.

7. o uchylenie kary porządkowej (upomnienia, nagany albo kary pieniężnej)

8. o zadośćuczynienie lub odszkodowanie w związku z mobbingiem

9. o zapłatę odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji po ustaniu zatrudnienia

10. o świadczenia z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej


O co możesz pozwać pracownika?

1. o odszkodowanie w związku z nieuzasadnionym rozwiązaniem umowy o pracę przez pracownika z powodu ciężkiego naruszenia przez Twoją firmę obowiązków wobec pracownika (art. 55 § 11 kp.), np. gdy pracownik rozwiązał umowę w tym trybie z powodu jednodniowego opóźnienia w wypłacie wynagrodzenia albo z powodu odmowy udzielenia dnia wolnego na okoliczność zgonu babci jego małżonka. Okoliczności tych nie można uznać za ciężkie (w pierwszym przypadku) lub jakiekolwiek (w drugim przypadku) naruszenie obowiązków w stosunku do pracownika

2. odszkodowanie za wyrządzoną Twojej firmie szkodę (m.in. spowodowaną nierozliczeniem się pracownika z powierzonego mienia lub niedoborem, szkodę wyrządzoną przez pracownika osobie trzeciej, którą musiałeś pokryć) – art. 114–127 kp

3. odszkodowanie za szkodę spowodowaną naruszeniem zakazu konkurencji (art. 1011 § 2 kp), np. gdy pracownik mimo obowiązującego go po ustaniu zatrudnienia zakazu konkurencji zatrudnił się w firmie konkurencyjnej i przekazał jej informacje o Twoich klientach, wskutek czego ich straciłeś

4. o zwrot kosztów poniesionych na kształcenie pracownika, zgodnie z zawartą umową, gdy pracownik zwalnia się przed ustalonym w umowie terminem odpracowania kosztów


§ Podstawa prawna:

? art. 476 § 1 Kodeksu postępowania cywilnegoWnoszenie niektórych spraw do sądu i dochodzenie roszczeń jest ograniczone terminami. Ich upływ powoduje, że:

– sprawa wniesiona po terminie nie zostanie rozpatrzona przez sąd (terminy odwoławcze

– dotyczą one tylko pracownika; sąd może jednak zdecydować o przywróceniu niektórych terminów odwoławczych, jeśli pracownik ich nie dotrzymał bez swojej winy, np. był obłożnie chory), albo

Aby przeczytać całą książkę, odwiedź www.legimi.com