Wydawca: Stratus Kategoria: Edukacja Język: polski

Polskie Siły Powietrzne w Wielkiej Brytanii Lista Lotników ebook

Anna Krzystek, Tadeusz Krzystek

(0)

Ebooka przeczytasz na:

e-czytniku EPUB
tablecie EPUB
smartfonie EPUB
komputerze EPUB
Czytaj w chmurze®
w aplikacjach Legimi.
Dlaczego warto?
Czytaj i słuchaj w chmurze®
w aplikacjach Legimi.
Dlaczego warto?
Zabezpieczenie: watermark Przeczytaj fragment ebooka

Opis ebooka Polskie Siły Powietrzne w Wielkiej Brytanii Lista Lotników - Anna Krzystek, Tadeusz Krzystek

Polskie Siły Powietrzne w Wielkiej Brytanii w latach 1940-1947. Łącznie z Pomocniczą Lotniczą Służbą Kobiet (PLSK-WAAF).

Jest to trzecie, uzupełnione i poprawione wydanie tzw. Listy Krzystka.

Lista nazwisk to podnad 600 stron wykazu.

Łącznie około 20 000 nazwisk!

Opinie o ebooku Polskie Siły Powietrzne w Wielkiej Brytanii Lista Lotników - Anna Krzystek, Tadeusz Krzystek

Fragment ebooka Polskie Siły Powietrzne w Wielkiej Brytanii Lista Lotników - Anna Krzystek, Tadeusz KrzystekBIBLIOGRAFIA

Materiały nie publikowane:

Indeks adresowy członków Stowarzyszenia Lotników Polskich w Wielkiej Brytanii – (białe karty)

Kartoteki Stowarzyszenia – Personalia Lotników Polskich w Wielkiej Brytanii – (żółte karty)

Manuskrypt opisów lotów bojowych zachowanych w sekretariacie SLP

Spis Personelu Polskich Sił Powietrznych pod dowództwem Brytyjskim - (MOD-RAF) - zapisy ręczne w 4-ch tomach)

 

Materiały publikowane:

Absolwenci Szkoły Orląt 1925-39 (Jerzy Pawlak) Wydawnictwo Retro-Art Warszawa 2002

Album Pamiątkowy „Pomnik ku Czci Lotników Polskich Poległych w II Wojnie Światowej” - (Fundacja S.L.P. – Wydawnictwo „Comandor”) Londyn-Warszawa 2004

Dowódcy Dywizjonów Polskich Sił Powietrznych na Zachodzie - (J.Zieliński i T.Krzystek) Poznań 2002

Encyklopedia – Szkoła Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich - (Mieczysław Hasiński-Adam) Poznań 1933

Księga Lotników Polskich Poległych i Zmarłych 1939 – 1946 - (O.Cumft H.K.Kujawa) Warszawa 1989

Lotnicy Polscy w Bitwie o Wielką Brytanię (J.Zieliński) Warszawa

Ku Czci Poległych Lotników 1939-1945 (R.Getzyngier, W.Matusiak, W.Wójcik, J.Zieliński) Agencja Lotnicza Warszawa 2006

Pamięci Lotników Polskich 1918-1945 (Jerzy Pawlak) Dom Wydawniczy Bellona Warszawa 1998)

Polskie Siły Powietrzne w Wojnie 1939-1945 (J.B.Cynk / przekł. W.Matusiak)-A-J –Press Gdańsk 2002

The Polish Air Force at War 1939-1945 – (J.B.Cynk) Atglen, Pa 1998

Losy żołnierzy na Zachodzie, którzy powrócili o kraju po II wojnie światowej (Tom I i II) – (Krzysztof A. Tochman) Obywtelskie Stowarzyszenie „Ostoja” Zwierzyniec – Rzeszów – Londyn 2006 i 2009

Oraz pismo SLP „Skrzydła”


Podziękowania

Dziękuję za pomoc:

 • żonie Annie Krzystek za przepisanie ponad 18 tysięcy nazwisk z oryginalnych ksiąg RAF’u;
 • Tadeuszowi A Dziewulskiemu (1924-2007) za pomoc w redagowaniu wstępu historycznego;
 • Zbigniewowi Kumosiowi za pomoc w wydaniu rozszerzonej wersji 2008;
 • Danucie Sławińskiej sekretarce biura za pomoc i cierpliwość w korekcie i za przekazywanie wielu uzupełnień;
 • Lucynie Artymiuk za jej pomoc w wyszukiwaniu nazwisk lotników, o których po 1947 roku ślad zaginał, przez zaangażowanie grupy internetowej „300 Dywizjonu Bombowego”;
 • Zenonowi Dudkowi za jego uzupełnienia i cenne uwagi, w odniesieniu do odznaczeń Krzyża Virtuti Militari;
 • Piotrowi Hodyrze za uzupełnienia odnoszące się do 301 Dywizjonu Bombowego;
 • Wojciechowi Zmyślonemu, za umieszczenie na stronie internetowej mojego „Apelu” dotyczącego osób, które w wykazie PSP mają adnotację: -„brak dalszych informacji”, oraz za fotografie nagrobków lotników polskich w Poznaniu, Wrocławiu i innych;
 • Tadeuszowi Chwałczykowi za przesłane poprawki i uzupełnienia w wersji 2007;
 • Robertowi Gretzyngierowi za jego fachową pomoc w pierwszym wydaniu;
 • Wojciechowi Matusiakowi za uwagi i poprawki wersji komputerowej w 2002 roku;
 • Jackowi Kutznerowi za przesłane poprawki i uzupełnienia tejże wersji;
 • Andrzejowi Lewandowskiemu za poprawki tejże wersji;
 • Józefowi Zielińskiemu, za fachowe uwagi i pomoc w wydaniu książki w wersji 2007;
 • Piotrowi Sikorze za zgodę na umieszczenie fotografii nagrobków z cmentarza w Northwood;
 • Jerzemu Pawlakowi, za udostępnienie dodatkowych danych Absolwentów Szkoły Orląt w latach 1925-1939.

Oraz Wszystkim Osobom, które pocztą elektroniczną (Internetem) przekazały mi swoje uwagi i uzupełnienia a szczególnie w odniesieniu do notatki „braku dalszych informacji”.


Przedmowa

Ania Krzystek (foto:1997)

W roku 1998, na zebraniu Komisji Historycznej Stowarzyszenia Lotników Polskich, pod przewodnictwem gen. Dypl. pil. Tadeusza Andersza*), na propozycję płk pil. Wandzilaka**), postanowiono wykonać pełny wykaz personelu Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii. Płk. Wandzilak dodał, że ma zapewnienie od Ministry of Defence Record Office (RAF) w Hayes, uzyskania imiennego spisu w 4 księgach polskiego personelu wszystkich stopni, zapisanych w kolejności numerów ewidencyjnych RAF’u. W wyniku dyskusji, propozycję płk. Wandzilaka przyjęto i wybrano panią Annę Krzystek aby na komputerze przepisała z tych ksiąg ponad 17,000 nazwisk. Księgi, które pani Krzystek otrzymała były sporządzone odręcznie różnym charakterem pisma, często trudnym do odczytania. Praca ta trwała prawie 4 lata. Dopiero w roku 2002, po wielu próbach uporządkowania alfabetycznego i skreślenia powtarzających się nazwisk, z tymi samymi datami urodzenia, a zapisanymi pod różnymi numerami ewidencyjnymi, można było ustalić dokładną liczbę nazwisk. Liczba ta została zmniejszona z 17,600 do 16,868. Dzięki pomocy dyrektora polskiej sekcji MOD w Hayes, pani J.Hawran i zaangażowaniu podległego jej personelu polskiego, można było wprowadzić do stron maszynopisu brakujące dane, to jest stopień polski i angielski oraz specjalność. Za tę wielką pomoc składam serdeczne podziękowanie pani Hawran i całemu personelowi polskiej sekcji MOD. Końcową pracę, w formie wykazu imiennego Personelu P.S.P. i za wiedzą Komisji Historycznej SLP, wydrukowałem Imienny Wykaz, systemem komputerowym. Kilka egzemplarzy przywiozłem do Warszawy na Światowy Zjazd Lotników Polskich w roku 2003. Pokazałem ten wykaz uczestnikom zjazdu i wtedy zauważyłem wielkie zainteresowanie tą pracą. Wobec tego postanowiłem, rozszerzyć „Wykaz Imienny” poprzez dodanie danych personalnych przy każdym nazwisku, podając miejsce lub kraj osiedlenia po 1947 roku, oraz datę zgonu i miejsce pochówku. Pomocną była mi kartoteka zachowana w biurze S.L.P. w Londynie oraz wgląd do innych źródeł już opublikowanych. Będąc na emeryturze w zacisznym miejscu Penrhos w Północnej Walii, z pasją poświęciłem cały swój wolny czas, nieraz do późnych godzin nocnych szperając w książkach. Okazało się, że wiele grobów lotników Polskich znajduje się na pobliskim cmentarzu w Pwllheli. Dla informacji podaję, że w roku 1949 na lotnisku RAF’u Penrhos, powstał „Polski Ośrodek Mieszkaniowy” – jest on jedyny, jaki powstał w Wielkiej Brytanii – prosperujący do dzisiaj. Tu, w roku 2004 wybrałem z żoną nasze miejsce, by mieszkać na stałe. Tutaj żyjąc w spokoju zakończyłem moją pracę ”Polskie Siły Powietrzne w W.Brytanii w latach 1940-1947”. Od roku 2004, w listopadzie, w „Dzień Zaduszny” na cmentarzu w Pwllheli, zapalamy z żoną znicz na Polskich grobach z napisem: „Koledze – Lotnicy Polscy na Obczyźnie”. Pracę udało mi się zakończyć w roku 2007 przed Jubileuszowym Światowym Zjazdem Lotników Polskich w Warszawie. Chciałbym, żeby ten wykaz imienny Personelu Polskich Sił Powietrznych walczących na Zachodzie był pomocą dla wielu historyków a szczególnie rodzin w Polsce, szukających losów swoich bliskich. Nie zawsze były one przekazane do odnotowania w kartototekach Stowarzyszenia Lotników Polskich w Wielkiej Brytanii. Te, które były odnotowane, skrzętnie umieściłem w swoim opracowaniu. Cały wykaz, składający się z ponad 18 tysięcy nazwisk jest ujęty na 612 stronach łącznie z nazwiskami Pomocniczej Lotniczej Służbie Kobiet (PLSK – WAAF). Zdaję sobie sprawę, że po 66 latach od zakończenia wojny, trudno jest w 100% skompletować pełną listę personelu P.S.P. na Zachodzie. Niestety ponad 9,000 nazwisk (55%) posiadało adnotację „brak dalszych informacji”. Dlatego też zaapelowałem do osób, które zauważą, że nie ma ich na liście lub ktokolwiek wie o osobach pominiętych w wykazie a posiada jego dane personalne, przekazał je bezpośrednio do mnie w celu uzupełnienia wykazu. W roku 2008, oddałem do rąk czytelników drugie wydanie – rozszerzone. Od poprzedniego wydania różni się ono tym, że posiada dokładniej opisane loty bojowe pilotów i załóg bombowych, którzy zginęli w walce lub dostali się do niewoli, albo o ile wyszli cało, wrócili do swojej jednostki. Wydanie to jest uzupełnione w wielu przypadkach, dzięki informacjom uzyskanym od osób, które odpowiedziały na mój apel umieszczony w „Internecie”. W miarę uzyskiwanych informacji będę uzupełniał co roku, wykaz „Personelu Polskich Sił Powietrznych” tylko na płytach CD, tak długo jak będzie na nie zapotrzebowanie. Obecna wersja 2012 roku, po zmianach i dodatkowych danych osobowych zawiera: - PSP 16,973 nazwisk oraz PLSK 1,313 co stanowi ogółem 18,286 nazwisk.

Cały czas, Ania współpracowała ze mną, począwszy od przygotowania pierwszego wydania książki jak i obecnego – dodając swoje uwagi, oraz dokonując każdorazowo korektę. Dopiero teraz wiemy, jak daleko sięgała wędrówka dla wielu z nas po zakończeniu wojny, aby ostatecznie znależć stałe miejsce zamieszkania, nie wracając do Kraju. – Dzięki poczcie elektronicznej – „e-mai” – mamy kontakt ze wszystkimi kontynentami świata, począwszy od Australii, Kanady, USA i Wenezueli. To końcowe wydanie jest rezultatem 14-to letniej, żmudnej lecz dla nas bardzo ciekawej pracy – biorąc pod uwagę osobiste przeżycia ponad 18,000 osób personelu Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii, łącznie z Pomocniczą Służbą Kobiet.

Wczytując się w loty bojowe pilotów myśliwskich oraz bombowych, aż żal bylo czytać w jak w młodym wieku mając tylko 20 - 26 ginęli. Teraz mając sam 93 lata, widzę, jaka wielka szkoda tych młodych pilotów była, że nie mogli dożyć lat późniejszych, z wieloma zmianami w ktorych teraz żyjemy.
– (Autor - maj 2012) –

 

*) gen.dypl. pil. Tadeusz Andersz, zmarł w Londynie dnia 29 października 2007 roku, -pochowany w grobie rodzinnym na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie

**) pułkownik pil. Stanisław Wandzilak, zmarł w Londynie dnia 29 listopada 2000 roku. - prochy zostały złożone w grobie rodzinnym na cmentarzu Rakowickim w Krakowie.


O Autorze

TADEUSZ JERZY KRZYSTEK Foto 1989

Tadeusz Jerzy Krzystek mjr w stanie spoczynku urodził się 10 kwietnia 1919 r. na Zaolziu, w Niemieckiej Lutyni, obecnie nazwaną Dolną koło Bogumina, powiat Frysztat. Szkołę podstawową ukończył w Wodzisławiu Śląskim. Do gimnazjum uczęszczał w Rybniku.

W kwietniu 1939 roku zostaje powołany do 2 Batalionu Szkolnego Lotnictwa w Świeciu nad Wisłą, gdzie zastała go wojna. Przy końcu września 1939 roku na wschodnich terenach Polski, dostaje sie do niewoli sowieckiej w miejscowości Boża Wola w okolicach Kowla. Po dwóch latach niewoli w 1941 roku zostaje zwolniony z obozu jenieckiego w Starobielsku skąd wraz z formacją lotniczą, opuścił Rosję Sowiecką z Krasnowodzka do Pahlewi (Persja). Do Wielkiej Brytanii przybywa drogą morską w listopadzie 1942 roku – z postojami w Palestynie, Mombasie (Kenia), Durbanie i Johanesburgh (Południowa Afryka oraz Pernambuko (Brazylia), -. W Wielkiej Brytanii w Blackpool, w Polskim Lotniczym Punkcie Zbornym zostaje przyjęty do Polskich Sił Powietrznych a po przeszkoleniu technicznym otrzymuje przydział do 302 Dywizjonu Myśliwskiego „Poznńskiego”, a następnie już jako instruktor, do Polskiej Szkoły Technicznej, w specjalności przyrządów pokładowych. Po wojnie studiuje w British Horological Institute oraz cztery lata na Politechnice w Croydon. W latach 1947 – 1975 pracuje, jako inżynier w różnych firmach angielskich.Od 1945 roku jest członkiem „Samopomocy Lotniczej”, która później jest zarejestrowana pod nazwą „Stowarzyszenie Lotników Polskich w Wielkiej Brytanii”. Od 1964 roku pełni funkcję Skarbnika Honorowego SLP a od 1975 roku przez 24 lata jest Generalnym Sekretarzem Stowarzyszenia aż do jego rozwiązania w roku 1999. Następnie zostaje powołany na stanowisko kierownika biura i skarbnika Fundacji SLP i te funkcje pełni do chwili przejścia na emeryturę w wieku 85 lat w roku 2004. W latach 1952 – 1980 bierze czynny udział w życiu sportowym, latając w Klubie Szybowcowym Stowarzyszenia Lotników Polskich na lotnisku w Lasham (Hampshire). W roku 1974 uzyskuje prywatną licencję pilota motorowego (PPL) na lotnisku Shoreham-by-Sea koło Brighton (Sussex).Będąc jednym z członków-założycieli Polskiego Klubu Motorowego w Anglii, pełni przez wiele lat funkcję Sekretarza Sportowego Klubu. Bierze czynny udział, jako nawigator w wielu rajdach samochodowych w Południowej Anglii i Północnej Walii, będących pod kontrolą RAC (Royal Automobil Club). Po przejściu na emeryturę, przeprowadził się z Londynu wraz z żoną Anną, do Polskiego Ośrodka Mieszkaniowego w Penrhos (dawne lotnisko RAF’u), koło Pwllheli w Północnej Walii. Tutaj z dala od gwaru, pomiędzy zatoką morską i pobliskimi górami – spędza wolny czas na uzupełnianiu brakujących danych osobowych w spisie personelu Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii w latach 1940 – 1947. Dopiero teraz wie, jak daleko sięgała wędrówka dla wielu z nas po zakończeniu wojny, aby ostatecznie znaleźć stałe miejsce zamieszkania, nie wracając do Kraju. - Dzięki poczcie elektronicznej – „e-mails” – ma kontakt ze wszyskimi kontynentami świata, począwszy od Australii, Kanady , USA i Wenezueli. Wie, że wydawcę do nowego wydania książkowego będzie jemu trudno znaleźć, lecz tak długo jak będzie zapotrzebowanie, jest gotowy służyć pełnym wykazem imiennym ponad 18,000 nazwisk na płycie DVD i CD-R.


POLSKIE SIŁY POWIETRZNE

Dowódcy Lotnictwa od chwili odzyskania Niepodległości

Gen. bryg. pil. ŁOSSOWSKI Hipolit 00.12.1918 – 00.07.1919

Gen. bryg. pil. MACEWICZ Gustaw 00.08.1919 – 00.12.1922

Gen. bryg. pil. LEVEQUE Armand 00.01.1923 – 00.06.1924

Gen. bryg. pil. ZAGÓRSKI-OSTOJA Włodzimierz 00.07.1924 – 06.05.1926

Gen. bryg. pil. RAYSKI Ludomił 07.05.1926 – 22.03.1939

Gen. bryg. pil. KALKUS Władysław 23.03.1939 – 26.09.1939

Gen. bryg. pil. ZAJĄC Józef 27.08.1939 – 17.07.1940

Gen. bryg. pil. obs. UJEJSKI Stanisław 18.07.1940 – 13.09.1943

Gen. bryg. pil. IŻYCKI Mateusz 14.09.1943 – 00.01.1948

POLSKIE SIŁY POWIETRZNE NA ZACHODZIE

Polskie Siły Powietrzne na Zachodzie formowały się z żołnierzy lotnictwa polskiego, którzy po klęsce wrześniowej, różnymi szlakami przez Rumunię, Węgry, Jugosławię, Grecję i Syrię przedarli się na Zachód do Francji, gdzie pod przewodnictwem Wodza Naczelnego gen. Władysława Sikorskiego zorganizowano pokaźną liczbę około 9,000 lotników PSP (Polskich Sił Powietrznych).

Gdy w maju 1940 roku Niemcy zaatakowali Francję, z pośród około tysiąca pilotów polskich we Francji, na skutek różnych trudności organizacyjnych, tylko 174 pilotów myśliwskich latało operacyjnie. Niemniej jednak osiągnęli oni 52 pewne zwycięstwa i 10 prawdopodobnych. Po upadku Francji około 6,200 lotników PSP zostało ewakuowanych do Wielkiej Brytanii, wcześniej jeszcze, bo pod koniec 1939 i na początku 1940 roku, przeniesiono około 300 pilotów, oraz około 2,000 personelu latającego i służby naziemnej. Z końcem 1940 roku stan PSP w Wielkiej Brytanii osiągnął liczbę ponad 8,000 personelu. Straty bojowe w czasie wojny były uzupełniane ochotnikami, którzy przybywali po zwolnieniu z gułagów Stalina, wysiedlonych i wywiezionych na Sybir, oraz ochotnikami pochodzenia polskiego, ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, Południowej Ameryki i innych krajów. Z końcem wojny stan liczebny Polskich Sił Powietrznych na Zachodzie dochodził do 17,000 osób. Liczba ta nie obejmowała Pomocniczej Lotniczej Służby Kobiet (PLSK-WAAF), w której służyło 1,436 Polek. Polskie Siły Powietrzne zawierały: 14 dywizjonów bojowych, Zespół Myśliwski (w Afryce Północnej), nazwanym „Cyrkiem Skalskiego”, Dywizjon Współpracy z Artylerią, przy 2-gim Polskim Korpusie we Włoszech, Eskadrę Balonów Zaporowych jak również jednostkę Pomocniczej Służby Rozprowadzania Samolotów (Ferry Pilots), dostarczającą różnego typu samoloty z fabryk do jednostek bojowych na terenie Wysp Brytyjskich, do Afryki, Kanady i Indii. Ponadto PSP miały trzy Szkoły Pilotażu, Szkołę Mechaników Lotnictwa, dwie Szkoły Techniczne (w Anglii i Egipcie) oraz Wyższą Szkołę Lotniczą.

W czasie bitwy o Wielką Brytanię, kiedy pod koniec sierpnia 1940 roku straty bojowe Fighter Command (Lotnictwa Myśliwskiego) osiągnęły około jedną czwartą pilotów (zabitych lub rannych) i zabrakło nowo wyszkolonych pilotów, 144 polskich doświadczonych pilotów myśliwskich okazało się zbawiennym czynnikiem w krytycznej sytuacji wojennej. W tej bitwie, polscy piloci myśliwscy ilościowo stanowili największą grupę lotników alianckich. Polskie dywizjony 302 i 303, swoimi zwycięstwami w walkach powietrznych zyskały sobie światową sławę. W tym czasie Dywizjon 303 uzyskał największą ilość zestrzeleń w całym Fighter Command. Wkładem polskich pilotów do tej bitwy było zniszczenie 203 samolotów nieprzyjacielskich. Bitwa o Wielką Brytanię zakończyła się porażką Luftwaffe i co najważniejsze, Niemcy nie uzyskali przewagi lotniczej w powietrzu nad Wielką Brytanią. Rezultatem było odwołanie inwazji przez Hitlera. Bitwa ta była jedną z przełomowych bitew w czasie drugiej Wojny Światowej. Wagę jej najlepiej wyraził Winston Churchil mówiąc: „Nigdy w dziejach ludzkich zmagań, tak wielu nie zawdzięczało tak wiele tak nielicznym”.

Lotnicy polscy uczestniczyli we wszystkich bataliach lotnictwa alianckiego w Europie przez cały okres wojny. W czasie Powstania Warszawskiego, polskie, brytyjskie i południowo-afrykańskie dywizjony bombowe, niosły pomoc zrzutami broni i zaopatrzenia dla walczącej Warszawy, latając z dalekiego Brindisi w południowych Włoszech. Z powodu wielkich strat spotęgowanych odmową pozwolenia lądowania na sowieckich lotniskach, na pewien okres wszystkie loty zostały wstrzymane, z wyjątkiem polskich. Dywizjonowi 301 do Zadań Specjalnych, który wykonywał te loty, nadano nazwę „Obrońców Warszawy”.

Wszystkie te osiągnięcia bojowe lotników, nie byłoby możliwe bez wielkiego wkładu ofiarnej i fachowej pracy całego personelu polskiej obsługi naziemnej, a szczególnie obsługi technicznej. Na tych żołnierzach i kobietach pracujących w wielu specjalnościach, polegały załogi samolotów, zawierzając swe życie wynikom ich pracy. W okresie walk od sierpnia 1940 roku do zakończenia wojny polskie dywizjony myśliwskie wykonały ponad 73,500 lotów bojowych i zniszczyły 762 samolotów przeciwnika na pewno, 175 prawdopodobnie i uszkodziły 237. Dywizjony bombowe wykonały w tym czasie około 11,700 lotów bojowych, zrzucając prawie 15,000 bomb i morskich min.

Ponadto Polacy przetransportowali około 12,000 samolotów, a polskie załogi wykonały około 18,800 lotów komunikacyjno-transportowych i przewiozły około 24,400 osób i ponad 1,300 ton ładunków. Oprócz tego wykonali 1,300 lotów w operacjach specjalnych. Śmiercią lotnika zginęło 1,900 lotników, a ponad 300 dostało się do niewoli. Największe straty personelu poniosły dywizjony bombowe.

W dniu zakończenia wojny, przewodniczący Rady Lotnictwa Królewskiego Sir Archibald Sinclair, dziękując Polskim Siłom Powietrznym, tak się wyraził: „W tę godzinę zwycięstwa, nie zapominamy, że Wy byliście pierwszymi, którzy oparli się napastnikowi. Nie zapominamy też, że po wielorakich przeciwnościach przyszliście nam z pomocą, kiedy tej pomocy potrzebowaliśmy. Wasze dzielne dywizjony walcząc przy naszym boku były w pierwszych szeregach Bitwy o Wielką Brytanię, a później przyczyniły się do dalszych sukcesów Aliantów w ciągu następnych lat wojny. W doli i niedoli, wspieraliście nas dzieląc z RAF-em jego straty i jego zwycięstwa.” (Niestety, tak się nie stało!) – W wielkiej paradzie zwycięstwa w Londynie, Polskie Siły Zbrojne, z powodu sprzeciwu Stalina, nie brały udziału.

Polskie Siły Powietrzne, na podstawie uzyskanych danych, posiadały na swoim stanie personel, który jest opisany imiennie w niniejszym opracowaniu.


Pilotów 3,044

Nawigatorów 501

Obserwatorów 581

Bombardierów 241

Strzelców pokładowych 1,081

Radio-operatorów pokładowych 522

Mechaników pokładowych 202

Razem Personel Latający liczył 6,172 – 36.35%


Personel techniczny 6,871

Personel administracyjny i inne 1,674

Bez specjalności (general duties) 2,256

Razem Personel Naziemny liczył 10,801 – 63.65%


Liczba PSP wykazana w spisie 16,973


Powyższa liczba jest ujęta w wykazie Personelu PSP na Zachodzie 1940 – 1947


Dane zostały uzyskane na podstawie zapisów w MOD (RAF), dokumentów i kartotek zachowanych w Fundacji Stowarzyszenia Lotników Polskich na Zachodzie.


Dodatkowo wykazany jest stan liczebny Pomocniczej Lotniczej Służby Kobiet (PLSK) (Women’s Auxiliary Air Force – WAAF), - pierwotnie wynosił 1,436.

Liczba nazwisk, która została uzyskana ze źródeł MOD (RAF) wyniosła 1,313 i jest wykazana w ostatecznym spisie Pomocniczej Lotniczej Służby Kobiet.

DYWIZJONY POLSKICH SIŁ POWIETRZNYCH
W WIELKIEJ BRYTANII

300 Dywizjon Bombowy „Ziemi Mazowieckiej”

Litery rozpoznawcze „BH”

300 Dywizjon powstał 1 lipca 1940 roku. Był pierwszą polską jednostką bojową, która weszła do działań wojennych z wysp brytyjskich.

Dowódcy: mjr pil.Wacław Makowski, mjr pil. Stanisław Cwynar, mjr pil. Romuald Suliński, mjr naw. Władysław Dukszto, mjr pil. Adam Kropiński, mjr naw. Marian Kucharski, mjr pil. Kazimierz Kuzian, mjr pil. Adam Kowalczyk, mjr pil. Teofil Pożyczka, mjr naw. Bolesław Jarkowski.

Samoloty: (1940) Fairey Battle – Vickers Wellington IA i IC –(1941) Vickers Wellington IV, (1943) Vickers Wellington III - (1944) Vickers Wellington X – Avro Lancaster I & III.

Miejsca postoju: 1940 Bramcote – Swinderby, 1941 Hemswel, 1942 Ingham, 1943 Hemswell – Ingham, 1944 Faldingworth.

 

301 Dywizjon Bombowy „Ziemi Pomorskiej”

Litery rozpoznawcze „GR”

„Obrońców Warszawy”

301 Dywizjon powstał 22 lipca 1940 roku. W marcu 1943 roku na skutek dużych strat został rozwiązany i przekształcony w Polską Eskadrę1586 do zadań specjalnych, wchodząca w skład 138 Dywizjonu do zadań specjalnych RAF.

Dowódcy: (Okres VII.1940 do IV.1943) ppłk pil Roman Rudkowski, mjr pil. Jacek Piotrowski, mjr pil. Stanisław Krzystyniak, mjr pil. Maksymilian Brzozowski, mjr pil.Henryk Kołodziejek, mjr naw. Adam Dąbrowa. (Okres od jesieni 1944) mjr. naw Stanisław Król, mjr naw. Eugeniusz Arciuszkiewicz.

Samoloty: (1940) Fairey Battle - Vickers Wellington IA – (1941) Vickers Wellington IV, - (1943) Handley Page Halifax – Consolodated B-24 Liberator, - (1945) Vicker Warwick C III, - (1946) Handley Page Halifax C. Mk.VIII.

Miejsca postoju: 1940 Bramcote – Swinderby, 1941 Hemswell, 1943 Tempsford, - Sidi Amor (Tunisia), - Brindisi (Włochy), (1945) Blackbushe – Chedburgh.

 

302 Dywizjon Myśliwski „Poznański”

Litery Rozpoznawcze „WX” (w 1945 – „QH”)

Formowanie Dywizjonu 302 rozpoczęto 23 lipca 1940 roku na lotnisku Leconfield, Yorkshire. W początkowym okresie większość personelu latającego wywodziła sie z dywizjonu myśliwskiego 3-go Pułku Lotniczego walczącego we wrześniu1939 roku w składzie lotnictwa Armii „Poznań”, a następnie we Francji w 1/145 Dywizjonie Myśliwskim „Warszawskim”.

Dowódcy: ppłkl pil. Mieczysław Mümler, mjr pil. Piotr Łaguna, kpt. pil. Stefan Witorzeńć, kpt. pil. Julian Kowalski, kpt. pil. Łapka, kpt. pil. Wincesław Barański, kpt. pil. Wacław Król, kpt. pil. Marian Duryasz, kpt. pil. Zygmunt Bieńkowski, kpt. pil. Ignacy Olszewski, kpt. pil. Bolesław Kaczmarek, kpt. pil. Jerzy Szymankiewicz.

Samoloty: (1940) Hawker Hurricane I, - (1941) Hawker Hurricane IIA & IIB, - Supermarine Spitfire IIA, - Supermarine Spitfire VB – (1943) Supermarine Spitfire VC, & IXC, - (1944) Supermarine Spitfire L.F. IXE. – (1945) supermarinr Spifire L.F.XVIE.

Miejsca postoju: (1940) Leconfield, (tymczasowo Duxford) – Northolt – Westhampnett – (1941) Kenley – Jurby – Church Stanton – (1942) Warmwell – Ibsley, Harrowbeer, (1942) – Warmwell Heston – Croydon - Heston – (1943) – Kirton-in-Lindsey – Hutton Cranswick – Perranporth – Heston – Fairlop – Northolt – Fairwood Common – Northolt – (1944) – Llanbedr – Deanland – Chailey – Ford – (Kontynent - inwazja) - Plumetot – Lille Deurne St.Denis Westrem (1945) – Grimbergen – Gilze-Rijen – Nordhorn – Varrelbush – Ahlhorn.

302 Dywizjon Myśliwski Poznański został rozwiązany 3 stycznia 1947 na lotnisku Porteach, Kornwalia.

 

303 Dywizjon Myśliwski „im.Tadeusza Kościuszki”

Litery Rozpoznawcze „RF”

Formowanie Dywizjonu 303 rozpoczęto 2 sierpnia1940 roku na lotnisku Northolt pod Londynem. Trzon personelu stanowili lotnicy 111 eskadry i 112 myśliwskiej 1-go Pułku Lotniczego, walczących we wrześniu 1939 roku w składzie Brygady Pościgowej.

Dowódcy: mjr pil. Zdzisław Krasnodębski, por. pil. Witold Urbanowicz, por. pil. Zdzisław Henneberg, kp. pil. Adam Kowalczyk, kpt. pil. Tadeusz Arentowicz, kpt. pil. Wacław Łapkowski, kpt. pil. Jerzy Jankiewicz, kpt. pil. Wojciech Kołaczkowski, kpt. pil. Walerian Żak, kpt. pil. Jan Zumbach, kpt. pil. Zygmunt Bieńkowski, kpt. pil. Jan Falkowski, kpt. pil. Tadeusz Koc, kpt. pil. Bolesław Drobiński, kpt. pil. Witold Łokuciewski.

Samoloty: (1940) Hawker Hurricane I – Supermarine Spifire IIA & IIB – Supermarine Spitfire VB – (1943 Supermarine Spifire IXC - Supermarine Spitfire L.F.VB – (1944) Supermarine Spifire IXE – (1945) North American P51 Mustang.

Miejsca postoju: (1940) Northolt – Leconfield – (1941) Northolt – Speke – Northolt – (1942) Kirton-in-Lindsey – (1943) Heston – Debden – Martlesham Heath – Heston – Northolt – Ballyhalbert – (1944) Horne – Westhampnett – Merston – Westhampnett – Coltishall – (1945) Andrews Field – Coltishall – Andrews Field – Turnhouse – (1946) Wick – Hethel.

303 Dywizjon Myśliwski został rozwiążany 9 grudnia 1946 roku na lotnisku Hethel (Anglia).

 

304 Dywizjon Bombowy „Ziemi Śląskiej

im. Ks.Józefa Poniatowskiego”

Litery Rozpoznawcze „NZ”

Formowanie Dywizjonu 304 rozpoczęto 23 sierpnia 1940 roku na lotnisku Bramcote (Anglia). Początkowy skład personelu lotniczego - piloci, obserwatorzy, strzelcy pokładowi i obsługa naziemna z 2 i 6 Pułku Lotniczego.

Dowódcy: ppłk pil. Jan Biały, ppłk pil. Piotr Dudziński, mjr obs. Stnisław Poziomek, mjr pil. Kazimierz Czetowicz, kpt. pil. Mieczysław Pronaszko, kpt. obs. Czesław Korbut, mjr obs. Jerzy Kranc, kpt. pil. Stanisław Żurek.

Samoloty: (1940) Fairey Battle, - Vickers Wellington IA & IC,- (1943) Vickers Wellington X, - Vickers Wellington G.R.XIV,- (1945) Vickers Warwick CIII, - (1946) Handley Page Halifax C.Mk.VIII.

Miejsca postoju: (1940) Bramcote – Syerstone – (1941) Linholme – (1942) Isle of Tiree – Dale – Talbenny – Dale – (1943) Docking – Davidstow-Moor – Predannack – (1944) Chivenor – Benecula (Hebrides) – (1945) St.Eval – Chedburgh.

304 Dywizjon Bombowy został rozwiązany 17 marca 1946 roku na lotnisku Chedburgh (Anglia).

 

305 Dywizjon Bombowy „Ziemi Wielkopolskiej

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego”

Litery Rozpoznawcze „SM”

Formowanie Dywizjonu 305 rozpoczęto 1 września 1940 r. na lotnisku Bramcote (Anglia). W początkowym okresie trzon personelu stanowili piloci, , obserwatorzy, strzelcy pokładowi i obsługa naziemna z 3 i 5 Pułku Lotniczego.

Dowódcy: ppłk obs. Jan Jankowski, ppłk pil. Bohdan Kleczyński, mjr pil. Robert Beill, mjr pil. Kazimierz Śniegula, mjr pil. Tadeusz Czołowski, mjr pil. Kazimierz Konopasek, mjr pil. Bolesław Orliński, mjr pil. Stanisław Grodzicki, mjr pil. Ryszard Referowski.

Samoloty: (1940) Vickers Wellington IC – (1941) Vickers Wellington II – (1942) Vickers Wellington IV – (1943) Vickers Wellington III & X – North American B-25 Mitchell II – De Havilland Mosquito FB VI.

Miejsca postoju: (1940) Bramcote – Syerstone – (1941) Lindholme – (1942) Hemswell – (1943) Ingham – Swanton Morley – Lasham – (1944) Hartford Bridge (Blackbushe) – [Inwazja kontynentu] – Cambrai – (1945) Volkel – Brussels – (1946) Wahn – Faldingworth (Anglia)

305 Dywizjon Bombowy Ziemi Wielkopolskiej został rozwiązany w grudniu 1946 w Faldingworth (Anglia).

 

306 Dywizjon Myśliwski „Toruński”

Litery Rozpoznawcze „UZ”

Formowanie Dywizjonu 306 rozpoczęto 4 września 1940 roku na lotnisku Blackpool (Anglia).

Podstawowy skład personelu stanowili w pierwszym okresie lotnicy z 3 i 4 Pułku Lotniczego walczących we wrześniu 1939 w formacjach lotniczych Armii „Pomorze” i „Poznań”.

Dowódcy: kpt. pil. Tadeusz Rolski, kpt. pil. Jerzy Zaremba, por. pil. Jerzy Słoński-Ostoja, mjr pil. Antoni Wczelik, kpt. pil. Tadeusz Czerwiński, kpt. pil. Kazimierz Rutkowski, kpt.pil Włodzinierz Karwowski, mjr pil. Stanisław Łapka, kpt. pil. Janusz Marciniak, kpt. pil. Paweł Niemiec, mjr pil. Józef Żulikowski, kpt. pil. Józef Jeka.

Samoloty: (1940) Hawker Hurricane I – (1941) Hawker Hurricane IIA – Supermarine Spitfire IIB – (1942) Supermarine Spitfire VB – Supermarine Spitfire IXC – (1944) North American P-51 Mustang III.

Miejsca postoju: (1940) Church Fenton – Turn Hill – (1941) Northolt – Speke – Church Stanton – (1942) Kirtonin-Lindsey – Northolt – (1943) Hutton Cranswick – Catterick – Gravesend – Friston – Heston – Llanbedr – (1944) Heston – Llanbedr – Heston – Coolham – Holmesley South – Ford – Brenzet – Andrews Field – (1945) Coltishall – Fairwood Common – Coltishall.

306 Dywizjon Myśliwski Toruński został rozwiązany 7 stycznia 1947 r. na lotnisku Coltishall (Anglia).

 

307 Dywizjon Nocny Myśliwski „Lwowskich Puchaczy”

Litery Rozpoznawcze „EW”

Formowanie Dywizjonu 307 rozpoczęto od sierpnia 1940 roku na lonisku Blackpool. Do formującej się jednostki kierowano przeważnie lotników z 5 i 6 Pułku Lotniczego, którzy w większości po kilku lotach rezygnowali z dalszej służby w tej bądź co bądź nietypowej formacji. Stąd też personel był uzupełniany rezerwistami oraz amatorami nietypowego latania. Załogę nocnego myśliwskiego samolotu stanowiło dwóch ludzi: pilot i nawigator. Stąd też pilot musiał zrezygnować ze swych cech indywidualnego myśliwca i współpracować z nawigatorem, gdyż tylko dobre zgranie w powietrzu dawało powodzenie w akcji.

Dowódcy: kpt. pil. Stanisław Pietraszkiewicz, mjr pilot. Kazimierz Benz, mjr pil. Stanisław Grodzicki, kpt. pil. Jerzy Antoniewicz, mjr pil. Stanisław Brejnak, kpt. pil. Jan Michałowski, mjr pil. Jerzy Orzechowski, kpt. pil. Maksymilian Lewandowski, kpt. pil. Gerard Ranoszek, kpt. pil. Stanisław Andrzejewski, kpt. pil. Jerzy Damsz.

Samoloty: (1940) Boulton Paul Defiant I – (1941) Bristol Beaufighter IIF (1942) Bristol Beaufighter VIF - De Havilland Mosquito N.F.II – (1943) De Havilland Mosquito F.B.VI (1944) De Havilland Mosquito N.F.XII & N.F.XIII – (1944) De Havilland Mosquito N.F.XXX.

Miejsca postoju: (1940) Kirton-in-Lindsey – Jurby – (1941) Squires Gate – Colerne – Exeter – (1943) Fairwood Common – Predannack – Drem – (1944) Coleby Grange – Church Fentom – (1945) Coltishall – Horsham St.Faith.

307 Dywizjon Myśliwski Nocny Lwowski został rozwiązany 2 stycznia 1947 roku.

 

308 Dywizjon Myśliwski „Krakowski”

Litery Rozpoznawcze „ZF”

Formowanie Dywizjonu 308 rozpoczęto 9 września 1940 na lotnisku Squires Gate przez kpt. pil. Stefana Łaszkiewicza, będącym pierwszym dowódcą tej jednostki, jak również przedwojennym oficerem - pilotem 2 Pułku Lotniczego Kraków. On też był inicjatorem nazwy „Krakowski” tym bardziej, że początkowo większość personelu latającego i naziemnego wywodziła się z kadry 2 Pułku Lotniczego.

Dowódcy: kpt. pil. Stefan Łaszkiewicz, kpt. pil. Walerian Jasionowski, mjr pil. Jerzy Orzechowski, kpt. pil. Marian Pisarek, kpt. pil. Marian Wesołowski, kpt. pil. Tadeusz Nowierski, kpt. pil. Feliks Szyszka, kpt. pil. Walerian Żak, kpt. pil. Franciszek Kornicki, kpt. pil. Paweł Niemiec, kpt. pil. Józef Żulikowski, kpt. pil. Witold Retinger, kpt. pil. Karol Pniak, kpt. pil. Ignacy Olszewski.

Samoloty: (1940) Hawker Hurricane I – (1941) Supermarine Spitfire I & IIA – (1942) Supermarine Spitfire VB & VC – (1943) Supermarine Spitfire IX – (1945) Supermarine Spitfire L.F. XVIE.

Miejsca postoju: (1940) Squire Gate Speke – Baginton – (1941) Chilbolton –Northolt – Woodvale – (1942) Exeter – Hutton Cranswick – Heston – Northolt – (1943) Church Fenton – Hutton Cranswick – Friston – Heston – Northolt – Llanbedr – (1944) Northolt – Deanland – Chailey – Appledram – Ford – (Kontynent ) – Plumetot – Londiniere – Evere-Lille – Deurne – St.Denis Westrem – (1945) Nortdhorn – Varrelbush – Alhorn (1946) Portreath (Anglia)

308 Dywizjon Myśliwski Krakowski został rozwiązany 3 stycznia 1947 na lotnisku Portreath (Anglia).

 

309 Dywizjon Myśliwski „Ziemi Czerwieńskiej”

Litery Rozpoznawcze „WC”

Formowanie Dywizjonu rozpoczęto 23 listopada 1940 roku na lotnisku Renfrew (Szkocja) z przeznaczeniem współpracy z wojskami lądowymi. Dowódca polski – ppłk pil. Zygmunt Pistl, brytyjski Wing Commander N. Mason; - dowódcami 2 eskadr mianowano: kpt. obs. Feliksa Łukasika i kpt. obs. Aleksandra Łukińskiego.

Zadania Dywizjonu: - rozpoznanie pojedynczymi załogami szlaków komunikacyjnych;

- współpraca z artylerią oraz podchwytywanie i zrzucanie meldunków.

Dowódcy: ppłk pil. Zygmunt Pistl, mjr pil. Jacek Piotrowski, kpt. pil. Jerzy Gołko, kpt. pil. Antoni Głowacki.

Samoloty: (1940) Westland Lysander III – (1942) North American P-51 Mustang I – (1944) Hawker Hurricane IIC – North American P-51 Mustang III.

Miejsca postoju: (1940) Renfrew – (1941) Dunino – (1942) Findo Gask – (1943) Kirknewton – Snaiwell – Welingore – Snaiwell – (1944) Drem – Peterhead – Andrews Field – (1945) Coltishall.

309 Dywizjon Myśliwski Ziemi Czerwieńskiej został rozwiązany 6 grudnia 1946 na lotnisku Coltishall.

 

315 Dywizjon Myśliwski „Dębliński”

Litery Rozpoznawcze „PK”

Formowanie Dywizjonu rozpoczęto 8 stycznia 1941 roku na lotnisku Ackington (Northumberland). Pierwszym dowódcą został mjr pil. Stanisław Pietraszkiewicz. Na początku personel latający i naziemny stanowili oficerowie, podchorążowie i podoficerowie byłego Centrum Wyszkolenia Lotnictwa - Dęblin.

Dowódcy: mjr pil. Stanisław Pietraszkiewicz, mjr pil. Władysław Szcześniewski, mjr pil. Stefan Janus, mjr pil. Mieczysław Wiórkiewicz, mjr pil. Tadeusz Sawicz, kpt. pil. Jerzy Popławski, kpt. pil. Eugeniusz Horbaczewski, kpt. pil. Tadeusz Andersz, kpt. pil. Władysław Potocki, kpt. pil. Jan Bronisław Siekierski.

Samoloty: (1941) Hawker Hurricane I – Super Marine Spitfire IIA & IIB – (1941) Super Marine Spitfire VB – (1942) Supermarine Spitfire IXC – (1944) North American P-51 Mustang III .

Miejsca postoju: (1941) Acklington – Speke – Northolt – (1942) Woodvale – Northolt – (1943) Hutton Cranswick – Ballyhalbert – Heston – (1944) Coolham – Homesley South – Ford – Brenzet – Andrews Field – Peterhead – (1945) Andrews Field – Coltishal.

315 Dywizjon Myśliwski Dębliński został rozwiązany 6 grudnia 1946 roku na lotnisku Coltishall.

 

316 Dywizjon Myśliwski „Warszawski”

Litery Rozpoznawcze „SZ”

Formowanie Dywizjonu rozpoczęto 15 lutego 1941 na lotnisku Pembrey. Organizatorem i pierwszym dowódcą został kpt. pil. Juliusz Frey. Personel latający i naziemny pochodził z 1 Pułku Lotniczego Warszawa, a ściślej ze 113 i 114 Eskadry Myśliwskiej.

Dowódcy: kpt. pil. Julian Frey, kpt. pil. Wacław Wiczewski, kpt. pil. Alekdander Gabszewicz, kpt. pil. Jan Żurakowski, kpt. pil. Marian Trzebiński, kpt. pil. Bohdan Arc, kpt. pil. Zygmunt Drybański, kpt. pil. Michał Cwynar, Paweł Niemiec.

Samoloty: (1941) Hawker Hurricane I, IIA i IIB – Supermarine Spitfire IIA i VB – (1943) Supermarine Spitfire IXC – Supermarine Spitfire L.F.VB – (1944) North American P-51 Mustang III.

Miejsca postoju: (1941) Pemrey – Colerne – Church Stanton – Northolt – Heston – Hutton Cranswick – (1943) Northolt – Acklington – (1944) Woodvale – Friston – West Malling – Friston – Coltishall – West Malling – Friston – Coltishall – Andrews Field – (1945) Coltishall – Andrews Field – Wick – (1946) Hethel.

316 Dywizjon Myśliwski Warszawski został rozwiązany 12 grudnia 1946 roku na lotnisku Hethel.

 

317 Dywizjon Myśliwski „Wileński”

Litery Rozpoznawcze „JH”

Formowanie Dywizjonu rozpoczęto 8 stycznia 1941 na lotnisku Acklington (Northumberland). Organizatorem i pierwszym dowódcą dywizjonu był kpt.pil Józef Brzeziński. Początkowo personel latający i naziemny pochodził z personelu Wyższej Szkoły Pilotażu oraz dywizjonu myśliwskiego 5 Pułku Lotniczego.

Dowódcy: mjr pil. Stanisław Brzezina, kpt. pil. Henryk Szczęsny, kpt. pil. Jan Brzeziński, kpt. pil. Piotr Ozyra, kpt. pil. Stanisław Skalski, kpt. pil. Zbigniew Czaykowski, kpt. pil. Franciszek Kornicki, kpt. pil. Władysław Miksa, kpt. pil. Władysław Gnyś, kpt. pil. Stanisław Chełmicki, kpt. pil. Paweł Niemiec, kpt. pil. Marian Trzebicki.

Samoloty: (1941) Hawker Hurricane I, IIA & IIB – Supermarine Spitfire VB – (1943) Supermarine Spitfire L.F.IXE – (1945) Supermarine Spitfire L.F.XVIE.

Miejsca postoju: (1941) Acklington – Ouston – Colerne Fairwood Common – Exeter – (1942) Northolt – Croydon – Northolt – Woodvale – (1943) Kirton-in-Linsey – Martlesham Heath – Heston – Perranporth – Fairlop – Northolt – Rochford – Northolt – (1944) Deanland – Chailey – Appledram – Ford – (Inwazja-kontynent) – Plumetot – Lille – Deurne – St.Denis Westrem – (1945) Grimbergen – Gilze-Rijen – Nordhorn – Varrelbush – Ahlhorn.

317 Dywizjon Myśliwski Wileński został rozwiązany 18 grudnia 1946 roku na lotnisku Ahlhorn.

 

318 Dywizjon Myśliwsko-Rozpoznawczy „Gdański”

Litery Rozpoznawcze „LW”

Formowanie Dywizjonu rozpoczęto 20 marca 1943 na lotnisku Dettling (Kent). Organizatorem i pierwszym dowódcą był ppłk pil. Adam Wojtyga. Gotowość bojową uzyskał w maju 1944 roku. Podstawowym zadaniem jednostki była współpraca z wojskami lądowymi w zakresie rozpoznania i fotografowanie celów naziemnych dla artylerii lekkiej. Personel latający składał się z przedwojennego peronelu lotniczego oraz lotników wyszkolonych już w Wielkiej Brytanii.

Dowódcy: ppłk pil. Adam Wojtyga, mjr pil. Leszek Wielochowski, kpt. pil. Zbigniew Stefan Woszyński, kpt. pil. Włodzimierz Bereżecki.

Samoloty: (1943) Hawker Hurricane IC – Hawker Hurricane II – (1944) Supermarine Spitfire V – Supermarine Spitfire IX.

Miejsca postoju: (1943) Detling – (Palestyna) Maquebila - Gaza – (Egipt) Quassassion – (1944) (Włochy) – Trigno – Vito – Tortorretto Fermo – Castiglione – Falconara – Bellaria – Forli – (1945) Ferrara – Treviso – Risano – (1946) (Austria) – Klagenfurt.

 

Polski Zespół Myśliwski – (Polish Fighting Team)

Zamysł zorganizowania Polskiego Zespołu Myśliwskiego, miał oficjalnie na celu zebrania kolejnych doświadczeń taktycznej współpracy z wojskami lądowymi w trudnych warunkach terenowych i klimatycznych. Organizację Zespołu rozpoczęto 5 lutego 1943 roku. Nabór do jednoski był dobrowolny, ale kandydat musiał spełniać następujące warunki: - przynajmniej rok pobytu w formacji myśliwskiej, - minimum 30 lotów nad terenem nieptrzyjaciela. Z 68 kandydatów – ochotników wybrano 15 pilotów.

Dowódcą Zespołu mianowano kpt. pil. Stanisława Skalskiego, zaś Oficerem łącznikowym został ppłk. pil Tadeusz Rolski. Polski Zespół Myśliwski został włączony jako 3 eskadra 145 Dywizjonu Myśliwskiego RAF.

W okresie od 17 marca do 12 maja 1943 Polski zespół Myśliwski zestrzelił 25 samolotów na pewno, 3 prawdopodobnie, 9 uszkodził – ze stratą jednego pilota, który dostał się do niewoli.

 

663 Dywizjon Samolotów Artylerii

Formowanie Dywizjonu rozpoczęto 8 września 1944 na lotnisku Ebola (Włochy). Podstawowyn zadaniem formującego się dywizjonu było korygowanie ognia artlerii w ramach współpracy z II Korpusem Polskim oraz 8 Armią Brytyjską. Personel rekrutował się przede wszystkim z oficerów artylerii oraz pilotów przydzielonych z operacyjnych formacji lotniczych, jak też czasowo – instruktorów pilotażu.

Dowódcy: Dowódca dywizjonu mjr art. pil. Edward Pawlikowski.

Samoloty: Auster III, IV & V.

Miejsca postoju: (1944) Ebola – (1945) Meldola – Imola – Porto s.Giorgo – Lago di Garbia – Monza – (loty z lotnisk – Padova – Verona – Milano – Firenze – Iesi – i Bolonia.)


Dane o dywizjonach Polskich Sił Powietrznych w W.Brytanii, zostały uzyskane na podstawie źródeł w publikacjach:

„Absolwennci Szkoły Orląt 1925-1939” (2009) – Jerzego Pawlaka, oraz „Polish Air Force Chronicle of main events” (1993) – Franka Kornickiego.

Zgłoszone miejsca osiedlenia w roku 1947

(Kolejność według liczby zgłoszeń)

Polska 2161 26.5%

Wielka Brytania 3174

USA 656

Kanada 595

Australia 384

Francja 375

Argentyna 367

Belgia 109

Południowa Afryka 96

Brazylia 70

Wenezuela 38

Holandia 33

Niemcy 32

Nowa Zelandia 21

Pakistan 12

Irlandia 8

Włochy 5

Paragwaj 4

Czechosłowacja 3

Ekwador 1

Sudan 1

Szwajcaria 1


Kraje zachodnie 5985 73.5%

Polska i kraje zachodnie: 8146

Zginęli 1889

Brak danych 9212

Liczby są pierwotne, - wiele osób zmieniło zdanie i wybrało inny kraj – Autor


POLSKIE SIŁY POWIETRZNE W WIELKIEJ BRYTANII PO ZAKOŃCZENIU WOJNY

POLSKI LOTNICZY KORPUS PRZYSPOSOBIENIA I ROZMIESZCZENIA (PLKPR)

Polskie Siły Powietrzne w Wielkiej Brytanii zostały rozwiązane w listopadzie 1946 roku. Część personelu wróciła do Kraju, pozostali zaś zostali wcieleni do Polskiego Lotniczego Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia (Polish Air Force Resettlement Corps), a Dowództwo PSP przemianowano na Inspektorat Generalny PLKPR. Personel lotniczy skupiono w ośmiu stacjach lotniczych i rozpoczęto zapisywanie na wyjazd do Kraju lub proponowano wstąpienie do Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia. Powstała Szkoła Techniczna w RAF Millom, jak również liceum przygotowujące do wyższych studiów (matura). Bardzo wielu byłych lotników uzyskało stypendia na wyższe studia, udzielane przez Komitet Edukacji Polaków w Wielkiej Brytanii (Treasury Committee for the Education of Poles in Great Britain). PLKPR dał szansę lotnikom, w ciągu dwóch i pół lat istnienia Korpusu, przystosowania się do życia cywilnego, poprzez umożliwienie im zdobycia zawodu cywilnego lub zatrudnienia w posiadanym fachu. Mimo to, organizowanie kursów i pośrednictwo pracy przebiegało bardzo wolno i napotykało na wiele trudności. Z małymi, wyjątkami większość znajdowała pracę sama. W 1949 roku PLKPR oficjalnie rozwiązano, lecz Komisja Likwidacyjna PSP urzędowała jeszcze dwa lata. Ostatecznie z około 11,000 członków Korpusu niecałe 3,000 powróciło do Kraju, 2,800 wyemigrowało z Wielkiej Brytanii do innych krajów osiedlenia, a 500 osób, przeważnie personelu latającego, wstąpiło do RAF. Wielu lotników, którzy wrócili do Ojczyzny padło ofiarą represji i prześladowań przez władze komunistyczne. Mnożyły się procesy pokazowe o „szpiegostwo”, zakończone wyrokami śmierci, z których 6 wykonano.

STOWARZYSZENIE LOTNIKÓW POLSKICH
W WIELKIEJ BRYTANII 1945 -1999

W połowie 1945 roku było już jasne, że rozwiązanie PSZ w Wielkiej Brytanii jest tylko kwestią czasu. Grupa dalekowzrocznych oficerów PSP podjęła inicjatywę założenia Stowarzyszenia Lotników Polskich, analogicznie do Royal Air Forces Association. Organizacja ta miała kontynuować walkę o niepodległość Polski w zmienionych warunkach czasu pokoju, a jej celem było współdziałanie z władzami brytyjskimi w rozwiązaniu trudnej kwestii przejścia lotników polskich do życia cywilnego, pomoc w osiedleniu oraz działalność opiekuńcza w Wielkiej Brytanii i na całym świecie tak długo, jak to będzie potrzebne. Już 24 czerwca 1945 roku powołano Tymczasowy Komitet Wykonawczy pod kierunkiem pułkownika pil. Ludwika Szula (przewodniczący), podpułkownika obs. Czesława Korbuta (wiceprzewodniczący), podpułkownika pil. Romana Czerniawskiego (honorowy sekretarz), i majora pil. Zbigniewa Siarkowskiego (honorowy skarbnik) dla wypracowania formy prawnej proponowanej organizacji oraz projektu jej statutu. Organizacja przyjęła angielską nazwę Polish Air Force Association (PAFA); dosłownie Stowarzyszenie Polskich Sił Powietrznych. W pierwszych miesiącach istnienia Stowarzyszenia, przyjęła sie popularna nazwa „Samopomoc Lotnicza”, później zmieniono ją na Stowarzyszenie Lotników Polskich (SLP). - SLP uzyskało przywileje w ramach „Charity Act 1940” jako organizacji charytatywnej i pełne uznanie przez Air Ministry (Ministerstwo Lotnictwa). Początki SLP były niezwykle trudne. Wielu Polaków, rozgoryczonych rozwojem wypadków, straciło zaufanie do jakichkolwiek oficjalnych instytucji. Ale kiedy minął pierwszy wstrząs spowodowany polityczną decyzją Brytyjczyków, powszechnie uznano, że najlepszym sposobem na radzenie sobie w nowej sytuacji będzie utrzymanie więzów koleżeńskich i wzajemna pomoc. Do końca 1945 roku blisko połowa stanu liczebnego PSP pozostającego w Wielkiej Brytanii – 6,000 osób – stała się członkami Samopomocy Lotniczej. Głównym celem SLP ustanowiono zachowanie ciągłości ideowej, wyszczególnionej w ogłoszonej „Deklaracji Ideowej” potwierdzającej przynależność do obozu niepodległościowego i uznanie Prezydenta i Rządu RP na Uchodźstwie. SLP stało się prężną i dobrze zarządzaną organizacją, pod względem ideowym jak i celów działania, co pozwoliło mu odgrywać przodującą rolę we wszystkich polskich inicjatywach niepodległościowych. Pierwszym Sekretarzem Generalnym SLP został wybrany płk pil. Roman Czerniawski, następny po nim został dr Zdzisław Matraś, - ostatnim Sekretarzem Generalnym, który pełnił tą funkcję przez 24 lata do chwili rozwiązania był Tadeusz Jerzy Krzystek. Prezesi Stowarzyszenia Lotników Polskich w Wielkiej Brytanii, którzy w myśl statutu reprezentowali „Skrzydła” w krajach zachodnich byli wybrani w dniach: 18.01.1946 płk pil. Wacław Makowski, - 05.12.1948 gen. pil. Ludomił Rayski, - 25.02.1950 gen. pil. Stanisław Karpiński, - 24.04.1954 gen. pil. Ludomił Rayski, 17.05.1958 – płk pil. Jerzy Bajan), - 30.05.1964 płk pil. Aleksander Gabszewicz, późniejszy Generał, - 07.06.1968 płk pil. Robert Beill, - 06.01.1969 ponownie płk pil. Aleksander Gabszewicz, - 12.06.1982 ostatni został wybrany AVM Aleksander Maisner do roku 1999. Dorobkiem Stowarzyszenia Lotników Polskich, jako organizacji o zasięgu światowym, było stopniowe formowanie lokalnych 27 ogniw skupiających byłych lotników polskich, którzy pozostali na Zachodzie, a to: 11 Kół w Wielkiej Brytanii, 6 Skrzydeł w USA, 3 Skrzydła w Kanadzie, 2 Koła w Australii, 2 Koła w Argentynie i po jednym Kole w Belgii, Brazylii, Południowej Afryce i Południowej Rodezji (obecnie Zimbabwe).

W 1965 roku, 26 czerwca – ukonstytuowano Radę Światową SLP. W skład jej wchodzili prezesi istniejących Rad w Wielkiej Brytanii, USA, Kanadzie oraz delegaci z krajowych ognisk w Argentynie, Brazylii, Australii i Belgii.

W roku 1968, w grudniu – powstała Sekcja Pomocniczej Lotniczej Służby Kobiet (PLSK)


ZAKOŃCZENIE DZIAŁALNOŚCI S.L.P.

WYJĄTKI Z PROTOKOŁU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZEBRANIA LIKWIDACYJNEGO STOWARZYSZENIA LOTNIKÓW POLSKICH

Wniosek Rady SLP z dnia 1 maja 1999 r.

RADA SLP w dniu 1 maja 1999 r. potwierdza uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zebrania SLP w dniu 28 września 1996 r. i stawia WNIOSEK na Nadzwyczajne Likwidacyjne Walne Zebranie SLP w dniu 5 czerwca 1999 roku (z dodaniem działalności koordynatora) jak niżej:

“Likwidacja (Dissolution) Stowarzyszenia Lotników Polskich w Wielkiej Brytanii nastąpi na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu SLP w dniu 5 czerwcu 1999 roku, oraz potwierdzi działalność Fundacji Stowarzyszenia Lotników Polskich (Polish Air Force Association Charitable Trust 1995), która przejmie zobowiązania administracyjne i finansowe Stowarzyszenia Lotników Polskich w Wielkiej Brytanii, przedstawionych w załączonym memoriale i działalności koordynatora Trustu dla spraw wyszczególnionych w memoriale oraz wytyczne dla dalszej działalności Kół terenowych pod zmienioną nazwą jako niezależne Kluby Lotnicze.“

ZA wnioskiem Rady SLP oddano 892 głosy PRZECIW wnioskowi oddano 23 głosy

kol. LA Martel, zastępujący przewodniczącego Walnego Zebrania Delegatów SLP po ogłoszeniu wyniku głosowania, oficjalnie stwierdza zakończenie działalności Stowarzyszenia Lotników Polskich w W. Brytanii z dniem 5 czerwca 1999 r. dziękując Komitetom, Wykonawczemu i Funduszu Społecznego SLP, za wieloletnią pracę dla dobra Stowarzyszenia. Od tej chwili wszystkie funkcje sprawowane w SLP tracą swoją ważność.

Kol. TJ Krzystek, Sekretarz Generalny SLP – zabiera głos przypominając, że z dniem dzisiejszym, po 24 latach kończy swą funkcję Sekretarza Generalnego SLP. Dziękuje bardzo za pomoc uzyskaną w kancelarii SLP. Składa podziękowanie pracowniczkom kancelarii SLP, paniom Danucie Judge-Sławińskiej oraz pani Danucie (obecnie więcej znaną jako Basię) Merryfield, za znajomość działu kowenantów, które załatwiają w ramach prac sekretariatu, jak i Funduszu Społecznego SLP. Przedstawia siebie od tej chwili jako Kierownika Kancelarii oraz Skarbnika Fundacji.

Decyzją Nadzwyczajnego Likwidacyjnego Walnego Zebrania SLP, Stowarzyszenie Lotników Polskich w Wielkiej Brytanii zostało rozwiązane. – Od tej chwili działają tylko: Fundacja SLP (Trust) i lokalne niezależne Kluby Lotników Polskich w Birmingham, Blackpool, Derby, Leeds, Leicester, Lincoln, Londyn, Manchester i Nottingham. Zorganizowane Koła i Skrzydła działające poza granicami Wielkiej Brytanii, zostały uznane jako niezależne, działające w ramach własnego statutu i prawa kraju osiedlenia. Na tym samym zebraniu, AVM Aleksander Maisner jednomyślnie, uzyskał tytuł Dożywotniego Prezesa Stowarzyszenia Lotników Polskich.

FUNDACJA STOWARZYSZENIA LOTNIKÓW POLSKICH

Pełnym spadkobiercą majątku i Tradycji SLP zostaje Fundacja Stowarzyszenia Lotników Polskich, zarejestrowana w roku 1987 roku w Charity Commission pod nazwą „Polish Air Force Association Charitable Trust 1987”, a w roku 1995 ponownie po zmianach statutowych zarejestrowana, pod zmienioną nazwą „Polish Air Force Association Charitable Trust 1995”.

FUNDACJA STOWARZYSZENIA LOTNIKOW POLSKICH 1987

POLISH AIR FORCE ASSOCIATION CHARITABLE TRUST 1987

Zarejestrowana w Charity Commission 7 lipca 1987

Członkowie założyciele

AVM Aleksander Maisner - Trustee (Powiernik) Przewodniczący

Tadeusz Andersz - Trustee

Wacław Wybraniec - Trustee

Dr Zbigniew Ludwig - Trustee

Michael Robinson - Trustee

Tadeusz Krzystek - Treasurer (Skarbnik)

Jan Maślonka - Secretary (Sekretarz)


FUNDACJA STOWARZYSZENIA LOTNIKOW POLSKICH 1995

POLISH AIR FORCE ASSOCIATION CHARITABLE TRUST 1995

Charity Registration Number 10522651

Zarejestrowana w Charity Commission 10 czerwca 1995

Członkowie założyciele

AVM Aleksander Maisner - Trustee (Powiernik) Przewodniczący

Tadeusz Andersz - Trustee

Tadeusz Kwiatkowski - Trustee

Andrzej F K Jeziorski - Trustee

Robert G Peters - Trustee

Tadeusz Krzystek - Treasurer (Skarbnik)

Mieczysław Stachiewicz - Secretary (Sekretarz)

Skład Fundacji SLP (w roku 2010) – przed rozwiązaniem.

Eugeniusz Borysiuk - Trustee (Powiernik) Przewodniczący oraz Hon. Przewodniczący Komitetu Funduszu Społecznego

W/Cdr David Bailey - Trustee

A/Cdre M C Barter CBE - Trustee

Andrzej F K Jeziorski - Trustee

Richard Kornicki CBE - Trustee i Hon. Sekretarz

Artur Rynkiewicz - Trustee

Marian Soroko - Trustee – zmarł

Danuta S Merryfield - Skarbnik i Szef Kancelarii

Danuta M Judge-Sławińska - Sekretarka Komitetu Funduszu Społecznego SLP

STATUTOWE CELE FUNDACJI SLP OBEJMUJĄ:

- wspieranie edukacji w aeronautyce, polskiej historii, kulturze, a w szczególności wspieranie prac nad historią PSP w II wojnie światowej i ich opublikowanie.

- poparcie dla Instytutu Polskiego i Muzeum im. Gen. Sikorskiego,

- polskich bibliotek i innych podobnych instytucji charytatywnych.

- poparcie dla byłych członków SLP w potrzebie.

- poparcie dla wdów i dzieci do lat 18 będących w potrzebie.

- opieka nad polskim cmentarzem w Newark,

- opieka nad Pomnikiem Lotnika Polskiego w Northolt w Londynie,

- opieka nad Pomnikiem Lotnika Polskiego w Gandawie,

- opieka nad Pomnikiem na Polu Mokotowskim w Warszawie ku Czci Lotników Polskich Poległych w II Wojnie Światowej

Fundacja SLP szczerze wierzy, że nowe pokolenie Polaków przybywające do Wielkiej Brytanii przejmie od odchodzącego pokolenia wojennego, ten patriotyczny obowiązek upamiętniania historii PSP na Zachodzie, dla uczczenia pamięci o bohaterskich wojennych wyczynach Lotnictwa Polskiego.

Zakończenie działalności Fundacji SLP

Decyzją Powierników Fundacji, z dniem 31 grudnia 2010 nastąpi całkowite zakończenie działalności Fundacji. Aktywa Funduszu Społecznego SLP zostaną przekazane do Funduszu Społecznego Royal Air Force (RAF Benevolent Fund) w Londynie.

Pozostałe akta zostały zdeponowne w Instytucie Polskim i Muzeum im. gen. Władysława Sikorskiego w Londynie.

Osiągnięcia Stowarzyszenia Lotników Polskich od roku 1947

W ciągu ponad 60-letniej działalności Stowarzyszenia Lotników Polskich, a obecnie Fundacji, mają one na swym koncie wiele historycznych osiągnięć, z których główne podane są poniżej:

W roku 1947 - 16 stycznia, Stowarzyszenie Lotników Polskich objęło w posiadanie Dom Lotnika w Londynie przy 14 Collingham Gardens, który był główną siedzibą SLP przez 51 lat. Fundusz Centralny RAF udzielił pomocy w zakupieniu domu.

W roku 1947 - 1 lutego, dwutygodnik „Skrzydła” ukazał się po raz pierwszy jako organ Samopomocy Lotniczej, wychodząc w nakładzie 8,000 egzemplarzy; obecnie wychodzi 2 razy w roku.

W roku 1948 - 2 listopada, na skraju lotniska Northolt w Londynie, został uroczyście odsłonięty Pomnik Lotnika Polskiego przez Lorda Teddera, w obecności Prezydenta RP na Uchodźstwie Augusta Zaleskiego, Marshałka RAF’u wicehrabiego Portala i gen. pil. Stanisława Karpińskiego oraz przedstawicieli rządu brytyjskiego i licznych reprezentantów krajów sojuszniczych. Pomnik poświęcił prałat Aleksander Rafał Gogoliński, Główny Kapelan PRC (RAF). Autorem projektu pomnika był Mieczysław Lubelski, znany polski rzeźbiarz, niedawno wyzwolony z niemieckiego obozu pracy. Publiczną zbiórkę pieniężną rozpoczął Lord Camrose, którą wsparli najwyżsi stopniem oficerowie RAF’u: Marshal of the RAF wicehrabia Portal of Hungerford i Marshal of the RAF wicehrabia Trenchard. W roku1996 Pomnik został odnowiony, oraz dodana została ściana powiększająca kamienne kolumbarium, nowy ozdobny parkan z główną bramą wejściową oraz boczne wejście dla niepełnosprawnych, według projektu mgr. inż. Tadeusza Dziewulskiego. Prace obejmowały zastąpienie płyt z piaskowca płytami granitowymi oraz dodanie 659 nazwisk lotników poprzednio pominiętych, którzy zginęli w lotach nieoperacyjnych, co dało łączną liczbę1900 nazwisk poległych śmiercią lotnika, które są wyryte na granicie kolumbarium. Granit został sprowadzony z Polski. Uroczystej re-dedykacji odnowionego Pomnika dokonano podczas XXXVI Zjazdu SLP 6 września 1996 roku. Znaczny koszt odnowy pomnika został pokryty ze składek społeczeństwa angielskiego i polskiego, a połowę kosztów pokryła Brytyjska National Lottery. Przewodniczącym Komitetu Odbudowy był mjr pil. Tadeusz Kwiatkowski.

W roku 1949 – wydano książkę w języku angielskim „Destiny Can Wait – The Polish Air Force in The Second World War” (“Przeznaczenie Może Poczekać – Historia PSP w czasie II Wojny Światowej”) Drugi nakład tej książki ukazał się w 1988 roku w Nashwill USA.

W roku 1952 – powstał Klub Szybowcowy SLP, gdzie przez 25 lat członkowie Klubu latali na lotnisku Lasham w hrabstwie Hampshire. Posiadając własne szybowce: Prefect, Olimmpia, Bocian („305”), Mucha Std., Dart 17, dwa szybowce Pirat z numerami konkursowymi „302” i „303” i wyczynowy Cirrus Std. („304”) Numery konkursowe upamiętniały Polskie Dywizjony z czasu II Wojny Światowej. Założycielem Klubu był Józef Tomankiewicz. Aktywnymi członkami klubu, którzy uzyskali trzy „diamenty” do odznaki pilota szybowcowego to: Edward Jerzycki, Józef Przewłocki. Następnie jeden „diament” za wykonanie przelotu docelowego długości ponad 300 km uzyskał Tadeusz J. Krzystek. Również bardzo aktywnym okazał się Benon Łastowski, „cichociemny” w akcji bojowej AK w czasie wojny.

W roku 1954 – W Gandawie w St.Denis Westerm w Belgii, umieszczono tablicę pamiątkową na hangarze, upamiętniającą świetne zwycięstwo 131 Polskiego Skrzydła Myśliwskiego w bitwie nad Gandawą w dniu 1 stycznia 1945 roku. W walce powietrznej, Skrzydło zniszczyło 18 samolotów myśliwskich FW190 a 9 uszkodziło. - 20 lat później wybudowano pomnik, ze zbiórki wśród społeczeństwa belgijskiego oraz członków SLP, na który przeniesiono tablicę i 22 września 1974 roku pomnik został odsłonięty przez Przewodniczącego SLP gen.pil. Aleksandra Gabszewicza.

W roku 1967 – Pomocnicza Lotnicza Służba Kobiet w dniu 25 kwietnia, wręczyła księdzu kapelanowi kościoła RAF’u St.Clement Dane w Londynie, srebrną plakietkę, upamiętniającą udział Polek w lotniczej służbie (WAAF) w II Wojnie Światowej.

W roku 1968 – odbyło się w dniu 8 września, uroczyste odsłonięcie płyty pamiątkowej PSP wmurowanej w posadzkę kościoła RAF’u St.Clement Dane w Londynie. Na szarfie otaczającej polskiego orła lotniczego widnieje napis: „Polish Air Force 1939-1945 – I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept my faith” – w tłumaczeniu na język polski -: „Walczyłem o dobrą sprawę, w walce wytrwałem do końca, dochowałem wiary”.

W roku 1974 – w marcu, Dom dla Starszych Lotników w Londynie został oddany w dzierżawę SLP przez RAF Central Fund, za symboliczny czynsz 5 funtów rocznie. Prace budowlane i urządzenia Domu zostały również sfinansowane przez RAF. W październiku 1999 roku SLP odkupiło Dom od RAF’u po bardzo korzystnej cenie. Dom służył przez 24 lata wielu lotnikom w starszym wieku. Ostatecznie po śmierci prawie wszystkich mieszkających, w kwietniu 2000 roku Dom został sprzedany, a dochód przekazany na konto Fundacji SLP.

W roku 1977 – 6 lutego umieszczono w głównej hali Szkoły All Saint Junior School w Wingston, Leicester, dzięki staraniom majora Czesława A. Wrzesienia, tablicę pamiątkową z nazwiskami załogi samolotu 300 dywizjonu bombowego, którego szczątki zostały znalezione podczas budowy tej szkoły. Samolot „Lanacaster Mk1” z 6-cio osobową załogą, w czasie gwałtownej burzy został uderzony piorunem, lecąc z RAF Faldingworth w dniu 4 lutego 1946 roku, - uszkodzony i rozbił się na terenie przyszłej szkoły.

W roku 1988 - w dniu 10 września, w Częstochowie na Jasnej Górze złożono votum lotnicze w hołdzie Pani Jasnogórskiej, z dedydakcją „Lotnikom poległym na wszystkich frontach za Polskę”, z inicjatywy kpt. Adama Szajdzickiego zamieszkałego w Szwajcarii.

W roku 1979 – w dniu 27 maja, na Jasnej Górze, Pomocnicza Lotnicza Służba Kobiet (WAAF) ofiarowała Matce Bożej Częstochowskiej wotum – ryngraf.

W roku 1980 – w dniu 3 kwietnia, kardynał Władysław Rubin dokonał uroczystego odsłonięcia i poświęcenia Witraża Lotników Polskich w kościele św. Andrzeja Boboli w Londynie, który powstał dzięki inicjatywie Stowarzyszenia Lotników Polskich i płk. obs. Adama Dąbrowy.

W roku 1984 – w dniu 16 września, kopia wotum lotniczego z Czestochowy na Jasnej Górze, została ofiarowana sanktuarium Matki Boskiej Częstochowskiej w Częstochowie amerykańskiej w Doylestown, Pensylwania. Kopię ufundowało Stowarzyszenie Lotników Polskich w USA, dla upamiętnienia bohaterskich czynów lotników polskich w II wojnie światowej i uświadomienie tego czynu społeczeństwu amerykańskiemu.

W roku 1987 – w dniu 1 sierpnia, wmurowano w ścianę kościoła Św. Anny w Warszawie epitafium z motywem Wotum Lotników Polskich i Alianckich, niosących pomoc walczącej Warszawie (Air Lift), - RAF Sqn.138, RAF Sqn. 148, RAF Sqn. 178, US 8th AF, USAAF 335 FG, SAAF Sqn. 31, SAAF Sqn. 34 i Polski 301 Dyw. Bombowy „Obrońców Warszawy”. Epitafium powstało dzięki inicjatywie Adama Szajdzickiego (Szwajcaria), Kazimierza Rasieja (USA), oraz Skrzydeł w USA, SLP w Wielkiej Brytanii oraz członków SLP.

W roku 1988 – w dniu 15 sierpnia, w kościele Papieża Piusa V w Dęblinie poświęcono Kaplicę Lotników Polskich, ufundowaną przez Koło 13 Promocji Szkoły Podchorążych Lotnictwa, przy poparciu finansowym wychowanków Dęblina z innych promocji.

W roku 1989 – w dniu 21 maja, w kościele św. Andrzeja Boboli w Londynie została poświęcona tablica pamiątkowa ufundowana przez Pomocniczą Lotniczą Służbę Kobiet (WAAF) w II Wojnie Światowej.
- w dniu 1-go września, odsłonięto Pomnik Poległych Lotników w Krakowie, dzięki inicjatywie Krakowskiego Klubu Seniorów Lotnictwa i pomocy Stowarzyszenia Lotników Polskich w Londynie oraz pomocy Skrzydeł SLP w USA

W roku 1990 – w dniu 7 czerwca, Książe Kentu dokonał uroczystego odsłonięcia tablicy pamiątkowej Lotnictwa Polskiego, w krypcie Św. Pawła w Londynie, ufundowanej w ogromnej większości przez społeczeństwo brytyjskie oraz polskie wraz z Fundacją Lanckorońskich.

W roku 1992 – w dniu 3 września – w czasie Światowego Zjazdu Lotników Polskich w Warszawie, sztandar PSP przybył na Okęcie na pokładzie PLL LOT, z pocztem sztandarowym w składzie płk dypl. pil. Tadeusz Andersz, mjr pil. Andrzej Jeziorski, mjr pil. Mieczysław Sawicki (chorąży) i kpt. Tadeusz Ruman.
4 września na Placu Marszałka Piłsudskiego, okryty bojową chwałą Sztandar Polskich Sił Powietrznych na Zachodzie, przekazany został Wojskom Lotniczym i Obrony Powietrznej na ręce gen. br. pil. Jerzego Gotowały, w obecności Prezydenta R.P. Lecha Wałęsy, byłego Prezydenta R.P. Ryszarda Kaczorowskiego, Patrona SLP Marshal of the RAF Sir Johna Grandy’ego, ACM Sir Frederika Rosiera oraz ACM Sir Davida Parry-Evansa.

W roku 1993 – w maju, przekazano prochy śp.gen. Ludomiła Rayskiego do Polski, które zostały złożone w kaplicy Katedry Wojska Polskiego w Warszawie.

W roku 1994 – w dniu 14 września, Stowarzyszenie Lotników Polskich w Wielkiej Brytanii, jako gospodarz cmentarza Lotników Polskich w Newark, brało udział w uroczystym przewiezieniu prochów śp. Gen. Władysława Sikorskiego w ostatniej drodze z Newark do Polski, gdzie spoczęły w podziemiach Królewskiej Katedry na Wawelu w Krakowie.

W roku 1996 –w dniu 17 listopada na cmentarzu w Newark, w kwaterze Lotników Polskich i gdzie spoczywają pochowani Prezydenci R.P. na Uchodźstwie, położona została masywna płyta pamiątkowa z polskiego granitu, na grobie gdzie spoczywał śp. gen. Władysław Sikorski, przed przewiezieniem jego prochów do Polski.

W roku 1998 – 13 lipca został wysłany do Premiera Parlamentu Wielkiej Brytanii, Tony Blair, list protestacyjny w imieniu Polskich, Czeskich oraz Węgierskich Lotników z okresu 2-giej Wojny Światowej w odpowiedzi na list otwarty podpisany przez 23 wyższych oficerów brytyjskich, protestujących przeciwko przyjęciu Polski, Czech i Węgier do NATO.

W roku 1998 – Fundacja SLP wydała 2-tomowe dzieło „The Polish Air Force at War. The Official History 1939-1943 and 1943-1945”, staraniem Komitetu Wydawniczego z prezesem płk.dypl.pil. Tadeuszem Anderszem na czele. Autorem tego dzieła jest Jerzy Cynk, historyk lotniczy i wieloletni współpracownik Skrzydeł. W 2001 roku został wydany w Kraju przekład Wojciecha Matusiaka na język polski pod tytułem “Polskie Siły Powietrzne w Wojnie 1939 – 1943 i w 1943 – 1945”.

W roku 2003 – staraniem i na koszt Fundacji SLP w Wielkiej Brytanii, wybudowany został w Warszawie na Polu Mokotowskim Pomnik ku Czci Lotników Polskich Poległych w II Wojnie Światowej na wszystkich frontach: - w Kampanii Wrześniowej w 1939 roku, w Kampanii Francuskiej w 1940 roku, w Kampanii Brytyjskiej w latach 1940-1945 oraz na Wschodnim Teatrze Działań Wojennych w latach 1943-1945. Na granitowych płytach pomnika są wyryte nazwiska 2108 poległych śmiercią lotnika. Projektodawcami byli mjr pil. mgr. inż. Tadeusz Dziewulski zamieszkały w Angoli i jego syn mgr. inż. Arch. Mark Roger Dziewulski zamieszkały w Kalifornii USA. W dniu 27 sierpnia 2003 roku, odbyło się uroczyste odsłonięcie i poświęcenie pomnika w obecności Prezydenta R.P. Aleksandra Kwaśniewskiego, byłego Prezydenta R.P. na Uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego, Marszałka Sejmu Marka Borowskiego, Marszałka Senatu Longina Pastusiaka, przedstawicieli rządu i zarządu miasta, gen. br. pil. Ryszarda Olszewskiego dowódcy WLOP, szefa sztabu generalnego gen. br. Czesława Piątasa, Marshal of the RAF Sir Kitha Williamsona, Air Chief Marshal Sir Davida Parry-Evansa i Air Vice-Marshal Terry’ego Sherringtona. Pomnik został poświęcony przez Biskupa Polowego Sławoja Leszka Głódzia, biskupa Mirosława Mirona Chodakowskiego – prawosławnego ordynariusza wojskowego oraz biskupa Ryszarda Borskiego – naczelnego kapelana ewangelickiego duszpasterstwa wojskowego.

W ciągu swej długoletniej działalności SLP było w pierwszym szeregu walki o niepodległość Polski. Dbało o utrzymanie tradycji PSP oraz pamięci poległych kolegów, organizując corocznie tradycyjne składanie wieńców pod pomnikiem Lotnika Polskiego w Northolt oraz w Dzień Zaduszny na cmentarzu Lotników Polskich w Newark. Organizuje też Światowe Zjazdy Lotników Polskich w Londynie, w Warszawie, w Kanadzie i USA. Delegacje SLP biorą czynny udział w różnych uroczystościach związanych z rocznicami II wojny światowej. Delegat SLP wręcza corocznie srebrną statuetkę Mustanga wraz z dwoma tomami „Historii Polskich Sił Powietrznych w Wojnie 1939-1943 i 1943-1945”, jako nagrodę prymusowi Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie.


POMOCNICZA LOTNICZA
SŁUŻBA KOBIET (PLSK-WAAF)

Służba Polek w Pomocniczej Lotniczej Służbie Kobiet w czasie II Wojny Światowej była cennym wkładem do wysiłku wojennego Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii. Pomocnicza Lotnicza Służba Kobiet stanowiła ponad 13 procent personelu naziemnego PSP. Organizacyjnie PLSK była częścią Women’s Auxiliary Air Force (WAAF), a polskie ochotniczki były potocznie zwane polskimi WAAF-kami. Różne kursy szkoleniowe dawały WAAF-kom szereg umiejętności zawodowych, które pozwalały na zastąpienie mężczyzn w różnych specjalnościach. Brytyjskie Women’s Auxiliary Air Force (WAAF) utworzono w czerwcu 1939 roku. Regulamin obrony brytyjskiej z kwietnia 1941 roku nadał kobietom wojskowe uprawnienia na równi z mężczyznami w sprawie poboru i służby. Pozwoliło to pierwszej Polce, Helenie Paszkiewicz, na zaciągniecie się do brytyjskiego WAAF. Zaczęła ona szkolenie 31 lipca 1941 roku i 1 października dostała stopień Aircraftwoman 1 (ACW1).

Po utworzeniu PLSK, Sq/O / mjr Helena Anna Paszkiewicz została dowódcą PLSK aż do rozwiązania PSP. Wobec przybycia dużej liczby kobiet z Armią Andersa z ZSRR na Środkowy Wschód, gen. Ujejski zaproponował Naczelnemu Wodzowi i Ministrowi Obrony Narodowej rekrutację około 1500 ochotniczek do zadań pomocniczych w PSP, dla zaradzenia ciągłym niedoborom personelu. Efektem tego było rozporządzenie polskiego Ministra Obrony Narodowej, gen. Mariana Kukiela, z dnia 4 grudnia 1942 roku wzywającego Polki do wstępowania do Pomocniczej Służby Kobiet (PLSK) – polskiego odpowiednika WAAF. W kwietniu 1943 roku wybrano 36 kobiet do przeszkolenia na instruktorów dla pozostałych ochotniczek. Była wśród nich także Helena Paszkiewicz, która odeszła z WAAF, by wstąpić do PLSK. Kobiety te wysłano do Falkirk w Szkocji na Polski Kurs Rekrucki PLSK, który trwał od 1 maja do 10 czerwca. Dnia 17 czerwca Polki zostały przyjęte do WAAF i wysłane na kurs WAAF w Wilmslow, gdzie później mieściła się baza PLSK. Po kursie wybrano część z nich na kurs oficerski w Windermere, a reszta uzyskała stopnie podoficerskie. Jednak polskie rozmowy z Ministerstwem Lotnictwa prowadzone w czerwcu 1943 roku nie przyniosły PLSK autonomii. Wszystkie polskie WAAF-ki pozostały integralną częścią brytyjskiego WAAF i do końca podlegały Regulaminom Królewskim, Ostatecznie zgodzono się na noszenie orzełków i oznak PSP oraz naszywki na mundurze z napisem POLAND. W październiku 1943 roku ponad 1000 potencjonalnych polskich rekrutek WAAF oczekiwało w Afryce i Palestynie na transport. Pierwsza grupa licząca 107, rozpoczęła szkolenie w obozie Wilmslow 2 listopada. Assistant Section Officer (ASO) Aniela Palędzka, która zajęła pierwszą lokatę na kursie oficerskim, została polską komendantką tej grupy, a kadrę instruktorską uzupełniały 22 Polki w stopniach podoficerskich. Pomimo wielkich trudności językowych kurs ukończono w terminie, 4 stycznia 1944 roku. Od lutego do lata 1944 roku zorganizowano jeszcze cztery kursy, pod kierunkiem Senior Officer (SO) Paszkiewicz, a Polki- instruktorki WAAF w coraz większym stopniu przejmowały odpowiedzialność za prowadzenie szkolenia. W marcu dotarł do Wielkiej Brytanii duży transport kobiet ze Środkowego Wschodu (594 ochotniczek), dostarczając większość nowych rekrutek. Ostatni kontyngent kobiet ze Środkowego Wschodu – 169 Polek ze Szkoły Młodszych Ochotniczek w Nazarecie przybył w lipcu. Ostatnie trzy kursy rekruckie zorganizowano w pierwszej połowie 1945 roku. Objęły one ponad 200 kobiet przybyłych z Francji (córki polskich emigrantów), Niemiec i Holandii (bojowniczki AK z Powstania Warszawskiego uwięzione przez Niemców oraz więźniarki obozów koncentracyjnych m.in. Auschwitz), Niektóre ochotniczki przybyły z tak odległych miejsc, jak: USA, Kanada, Argentyna, Chiny i Japonia. Polskie WAAF-ki, dysponujące niezbędnymi kwalifikacjami, uzyskały promocje oficerskie w odpowiednich kategoriach. WAAF-ki PLSK zaczęły trafiać do jednostek PSP na początku1944 roku, a do końca tego roku przejęły wszystkie funkcje kobiece na większości polskich lotnisk RAF, m.in. Faldingworth. Na lotnisku w Faldingworth, Alicja Kaliniecka była jedyną kobietą - Oficerem Wywiadowczym, a kilka innych Polek pracowało razem z polskimi mechanikami, obsługując Lancastery Dywizjonu 300. Polskie WAAF-ki obsadzały ostatecznie 26 lotnisk. Ochotniczki pracowały głównie w polskich jednostkach, - ale były też na stacjach angielskich. Kobiety - oficerowie pracowały w ośmiu specjalnościach: administracja RAF i WAAF, wywiad, księgowość, magazynowanie i zaopatrzenie materiałowe, zaopatrzenie żywnościowe, szyfry i oświata. Ochotniczki podoficerowie i szeregowe pracowały w 45 specjalnościach, pełniąc funkcje pracownic administracyjnych, ordynansów, kelnerek, kucharek, pracownic kontroli lotów, w salach kontroli lotów operacyjnych, służby meteorologicznej, radio - operatorek, operatorek dalekopisów, telefonistek, kancelistek, składaczek spadochronów, kierowców samochodów, magazynierek, zaopatrzeniowców, świetliczanek, oraz mechaników i techników – w tych ostatnich specjalnościach po przeszkoleniu w Polskiej Szkole Technicznej w Locking. Ochotniczki PLSK były też szkolone w angielskich ośrodkach sanitarnych. Wyszkolono 34 sanitariuszki, które pracowały w izbach chorych, szpitalach i przychodniach dentystycznych. Wysokie oceny, jakimi kończyły kursy, i późniejsza wydajna służba w jednostkach zyskały im uznanie zarówno ze strony PSP, jak i RAF. Były też dwie ochotniczki oficerowie, pełniące funkcje lekarzy (F/Lt dr M.K.Chmura i F/Lt dr Kałuska), oraz trzy pełniące funkcję dentystów (F/Lt dr K. Albrecht, F/Lt dr H. Reckner-Andersz i F/Lt dr E.Stocka). Oprócz tego przedwojenne polskie pilotki służyły w Air Transport Auxiliary (ATA), która była brytyjską cywilną organizacją dostarczającą samoloty z wytwórni do jednostek bojowych na wszystkich teatrach działań wojennych. Były to: por. Anna Leska-Daab, por. Stefania Wojtulanis-Karpińska oraz ppor. Jadwiga Piłsudska-Jaraczewska. Łącznie w wyniku dziewięciu zaciągów w ciągu dwóch lat od czerwca 1943 roku do czerwca 1945 roku – do PLSK wstąpiło 1436 Polek w wieku od 17 do 43 lat; 52 z nich zostało oficerami a 110 podoficerami; 1137 z nich służyło w WAAF w dniu 8 maja 1945 roku. Niektóre pozostały na swych stanowiskach do maja 1947 roku, to jest aż do ostatecznego rozwiązania PSP.

PLSK PO ZAKOŃCZENIU WOJNY.

Większość ochotniczek PLSK postanowiło nie wracać do „socjalistycznej” Polski, zwłaszcza, że dla wielu z nich ich kresowe strony rodzinne znalazły się w Związku Sowieckim. Większość pozostała w PLSK i przeszła w 1947 roku do Polskiego Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia. Służba w Korpusie dawała dwuletni okres, który można było wykorzystać na kształcenie w różnych cywilnych zawodach, poszukiwać pracy, i starać się o uzyskanie stypendium na studia w angielskich uczelniach i szkołach. Wiele ochotniczek zawierało związek małżeński i zakładało rodziny. W dniu 1 grudnia 1968 roku powstała Sekcja Pomocniczej Służby Kobiet wchodząca w skład Stowarzyszenia Lotników Polskich w Wielkiej Brytanii., Sekcja PLSK obrała, jako swe hasło – „Służymy Sprawie Polskiej”. W kolejnych latach powstały nowe komórki organizacyjne: w Ameryce Północnej oraz sekcje terenowe w Wielkiej Brytanii. W roku 1972 powstała Sekcja PLSK-WAAF z siedzibą w Toronto, której przewodniczyła Anna Ejbich. W 1977 roku powstała Sekcja w Nottingham skupiająca ochotniczki ze Środkowej Anglii, pod przewodnictwem Zofii Bojko-Białkowskiej. W 2004 roku w czasie XXX Zjazdu PLSK postanowiła zakończyć działalność PLSK. W ciągu swej 36-letniej działalności PLSK brało czynny udział we wszystkich działalnościach Stowarzyszenia Lotników Polskich. PLSK zorganizowało 30 zjazdów koleżeńskich, utrzymywała też kontakt z koleżankami w Polsce, Kanadzie i USA. PLSK wspierało cele charytatywne, pomagając najbardziej potrzebującym koleżankom oraz sierocińcom, misjom i szpitalom w Polsce. Polki w służbie PLSK, które stanęły u boku lotników polskich walczących w czasie II Wojny Światowej, spełniły z honorem swój patriotyczny obowiązek, a po wojnie zjednoczone w Sekcji PLSK Stowarzyszenia Lotników Polskich, przez 36 lat godnie „służyły sprawie polskiej”.

PRZEWODNICZĄCE SEKCJI POMOCNICZEJ LOTNICZEJ SŁUŻBY KOBIET STOWARZYSZENIA LOTNIKÓW POLSKICH W WIELKIEJ BRYTANII

1968 – 1971 Alicja Kaliniecka

1972 – 1973 Janina Kujawska

1974 – 1978 Alicja Kaliniecka

1979 – 1980 Zofia Kenyon (1911 – 1987)

1980 – 1981 Maria Maćkowska (1912 – 1989)

1981 – 1987 Janina Kujawska (1914 – 1987)

1988 – 2003 Alicja Kaliniecka (1919 – 2003)


MŁODOCIANI LOTNICY

HISTORIA LOTNICZYCH SZKÓŁ MALOTETNICH W HALTON, CRANWELL I HELIOPOLIS.

Na początku roku 1943 Dowództwo Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii otrzymało wiadomość, że na Środkowy Wschód z korpusem gen. Andersa przybyło około 1500 chłopców w wieku 15 lat (faktycznie 12 do 16 lat). Wielu z nich to sieroty, które straciły rodziców w Sowieckiej Rosji na zsyłce lub w łagrach. Gen. S. Karpiński przedstawił Szefowi Sztabu, gen. Sosnowskiemu, projekt zorganizowania lotniczej technicznej szkoły dla małoletnich, która byłaby zalążkiem takich szkół po powrocie do wolnej Polski. Naczelny Wódz dał zgodę i polecił robić starania u władz brytyjskich. Projekt otwarcia takich szkół został przyjęty przychylnie i Air Ministry (Ministerstwo Lotnictwa) zaproponowało otwarcie polskich szkół w Heliopolis ( w Kairze w Egipcie) dla 200 junaków i w Anglii w RAF stacji Halton dla 300 junaków, z tym, że po wstępnym przeszkoleniu 100 junaków zostanie przeniesionych do RAF stacji Cranwell.

Na wiosnę w 1943 roku na Środkowym Wschodzie sformowana została komisja, której zadaniem było prze-egzaminowanie i lekarskie zbadanie kandydatów do tych szkół. Kandydatami byli ochotnicy z wszystkich szkół junackich na Środkowym Wschodzie. Ustalono, że do dalszych szkól junackich będą zaliczeni junacy w wieku od 13 do 18 lat. Powyżej lat 18 zostali przydzieleni do służby w Polskich Siłach Powietrznych w Wielkiej Brytanii. Około 200 wybranych kandydatów zgrupowano w Heliopolis w gimnazjum Nr 1. Około 250 wybranych kandydatów przetransportowano drogą morską przez Madagaskar, Capetown do Liverpoolu do Gimnazjum Nr 2 w Wielkiej Brytanii. Rok 1943 był jeszcze okresem, kiedy niemieckie łodzie podwodne grasowały po wszystkich morzach, ale transport małoletnich szczęśliwie dopłynął do Anglii. Nie zawsze tak jednak było, bo statek „Empress of Kanada” transportujący ochotników i ochotniczki do Polskich Sił Powietrznych płynący przez Durban, 13 Marca 1942 roku został storpedowany przez włoską łódź podwodną, na morzu z rekinami. Większość pasażerów uratował Brytyjski kontrtorpedowiec, za wyjątkiem około 300 jeńców włoskich na najniższym pokładzie. Co za ironia losu! Ocalonych przewieziono przez Freetown w Sierra Leone, do Anglii.

 

Lotnicza Szkoła Techniczna dla Małoletnich w Heliopolis (Egipt). Gimnazjum Nr 1.

W roku 1942, w czasie trudnego okresu dla uchodźców ewakuowanych ze Związku Sowieckiego na Środkowy Wschód, gen. Anders otoczył specjalną opieką młodzież obojga płci, tworząc liczne oddziały Junackie, celem kształcenia i wychowania zabiedzonych dzieci. I tak obok szkół ogólno-kształcących i zawodowych, na terenie ówczesnej Palestyny i Egiptu, zgrupowano w Heliopolis (dzielnicy Kairu) prawie 200 junaków z różnych oddziałów, dając początek junackiej szkole mechaniczno lotniczej, przekształconej pod koniec 1943 roku w gimnazjum techniczne w Heliopolis. W dniu 17 listopada 1943 roku, nadany został statut „Lotniczej Szkoły Technicznej dla Małoletnich Gimnazjum Nr 1 w Heliopolis”. Komendantem szkoły został mianowany major inż. Stanisław Olszewski, mający do pomocy około 50 oficerów i podoficerów personelu technicznego i administracyjnego. W roku 1944 szkoła przechodzi w pełni pod dowództwo Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii. Zadaniem szkoły było przygotowanie nowych kadr personelu technicznego, jak również przygotowanie do egzaminów maturalnych według polskiego systemu nauczania. Z drugiej strony szkoła miała na celu przygotowanie do egzaminów techniczno-praktycznych w ramach lotnictwa, najpierw na tzw. „Flight-Mechanic”, a w okresie późniejszym na „ Fitter I i Fitter II”, dzieląc się na trzy zasadnicze grupy: konstrukcji i obsługi silników, płatowców oraz instrumentów pokładowych. Dalszy program miał prowadzić do kursów na oficerów technicznych w Gosford. Wykłady odbywały się w języku polskim. Niemal 200 młodocianych zdobywało wiedzę, tak ogólną jak i techniczną. Niestety zakończenie działań wojennych dał kres dalszemu kształceniu. Szkoła zostaje ewakuowana do Wielkiej Brytanii i po przyjeździe w 1946 roku szkoła przestaje istnieć, jako całość. Powstaje Polski Korpus Przysposobienia i Rozmieszczenia (PKPR), w ramach, którego byli uczniowie rozsiani zostali po angielskich jednostkach lotniczych po całej Anglii. Jedni trafili do oddziałów naprawczych „Maintenance Units”, natomiast inni do jednostek latających, jako mechanicy. Po przejściu do życia cywilnego, większa część osiedliła się w Wielkiej Brytanii, część emigrowała głównie do Argentyny, Kanady oraz Stanów Zjednoczonych, a znikomy procent powrócił do Kraju. W roku 1977 powstało Koło Szkoły Lotniczej Heliopolis, zrzeszające byłych wychowanków szkoły. Koło współpracuje z bratnimi organizacjami, bierze czynny udział w pracach Rady Szkół Junackich i Wojskowych, oraz organizuje okresowe zjazdy wychowawców i wychowanków szkoły. Wszyscy członkowie Koła są równocześnie członkami S.L.P.

 

Lotnicza Szkoła Techniczna dla Małoletnich na Stacjach RAF’u w Halton i w Cranwell – Gimnazjum Nr 2.

W dniu 12 sierpnia 1943 roku 246 młodocianych wylądowało w Liverpool i już 13 sierpnia znalazło się na stacji RAF w Halton. Halton i Cranwell stanowiły Lotniczą Szkołę Techniczną dla Małoletnich Gimnazjum Nr 2. Komendantem szkoły w Halton był mjr pil. Henryk Wirszyłło, a dyrektorami wyszkolenia byli mjr dr Stanisław Sosin oraz kpt. inż. Michał Stopa. Komendantami szkoły w Cranwell był por. Inż. Mieczysław Wielobub a po nim kpt. inż. K Gierżod. Personel nauczycielski techniczny i administracyjny Gimnazjum Nr 2 liczył około 60 oficerów i podoficerów. Rozpoczęła się praca naukowa i zawodowa. Początkowo praca ta była skoncentrowana na zdobywaniu wiedzy ogólnej w celu doprowadzenia młodocianych do wymaganego poziomu. W dniu 4 stycznia 1944 roku 100 młodocianych odkomenderowano do RAF stacji Cranwell na wydział komunikacyjno-radarowy. W tym samym czasie szeregi w RAF stacji Halton zostały wzmocnione nową grupą w liczbie 39, która przybyła z polskich obozów cywilnych w Afryce. W Halton był podział na pięć zawodów: przyrządy pokładowe, elektrotechnika, rusznikarstwo, silniki i płatowce. Tak w Halton jak i w Cranwell, polskie eskadry małoletnich wchodziły w skład o wiele liczniejszych grup brytyjskich małoletnich Królewskiego Lotnictwa. Dzięki gościnności rodzin brytyjskich, wszyscy uczniowie w Halton i Cranwell przynajmniej dwa razy do roku spędzali krótkie urlopy w ich domach. Urlopy te w znacznym stopniu przyczyniły się do poprawy języka angielskiego, co było bardzo ważne, bo chociaż wykłady odbywały się w języku polskim, to pod koniec kursu wykłady oraz ostateczne egzaminy odbywały się w języku angielskim.

W dniu 17 marca 1947 roku, cały personel szkoły musiał podpisać kontrakt na dwa lata, przechodząc do Polskiego Lotniczego Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia (PLKPR), z takim samym uposażeniem, jakie miał w służbie czynnej, z prawem opuszczenia szkoły w celu poszukiwania pracy. Na miejsce instruktorów polskich, którzy odeszli, przydzielono instruktorów angielskich. W Halton grupa licząca 136 uczniów zdawała końcowe egzaminy w lipcu 1947 roku, a druga grupa w marcu 1948 roku. Lotnicza Szkoła Techniczna dla Małoletnich w Halton została rozwiązana 11 marca 1948 roku. W Cranwell uczniowie byli podzieleni na trzy grupy: pierwsza ukończyła szkolenie we wrześniu 1947 roku, druga w listopadzie 1947 roku, a trzecia w lipcu 1948 roku. Uczniowie w Halton i w Cranwell którzy ukończyli szkołę z wynikiem pomyślnym otrzymali świadectwo mechanika zatwierdzone przez Central Trade Test Board oraz świadectwo ukończenia gimnazjum od polskiego Ministerstwa Oświaty. Po ukończeniu szkoły około 35% stanu eskadr w Cranwell i około 50% w Halton podpisało kontrakt na pięcioletnią służbę zawodową w Royal Air Force. Pozostali uczniowie albo osiedlili się w Wielkiej Brytanii albo wyemigrowali do różnych krajów świata. Znikoma ilość powróciła do Kraju. W roku 1977 powstało „Koło Lotniczej Szkoły Technicznej dla Małoletnich (Halton – Cranwell) zrzeszające byłych wychowanków szkoły. Koło bierze udział w pracach Rady Szkół Junackich i Wojskowych, współpracuje z bratnimi organizacjami oraz organizuje okresowe zjazdy wychowanków.


POLSKA „ESKADRA ŁĄCZNIKOWA”

Do dyspozycji Generała Władysława Andersa Dowódcy formującej się Armii Polskiej w Rosji Sowieckiej w roku 1941.

(Dane wzięte z prywatnych zapisów, prowadzonych przez autora Tadeusza J Krzystka, które nie zostały opisane dotąd w żadnym wydawnictwie lotniczym.)

Kiedy 17 września 1939 roku wojska sowieckie przekroczyły granicę Polski i zajęły tereny wschodnie do rzeki Bug, duża grupa lotnicza, która nie zdążyła przedostać się do Rumunii, została wzięta do niewoli sowieckiej. Oddziały NKWD umieściły lotników w różnych obozach jenieckich. Część na terenach polskich a drugą część wywieziono do obozów w głąb Rosji Sowieckiej. Gdy ogłoszono tak zwaną „amnestię” w dniu 31 lipca 1941 roku, wielu lotników znajdowało się w obozie jenieckim w Starobielsku. Po segregacji według rodzajów broni, grupa lotnicza szybko się zorganizowała. Dnia 25 sierpnia, nastąpił formalny zapis do Polskich jednostek, - armii, marynarki i lotnictwa. Grupę lotniczą, podzielono na kompanie i drużyny. Wyjechała ona transportem kolejowym przez Tock (Tockoje pobyt 4-ro tygodniowy, od 08.09.1941 do 07.10.1941), do nowego miejsca postoju w Kołtubance. Gdzie przybyła w dniu 8 października 1941 roku. Obóz, składający się z namiotów letnich, ustawionych nad wykopanym dołem jeden metr w ziemi. Obóz znajdował się na polanie w lesie. Pobyt w Kołtubance był od 08.10.1941 do 31.01.1942 roku. Z tego obozu wyjechała w drodze do Anglii pierwsza grupa personelu latającego do Archangielska. Reszta zaś wyjechała transportem kolejowym 31 stycznia 1942 roku, - (po zlikwidowaniu obozu, przy mrozie -40°C.) - w dalszą nieznaną drogę z nadzieją, że ostatecznym celem będzie Anglia. Trasa prowadziła na południe Rosji poprzez miejscowości: Kzyl-Orda, Turkiestan, Taszkient, Samarkandę, do Kiermine w Uzbekistanie, gdzie nastąpił 3-ci postój od 09.02. do 22.03.1942. Po opuszczeniu Kiermine, w dniu 24 marca 1942 roku, grupa Lotnicza przybywa do Krasnowodzka (port nad morzem Kaspijskim). Jest już wiadomo, że następny postój to Persja. W dniu 27 marca 1942 roku Grupa lotnicza otrzymuje rozkaz o utworzeniu nowej jednostki lotniczej pod nazwą „Eskadra Łącznikowa przy Armii gen, Andersa w ZSSR.” Odczytano listę imienną ponad 70 osób, które miały stanowić skład osobowy Eskadry. Dowódcą został mianowany kapitan pilot Eugeniusz Kowalczyk (1903-1949), a Szefem eskadry został sierżant Kazimierz Korczak. Eskadra została umundurowana w mundury angielskie (zielone) z pasami krzyżującymi się na plecach, więc lotnicy, którzy mieli pozostać w Rosji, bardzo się wyróżniali. Na drugi dzień reszta grupy lotniczej odpłynęła „cysterną” do Persji. Pozostali w Eskadrze Łącznikowej, z zazdrością żegnali odpływających kolegów z portu. 1 kwietnia 1942 roku został odczytany nowy rozkaz, że „Eskadra Łącznikowa” w ramach ogólnej ewakuacji Armii Polskiej z ZSSR popłynie do portu Pahlevi w Persji co nastąpiło 3 kwietnia 1942 roku. Kolejny postój Eskadry w oczekiwaniu na dalszy transport – od 16 kwietnia do 10 maja 1942, nastąpił w miejscowości Ahwaz (Persja). Etap podróży z Ahwazu, odbył się koleją do portu Bendersharpoor (niedaleko portu Aden), by popłynąć dalej Morzem Czerwonym do portu Suez, poczym koleją do następnego postoju w Palestynie w miejscowości Bei-Dżir-Dżi (od 22 maja do 03 września 1942). W czasie tego postoju Eskadra przechodziła dryl wojskowy a grupa zaliczona do personelu latającego dojeżdżała na lotnisko Lydda by tam przechodzić ćwiczenia na symulatorze ślepego pilotażu (link trainer). Według sugestii Komendanta Eskadry otrzymaliśmy nowe tropikalne mundury (koszule letnie, koloru „stalowego” – niebiesko-szare), za które zapłaciliśmy z własnego żołdu. Dzięki tym mundurom było wszystkim wiadomo, że jest to formacja lotnicza. Z portu Suez, odpłynęliśmy statkiem z postojami w portach Mombasa, Durban, Cape Town Pernambuko, po prawie 2 miesięcznej podróży morskiej, by dopłynąć 2 listopada 1942 roku do portu Clyde (Glasgow) w Szkocji. Po przybyciu do Polskiej Bazy Lotniczej w Blackpool w czasie ponownego zapisu do Polskich Sił Powietrznych (RAF) w dniu 11 listopada 1942 roku nastąpiło formalne, po 7-mio miesięcznym istnieniu rozwiązanie Eskadry, jako jednostki samodzielnej.

Po przejściu badań lekarskich i otrzymaniu nowych mundurów lotniczych, Eskadra została rozlokowana w prywatnych hotelikach. Po paru tygodniach pobytu w miejscowości letniskowej Blackpool, większość z Eskadry otrzymała „posting” (przydział), do nowej jednostki (Dywizjonu) już w Polskich Siłach Powietrznych.

 

Dalsze losy lotników Eskadry:

 

Zmarł:- W roku 1944 st. szer. / AC2 Arabas Napoleon (w wieku 33 lat) Bez specjalności 304DB

 

W jednostkach bojowych zginęli śmiercią lotnika:

Rok

stopień

Nazwisko

stanowisko

jednostka

1944

kpt. / F/Lt

Omylak Franciszek Kazimierz

(zginął w wieku 37 lat)

Nawigator

1586ESP

1944

plut. / Sgt.

Kardasiewicz Zdzisław VM

(zginął w wieku 30 lat),

Strzelec pokładowy,

300 DB

1945

plut. / Sgt.

Prętkowski Józef

(zginął w wieku 30 lat)

Pilot

317 DM

1945

plut. / Sgt.

Zgaiński Bolesław

(zginął w wieku 28 lat)

Pilot

18 OTU

 

Z reszty byłych członków Eskadry, którzy przeżyli wojnę: - 9 wróciło do Polski, 9 pozostało w Anglii, 2 wyjechało do Kanady, o 12 brak dalszych informacji.

 

40 Nazwisk Eskadry Łącznikowej. (Lista nie jest kompletna.) Dowódca Eskadry – mjr Kowalczyk Eugeniusz

Nr. RAF

Imię i Nazwisko

data ur.

data zgonu wiek

stopień

stanowisko

jednostka

P-2042

Kowalczyk Eugeniusz [(+)] 10770

19.08.1903

+ 07.11.1949 46

mjr / S.Ldr

Pilot

300DB

P-2043

Omylak Franciszek Kazimierz

14.09.1907

† 28.08.1944 37

kpt. / F.Lt

Nawigator

1586ESP

P-2044

Rybicki Franciszek

15.07.1904

+ 24.12.1974 70

kpt. / F/Lt

Obserwator

P-2080

Zakrzewski Zygmunt

01.11.1911

+ 14.03.1975 64

por. / F/Lt

Pilot

P-2493

Szlenkier Tadeusz Karol Mieczysław

31.10.1917

+ 28.09.1998 81

por. / F/O

Pilot

308DM

P-2634

Lewandowski Jan Wacław

27.01.1917

+ 12.04.2003 86

por. / F/Lt

Pilot

305DB

704603

Kiełsznia Ludwik

24.08.1915

+ ????

plut. / F/Sgt

Strzelec pokł.

704606

Bulik Kazimierz

14.11.1913

+ ????

plut. / LAC

Magazynier

316DM

704607

Daniszewski Władysław Ryszard

13.02.1912

+ ????

sierż. / W/O

Pilot

704609

Kalinowski Franciszek

14.11.1913

+ ????

sierż. / W/O

Radio-op. pokł.

304DB

704610

Kardasiewicz Zdzisław [(+)]

05.12.1914

† 30.08.1944 30

plut. / F/Sgt

Strzelec pokład.

300DB

704612

Korczak Kazimierz

23.12.1901

+ ????

chor. / W/O

Bez specjalności

04614

Krassowski Wacław

20.12.1907

+ 19.12.1982 75

sierż. / LAC

Elektryk

302DM

704615

Krzystek Tadeusz Jerzy

10.04.1919

****

plut. / Cpl

Instr. prz. prec.

302DM

704618

Lewkonowicz Stefan

10.09.1916

+ ????

plut. / Cpl

Mech. prz. prec.

704622

Martens Jan

16.11.1916

****

plut. / F/Sgt

Bombardier

300DB

704623

Miłejszo Napoleon

26.07.1918

+ 10.10.2006 88

plut. / Sgt

Pilot

704624

Niewiarowski Witold

01.01.1917

+ 27.01.2010 93

sierż. / W/O

Pilot

1 ANS RAF

704626

Pękała

21.11.1919

????

kpr. / Sgt

Pilot

305DB

704629

Prętkowski Józef

15.09.1915

† 12.04.1945 30

plut. / F/Sgt

Pilot

317DM

704632

Smakulski Stanisław

05.05.1900

+ 02.04.1977 77

st.sierż/ W/OPilot

704633

Sobota Gerard

28.11.1914

+ ????

sierż. / W/O

Bombardier

300DB

704637

Zgaiński Bolesław

5.04.1917

† 10.03.1945 28

plut. / Sgt

Pilot

61 OTU

704639

Arabas Jan

30.03.1911

+ 08.06.1944 33

st.szer./ AC2

Bez specj.

304DB

704643

Bohdziewicz Ryszard

09.11.1919

????

plut. / LAC

704660

Hnyda Michał

11.10.1906

+ ????

sierż. / Cpl

Magazynier

704662

Iwanowski Józef

30.03.1920

sierż. / Cpl

Bez specjalności

704669

Kloc Jan

03.01.1907

+ ????

plut. / LAC

Mech. prz. prec.

704673

Kościesza Feliks

30.08.1900

+ ????

plut. / LAC

Mech. samochod.

704683

Margula Stefan

01.07.1917

+ ????

plut. / F/Sgt

Mech. pokładowy

704688

Orłowski Herman

07.04.1911

+ 29.12.1949 38

kpr. / LAC

Mech. samochod.

704700

Szajda Wincenty

19.07.1907

+ ????

plut. / LAC

Bez specjalności

704709

Turczański Józef

22.03.1903

+ ????

sierż. / Cpl

Stolarz

704712

Wiśniewski (Conrad) Michał

03.09.1909

+ 15.11.1980 71

plut. / LAC

Mech. prz. prec.

704715

Zając Franciszek

06.08.1910

plut. / LAC

Stolarz

704716

Zdrojewski Józef Jan

20.03.1908

plut. / LAC

Sanitariusz

301DB

707007

Kwiczla Zbigniew Henryk

08.08.1915

+ 11.06.1968 54

ppor. / Sgt

Pilot

782402

Zawadzki Antoni

06.12.1917

plut. / W/O

Strzelec pokład.

300DB

792345

Pawłowski Kazimierz

04.12.1919

plut. / Sgt

Instr. symulat.

301DB

 

(Z tej listy 40-ciu nazwisk, po przybyciu do Anglii uzyskało przydział do personelu latającego: - 12 pilotów, 3 strzelców pokł., 2 bombardierów, 2 obserwatorów, 1 radio/op. pokł. I 1 mechanik pokł.) Razem 21

Nowe numery ewidencyjne RAF’u przydzielone Oficerom Polskich Sił Powietrznych w latach 1940 – 1947

Nowy

Poprzedni

Imię i Nazwisko

Data urodz.

Stopień

Funkcja

P-2577

(704062)

Ajdukiewicz Bronisław Kazimierz

21.06.1922

por. / F/O

Nawigator

P-2642

(748316)

Antoniewicz Janusz Włodzimierz VM

03.10.1920

por. / F/O

Radiooperator pokład.

P-2893

(704099)

Andrusikiewicz Roman Wojciech

19.03.1922

ppor. / F/O

Pilot

P-2732

(704251)

Babiarz Józef

16.03.1912

ppor. / P/O

Bombardier

P-2288

(703091)

Bachenek Jan

19.05.1914

por. / F/Lt

Pilot

P-2221

(704738)

Baczyński Zygmunt

30.06.1908

por. / F/O

Administracja

P-2251

(703846)

Bakun Wacław

06.11.1919

ppor. / F/O

Bombardier

P-2643

(782808)

Bakalarski Piotr DCM

18.04.1913

por. / F/O

Pilot

P-2866

(704064)

Balawaider Jan Adam

30.07.1917

ppor. / F/O

Bombardier

P-1673

(780376)

Banach Władysław

15.06.1919

por. / F/Lt

Pilot

P-2626

(704249)

Barcikowski Józef

06.04.1914

ppor. / F/O

Nawigator

P-2222

(704734)

Basiński Józef

20.11.1906

por. / F/Lt

Administracyjny

P-0258

(706612)

Bąk Bronisław

16.03.1910

kpt. / F/Lt

Obserwator

P-2192

(704553)

Bernat Zdwin

28.03.1913

por. / F/O

Oficer techniczny

P-2696

(703845)

Bernhardt Włodzimierz

30.05.1917

por. / F/Lt

Bombardier

P-2164

(704795)

Biłous Piotr Antoni

15.05.1919

por. / F/O

Administracja

P-2729

(703103)

Bobak Kazimierz

11.03.1921

por. / F/O

Bombardier

P-1592

(784252)

Bock Harry Ludomir

03.11.1919

ppor. / P/O

Pilot

P-1866

(780250)

Bogucki (Ślepowron) Stanisław Jan

10.11.1913

por. / F/O

Oficer techniczny

P-2721

(703847)

Brandzted Jan

19.02.1915

ppor. / P/O

Bombardier

P-2793

(704250)

Brettler Paweł

18.12.1914

ppor. / F/O

Nawigator

P-2803

(704426)

Bukraba Zdzisław

19.08.1923

ppor. / P/O

Pilot

P-2637

(704427)

Chłopek Adam

18.06.1916

por. / F/O

Pilot

P-2697

(703716)

Chmielewski Marian Antoni

08.04.1920

por. / F/O

Pilot

P-2399

(703428)

Chudziwski Brunon

18.01.1920

por. / F/Lt

Pilot

P-2628

(703818)

Ciemniewski Stefan

15.10.1920

ppor. / P/O

Nawigator

P-2400

(704253)

Cwojdziński Bolesław Michał

03.10.1921

ppor. / F/O

Nawigator

P-2442

(703211)

Cybulski Marian

04.07.1918

por. / F/Lt

Pilot

P-2346

(704066)

Cynkier Konstatnty

15.07.1914

ppor. / F/O

Pilot

P-2762

(704067)

Czaki Jan

13.10.1910

ppor. / F/O

Oficer techniczny

P-2858

(703848)

Dauman Aleksander

17.11.1920

ppor. / F/O

Bombardier

P-2629

(704069)

Dąbek Lucjan

16.05.1912

por. / F/O

Nawigator

P-2460

(780074)

Dąbrowski Zygmunt Zdzisław

18.08.1913

por. / F/Lt

Pilot

P-2157

(780073)

Dębczyński Jerzy

11.04.1912

por. / F/O

Oficer techniczny

P-2246

(703819)

Długajczyk Franciszek Andrzej

27.11.1912

por. / F/Lt

Bombardier

P-2401

(703312)

Domański Ludwik

22.10.1918

por. / F/Lt

Nawigator

P-2857

(704719)

Dromlewicz Andrzej Wacław

23.09.1921

ppor. / F/O

Pilot

P-2234

(780072)

Drouet Tadeusz

06.04.1913

por. / F/O

Oficer techniczny

P-2869

(704048)

Dubiel Władysław

04.12.1915

ppor. / F/O

Nawigator

P-2462

(794180)

Dudziński Kazimierz Janusz VM

11.11.1918

por. / F/Lt

Pilot

P-2898

(703906)

Dyrmont-Jussewicz Eugeniusz

10.02.1919

ppor. / F/O

Pilot

P-2220

(703235)

Ekielski Zustachy Edward

05.01.1904

por. / F/O

Administracyjny

P-2855

(704582)

Fabrycy Jan

13.05.1919

ppor. / F/O

Bombardier

P-2485

(703850)

Feil Jsaak Józef

12.10.1917

ppor. / P/O

Nawigator

P-3011

(703820)

Fetter Jerzy Edward

03.02.1919

ppor. / F/O

Bombardier

P-2402

(704254)

Fijałkowski Jerzy Antoni

19.12.1917

por. / F/O

Pilot

P-2734

(703429)

Fila Władysłsw

12.04.1916

por. / F/O

Nawigator

P-2486

(704430)

Filipowicz Michał

12.10.1914

por. / F/Lt

Pilot

P-1526

(780318)

Florczak Franciszek VM

12.08.1919

kpt. / F/Lt

Radio operator

P-2403

(704255)

Foczpaniak Mieczysław

01.01.1922

ppor. / F/O

Pilot

P-1553

(780384)

Głowacki Wincenty VM

04.09.1917

ppor. / P/O

Pilot

P-1983

(703887)

Głód Mieczysław

02.06.1916

por. / F/O

Pilot

P-2404

(704073)

Gałat Kazimierz

28.03.1920

ppor. / F/O

Nawigator

P-2574

(704746)

Gałuszka Alfred Bogdan

09.11.1910

por. / F/O

Administracyjny

P-1597

(784254)

Gaj Piotr

17.08.1914

kpt. / F/Lt

Pilot

P-2983

(704071)

Gajewicz Władysław

27.09.1914

ppor. / F/O

Nawigator

P-2999

(780007)

Gierlicki Franciszek

23.08.1897

por. / F/O

Administracyjny

P-2405

(704257)

Gierat Józef

05.03.1917

ppor. / F/O

Nawigator

P-2282

(703851)

Goldszmidt Adolf

25.11.1911

por. / F/O

Pilot

P-1599

(783455)

Góźdź Czesław VM 8308

02.05.1919

por. / F/O

Pilot

P-2698

(704070)

Grabowski Roman Jerzy

01.01.1911

por. / F/O

Nawigator

P-2756

(704823)

Gramski Marek Władysław Tadeusz

09.04.1909

por. / F/O

Administracyjny

P-2406

(704256)

Groblicki Andrzej Jakub

23.01.1917

ppor. / F/O

Nawigator

P-2287

(703821)

Grodziński Jan Edward

11.10.1921

por. / F/Lt

Pilot

P-2653

(703912)

Grubski Wiesław Maria

15.08.1920

ppor. / P/O

Pilot

P-2407

(704072)

Grudziński Zygmunt Józef

18.02.1918

ppor. / F/O

Nawigator

P-2408

(703491)

Hahn Mieczysław

17.09.1919

ppor. / F/O

Nawigator

P-2160

(704521)

Halski Czesław Raymond

31.08.1908

ppor. / F/O

Administracyjny

P-3775

(793194)

Hauptman Władysław VM, DFM

26.05.1916

ppor. / Sgt

Strzelec pokładowy

P-2409

(704075)

Holubowicz Roman

08.06.1915

por. / F/Lt

Pilot

P-2410

(704074)

Horwacki Eugeniusz

12.11.1919

ppor. / P/O

Nawigator

P-2286

(703822)

Hryniewiecki Czesław

05.05.1921

ppor. / F/O

Pilot

P-3016

(704119)

Huszczo Czesław

06.08.1918

ppor. / F/O

Administracyjny

P-2856

(704435)

Ichniowski Józef

14.03.1914

ppor. / F/O

Bombardier

P-2654

(793823)

Ignatowski Kajetan VM, DFM, AFC

25.11.1919

por. / F/Lt

Pilot

P-2699

(704555)

Iwanicki Karol

13.07.1915

por. / F/Lt

Nawigator

P-2700

(704829)

Jaeschke Zygmunt Władysław

30.04.1922

por. / F/Lt

Pilot

P-2807

(704357)

Jakubowicz Jerzy Wacław

10.11.1917

ppor. / F/O

Pilot

P-2808

(704306)

Janczur Zdzisław

22.02.1919

ppor. / F/O

Pilot

P-2719

(703852)

Janowski Mieczysław Szczęsny

01.01.1920

por. / F/.O

Bombardier

P-2140

(703385)

Januszkiewicz Zygmunt

28.02.1915

por. / F/Lt

Strzelec pokładowy

P-2250

(703823)

Jarnicki Henryk Juliusz

28.06.1919

ppor. / F/O

P-2291

(703824)

Jarnicki Wojciech Albert Bernard

17.03.1916

por. / F/Lt

Pilot

P-2411

(704259)

Jeziorski Andrzej Franciszek

23.12.1922

por. / F/Lt

Pilot

P-2412

(703494)

Józefowicz Eugeniusz Stanisław

21.06.1918

ppor. / F/O

Nawigator

P-2347

(704076)

Juza Stanisław

27.10.1922

ppor. / F/O

P-2413

(704262)

Kaliciński Wacław

07.09.1913

por. / F/Lt

Nawigator

P-1905

780304)

Kalkus Wacław Stanisław

14.06.1922

ppor. / F/O

P-2575

(703826)

Kapciuk Zdzisław

25.01.1921

ppor. / F/O

Pilot

P-2414

(704264)

Kardella Wincenty

17.09.1919

por. / F/Lt

Pilot

P-3038

(780269)

Kazimierczak Józef

22.09.1911

ppor. / F/O

Pilot

P-2985

(704093)

Kieszczyński Tadeusz

04.03.1921

ppor. / F/O

Bombardier

P-2578

(703853)

Kleniewski Stefan

01.10.1912

ppor. / P/O

Nawigator

P-2416

(704077)

Kleybor Stanisław

15.04.1920

por. / F/O

Obserwator

P-1601

(783674)

Klimczyk Jan

05.01.1918

ppor. / P/O

Pilot

P-2487

(703216)

Knap Stefan

11.07.1921

por. / F/Lt

Pilot

P-2348

(703825)

Kocot Zdzisław Antoni

01.01.1921

por. / F/Lt

Pilot

P-2176

(703114)

Koczanowicz Hubert Antoni

28.07.1919

por. / F/O

Administracyjny

P-2711

(704345)

Kolbuszowski Witold

29.04.1914

por. / F/O

Inż. budowy lotnisk

P-2342

(703720)

Kołodziej Zdzisław

19.11.1912

por. / F/O

Pilot

P-2468

(780048)

Kondras Stanisław Piotr Władysław

29.04.1918

por. / F/Lt

Strzelec pokładowy

P-2794

(704358)

Kościukiewicz Albert

18.06.1916

ppor. / F/O

Nawigator

P-2904

(704085)

Kosmalski Marian

20.01.1908

ppor. / F/O

Strzelec pokładowy

P-2812

(704210)

Kossak Krzysztof Jan Mieczysław

16.03.1922

ppor. / F/O

Pilot

P-2658

(703317)

Kowalski Sławomir

06.12.1917

por. / F/O

Pilot

P-2863

(704049)

Kozłowski Wojciech

01.06.1919

ppor. / F/O

Bombardier

P-2417

(703389)

Kozak Kazimierz Gabriel

01.01.1919

por. / F/Lt

Pilot

P-2281

(703854)

Kozicki Jan Kazimierz Władysław

15.06.1916

por. / F/Lt

Pilot

P-2418

(704522)

Kozuba-Kozubski Marian

20.06.1916

por. / F/Lt

Pilot

P-1604

(783617)

Kramin Jan

06.04.1920

ppor. / P/O

Pilot

P-1875

(780081)

Krasuski Stefan

23.07.1908

por. / F/O

Oficer techniczny

P-2906

(704313)

Krasuski-Wczelik Kazimierz

11.11.1918

ppor. / F/O

Bombardier

P-2149

(780332)

Kratochwil Kazimierz Julian VM

29.11.1916

por. / F/Lt

Pilot

P-2419

(704261)

Krok Julian

22.08.1922

por. / F/Lt

Pilot

P-3023

(704266)

Krzyczkowski Andrzej

21.04.1912

ppor. / F/O

Nawigator

P-2849

(703827)

Kuczera Kazimierz

21.02.1919

ppor. / F/O

Bombardier

P-1529

(780185)

Kuflik Józef VM

31.05.1911

por. / F/Lt

Pilot

P-2907

(704359)

Kulczyk-Hojnowski Henryk

24.01.1922

ppor. / F/O

Nawigator

P-2443

(704078)

Kuroczycki Florian

17.12.1920

por. / F/O

Pilot

P-2491

(703102)

Kuszell Stefan

26.0831920

por. / F/Lt

Bombrdier

P-2909

(703924)

Kuźmicz Jerzy Stanisław

18.02.1920

ppor. / F/O

Pilot

P-0418

(782830)

Kwiatkowski Henryk Gracjan

15.02.1904

por. / F/O

Administracja

P-2630

(703855)

Lach Tadeusz

28.03.1916

ppor. / P/O

Nawigator

P-3024

(704762)

Lang Teodor Maksymilian

02.08.1917

ppor. F/O

Pilot

P-2854

(704616)

Langer Jakub

02.08.1920

ppor. / F/O

Nawigator

P-2873

(704081)

Lasota Bronisław

03.09.1914

ppor. / F/O

Bombardier

P-2421

(704267)

Lenartowicz Jerzy Zdzisław

28.10.1920

por. / F/Lt

Pilot

P-2634

(704617)

Lewandowski Jan Wacław

27.01.1917

por. / F/Lt

Pilot

P-2886

(704588)

Liberra Bernard

20.05.1911

ppor. / F/O

Meteorolog

P-3025

(704619)

Liczbiński Tadeusz

20.09.1920

ppor. / F/O

Nawigator

P-2270

(704047)

Lipiński Adam Jan

02.11.1919

por. / F/O

Nawigator

P-2370

(780083)

Lisowski Ryszard

30.09.1909

por. / F/O

Oficer techniczny

P-2663

(780244)

Łapot Władysław

05.06.1909

por. / F/Lt

Strzelec pokładowy

P-2874

(704268)

Łąpiński Tadeusz Henryk

04.06.1914

ppor. / F/O

Bombardier

P-2108

(780078)

Łętowski (Elliott) Jerzy Zbigniew

10.04.1908

por. / F/O

Oficer techniczny

P-2359

(704080)

Łuczak Henryk

09.04.1913

por. / F/Lt

Obserwator

P-2816

(703928)

Łukaszewicz Krystyn

27.05.1923

ppor. / F/O

P-2422

(703829)

Mackiewicz Witold

24.03.1919

por. / F/Lt

Pilot

P-2911

(703871)

Mackiewicz Zbigniew

14.06.1919

ppor. / F/O

Bombardier

P-2349

(703483)

Malinowski Zygmunt

23.04.1919

por. / F/Lt

Pilot

P-2175

(703042)

Matraś Zdzisław

29.05.1906

por. / F/Lt

Administracyjny

P-2722

(704082)

Matuszewski Franciszek

23.01.1918

ppor. / F/O

Bombardier

P-2627

(704270)

Matuszkiewicz Roman

13.05.1911

por. / F/O

Nawigator

P-2423

(704269)

Mazgay Aleksander Zygmunt

24.11.1920

por. / F/Lt

Pilot

P-2638

(703721)

Meysztowicz Szymon Antoni Marian

04.11.1916

por. / F/O

Pilot

P-3010

(704551)

Mierzejewski Szczepan

15.03.1917

ppor. / F/O

Pilot

P-2702

(703882)

Miller Stanisław

25.08.1919

por. / F/Lt

Pilot

P-2915

(704808)

Mintowt-Czyż Lech Zygmunt

25.12.1923

ppor. / F/O

Pilot

P-2916

(704310)

Molendo Stanisław

13.05.1920

ppor. / F/O

Pilot

P-2720

(703886)

Moliński Zygmunt

06.12.1919

ppor. / P/O

Bombardier

P-1886

(780117)

Mołata Ludwik

01.07.1918

por. / F/Lt

Pilot

P-2249

(703856)

Morski Bogusław

12.02.1917

por. / F/Lt

Pilot

P-2877

(703322)

Najberg Tadeusz

24.09.1918

ppor. / F/O

Strzelec pokładowy

P-2424

(704271)

Napiórkowski Daniel

10.12.1919

ppor. /F/O

Pilot

P-2247

(703832)

Neugebauer Zbigniew Jan

23.09.1921

por. / F/Lt

Bombardier

P-0335

(780080)

Nowacki Stanisław

18.01.1908

por. /F/O

Obserwator

P-2284

(703830)

Nowak Feliks

24.04.1916

por. / F/O

Pilot

P-2237

(703136)

Nowicki Kazimierz

26.06.1910

por. / F/O

Oficer techniczny

P-1669

(780394)

Nowotarski Józef Franciszek

15.07.1920

por. / F/Lt

Pilot

P-2296

(703831)

Nycz Władysław

20.04.1913

por. / F/Lt

Pilot

P-2167

(704790)

Ochman Jan

16.05.1900

por. / F/O

Administracyjny

P-2133

(780374)

Oleksik-Olson Zbigniew

18.01.1913

por. / F/O

Oficer techniczny

P-2712

(703062)

Ołtarzewski Zdzisław

25.10.1906

por. / F/O

Oficer techniczny

P-2730

(703859)

Oremek Ewald

29.01.1920

por. / F/O

Bombardier

P-2372

(780011)

Orzechowski Jan

22.12.1899

por. / F/O

Oficer techniczny

P-1570

(780395)

Osadziński Alfred

12.09.1919

ppor. / P/O

Pilot

P-2350

(703220)

Osostowicz Jerzy

19.03.1920

por. / F/Lt

Pilot

P-2624

(703193)

Ostrowski Antoni

15.08.1905

por. / F/O

Meteorolog

P-2878

(704797)

Parus Antoni

14.09.1920.

ppor. / F/O

Nawigator

P-2991

(704625)

Pawłowicz Wacław

18.09.1916

ppor. / P/O

Pilot

P-2425

(704272)

Pawłowski Witold

18.01.1915

por. / F/Lt

Bombardier

P-2795

(703537)

Peisker Robert Zygmunt

20.08.1912

ppor. / F/O

Bombardier

P-2704

(703223)

Perkowicz Henryk

13.08.1919

por. / F/Lt

Nawigator

P-2343

(704084)

Pęckowski Józef Wojciech

07.03.1918

por. / F/Lt

Pilot

P-2860

(704273)

Piaskowski Roman Józef

26.01.1917

ppor. / F/O

Bombardier

P-2426

(703833)

Piechocki Leon

21.03.1915

por. / F/Lt

Nawigator

P-2339

(704585)

Piegza Jan

20.01.1909

por. / F/Lt

Meteorolog

P-1914

(780396)

Pieniążek Julian VM, DFM

11.01.1915

por. / F/Lt

Pilot

P-2879

(704627)

Pietkuń Wiktor

09.09.1918

ppor. / F/O

Bombardier

P-2921

(704748)

Podhorodecki Józef Włodzimierz

21.01.1919

ppor. / F/O

Pilot

P-1615

(783645)

Polczyk Jerzy

14.04.1917

ppor. / P/O

Pilot

P-2920

(704320)

Popkowski Bolesław

20.10.1918

ppor. / F/O

Bombardier

P-1528

(780248)

Popławski Zygmunt

24.12.1912

kpt. / F/Lt

Pilot

P-2322

(780299)

Pozowski (Edmund) Stanisław

21.06.1916

por. / F/Lt

Pilot

P-1616

(783521)

Prykiel Edward VM 8211

18.07.1918

por. / F/Lt

Pilot

P-2252

(703834)

Prytuła Jerzy

05.06.1921

por. / F/Lt

Bombardier

P-2820

(781159)

Przedpełski Czesław VM

24.12.1915

ppor. / F/O

Pilot

P-2142

(780306)

Przybylski Jerzy

26.05.1912

por. / F/Lt

Oficer techniczny

P-2121

(703065)

Przybylski Wojciech

20.11.1915

por. / F/O

Obserwator

P-2427

(703857)

Pszonka Stanisław Zbigniew

22.12.1922

ppor. / P/O

Nawigator

P-2923

(704016)

Pyzik Tadeusz Jan

28.08.1921

ppor. / P/O

Pilot

P-2344

(703224)

Radoń Jarosław

21.09.1919

por. / F/Lt

Pilot

P-2924

(704843)

Radtke Jan Walenty

10.02.1919

ppor. / F/O

Pilot

P-2357

(703860)

Radwański Andrzej

09.11.1914

por. / F/O

Nawigator

P-1655

(780249)

Ratajczak Alojzy VM

18.06.1912

por. / F/Lt

Pilot

P-2822

(704060)

Reicher Aleksy

23.03.1924

ppor. / F/O

Pilot

P-1999

(780980)

Rębiński Longin VM

03.10.1919

por. / P/O

Pilot

P-2190

(704457)

Rodziewicz Aleksander

12.11.1903

por. / P/O

Oficer techniczny

P-2960

(703100)

Rogalski Joachim

30.06.1905

ppor. / F/O

Administracyjny

P-2925

(704323)

Romanowicz Roman

15.08.1922

ppor. / F/O

Nawigator

P-2345

(703861)

Rose Stefan Henryk

05.09.1922

por. / F/Lt

Pilot

P-2635

(703540)

Rosiński Henryk

14.07.1919

por. / F/Lt

Pilot

P-2351

(703872)

Rudomino-Dusiacki Antoni

20.09.1917

por. / F/Lt

Pilot

P-2166

(704488)

Rutczyński Kazimierz

02.03.1916

ppor. / F/O

Administracyjny

P-2926

(704143)

Rychlik Mieczysław Jan

01.04.1920

ppor. / F/O

Pilot

P-2731

(703835)

Rytter Jerzy Światosław

29.10.1921

por. / F/O

Bombardier

P-2165

(704739)

Sadowski Wacław

23.05.1910

por. / F/O

Administracyjny

P-2705

(704230)

Salomon de Friedberg Józef

24.04.1920

por. / F/Lt

Bez specjalności

P-1620

(783622)

Sawicki Ireneusz VM 11737

28.03.1918

ppor. / F/O

Pilot

P-3028

(703598)

Sawicki Władysław

30.08.1915

ppor. / F/O

Nawigator

P-2428

(704087)

Schandler Jan

18.06.1920

ppor. / F/O

Pilot

P-2293

(703863)

Schreiber Aleksander

03.07.1920

por. / F/Lt

Pilot

P-2352

(704088)

Sikorski Tadeusz

11.03.1917

por. / F/Lt

Pilot

P-2243

(704782)

Skórski Roman

09.07.1911

por. / F/O

Oficer techniczny

P-2240

(780089)

Smoleniec Stefan

17.05.1911

por. / F/Lt

Oficer techniczny

P-1530

(780064)

Sobieszczuk Bolesław

04.03.1916

kpt. / F/Lt

Nawigator

P-2253

(703837)

Sokołowski Józef Zygmunt

21.06.1922

ppor. / F/O

Bombardier

P-2631

(704276)

Sokół-Szahin Bohdan Longin Adolf

17.09.1917

por. / F/Lt

Nawigator

P-2718

(704275)

Sosnowski Zbigniew Ignacy

10.09.1922

por. / F/Lt

Pilot

P-2245

(703838)

Sórówka Kazimierz

28.01.1919

por. / F/O

Bombardier

P-2823

(704232)

Stachowiak Wiktor

15.02.1923

ppor. / F/O

P-2994

(704280)

Staniszewski Kazimierz

04.03.1916

ppor. / F/O

Nawigator

P-2678

(703226)

Stankiewicz Zbigniew

26.01.1921

por. / F/Lt

Pilot

P-2335

(780308)

Starosta Józef Witold

17.03.1917

por. / F/Lt

Strzelec pokładowy

P-2178

(704728)

Stopa Michał Andrzej

26.09.1903

por. / F/O

Administracyjny

P-2826

(704462)

Strzelecki Jerzy Władysław

29.01.1918

ppor. / F/O

Pilot

P-2285

(703836)

Szalaj Bolesław

19.03.1918

por. / F/Lt

Pilot

P-2146

(704083)

Szawłowski Andrzej Maciej

12.11.1906

por. / F/O

Oficer oświatowy

P-2163

(704737)

Szczawiński Adam

21.10.1913

por. / F/Lt

Administracyjny

P-2739

(704086)

Szczurowski Tadeusz

22.07.1918

por. / F/O

Nawigator

P-2445

(704587)

Szczyrbak Stefan

12.02.1909

por. / F/O

Meteorolog

P-2292

(703862)

Szeksztełło Bronisław

17.07.1919

por. / F/Lt

Pilot

P-2928

(780132)

Szewc Kazimierz Tadeusz

26.01.1921

ppor. / F/O

Bombardier

P-2961

(704705)

Szlęczkowski Czesław

08.05.1910

ppor. / F/O

Administracyjny

P-2493

(704634)

Szlenkier Tadeusz Karol

31.10.1917

por. / F/O

Pilot

P-2358

(704278)

Szoblik Józef Maciej

24.02.1917

por. / F/Lt

Obserwator

P-2929

(704150)

Szostakowski Jan

08.08.1922

ppor. / F/O

Pilot

P-2828

(704234)

Szredzki Zbigniew

28.05.1923

ppor. / F/O

Pilot

P-3005

(704955)

Szulman Jan Bolesław

01.08.1916

ppor. F/O

Oficer zaopatrzeniowy

P-2353

(703227)

Szwede Tadeusz

17.09.1920

ppor. / P/O

Pilot

P-1578

(780400)

Szybka Józef Stanisław VM, DFC

16.10.1919

por. / F/Lt

Pilot

P-2263

(704793)

Szymański Władysław

28.03.1912

ppor. / F/O

Radio operator

P-2931

(704335)

Szymański Roman

02.08.1923

ppor. / F/O

Pilot

P-2429

(704277)

Świniarski Henryk

18.11.1920

ppor. / F/O

Bombardier

P-2685

(704819)

Świsterski Andrzej Tadeusz

14.03.1912

por. / F/O

Oficer techniczny

P-2932

(794198)

Tadzik Czesław VM

01.12.1919

ppor. / F/O

Radio operator pokł.

P-2085

(703384)

Tomczyk Bronisław Bolesław

03.09.1911

por. / F/O

Administracyjny

P-2740

(704089)

Trznadel Jan Józef

03.05.1919

ppor. / P/O

Nawigator

P-2632

(704850)

Tursz-Fredkens Henryk Grzegorz

20.12.1905

por. / F/Lt

Pilot

P-2332

(780069)

Twardawa Karol Jan VM

28.10.1913

por. / F/Lt

Pilot

P-2110

(780092)

Urbankiewicz Zenon

07.11.1910

por. / F/Lt

Oficer techniczny

P-2741

(704282)

Urbanowicz Zbigniew Marian

25.03.1914

ppor. / P/O

Nawigator

P-3029

(704285)

Wajs Jan Stefan

26.09.1918

ppor. / F/O

Bombardier

P-2884

(704757)

Walka Tadeusz

22.10.1918

ppor. / F/O

Pilot

P-2859

(704469)

Wantuch Jerzy Karol

21.08.1914

ppor. / P/O

Bombardier

P-3012

(704471)

Waroczewski Marian

08.09.1915

ppor. / F/O

Strzelec pokładowy

P-2100

(780208)

Wasilewski Walenty

24.02.1916

por. / F/Lt

Strzelec pokładowy

P-2333

(780143)

Waszak Józef Marian Jan

16.08.1914

por. / F/Lt

Pilot

P-2850

(703842)

Węgrzyński Mieczysław

28.07.1914

ppor. / F/O

Bombardier

P-2708

(703841)

Widacki Kazimierz

03.02.1921

ppor. / P/O

Pilot

P-2430

(703597)

Widawski-Rudowid Adam

20.09.1919

por. / F/Lt

Pilot

P-2494

(704472)

Wiśniewski Wiktor Mariusz

20.04.1917

por. / F/O

Pilot

P-2495

(704242)

Witkowski Jan

29.03.1920

por. / F/Lt

Pilot

P-2431

(704284)

Wojtyga Wojciech Jerzy Jan

17.06.1922

por. / F/Lt

Pilot

P-2733

(704283)

Wolfram Leszek Kazimierz

02.07.1915

por. / F/O

Bombardier

P-2354

(704090)

Wróbel Tadeusz Franciszek

09.03.1915

por. / F/Lt

Pilot

P-2289

(703843)

Wróblewski Henryk

20.01.1920

ppor. / P/O

Pilot

P-2174

(703041)

Zagórowski Wacław Edward

13.09.1900

por. / F/O

Administracyjny

P-2294

(703865)

Zajchowski Stanisław

12.05.1917

por. / F/O

Pilot

P-2496

(704473)

Zaleski Maciej

12.04.1920

por. / F/Lt

Pilot

P-1974

(780029)

Zaporski Bohdan

22.08.1906

por. / F/Lt

Oficer techniczny

P-2633

(704636)

Zawadzki Michał

29.09.1915

por. / F/Lt

Pilot

P-2432

(703543)

Zborowski Bronisław

03.07.1919

por. / F/Lt

Pilot

P-2934

(704247)

Zdeb Czesław

02.06.1923

ppor. / F/O

Pilot

P-2433

(704287)

Zieliński Tadeusz

12.05.1918

por. / F/Lt

Pilot

P-2636

(704474)

Zielonka Władysław Franciszek

03.07.1917

por. / F/O

Pilot

P-2248

(703864)

Ziembiński Zygmunt

21.03.1911

ppor. / F/O

Bombardier

P-2535

(704288)

Żywicki Juliusz Jan Stefan

10.01.1920

por. / P/O

Nawigator

LICZBA PERSONELU PSP i PLSK W LATACH 1940-1947

LICZBA PERSONELU PSP i PLSK W LATACH 1940-1947 PRZEDSTAWIONA WEDŁUG ROCZNIKÓW

 

Rocznik

PSP
ilość

PLSK
ilość

Razem

1884

1

1

1885

2

2

1886

1

1

1887

3

3

1888

5

5

1889

11

11

1890

21

21

1891

18

18

1892

40

40

1893

38

38

1894

39

39

1895

59

1

60

1896

108

107

1897

146

146

1898

145

7

152

1899

212

9

221

1900

204

12

216

1901

220

10

230

1902

220

19

239

1903

223

11

234

1904

260

12

272

1905

325

19

344

1906

380

12

392

1907

463

15

478

1908

425

20

445

1909

436

21

457

1910

517

6

523

1911

567

16

583

1912

667

26

693

1913

776

30

806

1914

1120

41

1161

1915

1296

39

1335

1916

1236

27

1263

1917

831

27

858

1918

765

38

803

1919

975

47

1022

1920

858

57

915

1921

654

57

711

1922

566

116

682

1923

473

137

610

1924

326

156

482

1925

353

195

548

1926

575

90

665

1927

253

21

274

1928

54

1

55

1929

59

59

1930

1

1

brak

42

18

60

Razem

16969

1313

18282

STRATY PERSONELU PSP

 

W LATACH 1940 – 1945 ZGINĘŁO 1879 CZŁONKÓW PERSONELU LATAJĄCEGO (31%) ZE STANU OGÓLNEGO 6158

 

Liczba ta zgadza się z liczbą Poległych Lotników Polskich w Kampanii Brytyjskiej 1940-1945 z nazwiskami na Pomniku na Polu Mokotowskim w Warszawie.

 

(Tabela podaje wiek kiedy zginął w poszczególnych latach)

Wiek

1940

1941

1942

1943

1944

1945

razem

18

0

0

1

0

0

0

1

19

0

1

2

0

0

1

4

20

4

11

6

3

7

3

34

21

5

17

16

21

16

4

79

22

6

21

47

21

20

5

120

23

6

22

44

24

36

8

140

24

9

37

46

41

39

7

179

25

12

41

30

31

41

17

172

26

6

33

54

33

37

16

179

27

6

36

49

34

43

12

180

28

4

18

52

28

38

9

149

29

5

15

23

27

30

6

106

30

2

15

18

18

33

15

101

31

2

11

18

13

20

16

80

32

3

12

20

9

24

6

74

33

4

8

14

2

13

4

45

34

1

8

10

9

11

6

45

35

3

9

13

10

10

2

47

36

0

8

9

5

7

0

29

37

1

3

8

4

4

1

21

38

0

3

2

3

6

0

14

39

1

0

3

2

4

0

10

40

2

3

0

3

3

1

12

41

1

2

3

1

1

0

8

42

0

4

5

0

1

0

10

43

0

1

7

3

0

0

11

44

0

1

2

2

1

0

6

45

0

1

2

1

3

0

7

46

1

1

1

1

0

0

4

47

0

0

1

1

1

0

3

48

0

0

0

1

0

0

1

49

0

1

0

0

0

0

1

50

0

0

0

0

1

0

1

50+

0

2

2

1

1

0

6

Raz.

84

345

508

352

451

139

1879


LOTNICY INNYCH NARODOWOŚCI
w PSP Razem (47)

Lotnicy narodowości Czeskiej lub Słowackiej - ČSR (9)

787821

Dreka Józef

14.08.1913

† 13.07.1941 28

kpr. / LAC

Strzelec pokładowy

4AGS

Zginął w 1941 r. w Wielkiej Brytaniii, w bazie RAF West Freugh. Samolot „Fairey Battle” - N2924, którym odbywał lot szkolny wraz Franciszkiem Dunderą (ČSR) i pilotem z RAF’u, z powodu awarii silnika wpadł do zatoki Luce w Szkocji. Zginął w zatoce Luce - Szkocja).

787822

Dundera František

00.00.000?

† 13.07.1941

kpr. / LAC

Strzelec pokładowy

4AGS

Zginął w 1941 r. w Wielkiej Brytaniii, w bazie RAF West Freugh. Samolot „Fairey Battle” - N2924, którym odbywał lot szkolny wraz Józefem Derką (ČSR) i pilotem z RAF’u, z powodu awarii silnika wpadł do zatoki Luce w Szkocji. Zginął w zatoce Luce - Szkocja).

793451

František Józef VM 8825

07.10.1913

† 08.10.1940 26

ppor. / Sgt

Pilot B of B

303DM

Po zajęciu Czechosłowacji przez Niemców, uciekł do Polski i został przyjęty do polskiej jednostki lotniczej. Po ewakuacji do Anglii walczył w 303DM. Zginął w 1940 r. w Wielkiej Brytaniii, w bazie RAF Leconsfield, na samolocie „Hurricane” - R4175 podczas lotu bojowego w składzie dywizjonu. Podczas lotu został prawdopodobnie ranny, w drodze powrotnej przed lądowaniem dywizjonu w Northolt, odłączył się od formacji i rozbił się w miejscowości Vallaces Farm, Sutton (Surrey). Powodem wypadku mogły też być liczne przestrzelenia, które stwierdzono w trakcie badania wraku samolotu. Zestrzelił: 17/1/0 samolotów. – Pochowany na cmentarzu w Northwood Middlesex (H/246).

787841

Hytka Zdenek

20.09.1919

† 14.07.1941 22

szer. / LAC

Pilot - uczeń

4AGS

Zginął w 1941 r. w Wielkiej Brytaniii, bazie RAF West Freugh. Samolot „Fairey Battle” - N2060 – odbywał lot szkolny, z dwoma uczniami Czechosłowakami. Podczas lotu w trudnych warunkach atmosferycznych wyszedł z chmury i uderzył o wzgórze niedaleko Portpatrick w Szkocji. Pochowany na cmentarzu w Stranraer Glebe - Szkocja (162/1/M).

794087

Kania Józef (Słowak)

26.09.1914

+ 21.07.1994 79

chor. / W/O

Pilot B of B

303DM

01.07. - 31.10.1940 brał czynny udział w Bitwie o Wielką Brytaniię. Zmarł – brak dalszych informacji.

780236

Kepak Vladimir

10.06.1914

† 13.10.1944 30

sierż. / W/O

Obserwator

307DMN

Zginął w 1944 r. w Wielkiej Brytaniii, w bazie RAF Coltishall. Samolot „Mosquito” - DZ302 - pilotowany przez sierż. Franciszka Kota, odbywał lot bojowy w celu zwalczania niemieckich okrętów podwodnych. Samolot został zestrzelony przez myśliwca. Obaj lotnicy zginęli.

787863

Marsalek Jan

05.12.1914

† 14.07.1941 27

por. / LAC

Strzelec pokł. - uczeń

4AGS

Zginął w 1941 r. w Wielkiej Brytaniii, w bazie RAF West Freugh. Samolot „Fairey Battle” - N2060 – odbywał lot szkolny, z dwoma uczniami Czechosłowakami. Podczas lotu w trudnych warunkach atmosferycznych wyszedł z chmury i uderzył o wzgórze niedaleko Portpatrick w Szkocji. Pochowany na cmentarzu w Stranraer Glebe - Szkocja (162/1/M).

782594

Pavlović Matěj

07.03.1915

† 20.04.1941 26

ppor. /Sgt

Pilot

303DM

Zginął w 1941 r. w Wielkiej Brytaniii, w bazie RAF Northolt. Samolot „Spitfire” - P7859 – odbywał lot bojowy w zespole 6 samolotów nad Francję. W walce powietrznej w rejonie Cap Gris Nez, został zestrzelony przez niemieckiego myśliwca Me-109. Pilota znaleziono w rozbitym samolocie. – pochowany na cmentarzu Bolougne (261/7/39) – Francja.

782405

Uher Władysław (Vladislav)

03.08.1914

† 30.06.1941 27

sierż. /Sgt

Pilot

307DMN

Zginął w 1941 r. w Wielkiej Brytanii, w bazie RAF Martlesham Head. Samolot „Hurricane” - Z3163 - (przydzielony do 257DM RAF) - wystartował z zadaniem patrolowania rejonu Yarmouth. Samolot został zestrzelony przez niemieckiego myśliwca w odlegości 35 mil od Happisburgh w Norfolk. Pilot zginął w morzu.

Lotnicy Narodowości Łotewskiej (1)

P-1942

Liblikman Jan Antoni (Estończyk)

11.07.1917

† 22.11.1944 27

por. / F/O

Pilot

60 OTU

Zginął w 1944 r. w Wielkiej Brytanii, w bazie RAF West Bromwich. Samolotem „Mosquito” - HJ650 - odbywał lot ćwiczebny z kpr. naw. Jerzym Harą, jako prowadzący klucz trzech samolotów. Z nie ustalonych powodów samolot spadł i rozbił się w West Bromwich. Obaj lotnicy zginęli. Pochowany na cmentarzu Astwood Worcester UK (34803)

Lotnicy Narodowości Ukraińskiej (4)

706618

Jaworski Stefan (Ukr.)

06.09.1919

???

plut. / LAC

Tłumacz

W 1948 r. wyemigrował do Kanady – brak dalszych wiadomości.

P-0600

Nahnybida Sergiusz (Ukr.)

16.09.1898

+ ???

mjr / F/Lt

Obserwator

Brak dalszych informacji.

P-0775

Oparenko Michał (Ukr.)

21.01.1916

+ 00.00.1996 80

por. / F/Lt

Obserwator

307DMN

Urodzony w Kijowie - Ukraina. Absolwent XII Promocji SPL. Po jej ukończeniu w 1939 przydzielony do 1PL – 216 Esk. Bomb. w Warszawie, z którą przeszedł kampanię wrześniową 1939. W Anglii jest instruktorem nawigacji w nr 12 ITW (05.1941-01.1943). Przeniesiony jako nawigator do 5 AOS (01.1943-05.1945). Skierowany do 51 OTU w funkcji nawigatora stacji RAF. Po przeszkoleniu na radionawigatora wcielony do 307DMN gdzie przebywa do stycznia 1947. Zmarł - brak dalszych informacji.

P-0377

Salski Jerzy (Ukr.)

21.04.1915

+ 00.00.1996 81

kpt. / F/Lt

Pilot – Instruktor

309DMR

W 1936 r. mając 21 lat, wstąpił do lotnictwa. W 1939 r. wraz z formacją lotniczą dostaje się do Angli, gdzie służy w P.S.P. jako Pilot – Instruktor. Po zwolnieniu lotnictwa w roku 1951 emigruje do Kanady, gdzie angażuje się w Ukraińskich organizacjach oraz w Ukraińskim Prawosławnym (Orthodox) kościele w Ottawie.- zmarł w Quebecu, w Kanadzie.

Lotnicy Narodowości Rosyjskiej (1)

706748

Komkow Wadim (Rosjanin)

18.08.1919

+ 14.05.2008 88

plut. / Sgt

Pilot

 

Wychowany w Polsce po rewolucji bolszewickiej, gdzie zmarli rodzice. Służył w Polskich Siłach Powietrznych w W. Brytaniii. Po zakończeniu działań wojennych wyjechał do Południowej Afryki, gdzie pracował dla Rhokana Mining Company. - zmarł w Jaksonville na Florydzie, w USA. (Info: Córka Valerie Komkow-Hill 03.12.2011)

Lotnicy Obywatele Stanów Zjednoczonych (USA) (18)

794597

Asakevich John

12.12.1909

+ 11.08.1992 83

st.szer. / LAC

Mechanik

 

 

Zmarł w USA, w Linwood – Michigan.

794598

Axilrod Eric Morton

22.03.1920

+ 06.12.2006 86

st.szer. / LAC

Rusznikarz

 

 

Zmarł w USA, w Saint Petersburg - North Carolina.

709501

Baranowski Jerzy William Władysław

01.05.1907

+ 26.01.1946 39

sierż. / FSgt

Pilot

 

 

Urodzony w USA, w Chicago – Illinois. W Kanadzie zapisał się jako ochotnik do Polskich Sił Powietrznych. Zmarł i pochowany został w USA, na cmentarzu św. Stanisława w Michigan City Laporte County – Indiana.

794601

Bąk Czesław Józef

03.06.1912

 

kpr. / LAC

Mechanik

 

 

W 1948 r. wrócił do USA.

794604

Bezuszko John Walter

02.10.1920

+ 28.03.2000 79

kpr. / Sgt

Pilot

304DB

 

Urodzony w USA, w Zachodniej Pennsylwanii koło Scranton. W 1941 po przybyciu do Toronto, Kanada – po uprzednim przeszkoleniu w Sound - Ontario – został wysłany do Anglii (Liverpool). – Po dalszym przeszkoleniu w Szkole Pilotażu otrzymał przydział do 304DB Obrony Wybrzeża (Coastal Command) - jednostki bojowej w Polskich Siłach Powietrznych. W maju 1943 został przeniesiony do US Armed Forces, tak jak wielu amerykańskich ochotników służących w sojuszniczych siłach zbrojnych. Do zakończenia działań wojennych w Europie, latał na Mustangach P-51 w lotnictwie USA - Po zakończeniu działań wojennych w 1947 r. powrócił do USA. W roku 1950 brał czynny udział w Wojnie Koreańskiej, kończąc trzy tury bojowe. Zmarł w Long Beach - California. ?Lieutenant Colonel US Air Force

794611

Chelmaniak Richard

24.09.1922

 

szer. / Cpl

Pilot

 

 

Obywatel USA.

 

794610

Chłędowski Edward Adam

27.12.1915

+ 22.12.2007 91

kpr. / Sgt

Nawigator

 

 

Zmarł w USA, w Quincy Adams – Illinois.

794613

Chrun Edward Geogory

09.07.1924

+ 14.10.2005 81

kpr. / Sgt

Strzelec pokładowy

 

 

Zmarł w USA, w Santa Louis – Missouri.

794778

Comer Gene Taylor

19.12.1915

+ 18.11.1988 72

szer. / AC2

Bez specjalności

 

 

Zmarł w USA – brak miejsca zgonu.

794619

Davis James Walter

26.03.1915

+ 00.02.1976 61

szer. / LAC

Pilot

 

 

Zmarł w USA, w Los Angeles.

794621

Davis Willard Winfield

25.08.1916

+ 00.12.1955 39

kpr. / Sgt

Pilot

 

 

Zmarł w USA.

794625

Frank Paul Albin

24.03.1922

+ 00.03.1983 61

szer. / AC2

Bez specjalności

 

 

Zmarł w USA, w Springville, Erie – NY.

794624

Folwarczny Henry Thor

23.10.1920

+ 12.09.2004 83

st.szer. / LAC

Rusznikarz

 

 

Zmarł w USA, w Victor, Teton – California.

794617

Dziulikowski Henryk

05.10.1915

+ 25.10.2000 85

kpr. / AC2

Bez specjalności

 

 

Zmarł w USA, w Panorama City, Los Angeles – California.

794616

Dudziuk Stanisław

17.01.1916

+ 27.06.1996 80

st.szer. / AC1

Mechanik

 

 

Zmarł w USA, w Brooklyn, Kings – NY.

709525

Polkowski Stanisław

09.05.1921

+ 00.02.1983 61

sierż.pch. / W/O

Bombardier

 

 

zmarł w USA, w Putney – VT.

794805

Straigis Stanley Walter

19.11.1913

† 01.06.1942 29

szer. / Sgt

Strzelec pokładowy

18 OTU

 

Zginął w 1942 r. w Wielkiej Brytanii, w bazie RAF Bramcote. Samolot „Wellington” - HP891 – wykonywał lot bojowy na bombardowanie Essen. Od chwili startu brak było wszelkiej łączności. Samolot został zestrzelony w okolicy Mönchen-Gladbach. Pochowany na brytyjskim cmentarzu wojskowym w Rheinbergu (9-10/2/A) w Niemczech.

P-2330

Tapp William Wisdom

03.03.1914

† 28.05.1944 30

por. / F/O

Nawigator

300DB

 

Zginął w 1944 r. w Wielkiej Brytanii, w bazie RAF Faldingworth, podczas lotu bojowego na bombardowanie Aachen. Przed celem samolot „Lancaster” - DV282 - został zestrzelony przez niemieckiego myśliwca i spadł na ziemię w płomieniach w miejscowości Heusden w Holandii. Część bomb eksplodowała po upadku samolotu na ziemię. Zginęła cała załoga. Pochowany na cmentarzu rzym.-kat. w Heusden koło Tilburga, w Holandia

Lotnicy Narodowości Żydowskiej (14)

704159

Abersztajn (Alec Astor) Ajzyk

17.06.1915

+ 00.00.2006 81

kpr. / LAC

Mech. przyrz. prec.

 

 

W 1939 roku podczas kampanii wrześniowej, znalazł się w niewoli niemieckiej, skąd uciekł na tereny wschodnie. Tam zostaje aresztowany przez NKWD i zesłany do „gułagu” w Rosji, w rejonie Archangielska. Po zwolnieniu z ”gułagu”, przedostaje się przez Vorkutę i Taszkient do punktu zbornego na południu Rosji Sowieckiej, by z armią gen. Andersa, poprzez Persję dotrzeć do Anglii. W roku 1942 w Blackpool zostaje przyjęty do Polskich Sił Powietrznych. Zmarł w Londynie w 2006 roku – pochowany na cmentarzu, Jewish Federation Cemetery w Edmonton London.

P-2485

Feil Isaak Józef

12.10.1917

† 13.06.1944 27

ppor. / P/O

Nawigator

RAF

 

Zginął w 1944 r. w Wielkiej Brytanii, w bazie RAF Faldinworth. Samolot „Lancaster” - DV286 – którym wracali z lotu bojowego na bombardowanie Gelsenkiechen, został zestrzelony nad wybrzeżem Holandii i rozbił się w akwenie Ijsselmeer. Uratował się tylko ppor. B. Morski (P-2249) - został wzięty do niewoli. Reszta załogi zginęła. Pochowany na polskim cmentarzu w Bredzie – Holandia.

706940

Goldberg Izaak

20.08.1908

 

kpr. / LAC

Radio-mechanik

 

 

Brak dalszych informacji.

704166

Goldfarb Mozes Marian

07.06.1919

 

kpr. / LAC

Radio-mechanik

301DB

 

Brak dalszych informacji.

705177

Hołoszyc Leon Łazarz

26.07.1920

+ 12.07.1972 51

kpr. / LAC

Elektryk

303DM

 

W 1948 r. wyjechał do Brazylii, a w 1949 do Nowego Yorku. Zmarł w USA, w Nowym Jorku – pochowany w New York City.

794155

Kawenoki Abram

09.03.1921

† 23.09.1943 21

kpr. / Sgt

Strzelec pokładowy

6 OTU

 

W 1943 r. zginął – RAF Silloth”-Wellington”-HZ251- dokonywał przelotu z Skipton-on-Swale do Skipton. Nad miejscowością Bradley samolot rozpadł się w powietrzu. Cała załoga zginęła. Kpr. Abram Kawenoki pochowany na cmentarzu żydowskim Long Lane w Liverpool UK

705193

Katz Dawid (Dovid Moshe ben Harav Shlom)

15.08.1906 +

11.05.1980 75

kpr. / LAC

Radio-mechanik

302DM

 

Zmarł w Australii, w Sydney. Pochowany na cmentarzu żydowskim Rookwood w Sydney

794712

Kuflik Naftali Hirsch

04.01.1923

† 21.12.1943 20

plut. / Sgt

Nawigator

304DB

 

Zginął w 1943 r. w Wielkiej Brytanii, w bazie RAF Predannack. W locie powrotnym z patrolu Zatoki Biskajskiej, samolot „Wellington” - HF208 – stanął w płomieniach, prawdopodobnie na skutek uderzenia pioruna i runął na ziemię koło miejscowości Brandon w Północnej Irlandii. Cała załoga zginęła. Pochowany w Milltown k/Belfastu (LG-44) - Północna Irlandia.

705895

Łaski (Laski) Feliks

18.04.1921

+ 21.12.2004 83

kpr. / LAC

Bez specjalności

300DB

 

Zmarł w Wielkiej Brytanii, w Londynie. Spopielony w krematorium Harrow Rod – Londyn.

P-2068

Meitlis Ignacy

10.02.1923

+ 00.00.1970 47

por. / F/Lt

Pilot

304DB

 

Urodzony w Krakowie. Po przybyciu do Anglii w 1941 r. skierowany do Szkoły Podstawowej Pilotażu (25(P)EFTS, a następnie w 1942 r. do 16(P) SFTS w Newton, gdzie ukończył przeszkolenie na pilota. W 1943 r. w Newton jest instruktorem pilotażu. W roku 1943 otrzymuje przydział do 304 Dywizjonu Bombowego jako pilot – dowódca załogi. Po zakończeniu wojny pozostaje w Anglii. W latach 1970 przybył do Izraela by przejąć po ojcu zakład galwanizacyjny w Kfar Netter. Ukończył studia na politechnice w USA i tam pracował, jak również w Północnej Anglii. Zmarł na atak serca - pochowany Kfar Netter koło Herzlija w Izraelu.

794669

Posner Issak Lejb

29.07.1917

† 26.10.1943 26

kpr. / Sgt

Nawigator

307DMN

 

Zginął w 1943 r. w Wielkiej Brytanii, w bazie RAF Drem. Wystartował na „Mosquito” - DD781 - w składzie 4 samolotów do lotu bojowego z pilotem plut. Stanisławem Łosiem. Podczas lotu powrotnego został nadany sygnał „odłączam się”. Samolot nie wrócił do bazy. Przeprowadzone w tym rejonie poszukiwania nie przyniosły rezultatu. Miejsce grobu obu lotników nieznane.

706097

Rozenwein (George Ross) Jerzy

05.05.1921

+ 04.07.2000 79

plut. / F/Sgt

Pilot

 

 

Zmarł w Australii, w Melbourne.

 

 

 

 

 

705541

Szafran Jakub

25.10.1920

+ 00.04.1972 52

plut. / F/Sgt

Pilot

302D

 

Zmarł w USA, w Kalifornii.

 

 

 

 

 

703964

Zorza Wiktor (Israel Wermuth)

19.10.1925

+ 20.03.1996 71

st.szer. / LAC

Tłumacz

301DB

 

Urodzony w Kołomyi, w woj. stanisławowskim. Po wojnie pozostał w Wielkiej Brytaniii – reporter (freelance) dla radia/telewizji BBC i pisma „The Guardian”. Zmarł w czasie operacji 3-go by-pass’u serca, w Hammersmith Hospital, w Londynie.


Cmentarze, na których znajdują się groby lotników polskich poległych
w latach 1940 – 1945

Algier The Deli Ibrahim

Azory Langens

Belgia Antwerpia

Belgia Bruksela – del la Ville Evere

Belgia Chatleroi

Belgia Henri Chapelle

Belgia Hotton

Belgia Klemskerke

Belgia Lombardsijde

Belgia Lommel

Belgia Louvain – Haverle

Belgia Middelkerke

Belgia Ostenda

Belgia Rode

Belgia Schoonselhof

Belgia Zeebrugge

Czechy Praga

Dania Äbenrä

Dania Alestrup

Dania Fourfeldt Gravlund – Esbierg

Egipt El Alamain

Egipt Heliopolis

Egipt Tel-el-Khebir

Francja Abbeville

Francja Banneville – Falaise

Francja Bayeux

Francja Beauvilliers

Francja Beaux

Francja Blangy-le-Chatean

Francja Boulogne-Sur-Mer

Francja Bourges

Francja Brest

Francja Cambrai

Francja Campigny – Roven

Francja Cherbiurg

Francja Choley

Francja Coyecques – St.Omer

Francja Creil – Oise

Francja Crulai

Francja Dieppe

Francja Douvres-la Delvrande

Francja Dunkierka

Francja En Caux

Francja Évreux

Francja Fretin

Francja Gavres

Francja Grainville – Langannerie

Francja Guines

Francja Hauton-sur-Mer – Dieppe

Francja Haynecourt

Francja Hubersent

Francja Kerfrautras – Brest Finstere

Francja La Buele – Escoublac

Francja Le Havre

Francja Le Mans

Francja Lille

Francja Longuenesse – Pas de Calais

Francja Lorient – Kerrentrench

Francja Marsylia

Francja Merville

Francja Meuwaines – Bayeux

Francja Naomurs – Com.Somme

Francja Nicea

Francja Orlean

Francja Pierrapoint

Francja Pihen-led-Gines

Francja Poix de la Somme

Francja Pont Audemer

Francja Rouven

Francja Sierville

Ghana Akra

Holandia Aberkerk

Holandia Ameland (Nes) – Friesland

Holandia Amersford Oud Leusden

Holandia Amsterdam

Holandia Bergen-op-Zoom

Holandia Breda

Holandia Cloppenburg

Holandia Crosswijk – Rotterdam

Holandia Eindhofen – Woensel

Holandia Excloemmond Odoom Prenhe

Holandia Heusden – Tilburg

Holandia Lemmerzuyder Zee

Holandia Margraten

Holandia Moscowa – Arnhem

Holandia Neumansdrf

Holandia Noordwijk

Holandia Ostonger Acheel Anjum

Holandia Rotterdam – Hok Van

Holandia Rozendaal

Holandia St.Jakobi

Holandia Steenderen – Arnhem

Holandia Tjetjerksteradel – Hogzand

Holandia Uithuizermeden – Groningen

Holandia Ulrum

Holandia Vertait

Holandia Vissingen

Holandia Vredenhof – Wyspy Fryzyjskie

Holandia Wonsweadeed

Indie Etach

Indie Madras

Indie Maymaranti – Bengal

Jugosławia Belgrad

Kanada Blanche – Quebec

Kanada Cote des Neiges – Montreal

Kanada Moncton – New Brunswick

Kanada Montreal – Cote Des Neigres

Kanada Mount Hope – Toronto

Kanada St.Johns – Newfoundland

Kreta Suda Bay

Libia Tobruk

Malta Bighi

Niemcy Oldenburg (Sage)

Niemcy Bad Tölz

Niemcy Berlin – Meerstrasse

Niemcy Börger

Niemcy Celle

Niemcy Cloppenburg – Osnabrück

Niemcy Hamburg

Niemcy Hanover – Limmer

Niemcy Hardingen

Niemcy Kilonia

Niemcy Klein Furma – Hohenstein

Niemcy Michelstadt

Niemcy Quackenbrück

Niemcy Reichswald Forest

Niemcy Rheinberg

Niemcy Soltau

Nigeria Bida

Nigeria Maiduguri

Nigeria Oshogbo

Norwegia Egersund

Palestyna Ghaza

Palestyna Ramlech

Płn.Irlandia Ballycran – Co.Down

Płn.Irlandia Clenary - Co.Antrim

Płn.Irlandia Movilla – Newtownwards

Płn.Irlandia Newtawnards – Co.Down

Polska Kraków – Rakowice

Polska Kraków wojskowy brytyjski

Polska Poznań

Polska Warszawa – Bródno

Polska Warszawa – Powązki

Sudan Chartum

Sudan Malakal

Sudan Port Sudan

UK Amesbury

UK Andover

UK Arkensone – Renfrew

UK Arklleston – Renfrew Szkocja

UK Astwood – Worcester

UK Babington – Coventry

UK Baginton – Warwickshire

UK Barrow – Lincolnshire

UK Barrow-in-Furnes

UK Bath

UK Bearhead

UK Benson

UK Bexley

UK Black Bourton

UK Blackpool – Carleton

UK Blackpool – Leyton

UK Blackpool – Maston

UK Blackpool – Talbot Road

UK Blacon – Chester

UK Bramcote – Nottingham

UK Brandesburton – Yorkshire

UK Brandwood End – Birmingham

UK Braywick – Maidenhead

UK Brookwood – Woking Surrey

UK Burry Port – Południowa Walia

UK Cambridge

UK Carew Charlton

UK Carew Cherington – Pembrokshire

UK Carlisle – Cumberland

UK Castletown – Durham

UK Chenington

UK Chessington – Surbiton

UK Chevigron

UK Chichester – Sussex

UK Chorton-cum-Hardy

UK Cirencester – Gloucester

UK Clifford – Boston-spa Yorkshire

UK Costorphine Hill – Edynburgh Szkocja

UK Cowley – Gloucestershire

UK Cranwell Village – Lincolnshire

UK Dalcross – Szkocja

UK Dartford

UK Donnington

UK Driffield – Yorkshire

UK Dumfries – Szkocja

UK Durrington – Salisbury Wiltshire

UK Dyce – Aberdinshire Szkocja

UK Ely – Cardiff

UK Epping – Essex

UK Erdington

UK Erlington

UK Erlington

UK Evanton – Rosshire

UK Exeter – Higher Cemetery

UK Falkirk – Szkocja

UK Fornby – Lancashire

UK Freshfield

UK Fretin

UK Fulford – Yorkshire

UK Gloucester

UK Grandsable – Szkocja

UK Halton – Buckinghamshire

UK Halton Village – Buckingshire

UK Haverforwest – Pembrockshire

UK Hawarden – Flintshire

UK Hawking – Kent

UK Haycombe – Bath Somerset

UK Henlow – Bedfordshire

UK Hereford

UK Hollyhead – Angelsey Walia

UK Honington – Suffolk

UK Hove – Sussex

UK Hucknall – Nottinghamshire

UK Hucknall – Paplewick

UK Hunstanton

UK Ilfracombe – Devon

UK Illminster – Somerset

UK Inverness – Szkocja

UK Jurby – Wyspa Man

UK Kemble – Gloucestershire

UK Kensal Green – Londyn

UK Kiddlington – Oxford

UK Killingbrook

UK Lanacaster

UK Leconfield – Yorkshire

UK Lincoln

UK Long Lane – Liverpool (żydowski)

UK Lossiemouth – Szkocja

UK Lyneham – Wiltshire

UK Lyonshal – Kingdon Herefordshire

UK Maidenhead

UK Manby Louth – Lincolnshire

UK Manchester

UK Market Drayton – Shropshire

UK Marpet – Nothumberland

UK Meanor – Lincolnshire

UK Millom

UK Milton Belfast Irlandia Północna

UK Monkton – Prestwick

UK Montrose – Sleepy Hillock

UK Morpeth

UK New Hunstatnton

UK Newark – Nottinghamshire

UK Newcastle

UK North Weald

UK Northwood – Middlesex

UK Nuneaton

UK Orpington St.Mary – Kent

UK Pembrey

UK Pembroke Dock

UK Pembury

UK Pentrych – Cardiff

UK Perth – Szkocja

UK Polmon – Sterlingshire

UK Port Cawl – Glamorgan

UK Porthmadok – Walia Półn.

UK Pwllheli – Walia Półn.

UK Quantock Bridge Water – Somerset

UK Ruislip – Middlesex

UK Shawbury – Shropshire

UK Silloth – Carlisle

UK Sitting Bourne

UK Skerton – Nottingham

UK Solihull – Warwickshire

UK Southend-on-Sea – Essex

UK Southport

UK St.Andrews – Dumfries

UK Stamfordham

UK Stranraer – Szkocja

UK Sutton Bridge

UK Taunton

UK Tommahurich – Inverness Szkocja

UK Warfield – wojskowy

UK Warmwell – Dorset

UK Warrington

UK Watchfield – Berkshire

UK Wellshill – Perth

UK West Bridgford – Southern

UK West Cherington – Northumberland

UK West Derby – Liverpool

UK Weston Hill – Plymouth

UK Weston Mills – Plymouth

UK Weston-Super-Mare

UK Whiteleaffe – Kenley

UK Whittlesford – Cambridge

UK Yatesbury – Wiltshire

UK Yeovil

USA Detroit

Węgry Solymar

Włochy Bari

Włochy Bolonia

Włochy Brindisi

Włochy Campo Verano – Rzym

Włochy Casamassima – Bari

Włochy Catania

Włochy Fermo

Włochy Milano

Włochy Padwa

Włochy Piratelo – Imola

Włochy Udine


Lista 49 nazwisk lotników polskich w Pakinstańskich S.P. (Pakistan A.F.)

Nazwiska te znajdują się w ogólnym spisie PSP.

 

P-1746

Adler Wilhelm

704028

Augustynowicz Władysław

P-1673

Banach Władysław

P-1680

Baran Stefan

P-2801

Berezowski Franciszek

P-1922

Cepiński-Flegel (Fontes) Wiktor

P-1076

Dudek Stanisław

P-0584

Dobrzański Wiktor

P-1550

Franczak Henryk VM 8372

P-2258

Gajewski Eugeniusz Emil

P-2899

Gluba Alfons VM 08230

76695

Gorzula Mieczysław Stanisław

P-2311

Haczkiewicz (Anderson) Tadeusz

P-1522

Hedinger Przemysław

P-0820

Hrycak Roman

703139

Jabłoński Zygmunt

P. S. P.

Jędryszek Antoni Zbigniew

P-0536

Kaczmarek Bolesław Jan VM 8424 DFC

706489

Karol Witold

P. S. P.

Kolesza Michał

794376

Kondrat Antoni

P-2585

Kossakowski Zbigniew Jerzy

P-2417

Kozak Kazimierz Gabriel

P-2813

Kozik Roman

784156

Krupowicz Konstanty

P-2908

Kudliński Henryk

706889

Kurowski Stanisław

794933

Kułagin Michał

784899

Leis Kazimierz BEM

704923

Bełzak (Maczulski) Stefan

P-3036

Malinowski Bronisław VM 8580 DFC

P-2317

Maksymowicz-Maximo Mieczysław Jan

794138

Michalak (Matthews) Marian

P-2818

Mikulski Jan Zbigniew

P-2702

Miller Stanisław

P-2208

Muchowski Konrad Antoni

P-2011

Muszyński Mieczysław Jan

793426

Pianko Bronisław

P-0790

Polek Antoni

780998

Południak Tadeusz Alojzy

P-2337

Sienkiewicz Karol Tadeusz

P-2927

Siwik Czesław

P-2631

Sokół-Szahin Bohdan Longin

P-2560

Susz Stanisław Karol

76743

Tarkowski Czeslaw

P-1899

Tronczyński Stefan VM 11125

P-0881

Turowicz Władysław Józef inż lot.

794592

Wodziński Tadeusz

P-1402

Wolański Mieczysław Bronisław VM 9257

706036

Zapaśnik Czesław

P-0350

Żuromski Julian Kazimierz


W czasie Bitwy o Wielką Brytanię brało udział 144 polskich pilotów.

Wszystkie nazwiska znajdują się w głównym dziale niniejszej publikacji.
Poniżej podaję imienny wykaz w kolejności dat z dodaniem wieku kiedy zginęli lub zmarli.

30 pilotów Bitwy zginęło od 12 lipca do 31 października 1940 w lotach bojowych
Był to oficialny okres Bitwy, która zniweczyła plany inwazyjne Hitlera.

1940

76705

Ostowicz Antoni

22.05.1911

† 11.08.1940 29

por. /F/O

1940

76794

Stęborowski Michał Jan

07.06.1909

† 11.08.1940 31

kpt. /F/O

1940

780691

Kwieciński Józef

04.05.1917

† 12.08.1940 23

kpr. / Sgt

1940

76761

Łukaszewicz Kazimierz

25.03.1913

† 12.08.1940 27

por. / F/O

1940

76662

Pankratz Wilhelm

01.10.1903

† 12.08.1940 37

kpt. / F/Lt

1940

76720

Rozwadowski Mieczysław

30.05.1915

† 15.08.1940 25

por. / P/O

1940

76785

Gruszka Franciszek

21.07.1910

† 18.08.1940 30

por. /F/O

1940

76714

Zenker Paweł

25.12.1914

† 24.08.1940 26

por. / P/O

1940

80678

Gmur Feliks

06.11.1914

† 30.08.1940 26

kpr. / Sgt

1940

76721

Maciński Janusz

12.06.1916

† 04.09.1940 24

por. / P/O

1940

76755

Krępski Walenty

30.07.1917

† 07.09.1940 23

por. / P/O

1940

P-1516

Cebrzyński Arsen

08.03.1912

† 11.09.1940 28

ppor. / F/O

1940

780674

Duszyński Stanisław

28.10.1915

† 11.09.1940 25

kpr. / Sgt

1940

780525

Wójcicki Antoni

01.08.1914

† 11.09.1940 26

kpr. / Sgt

1940

P-5024

Wójtowicz Stefan VM 8816

19.06.1919

† 11.09.1940 21

sierż. / Sgt

1940

P-5122

Brzezowski Michał

26.02.1920

† 15.09.1940 20

sierż. / Sgt

1940

76691

Chłopik Tadeusz Paweł

18.06.1908

† 15.09.1940 32

kpt. / F/Lt

1940

76722

Topolnicki Juliusz

07.03.1910

† 21.09.1940 30

por. / F/O

1940

76739

Głowacki Witold J. VM 8986

30.10.1913

† 24.09.1940 27

por. / P/O

1940

76709

Samoliński Włodz. ČSRVM8987

14.10.1916

† 26.09.1940 24

por. / P/O

1940

P-5125

Andruszków Tadeusz

18.11.1920

† 27.09.1940 19

sierż. / Sgt

1940

P-1293

Paszkiewicz LudwikVM 8831 DFC

21.10.1907

† 27.09.1940 32

kpt. / F/Lt

1940

P-1385

Januszewicz Wojciech VM 08823

30.04.1911

† 05.10.1940 29

kpt. / F/Lt

1940

P-5128

Siudak Antoni VM 8989

01.04.1909

† 06.10.1940 31

sierż. / Sgt

1940

781415

Załuski Jerzy Sergiusz

16.08.1916

† 17.10.1940 24

kpr. /Sgt

1940

P-0250

Borowski Jan VM 12049

31.05.1912

† 18.10.1940 28

por. / F/O

1940

P-1291

Wapniarek Stefan VM 12083

23.02.1916

† 18.10.1940 26

ppor. / P/O

1940

P-1292

Żukowski Aeksander

28.03.1911

† 18.10.1940 29

por. / P/O

1940

P-1296

Jastrzębski Franciszek VM 8985

10.11.1905

† 25.10.1940 35

kpt. / F/Lt

1940

76618

Piątkowski Stanisław

01.05.1912

† 25.10.1940 28

por. / P/O

40 pilotów Bitwy zginęło w dalszych lotach bojowym do 1946 roku.

1940

76736

Własnowolski Bolesław A. VM 8988

29.11.1916

† 01.11.1940 24

por. / P/O

1940

780695

Olewiński Bolesław

26.10.1919

† 03.11.1940 21

kpr. / Sgt

1940

780828

Kosarz Wilhelm

20.06.1908

† 08.11.1940 32

plut. / Sgt

1940

781312

Szafraniec Wilhelm

01.12.1915

† 23.11.1940 25

ppor. / Sgt

1940

780685

Klein Zygmunt

24.08.1918

† 28.11.1940 22

kpr. / Sgt

1940

781267

Sasak Wilhelm

11.10.1916

† 30.11.1940 24

kpr. pch. / Sgt

1941

76693

Czternastek Stan.

06.05.1916

† 05.02.1941 25

por. / P/O

1941

P-1295

Pilch Edward R. VM 9265

25.02.1915

† 20.02.1941 26

por. / P/O

1941

793342

Paterek Edward

30.05.1910

† 27.03.1941 31

sierż. / Sgt

1941

76747

Szulkowski Władysław

06.11.1909

† 27.03.1941 32

kpt. / F/Lt

1941

P-1393

Henneberg Zdzisław KVM 8818 DFC

11.05.1911

† 12.04.1941 30

mjr / S/Ldr

1941

P-1389

Mierzwa Bogusław

14.03.1918

† 16.04.1941 23

por. / P/O

1941

P-0146

Narucki Aleksander Ryszard

01.01.1916

† 11.05.1941 25

por. / F/O

1941

P-1287

Łaguna Piotr VM 9093

11.10.1905

† 27.06.1941 36

ppłk / W/Cdr

1941

P-1506

Łapkowski Wacław VM 8815

06.11.1913

† 02.07.1941 28

mjr / S/Ldr

1941

P-0897

Strzembosz Wiktor StanisławVM 12080

12.07.1914

† 08.07.1941 27

por. / F/O

1941

781283

Skowron Henryk

26.05.1916

† 18.07.1941 25

plut.pch. / Sgt

1941

P-1283

Czerniak Jerzy Michał

23.01.1914

† 09.08.1941 27

por. / F/O

1941

793420

Karubin Stanisław VM 8827

29.10.1915

† 12.08.1941 26

sierż. / Sgt

1941

P-1391

Grzeszczak Bohdan

10.08.1908

† 28.08.1941 33

kpt. /F/O

1941

76704

Nowak Tadeusz VM 8994

02.06.1914

† 21.09.1941 27

por. / F/O

1941

76713

Surma Franciszek VM 9239

01.07.1916

† 08.11.1941 25

por. / F/O

1941

P-0544

Groszewski Bernard

09.10.1909

† 08.12.1941 32

kpt. / F/O

1942

P-0298

Kosiński Bronisław K. VM 9375

26.08.1906

† 26.01.1942 36

kpt. / F/Lt

1942

P-1387

Ferić Mirosław VM 8822 DFC

17.06.1915

† 14.02.1942 26

por. / F/O

1942

76729

Kozłowski Franciszek

14.04.1917

† 13.03.1942 25

por. / F/Lt

1942

P-1503

Daszewski Jan Kazim. M. VM 8821

05.04.1916

† 04.04.1942 26

kpt. / F/O

1942

P-1419

Wczelik Antoni

04.10.1906

† 14.04.1942 36

mjr / S/Ldr

1942

P-1381

Pisarek Marian VM 8830 VM(4kl) 143 DFC

03.01.1912

† 29.04.1942 30

mjr / W/Cdr

1942

83698

Jankiewicz Jerzy VM 9171 DFC

15.07.1913

† 25.05.1942 29

mjr / S/Ldr

1942

P-1911

Łysek Antoni

25.01.1917

† 05.06.1942 25

ppor. / P/O

1942

P-1290

Czerwiński Tadeusz

17.02.1910

† 22.08.1942 32

mjr / S/Ldr

1942

P-1901

Bełc Marian VM 9177 DFC

27.01.1914

† 27.08.1942 28

por. / F/O

1942

76692

Czajkowski Franciszek

20.09.1916

† 25.10.1942 26

por. / F/O

1942

76765

Gil Józef VM 9688

30.01.1914

† 31.12.1942 28

por. / F/O

1943

781018

Rogowski Jan Aleksander

03.01.1920

† 28.05.1943 23

kapr / F/Sgt

1943

76711

Stegman Stefan

15.10.1915

† 17.06.1943 28

por. / F/Lt

1943

76728

Pfeiffer Jan Piotr

25.11.1909

† 20.12.1943 34

por. / F/Lt

1944

76697

Janicki Zbigniew

05.02.1917

† 16.06.1944 27

kpt. / F/Lt

1946

76782

Brzezina Stanisław VM 8991 DFC

05.03.1904

† 13.02.1946 42

płk / G/C

70 pilotów z okresu Bitwy o Wielką Brytaniię zmarło po zakończeniu wojny
w latach od 1947 do 2011 roku

1956

781062

Wojciechowski Mirosław VM 9658

06.03.1917

+ 22.10.1956 39

chor. / W/O

1958

P-1654

Jeka Józef VM 9166 DFM

06.04.1917

+ 13.04.1958 41

kpt. / F/Lt

1960

P-1900

Beda Antoni

20.05.1912

+ 00.00.1960 48

kpt. / F/Lt

1961

76708

Radwański Gustaw

02.05.1913

+ 10.10.1961 48

kpt. / F/Lt

1965

76741

Ostaszewski Ostoja Piotr DFC

06.05.1910

+ 08.05.1965 55

mjr / F/Lt

1969

P-1390

Żak Walerian VM 9616 DFC

14.04.1911

+ 13.03.1969 58

mjr / S/Ldr

1970

76617

Oleński Zbigniew

13.11.1907

+ 20.06.1970 63

kpt. / F/Lt

1970

76762

Różycki Władysław VM 9130 DFC

11.08.1907

+ 08.08.1970 63

kpt. / F/Lt

1970

P-0249

Barański Wieńczysław VM 8522

19.09.1908

+ 08.08.1970 62

mjr / S/Ldr

1976

76702

Łapka Stanisław VM 8358

15.08.1915

+ 19.08.1976 61

mjr / S/Ldr

1977

P-1977

Wędzik Marian VM 8449 DFC

03.11.1913

+ 15.10.1977 64

por. / F/Lt

1978

P-1284

Karwowski Włodzimierz E.

13.09.1912

+ 29.05.1978 66

mjr / S/Ldr

1978

780519

Świtoń Leon

10.10.1915

+ 13.07.1978 63

st.sierż. / W/O

1978

P-1427

Radomski Jerzy VM 8431

18.07.1915

+ 17.12.1978 63

kpt. / F/Lt

1980

76707

Pniak Karol VM 8995 DFC

26.01.1910

+ 10.11.1980 70

mjr / S/Ldr

1980

76820

Bernaś Bronisław

06.08.1906

+ 03.09.1980 74

kpt. / F/Lt

1980

781003

Kita Szymon

28.10.1916

+ 29.09.1980 64

st.sierż / W/O

1980

P-1505

Krasnodębski Z. VM 8817

10.07.1904

+ 03.08.1980 76

ppłk / G/Cpt

1980

P-1527

Głowacki Antoni VM 8814 DFC DFM

10.02.1910

+ 27.04.1980 70

mjr / S/Ldr

1980

P-2096

Wünsche Kazimierz R. VM 8829 DFM

05.06.1919

+ 10.07.1980 61

por. / F/Lt

1981

780665

Budziński Jan

24.06.1916

+ 00.04.1981 64

ppor. / P/O

1982

P-3036

Malinowski Bronisław VM 8580 DFC

12.02.1912

+ 01.05.1982 70

ppor. / F/O

1983

76803

Nowierski TadeuszVM 9048 DFC

22.06.1907

+ 02.04.1983 76

ppłk / W/Cdr

1983

P-0163

Gabszewicz Aleksander K. VM 9425 VM29 DSO DFC

06.12.1911

+ 10.10.1983 72

płk / W/Cdr ?gen.bryg

1983

P-1388

Palusiński Jerzy Hipolit VM 12073

13.08.1912

+ 10.05.1984 72

kpt. / F/Lt

1984

76654

Jareczek Edmund AFC

27.10.1904

+ 26.08.1984 80

mjr / S/Ldr

1985

76748

Niemiec Paweł VM 11062

25.11.1913

+ 11.05.1985 72

mjr / S/Ldr

1985

P-1288

Mümler Mieczysław VM 8990 CBE DFC

10.12.1899

+ 05.09.1985 86

ppłk / W/Cdr

1986

P-1400

Kowalski (Roch) Julian VM9464 DFC

10.07.1910

+ 07.12.1986 76

mjr / W/Cdr

1986

P-1382

Zumbach Jan Eugeniusz LudwikVM 7488 DFC**

14.04.1915

+ 03.01.1986 71

mjr / S/Ldr

1988

76690

Chełmecki Marian Stefan VM 11089

02.08.1916

+ 28.03.1988 72

kpt. / F/Lt

1988

76825

Orzechowski Jerzy VM 8410 DFC

12.05.1904

+ 14.01.1988 83

ppłk / W/Cdr

1988

780416

Mudry Włodzimierz M.

29.04.1917

+ 00.06.1988 71

st.sierż. / W/O

1989

793341

Palak Jan VM 10776 DFC

12.02.1911

+ 00.04.1989 78

chor. / W/O

1990

P-1492

Łokuciewski Witold VM 8824 DFC

01.02.1917

+ 17.04.1990 73

mjr / S/Ldr

1991

76789

Czerny Jan Tadeusz AFC

02.01.1908

+ 18.02.1991 83

ppłk / S/Ldr

1991

P-0322

Frey Juliusz Artur

14.07.1907

+ 30.03.1991 84

mjr / S/Ldr

1991

P-1299

Król Wacław S. VM 9543** DFC

25.12.1915

+ 15.06.1991 76

mjr / W/Cdr

1991

P-1653

Szaposznikow (Sharman) E. VM 8828 DFC

17.07.1917

+ 08.07.1991 74

kpt. / F/Lt

1991

P-1904

Domagała Marian Bogusław

23.03.1909

+ 27.01.1991 82

por. / F/Lt

1992

76717

Kleczkowski Stefan

02.09.1917

+ 14.02.1992 75

por. / F/Lt

1993

76750

Duryasz Marian VM 10764 DFC

14.12.1911

+ 21.03.1993 82

mjr / S/Ldr

1993

780712

Szlagowski Józef August

05.01.1914

+ 04.12.1993 79

st.sierż. / W/O

1994

76730

Witorzeńć Stefan VM 8992 DFC

15.01.1908

+ 31.12.1994 86

ppłk / W/Cdr

1994

794087

Kania Józef (Słowak)

26.09.1914

+ 21.07.1994 79

chor. / W/O

1994

P-0316

Wydrowski Bronisław F.

01.09.1916

+ 01.01.1994 78

por. / F/O

1995

76700

Kumiega Tadeusz Leon

16.10.1916

+ 28.10.1995 79

kpt. / F/Lt

1995

76731

Drobiński Bolesław H. VM 9176 DFC

23.10.1918

+ 26.07.1995 77

mjr / S/Ldr

1995

P-1000

Łazoryk Włodzimierz M. VM 09681

27.08.1904

+ 08.01.1995 91

mjr / S/Ldr

1995

P-1285

Wróblewski Zbigniew TadeuszVM 8445

25.04.1914

+ 23.04.1995 81

kpt. / F/Lt

1996

76735

Urbanowicz Witold Aleksander VM 8820 DFC

30.03.1908

+ 17.08.1996 88

ppłk / W/Cdr

1996

76781

Szczęsny Henryk VM 9115 DFC

27.03.1909

+ 25.07.1996 87

mjr / S/Ldr

1998

76718

Kustrzyński Zbigniew

18.09.1911

+ 09.09.1996 85

kpt. / F/Lt

1998

780958

Seredyn Antoni

15.08.1913

+ 06.08.1998 85

st.sierż. / W/O

1998

P-1913

Nowakiewicz Eugeniusz Jan Adam VM 8984

02.01.1919

+ 05.01.1998 79

por. / F/Lt

1999

P-0286

Miksa (Pilkington) Włodzimierz VM 10295 DFC

26.09.1915

+ 20.08.1999 84

kpt. / F/Lt

2000

P-1298

Gnyś Władysław VM 10766

24.08.1910

+ 28.02.2000 90

mjr / S/Ldr

2000

P-19092

Kowalski Jan VM 10789 DFC

19.11.1916

+ 15.05.2000 84

por. / F/Lt

2001

P-0493

Falkowski Jan Paweł VM 9338 DFC

26.06.1912

+ 27.07.2001 89

mjr / W/Cdr

2001

P-1912

Maciejowski (Menson) Michał M. VM 9367 DFC

29.10.1913

+ 26.04.2001 88

por. / F/Lt

2002

76766

Solak Jerzy Jakub VM11122

22.08.1910

+ 05.02.2002 92

kpt. / F/Lt

2004

76710

Skalski Stanisław VM 8996 VM 32 DSO DFC***

27.11.1915

+ 12.11.2004 89

mjr / W/Cdr

2004

76715

Żurakowski Janusz VM 8488

12.09.1914

+ 09.02.2004 90

mjr / S/Ldr

2004

76751

Popławski Jerzy VM 9340

01.10.1919

+ 21.06.2004 85

mjr / S/Ldr

2004

P-1300

Chałupa Stanisław Józef VM 8993

14.01.1914

+ 24.04.2004 90

kpt. / F/Lt

2005

76695

Gorzula Mieczysław Stanisław

01.08.1919

+ 06.12.2005 86

kpt. / F/Lt

2005

793546

Markiewicz Antoni

13.01.1915

+ 30.04.2005 90

st.sierż. / W/O

2006

P-1286

Maliński Jan Leonard

01.03.1917

+ 06.02.2006 89

kpt. / F/Lt

2010

76812

Martel Ludwik VM 8597

05.03.1919

+ 25.04.2010 91

kpt. / F/Lt

2011

P-0596

Sawicz Tadeusz Wł. VM 8359 DFC USDFC

13.02.1914

+ 19.10.2011 97

mjr / S/Ldr ? gen.bryg

 

Listę pilotów zamyka zmarły w dniu 19 października 2011 w Toronto, Kanada śp. gen.bryg. Tadeusz Władysław Sawicz, VM,DFC,USDFC.

 

Niech wszyscy z tej listy będą na zawsze w naszej pamięci!

 

„…AGE SHALL NOT WEARY THEM

NOR YHE YEARS CONDEMN.

AT THE GOING DOWN OF THE SUN

AND IN THE MORNING

WE WILL REMEMBER THEM!“

 

Od 1947 roku o pozostałych 4 pilotach brak dalszych wiadomości.

**** 794124 Gallus Paweł zVM10765 DFC 28.04.1920 **** sierż. / Sgt

**** 76703 Nosowicz Zbigniew 02.01.1914 +??? por. / F/O

**** 76698 Kawalecki Tadeusz Wilhelm 12.03.1915 +??? kpt. / F/Lt

**** 780465 Kłodziński Wojciech 26.02.1915 +??? podchor. / Sgt

tjk 25.10.2011


OBJAŚNIENIA

Wykaz imienny obejmuje: -

Pierwszy wiersz: -. Numer ewidencyjny RAF’u, Nazwisko i Imię; odznaczenia,

Data urodzenia, Data zgonu (+ = śmiercią naturalną † = śmiercią lotnika) oraz wiek w którym zmarł lub zginął, stopień wojskowy polski / angielski posiadany w roku 1947, specjalność lotnicza i przydział do jednostki lub dywizjonu.

Drugi wiersz: - Miejsce urodzenia(o ile znane) i dalsze informacje odnośnie przebiegu służby. - stacja RAF’u, typ samolotu i numer. – O ile zginął / zmarł miejsce gdzie pochowany, w nawiasie numer grobu (o ile znany) odnotowany w Sekretariacie SLP Dywizjonów lub osób które pełniły funkcję w Stowarzyszeniu Lotników Polskich, oraz dane dotyczące lotów bojowych.

(****) oznacza, że żyje i adres jest znany.

(czarny punkt) oznacza ostatni przyznany stopień wojskowy po wojnie (Polski), odnotowany w kartotekach SLP.

Zestrzelenia są podane pełne (bez ułamków) w kolejności: Pewne / Prawdopodne / Uszkodzone. (Na podstawie „Listy Internetowej Bajana”)

STOPNIE WOJSKOWE UŻYWANE w RAF’ie i w POLSKICH SIŁACH POWIETRZNYCH

Angielskie

Polskie

Marshal of the RAF

MRAF

marszałek

marszałek

Air Chief Marshal

ACM

gen.br.

generał broni

Air Marshal

AM

gen.dyw.

generał dywizji

Air Vice Marshal

AVM

gen.bryg.

generał brygady

Air Commodore

A/C

gen.

generał

Group Captain

G/Cpt

pułk

pułkownik

Wing Commander

W/Cdr

ppułk

podpułkownik

Squadron Leader

S/Ldr

mjr

major

Flight Lieutenant

F/Lt

kpt.

Kapitan

Flying Officer

F/O

por.

Porucznik

Pilot Officer

P/O

ppor.

Podporucznik

Warrant Officer

W/O

chor

chorąży

Flight Seargent

F/Sgt

st.sierż.

starszy sierżant

Seargent

Sgt

sierż.

Sierżant

Corporal

Cpl

plut.

Plutonowy

Leading Aircraftman

LAC

kpr.

Kapral

Aircraftman 1

AC1

st.szer.

starszy szeregowiec

Aircraftman 2

AC2

szer.

Szeregowiec

Air Cadet

jun.

Junak (małoletni)

Polskie i Brytyjskie Odznaczenia wojskowe nadawane w czasie II-giej Wojny Światowej

VM , Order Viirtuti Militari, V kl

VM(4kl) – Order Viirtuti Militari, IV kl,.

KW (z braku pełnej listy w wykazie nie umieszczono) Krzyż Waleczny

** dwukrotnie (przy odznaczeniu)

*** trzykrotnie (przy odznaczeniu)

AFC Air Force Cross Krzyż Lotniczy

AFM Air Force Medal Medal Lotniczy

BEM British Empire Medal Medal Imperium Brytyjskiego

CB Companion of the Bath Krzyż Kawalerski Orderu Łaźni

CBE Commander of the Order of the British Empire Krzyż Komandorski Orderu Imperium Brytyjskiego

CGM Conspicuous Gallantry Medal Medal Wybitnej Dzielności

DCM Distinguished Conduct Medal Zaszczytny Medal Czynu

DFC Distinguished Flying Cross Zaszczytny Krzyż Lotniczy

DFM Distinguished Flying Medal Zaszczytny Medal Lotniczy

DSO Companion of the Distinguished Service Order Order Zaszczytnej Służby

GM George Medal Medal Jerzego

KCB Knight Commander of the Bath Krzyż Rycersko-Komandorski Orderu Łaźni

MBE Member of the Order of the British Empire Krzyż Kawalerski Orderu Imperium Brytyjskiego

MC Military Cross Krzyż Wojskowy

MM Military Medal Medal Wojskowy

OBE Officer of the Order of the British Empire Krzyż Oficerski Orderu Imperium Brytyjskiego

-Immediate – Natychmiastowy (przy odznaczeniu Brytyjskim)


Uwaga: Odznaczenia nadane przez innych Aliantów nie są umieszczone w Wykazie Imiennym z powodu braku pełnej listy.

SKRÓTY UŻYWANE W WYKAZIE IMIENNYM P.S.P.

POLSKIE

CWOL Centrum Wyszkolenia Oficerów Lotnictwa

CWPL Centrum Wyszkolenia Podoficerów Lotnictwa

DB Dywizjon Bombowy

DBL Dywizjon Budowy Lotnisk

DM Dywizjon Myśliwski

DMN Dywizjon Myśliwski Nocny

DMR Dywizjon Myśliwski Rozpoznawczy

DT Dywizjon Transportowy

DS Dywizjon Specjalnego przeznaczenia

DSP Dowództwo Sił Powietrznych

DSA Dywizjon Samolotów Artylerii

ESP Eskadra do Specjalnych Zadań (1586 Brindisi)

MSWojsk. Ministerstwo Spraw Wojskowych

OSL Oficerska Szkoła Lotnictwa – Grudziądz

P przed numerem służbowym oznacza „Polish” – Polski

pchor. Podchorąży (przy stopniu wojskowym – podoficerskim)

plotn. przeciw lotnicza (artyleria)

PL Pułk Lotniczy

PLSK Pomocnicza Lotnicza Służba Kobiet

ps. Pseudonim (w AK)

PSP - Polskie Siły Powietrzne

P.S.P. Polskie Siły Powietrzne – osoby (bez numeru RAF),nie zostały przyjęte przez komisję RAF’u

SBSKarp Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich

SLP Stowarzyszenie Lotników Polskich (w Wielkiej Brytanii)

SM (Skrzydło Myśliwskie)

SPL Szkoła Podchorążych Lotnictwa – Dęblin

SPLdM Szkoła Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich – Bydgoszcz, Krosno i Świecie nad Wisłą

WSL Wyższa Szkoła Lotnicza

WSP Wyższa Szkoła Pilotażu – Grudziądz, Ułęż

 

ANGIELSKIE

AACU Anti Aircraft Co-operation Unit – (Jednostka Współpracy z OPL)

AAEE Aircraft and Armament Experimental Establishment - (Inst. Doświad. Samolotów i Uzbrojenia)

AAS Air Armament School – (Szkoła Uzbrojenia Lotniczego)

ACTC Air Crew Training Centre – (Ośrodek Wyszkolenia Załóg Latających)

AFEE Airborne Forces Experimental Estblishment - (Inst. Doświadczalny Wojsk Powietrzno-Desantowych)

ACS Airfield Construction Squadron – (Dywizjon Budowy Lotnisk)

ADF Aircraft Delivery Flight – (Eskadra Rozprowadzająca Samoloty)

ADU Air Delivery Unit – (Jednostka Rozprowadzająca Samoloty)

AGS Air Gunner School – (Szkoła Strzelców Pokładowych)

AF Air Force – (Siły Powietrzne)

ANS Air Navigation School – (Szkoła Nawigacji Lotniczej)

AONS Air Observer and Navigator School – (Szkoła Obserwatorów i Nawigatorów Lotniczych)

ASR Air Sea Rescue – (Lotnicze Ratownictwo Morskie)

ATA Air Transport Auxiliary – (Pomocnicza Służba Rozprowadzania Samolotów)

ATFC Air Traffic Flying Control – (Służba Kontroli Ruchu I Transportu Powietrznego)

AOS Air Observers School – (Szkoła Obserwatorów Lotniczych) – później przemianowana na BGS

BAFO British Air Force of Occupation – (Brytyjskie Lotnictwo Okupacyjne)

B of B Battle of Britain - (Bitwa o Wielką Brytanię)

BC Bomber Command – (Lotnictwo Bombowe)

BGS Bomber and Gunner School (Szkła Strzelania i Bombardowania

CC Coastal Command – (Dowództwo Lotnictwa Obrony Wybrzeża)

EFTS Elementary Flying Training School – ( Szkoła Pilotażu Początkowego)

FU Ferry Unit – (Jednostka Lotnictwa Transportowego)

FTC Flying Training Centre – (Centrum Wyszkolenia Pilotażu)

FTS Flying Training School – (Szkoła Pilotażu)

HCU Heavy Conversion Unit – (Jednostka Przeszkolenia na Samoloty Ciężkie)

HQ Headquarters – (Ośrodek dowodzenia, Sztab)

MOD Ministry of Defence – (Ministerstwo Obrony)

MSU Maintenance Special Unit – (Specjalna Jednostka Zaopatrzenia)

MTRU Motor Transport Repair Unit – (Oddział Warsztatowy Taboru Samochodowego)

MU Maintenance Unit – (Jednostka Remontowo-Warsztatowa)

OTU Operation Training Unit – (Jednostka Szkolenia Operacyjnego)

RAF Royal Air Force – (Królewskie Siły Powietrzne)

RCAF Royal Canadian Air Force – (Królewskie Siły Powietrzne Kanady)

Retired Emeryt

RS Radio School – (Szkoła Radiowa)

RSU Repair Salvage Unit – (Jednostka Operacyjna Oddział – Napraw i Ratownictwa Technicznego)

SAAF South Africa Air Force – (Południowo Afrykańskie Siły Powietrzne)

SFTS Secondary Flying Training School – (Szkoła Pilotażu Podstawowego)

Sqn Squadron – (Dywizjon Lotniczy)

TC Traffic Control – (Controla Ruchu Samolotów albo Transport Command – D-wo lotnictwa transport.)

TTC Technical Training Command – (Dowódctwo wyszkolenia technicznego)

UK United Kingdoom – (Wielka Brytania)

USA United States of America – (Stany Zjednoczone Ameryki Północnej)

USAAF United States Army Air Force – (Lotnictwo Stanów Zjednoczonych)

US United States – (Stany Zjednoczone)

VR Volumteer Reserve – (Ochotnicza Rezerwa w RAF’ie)

WAAF Women’s Auxiliary Air Force – (Pomocnicza Lotnicza Służba Kobiet (Brytyjska))

NAZWY OKREŚLAJĄCE LOTY BOJOWE UŻYWANE w RAF’ie

„ARMED RECO” Zbrojne rozpoznanie. Loty poza linię frontu i wyszukiwanie celów.

„CIRRUS” Eskorta lotnictwa myśliwskiego małej grupy bombowców

„FLOWER” Patrol myśliwski nad nieprzyjacielskimi lotniskami nocnych myśliwców.

„INTRUDER” Patrol myśliwski ofensywny, najczęściej nocny.

„JIM CROW” Patrol obronny własnych myśliwców nad Brytyjskimi wodami przybrzeżnymi.

„MOSQUITO” Penetracja i atakowanie drugiej strony kanału La Manche przez formację myśliwską.

„RAMROD” Operacja bombowców, podobna do „Cirrusa”, zniszczenie określonych celów.

„RHUBARB” Atakowanie przez lotnictwo myśliwskie celów naziemnych z lotu koszącego.

„RODEO” Operacja wielu formacji myśliwskich nad terenem nieprzyjaciela.

„ROVER” Zbrojne rozpoznanie i zniszczenie przygodnych celów.
Lista nazwisk

A

Nr RAF’u

Nazwisko i imiona

Data ur.

Data zgonu wiek

Stopień

Specjalność

Przydział

781320

Abakanowicz Leon Brunon

27.01.1911

+ 18.02.1988 77

st.sierż. / W/O

Strzelec pokładowy

301 DB

Zmarł w Polsce, w Gliwicach. Pochowany na cmentarzu Centralnym, przy ul. Kozielskiej. (info: Wiesław 31.08.2011)

P-2737

Abczyński Andrzej

17.08.1920

???

por. / F/O

Pilot

304 DB

W 1946 r. wstąpił do RAF (152 Sqn). Brak dalszych informacji.

P. S. P.

Abczyński Henryk inż. VM (1929 rok)

00.00.1896

+ 27.01.1975 79

płk /

Pilot

Z. D-cy Lotn.

W 1917 r. jako porucznik był członkiem Misji Wojskowej Francusko-Polskiej dla utworzenia Armii Polskiej we Francji. Zmarł w Wielkiej Brytanii, w Richmond Hospital. Pochowany na cmentarzu East Sheen w Londynie.

P-2040

Abczyński Jan

27.10.1912

???

por. / F/Lt

Nawigator

1586 ESP

02.09.1944 r. z bazy RAF w Brindisi, wystartował samolot „Halifax” - JN889, do lotu specjalnego ze zrzutem na placówkę „Robot-509” koło Kielc. Po wykonaniu zadania podczas przelotu nad Jugosławią nad miejscowością Vukovar został zestrzelony przez niemieckiego nocnego myśliwca. – Zginęli: kpr. pil. Henryk Reynhold Tyrol, kpr. bomb. Zbigniew Bar i kpr. strz. Mieczysław Marynowski. Pozostali członkowie załogi: sierż. strz. Tadeusz Michałkiewicz (ranny dostał się do niewoli), por. naw. Jan Abczyński, st. sierż. radio-operator Władysław Skibilski i sierż. mech. Józef Frąckowiak, którzy wyskoczyli ze spadochronami, przy pomocy miejscowej ludności zdołali uniknąć niewoli i po kilkunastu dniach wrócili do jednostki. W 1948 r. por. Abczyński wrócił do Polski. Brak dalszych informacji.

704365

Abczyński Jerzy Stanisław

26.05.1915

???

plut. / LAC

Radar-mechanik

Brak dalszych informacji.

704159

Abersztajn (Alec Astor) Ajzyk

17.06.1915

+ 00.00.2006 81

kpr. / LAC

Mech. przyrz. prec.

W 1939 roku podczas kampanii wrześniowej, znalazł się w niewoli niemieckiej, skąd uciekł na tereny wschodnie. Tam został aresztowany przez NKWD i zesłany do „gułagu” w Rosji w rejonie Archangielska. Po zwolnieniu z obozu, przedostał się przez Workutę i Taszkient do punktu zbornego na południu Rosji Sowieckiej, by z armią gen. Andersa poprzez Persję dotrzeć do Angli. W roku 1942 w Blackpool został przyjęty do Polskich Sił Powietrznych. Po przeszkoleniu otrzymał przydział do personelu naziemnego jako mechanik przyrządów precyzyjnych. Po wojnie pozostał w Wielkiej Brytanii. Zmarł w Londynie i tam został pochowany na cmentarzu Jewish Federation Cemetery w Edmonton.

781178

Abłamowicz Stanisław VM 8250

06.07.1905

+ 23.03.1988 85

st.sierż. / W/O

Radio-operator pokł.

300 DB

25.11.1942 r, po starcie z bazy RAF w Hemswell, samolot „Wellington” - Z1495, wykonywał lot bojowy na bombardowanie Essen. Podczas dolotu na cel, w rejonie Bergen w Holandii, samolot został zestrzelony przez niemiecką artylerię przeciwlotniczą. Do niewoli dostali się: - Jan Gerstel, Władysław Kaźmierczak, Stanisław Abłamowicz oraz Józef Skonieczny – (ranny i poparzony). Stanisław Abłamowicz zmarł 1988 w Australii. Prochy złożone zostały w Polsce, w Krakowie.

794237

Abraham Julian

06.11.1923

† 11.09.1942 19

szer. / Sgt

Strzelec pokładowy

18 OTU

Urodzony we Lwowie. W dniu 11.09.1942 r. po starcie z bazy RAF Bramcote, samolot „Wellington” - R3280, odbywał nocny lot treningowy nad Morzem Irlandzkim. Pomimo dobrych warunków atmosferycznych samolot, znajdujący się w rejonie wyspy Man, nadał sygnał SOS z podaniem pozycji. Przeprowadzone poszukiwania nie przyniosły rezultatu. Cała załoga zginęła: sierż. pilot Czesław Świątkowski, kpt. Wiktor Szumbarski, szer. Julian Abraham, sierż. Kazimierz Paszkot i szer. Kazimierz Oleś.

707758

Abramajtis Adam Wacław

28.09.1926

****

jun. / AC1

Mechanik

Heliopolis

Urodzony w Karczówce k. Wołkowyska w Rosji. W 1995 r. mieszkał w USA, w Cairo - New York.

707104

Abramczuk Jerzy Zdzisław

30.01.1926

+ 16.08.1996 70

kpr. / AC1

Obsł. techniczna

303 DM

Zmarł w Polsce, w Szczecinie.

709825

Abramczyk Onufry

11.10.1911

+ 17.12.1966 55

kpr. / LAC

Mechanik

318 DMR

Zmarł w Polsce, w Ciepiełowie.

794398

Abramik Zygmunt

07.06.1917

+ 26.10.1993 76

sierż. / W/O

Strzelec pokładowy

300 DB

06.03.1943 r. „Wellington” - BK150, po starcie z bazy RAF Hemswell, odbywał lot bojowy na bombardowanie Essen. Samolot został zestrzelony przez artylerię przeciwlotniczą koło München-Gladbach (obecnie Mönchengladbach) w Niemczech. Załoga w składzie: K. Romaniszyn, M. Woźniak, Z. Abramik i C. Zaleski dostała się do niewoli. Zginął tylko obserwator ppłk. Jan Jankowski. Zygmunt Abramik zmarł w Wielkiej Brytanii, w Lincoln. Pochowany na cmentarzu w Newport.

707113

Abramowicz Kazimierz

13.01.1926

****

kpr. / LAC

Elektryk

W 1948 r. wyjechał do USA, do Connecticut.

705128

Abramowicz Robert

19.07.1924

+ 29.09.2007 83

kpr. / LAC

Mech. przyrz. prec.

305 DB

Zmarł w USA, w North East, Cecil – Maryland.

709001

Abramowicz Wacław

07.09.1926

****

jun. / AC2

Mechanik

Halton

Absolwent Lotniczej Szkoły dla Małoletnich w RAF Halton w Wielkiej Brytanii. W 2006 r. mieszkał w Kanadzie, w Ontario.

P-2226

Abramski Stanisław

03.09.1910

+ 31.01.1992 81

por. / F/Lt

Pilot

300 DB

Zmarł w USA, w Chicago – Illinois.

703066

Abucewicz Wincenty

31.01.1919

+ 00.11.1986 67

szer. / AC2

Bez specjalności

Zmarł w USA, w Clifton - New York.

792088

Achenbach Antoni

09.06.1916

****

sierż. / Cpl

Elektryk

306 DM

W 1995 r. mieszkał w Wielkiej Brytanii, w Kingston, Surrey.

780969

Adach Henryk

09.10.1919

† 13.07.1941 22

plut.pch. / Cpl

Pilot

8 SFTS

Urodzony w Radomiu. Absolwent XIV promocji SPL. Z Rumunii przez Francję dotarł do Wielkiej Brytanii. Skierowany na przeszkolenie w 8 SFTS. Zginął po stracie z bazy RAF Montrose na samolocie „Hurricane” - V6566, podczas lotu ćwiczebnego nad morzem koło Montrose w Szkocji. W powietrzu zderzył się z samolotem pilotowanym przez ucznia plut. A. Janczyka. Obaj piloci zginęli w morzu.

781486

Adach Hieronim

22.02.1917

???

sierż. / Cpl

Mechanik

309 DMR

Brak dalszych informacji.

703274

Adamaszek Marian Wincenty

20.03.1913

+ 05.11.1990 77

st.sierż.pch / W/O

Nawigator

301 DB

Zmarł w Polsce, w Szczecinie.

P-0960

Adamczak Adam Jan

21.12.1916

+ 22.09.1972 56

kpt. / F/Lt

Pilot

Zmarł w Wielkiej Brytanii, w Londynie. Pochowany na cmentarzu w Pinner Middx.

781874

Adamczak Michał

07.09.1909

???

st.sierż. / F/Sgt

Mechanik

301 DB

W 1948 r. wrócił do Polski.

708789

Adamczewski Franciszek

20.03.1924

???

st.szer. / AC2

Bez specjalności

W 1948 r. wyjechał do Australii.

792471

Adamczewski Michał

05.09.1901

???

st.sierż. / F/Sgt

Mechanik

W 1948 r. wrócił do Polski.

792514

Adamczewski Stanisław

21.03.1900

+ 02.01.1981 80

st.majst. / F/Sgt

Stolarz

Zmarł w Polsce, w Lublinie. Pochowany na cmentarzu Komunalnym na Majdanku, w Lublinie. (info: Wiesław 04.09.2011)

782383

Adamczyk Antoni

12.05.1916

???

plut. / LAC

Elektryk

318 DMR

W 1948 r. wrócił do Polski, do Radomia.

794359

Adamczyk Antoni

19.02.1909

+ ???

sierż. / Cpl

Mech. przyrz. prec.

308 DM

Urodzony w Iwoniczu, woj. lwowskie. Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy. W 1939 r. powołany do 6 PL we Lwowie. W latach 1939-1941 w niewoli Sowieckiej. Po zwolnieniu z niewoli przybył do Wielkiej Brytanii w dniu 14.10.1941. Po przeszkoleniu pełnił służbę w personelu naziemnym PSP w 308 DM jako mechanik przyrządów precyzyjnych do zakończenia wojny. W 1950 r. zamieszkał w Wielkiej Brytanii, w Londynie. Od tego czasu brak dalszych informacji.

782523

Adamczyk Edward

15.07.1915

+ 00.00.000

plut. / Cpl

Radio-mechanik

Zmarł prawdopodobnie w Szkocji.

782423

Adamczyk Emil

14.11.1915

+ 00.07.1998 82

plut. / LAC

Rusznikarz

304 DB

Zmarł w Wielkiej Brytanii w Leicester.

708214

Adamczyk Engelbert

05.11.1925

???

st.szer. / AC2

Bez specjalności

316 DM

W 1948 r. wrócił do Polski.

708215

Adamczyk Feliks (Grabowski Alf)

12.08.1910

???

kpr. / LAC

Kucharz

W 1948 r. wrócił do Polski.

708941

Adamczyk Henryk

12.07.1925

+ 00.07.1992 67

st.szer. / AC1

Bez specjalności

Zmarł w Wielkiej Brytanii, w Worhing - East Sussex.

780659

Adamczyk Henryk

20.02.1916

???

st.szer. / AC1

Mechanik

Brak dalszych informacji.

781425

Adamczyk Ignacy VM 8251

16.01.1915

???

st.sierż. / W/O

Strzelec pokładowy

138 RAF

W 1948 r. wyjechał do Australii, na Tasmanię. Obecnie mieszka w Nowej Zelandii.

780218

Adamczyk Jan VM 09210 DFM

25.01.1913

+ 06.01.1987 74

chor. / W/O

Pilot

304 DB

W dniu 11.07.1942 r., po starcie z bazy RAF Bramcote, samolot „Wellington” - Z1072, wykonywał lot treningowy. Po powtórnym starcie jeden z silników nagle zatrzymał się i samolot zwalił się na skrzydło. W samolocie, który zapalił się na lotnisku Bramcote, zginęli: Michał Mazurkiewicz, pasażer z wojsk lądowych ppor. Jan Pietraszek i pilot Antoni Kosturkiewicz. Lekko ranni zostali: Włodzimierz Pęski, Jan Szpek, Mieczysław Wodziński i pilot Jan Adamczyk. Bez obrażeń z wypadku wyszli: Henryk Franczak, Feliks Jaruszewski, i Konrad Ziółkowski. Jan Adamczyk zmarł w Wielkiej Brytanii, w Perth – Szkocja.

792617

Adamczyk Jan

01.08.1917

???

plut. / LAC

Mechanik

Brak dalszych informacji.

703271

Adamczyk Kazimierz

25.02.1911

+ ???

sierż. / Cpl

Mechanik

305 DB

W 1948 r. wrócił do Polski.

783806

Adamczyk Paweł

23.06.1914

???

plut. / LAC

Mechanik

307 DMN

Brak dalszych informacji.

783815

Adamczyk Stanisław

20.01.1897

+ ???

kpr. / LAC

Mechanik

Brak dalszych informacji.

705187

Adamczyk Stanisław Tadeusz

06.10.1920

???

plut. / LAC

Elektryk

307 DMN

W 1948 r. wyjechał do Wenezueli, do Caracas.

703327

Adamczyk Stefan

14.06.1916

???

kpr. / LAC

Magazynier

304 DB

Brak dalszych informacji.

794229

Adamczyk Tadeusz Antoni

22.08.1916

+ 02.01. 1979 63

plut. / LAC

Rusznikarz

307 DMN

Zmarł w Wielkiej Brytanii, w Londynie. Spopielony w Richmond krematorium.

704053

Adamczyk Wilhelm

14.02.1915

???

kpr. / LAC

Bez specjalności

309 DMR

W 1948 r. wrócił do Polski.

792583

Adamczyk Władysław

11.11.1915

+ 15.02.1979 64

kpr. / LAC

Mechanik

301 DB

Zmarł w Wielkiej Brytanii, w Nottingham. Spopielony w Mansfield krematorium.

794397

Adamczyk Władysław

13.08.1915

???

plut. / LAC

Mechanik

300 DB

W 1948 r. wrócił do Polski, do Chrzanowa.

783534

Adamek Bronisław

05.05.1900

+ ???

chor. / W/O

Kancelista

W 1948 r. wrócił do Polski, do Torunia.

704853

Adamek Bronisław Józef

04.03.1924

+ 00.03.1995 71

sierż. / W/O

Pilot

Zmarł w Wielkiej Brytanii, w Leicester.

784874

Adamek Franciszek

18.09.1901

+ ???

st.majst. / Sgt

Stolarz

W 1948 r. zgłosił powrót do Polski.

P-2095

Adamek Mieczysław VM 9343 DFM

18.09.1918

† 18.05.1944 25

por. / F/O

Pilot

317 DM

zdjęcie

Urodzony w Taszkiencie, w Rosji. Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy. W 1939 r. przydzielony do 1 PL w Warszawie. Zginął podczas lotu bojowego z bazy RAF Deanland, na samolocie „Spitfire” - ML275 z zadaniem patrolowania nad kanałem La Manche. Podczas powrotu zestrzelony przez własną artylerię przeciwlotniczą. Zestrzelił 5/1/0 samolotów. Pochowany w Wielkiej Brytanii ,na cmentarzu w Northwood Middx (H-444).

707759

Adamek Roman

15.07.1926

+ 28.04.1999 73

szer. / LAC

Mechanik samochod.

Heliopolis

Urodzony w Brodach. Zmarł w Wielkiej Brytanii, w Portishead Bristol i tam został pochowany.

705191

Adamek Wiktor

06.03.1910

****

kpr. / LAC

Radio-operator pokł.

Mieszka w Wielkiej Brytanii, w North Walsingham – Norfolk.

782794

Adamiak Jan

28.11.1912

† 24.06.1944 32

st.sierż. / W/O

Pilot

315 DM

Zginął w bazie RAF Coolham podczas lotu na samolocie „Mustang” - FZ157. Pochowany we Francji, na cmentarzu kościelnym w Beaux.

708677

Adamiak Marian

19.08.1924

???

szer. / LAC

Obsługa siłowni

5029 DBL

W 1948 r. wyjechał do Francji.

703728

Adamiec Józef

15.02.1902

+ 00.05.1977 75

sierż. / Cpl

Bez specjalności

Zmarł w Wielkiej Brytanii, w Camberwell – London.

780425

Adamiecki Mieczysław

04.10.1912

+ 16.03.1987 75

chor. / W/O

Pilot

307 DMN

Zmarł w Wielkiej Brytanii, w Nottingham. Pochowany na cmentarzu Wilford Hill.

782122

Adamik Wilhelm

19.04.1916

† 20.10.1941 25

plut. / Sgt

Strzelec pokładowy

Urodzony w Cieszynie. Zginął po starcie z bazy RAF Lindholme, na samolocie „Wellington” - N2852, podczas lotu bojowego na bombardowanie Emden. Podczas powrotu nadano sygnał SOS o uszkodzeniu silnika, z podaniem pozycji koło Helgolandu. Inny samolot dywizjonu widział w tej części morza rakietę alarmową. Przeprowadzone poszukiwania nie przyniosły rezultatu. Zginął w morzu.

781811

Adamkiewicz Jan

02.01.1908

+ 28.01.1991 83

sierż. / Sgt

Mechanik

317 DM

Zmarł w Wielkiej Brytanii, w Wellinborough i tam został pochowany.

708791

Adamkiewicz Stanisław

17.04.1901

???

szer. / AC2

Kucharz

W 1947 r. wrócił do Polski.

782087

Adamowicz Adam Stanisław

06.09.1913

+ 00.05.2005 91

majst. / Sgt

Mechanik

304 DB

Zmarł w Wielkiej Brytanii, w Carlisle - Cumberland.

782726

Adamowicz Alfons

13.07.1915

+ 00.00.1974 59

kpr. / LAC

Obsługa balonów

Zmarł w Wielkiej Brytanii, w Islington - London.

709002

Adamowicz Jan

29.08.1927

???

jun. / AC1

Elektryk

304 DB

W 1947 r. wrócił do Polski.

703987

Adamowicz Kazimierz

04.04.1920

+ 00.11.1987 67

kpr. / LAC

Oficer transp. Kolejow.

303 DM

Zmarł w Wielkiej Brytanii, w Leicester.

780537

Adamowicz Klemens

25.04.1911

† 21.12.1943 32

majst. / F/Sgt

Pilot

304 DB

Urodzony w Zamościu. W locie powrotnym do bazy RAF Predannack z patrolu Zatoki Biskajskiej, samolot “Wellington” - HF208 stanął w płomieniach, prawdopodobnie na skutek uderzenia pioruna i runął na ziemię koło miejscowości Brandon. Zginęła cała załoga. Pochowany w Północnej Irlandii, w Milltown k/Belfast (LG-45).

792676

Adamowicz Michał

13.03.1905

+ 00.00.1971 66

kpr. / LAC

Mechanik

315 DM

Zmarł w Wielkiej Brytanii, w Newton Abbot – Devonshire.

P-0618

Adamowicz Ryszard Roch

16.08.1892

+ ???

kpt. / F/Lt

Kartograf

W 1944 r. mieszkał w Westminster, London UK - (Info: Chris Kropiński 12.07.2012)

704854

Adamowicz Szymon

15.01.1921

****

sierż. / F/Sgt

Pilot

306 DM

W 2007 r. mieszkał w Polsce, w Elblągu.

P-2641

Adamowski Jan Marian

18.12.1917

+ 09.05.1977 60

por. / F/Lt

Pilot

300 DB

Zmarł w Wielkiej Brytanii, w Londynie. Spopielony w Mortlake krematorium.

783062

Adamski Edward

21.06.1902

+ ???

sierż. / Cpl

Radio-mechanik

301 DB

W 1947 r. wrócił do Polski.

707998

Adamski (Czapski) Feliks

04.08.1919

???

kpr. / AC1

Bez specjalności

Brak dalszych informacji.

783197

Adamski Ignacy

17.10.1898

???

plut. / Cpl

Przeniesiony do armii

Brak dalszych informacji.

704803

Adamski Leon

07.04.1901

+ ???

kpr. / LAC

Kierowca samochod.

W 1947 r. wrócił do Polski.

780535

Adamski Seweryn

08.12.1919

+ 00.00.1955 36

plut. / LAC

Mechanik

300 DB

Zmarł w Wenezueli.

703165

Adamski Stanisław

09.10.1911

+ ???

kpr. / LAC

Mech. przyrz. prec.

317 DM

W 1948 r. wyjechał do Wenezueli.

707964

Adamski Stanisław

17.10.1899

+ ???

plut. / AC1

Bez specjalności

W 1947 r. wrócił do Polski.

707760

Adamski Tadeusz

17.09.1926

+ 06.08.1999 73

szer. / AC1

Mechanik

Heliopolis

Zmarł w Argentynie, w Buenos Aires i tam został pochowany.

794166

Adamski Tadeusz

16.10.1914

???

plut. / LAC

Mechanik

317 DM

Brak dalszych informacji.

793228

Adamski Wiesław

00.00.000

???

Przeniesiony do wojsk lądowych.

781890

Adamski Witold Stanisław

03.05.1910

+ 00.00.1982 72

plut. / LAC

Mechanik

301 DB

Zmarł w Wielkiej Brytanii, w Wandsworth – London.

704061

Adamus Jan Tadeusz

17.03.1913

+ ???

ppor. / Sgt

Bombardier

Przeniesiony do wojsk lądowych.

781274

Adamus Robert

15.02.1923

???

st.szer. / AC1

Bez specjalności

306 DM

Brak dalszych informacji.

784048

Adamus Witold Mieczysław

02.01.1922

+ 09.07.1990 68

plut. / LAC

Pilot Meteorolog-uczeń

16 SFTS

Urodzony w Sodołach. Wychowanek SPLdLM w Świeciu. W Angli w 1942 r. ukończył kurs pilotażu na Stacji RAF w Newton. W roku 1944 zachorował i utracił uprawnienia pilota. Został skierowany na kurs meteorologa. Zmarł w Wielkiej Brytanii, w Bourmouth.

P-1746

Adler Wilhelm

08.10.1910

+ 00.08.1979 68

kpt. / F/Lt

Pilot

300 DB

W dniu 23.05.1944 r. podczas nalotu na Dortmund, samolot „Lancaster” – LM487, który wystartował z bazy RAF Faldingworth, został uszkodzony przez artylerię przeciwlotniczą. Rozbił się w rejonie Kreffeld w Niemczech. Jako jedyny z załogi uratował się i dostał do niewoli. W 1946 r. wstąpił do lotnictwa w Pakistanie (Pakistan A.F.). Zmarł w USA, w Long Beach – California.

703108

Adles Bronisław

24.03.1908

+ 18.12.1972 64

plut. / LAC

Mechanik

300 DB

Zmarł w Wielkiej Brytanii, w Chester.

794072

Adolf Wacław Jan

12.04.1903

+ 05.11.1941 38

kpr. / LAC

Kancelista

305 DB

Urodzony w Horodence. Zmarł w polskim szpitalu wojskowym w Szkocji. Pochowny na Cmentarzu Wellshill k/ Perth.

P-0957

Adrian Florian Edmund VM 9466

08.11.1913

† 23.06.1944 31

kpt. / F/O

Pilot

300 DB

Cichociemny (ps. „Liberator”) – W nocy 26/27.01.1943 r. został zrzucony na placówkę w Kielcach. Aresztowany pod przybranym nazwiskiem „Czesław Wawerski”. Zginął – rozstrzelany przez Niemców w Kielcach.

P-1203

Aduckiewicz Marian VM 9537 DFC

02.08.1918

+ 16.11.2005 87

kpt. / F/Lt

Obserwator

301 DB

Urodzony w Parachońsku, w woj.poleskim. Absolwent XII Promocji SPL. Po jej ukończeniu w 1939 r. przydzielony do 5 PL w Lidzie-Wilnie, do 55 Eskadry Liniowej, z którą odleciał 30 sierpnia na polowe lotnisko Marynin. Wziął z nią udział w kampanii wrześniowej 1939 r. w składzie Brygady Bombowej. Wykonał 3 loty na bombardowwania oddz. panc.-mot. npla. We Francji przydzielony do francuskiej esk. bombowej w Avignon (maj-czerwiec 1940).- W Wielkiej Brytanii po przeszkoleniu latał w 301 DB (11.1941-07.1942). Ranny 2 lipca 1942 r. podczas nalotu na Bremę, przebywał na leczeniu w szpitalu do marca 1943 r. Po wyleczeniu, ponownie latał operacyjnie w 305 DB do lipca 1944 r. Po wylataniu tury operacyjnej przeniesiony do 45 Grupy TC RAF, rozprowadzał samoloty z fabryk z USA i Kanady do Wielkiej Brytanii, na Środkowy Wschód i Indii. Osiedlił się w Kanadzie, w Hamilton i tam zmarł. Spopielony, prochy złożone na cmentarzu w Holy Sepulchre.

784214

Adziński Franciszek

23.08.1914

+ 00.00.1983 69

plut. / LAC

Mech. pokładowy

315 DM

Zmarł w Wielkiej Brytanii, w Norfolk.

706363

Aftergutt Mieczysław

01.01.1924

+ 00.00.1982 58

plut. / W/O

Radio-operator pokł.

Zmarł w Wielkiej Brytanii, w Sevenoaks – Kent.

707581

Agatyn Emil

23.09.1923

???

kpr. / Cpl

Instr. Wych. Fizyczn.

W 1947 r. wyjechał do Australii.

782751

Agopsowicz Walerian

13.11.1906

+ ???

sierż. / Cpl

Obsługa techniczna

301 DB

W 1948 r. wrócił do Polski.

705740

Ajbuszyc Jerzy Stanisław

08.03.1922

???

plut. / LAC

Radiotelefonista

316 DM

W 1946 r. wyjechał do Ekwadoru.

P-2577

Ajdukiewicz Bronisław

21.06.1922

****

por. / F/O

Nawigator

301 DB

W 1994 r. mieszkał w Szwajcarii, w Cheasso.

709553

Akielaszek Stanisław

28.04.1916

+ 09.12.2003 87

Zmarł w USA, w Bronx - Nowy York.

794658

Akielaszek Stefan

05.05.1918

???

kpr. / Sgt

Pilot

W 1946 r. wyjechał do USA.

709003

Akonom Stanisław

30.01.1927

+ 00.00.1999 72

jun. / AC2

Rusznikarz

Halton

Absolwent Lotniczej Szkoły dla Małoletnich w RAF Halton. Zmarł w Wielkiej Brytanii, w Bristolu.

782754

Aksman Wacław

07.08.1898

+ 00.00.1970 72

kpr. / LAC

Mechanik

Zmarł w Wielkiej Brytanii, w Bournmouth – Hampshire.

781968

Aksman Wojciech Bolesław

04.03.1910

+ ???

plut. / LAC

Mech. przyrz. prec.

318 DMR

W 1947 r. wrócił do Polski.

704761

Alberski Apolinary

20.08.1913

+ ???

kpr. / LAC

Radio mechanik

301 DB

W 1948 r. wyjechał do Argentyny.

P-0031

Alberti Stefan Karol

23.10.1907

† 21.10.1943 36

kpt. / F/Lt

Obserwator

18 OUT

Urodzony w Wadowicach. Zginął w bazie RAF Bramcote podczas lotu szkolnego na samolocie „Wellington” - BK471. Z powodu awarii silnika, pilot był zmuszony przerwać lot. Podczas podejścia do lądowania samolot zderzył się z drzewem, zapalił i skapotował. Uratował się tylko lekko ranny, sierż. Zygmunt Marynowski. Reszta załogi zginęła: kpt. Stefan Alberti, st.sierż. Roman Kot, plut. Jerzy Sawicki i plut. Mieczysław Solecki. Pochowany na cmentarzu w Newark (319A/I).

705734

Albrecht Gerard

05.11.1918

+ 00.00.2008 90

sierż.pch. / F/Sgt

Pilot

302 DM

Zmarł w Polsce, w Zabrzu.

783059

Albrycht Stanisław Franciszek

16.09.1895

+ ???

st.sierż. / Sgt

Żandarmeria lotnicza

W 1947 r. wrócił do Polski.

P-0959

Alchimowicz Seweryn Lech

08.06.1910

+ ???

kpt. / F/Lt

Oficer techniczny

Brak dalszych informacji.

703891

Alda Stanisław

02.08.1924

???

plut. / W/O

Strzelec pokładowy

301 DB

Brak dalszych informacji.

780756

Aleksa Witold

03.11.1902

+ 07.08.1977 74

st.sierż. / Sgt

Mechanik

300 DB

Zmarł w Wielkiej Brytanii, w Ramsgate.

P-1404

Aleksandrowicz Antoni VM 08354

25.10.1906

† 14.02.1943 37

mjr / S/Ldr

Pilot

219 RAF

Urodzony w Kijowie. Zginął w bazie RAF Catterick, podczas lotu treningowego na samolocie „Beaufighter” - V8551. Podczas lotu koszącego na małej wysokości nastąpiło zderzenie z wyniosłością terenu koło Ireleth - Lancashire. Zestrzelił 3/0/0 samolotów. Pochowany na cmentarzu w Newark (313A-J).

P-1925

Aleksandrowicz Czesław

31.03.1895

+ ???

kpt. / F/O

Oficer techniczny

Brak dalszych informacji.

P-0240

Aleksandrowicz Henryk

12.06.1919

???

kpt. / F/Lt

Obserwator

305 DB

Urodzony w Chabarowsku, w Rosji. Absolwent XII Promocji SPL, po ukończeniu której, w 1939 r. przydzielony do 5 PL w Lidzie – Wilnie. Wraz z 53. Eskadrą Towarzyszącą odbył kampanię wrześniową 1939 r. w ramach lotnictwa Armii „Modlin”. We Francji ukończył Szkołę Obserwatorów Lotniczych w Clermont-Ferrand. W Wielkiej Brytanii od marca 1941 r. latał w 305 DB. W dniu 29.08.1942 r., po starcie z bazy RAF Hemswell, samolot „Wellington” - Z1460 uczestniczył w bombardowaniu Saarbrücken. Podczas lotu powrotnego samolot, dziesięć razy atakowany przez niemieckie myśliwce, zapalił się w powietrzu. Na rozkaz dowódcy trzech członków załogi wyskoczyło ze spadochronami: por. Henryk Aleksandrowicz i kpr. Marian Ćwikalski (dostali się do niewoli), oraz kpr. Franciszek Kula (przedostał się do nieokupowanej części Francji i wrócił do Angli 06.10.1942). Kpr Stefan P. Rueger został postrzelony w tylnej kabinie strzelca. Pozostali członkowie załogi, obaj piloci Tadeusz M. Czołowski i Mieczysław Seredyn – przekonani, że tylny strzelec jest ranny (już nie żył), podjęli skuteczną próbę ugaszenia pożaru i dolecieli do Angli, lądując przymusowo pod Manston. Kpt. Henryk Aleksandrowicz od 1986 r. mieszka w Belgii, w Brukseli.

704986

Aleksiuk Stanisław

06.10.1917

+ 25.04.2004 86

plut. / W/O

Radio-operator pokł.

301 DB

Zmarł w USA,w Buffalo - New York.

704730

Alwast Tadeusz

00.00.000?

???

Przeniesiony do wojsk lądowych.

706068

Alwast Zbigniew Arkadiusz

14.01.1915

???

plut. / LAC

Oficer transportowy

309 DMR

W 1946 r. wyjechał do Argentyny.

781208

Ambroziewicz Aleksander

24.02.1906

+ ???

plut. / Sgt

Bez specjalności

307 DMN

Brak dalszych informacji.

707384

Ambrusewicz-Kapustowicz Antoni

22.11.1908

+ ???

kpr. / LAC

Kierowca samochod.

300 DB

W 1966 r. wyjechał do Wenezueli.

708377

Ancikowski (Walder Brunon)

23.09.1921

???

kpr. / Cpl

Instr. Wych. Fizyczn.

1 RS

W 1947 r. wrócił do Polski.

780538

Ancuta Edward

09.07.1914

+ 17.06.1985 71

st.majst. / Sgt

Mechanik

317 DM

Urodził się w Brześciu nad Bugiem. Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy, porzydzielony do 5 PL w Lidze. W 1941 r. służył w 317 DM. Zmarł w Polsce, w Lublinie. Pochowany na Cmentarzu Komunalnym – Majdanek. (info: Wiesław 04.09.2011)

706119

Anczutin Andrzej

17.02.1909

+ ???

sierż. / F/Sgt

Pilot

W 1947 r. wyjechał do USA.

781135

Anderman Aleksander

26.03.1918

+ 26.11.2006 88

st.sierż. / W/O

Instr. mech. pokład.

301 DB

Urodził się Zawierciu, w woj. kieleckim. Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy. W 1938 r. dostał przydział do 2 PL w Krakowie. W Angli, w 1940 r. został skierowany do 300 DB. W 1944 r. został przydzielony do 1586 Eskadry do zadań specjalnych w Brindisi jako mechanik pokładowy. Po powrocie do Angli zostaje wysłany na kurs instruktorów mechaników pokładowych. W 1946 r. dostaje przydział do 304 DB. Zmarł w Wielkiej Brytanii, w Middlewich Cheshire. Spopielony w Crewe krematorium. por.

P-0161

Anders Bohdan

27.02.1915

† 02.06.1941 26

por. / P/O

Pilot

316 DM

Urodzony w Poznaniu. Absolwent XII Promocji SPL. Po jej ukończeniu w 1939 r. przydzielony do 3 PL w Poznaniu, do 132 Eskadry Myśliwskiej. Walczył w jej składzie podczas kampanii wrześniowej 1939 r. Z „kotła” nad Bzurą wydostał się 18 września i dotarł do Warszawy. Wcielony do Lotniczego Oddziału Szturmowego. W nocy 25/26 września przed kapitulacją, odleciał (razem z pchor. R. Malczewskim) samolotem PZL-5 na Węgry. We Francji przeszkolił się w Bazie Montpellier (styczeń-luty 1940 r.). Walczył w kluczu GC II/6. Po przybyciu do Anglii skierowany na przeszkolenie do CFS Upavon. Po jego ukończeniu, przeniesiony w lipcu 1940 r. do 302 DM. Po krótkim pobycie odesłany do CFS, skąd odszedł w marcu 1941 r. do 316 DM. Zginął w w bazie RAF Pembrey podczas lotu treningowego na samolocie „Magister” - R1838. Maszyna zderzyła się z zaporą balonową. Pochowany w Wielkiej Brytanii, na cmentarzu St. Illttd w Pembrey – Carmarenshire (grób nr 11, działka RAF).

781567

Anders Józef

04.03.1916

+ 10.03.1993 77

kpr. / LAC

Mechanik

302 DM

Zmarł w Wielkiej Brytanii, pochowany na cmentarzu w Heckmondwike.

P-0958

Andersz Stefan

16.03.1918

****

kpt. / F/Lt

Pilot

302 DM

W 1990 r. mieszkał w Hazlemere, High Wycombe HP15.

P-0374

Andersz Tadeusz VM 11082 DFC

27.09.1918

+ 29.10.2007 89

mjr dypl / S/Ldr

Pilot

315 DM

Urodzony w Haensbrook, w Holandii. Absolwent XIII Promocji SPL, którą ukończył z 4 lokatą w 1939 r. We wrześniu 1939 r. ewakuował się do Rumunii, skąd przez Jugosławię i Grecję przybył do Francji. Otrzymał przydział do klucza obrony bazy lotniczej w Rennes. W Wielkiej Brytanii, po przeszkoleniu w 56 OTU, został przydzielony w 1941 r. do 315 DM. W lutym 1944 r. przeniesiony do 61 DM, 56 Grupy USAAF. Pełnił także funkcję oficera łącznikowego w sztabie 8 Floty USAAF, do sierpnia 1944 r. W dniu 18 sierpnia 1944 r. dowodził 315 DM „Dęblińskim”. Następnie w maju 1946 r. dowodził 306 DM „Toruńskim”. Po wojnie był adjutantem Prezydenta RP na Uchodźctwie. W 1993 r. Powiernik (Trustee) Fundacji Stowarzyszenia Lotników Polskich w W. Brytanii. Od 1998 r. wiceprezes Stowarzyszenia Lotników Polskich w W. Brytanii - Zestrzelił 2/1/0 samolotów. Zmarł nagle w Londynie. Pochowany w Polsce, w grobie rodzinnym na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. gen.bryg. pil.

705669

Andracki Stanisław

28.08.1911

+ ???

plut.pch. / AC1

Bez specjalności

Brak dalszych informacji.

780536

Andre Zbigniew

16.07.1918

+ 02.06.1989 71

sierż. / Cpl

Mechanik

300 DB

Urodzony w Płocku. Wychowanek SPLdM w Krośnie. W 1939 r. - 1 PL w Warszawie. W Angli 1940 po przeszkoleniu na mechanika został przydzielony do 300 DB. Zmarł w Polsce, w Płocku.

793536

Andruczyk Kazimierz

14.09.1910

+ 01.05.1986 76

st.majst. / F/Sgt

Mechanik

302 DM

Zmarł w Australii, w Sydney.

P-2893

Andrusikiewicz Roman Wojciech

19.03.1922

+ 15.03.1991 69

ppor. / F/O

Pilot

577 RAF

Zmarł w Wielkiej Brytanii, w Swansea. Pochowany w Polscce.

784054

Andrusyszyn Stefan

08.12.1919

???

plut. / W/O

Strzelec pokładowy

300 DB

W 1948 r. wyjechał do Argentyny.

P-2482

Andruszkiewicz Kazimierz

02.06.1911

† 13.06.1944 33

ppor. / P/O

Bombardier

300 DB

Urodzony w Łysołajach, w woj. lubelskim. Zginął po starcie z bazy RAF Faldingworth, na samolocie „Lancaster” - JA783, podczas lotu bojowego na bombardowanie Gelsenkirchen. Nad celem zestrzelony przez nocnego myśliwca. Pochowany w Niemczech, na cmentarzu w Reichswald Forest (4-5 G-31).

782560

Andruszkiewicz Zygmunt

10.10.1904

+ ???

plut. / LAC

Elektryk

304 DB

W 1948 r. wyjechał do Polski.

P-1199

Andruszko Michał Stanisław DFC

30.09.1917

+ 21.12.1987 70

kpt. / F/Lt

Pilot

318 DMR

Absolwent XII Promocji SPL. Po jej ukończeniu w 1939 r. przydzielony do 5 PL w Lidzie-Wilnie, do 151 Eskadry Myśliwskiej, z którą odbył kampanię wrześniową 1939 r. w składzie lotnictwa SGO „Narew”. We Francji latał w klucz obrony Tuluzy, do czerwca 1940 r. W Anglii do 1941 r. latał w 241 DM RAF. Przeniesiony do TC w Afryce (1942-44), a następnie do 318 DMR (04 -10.1944). Wojnę zakończył jako Ferry pilot w TC India (1944-1945). Zmarł w Wielkiej Brytanii, w Norfolk. Pochowany w Mortlake Cemetery.

P-1933

Andruszko Wacław

01.09.1914

+ 09.01.1970 56

por. / F/Lt

Nawigator

304 DB

Zmarł w Wielkiej Brytanii, w Nottingham i tam został pochowany.

705915

Andruszkow Franciszek

08.09.1923

???

kpr. / LAC

Straż pożarna

W 1948 r. wyjechał do Australii, na Tasmanię.

794340

Andruszkow Marian Julian

19.08.1918

† 14.11.1943 25

plut. / F/Sgt

Radio operator

305 DB

Urodzony we Lwowie. Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy, w 1938 r. skierowany do 2 PL w Krakowie. W 1939 r. ewakuowany do Rumunii, a później do Francji. W 1940 r. przybył do Angli. W 1941 r. skierowany na kurs strzelców radio-telegrafistów samolotowych. Otrzymuje przydział do 18 OTU, a w maju 1943 r. skierowany do 305 DB. Zginął w bazie RAF Swanton Morley, podczas ćwiczebnego lotu grupowego na samolocie „Mitchell” - FV941. W ześlizgu na skrzydło, samolot spadł na ziemię w rejonie Colkirk koło Fakenham – Norfolk. Pochowany na cmentarzu w Newark (320-L).

P-5125

Andruszków Tadeusz

18.11.1920

† 27.09.1940 19

sierż. / Sgt

Pilot B of B

303 DM

zdjęcie

Urodzony we Lwowie. Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy, w 1939 r. powołany do 6 PL we Lwowie. W 1939 r. ewakuowany do Rumunii, a później do Francji. W 1940 r. przybył do Angli. Jako pilot otrzymuje przydział do 303 DM. Zginął w Bitwie o Wielką Brytanię. Po starcie z bazy RAF Northolt na samolocie „Hurricane” - V6665, z zadaniem przechwycenia niemieckiej wyprawy bombowej w rejonie Londynu, napotkano 30 bombowców „Heinkel” He-111 w silnej osłonie myśliwskiej. W walce zestrzelono 15 samolotów niemieckich, przy stracie jednego „Hurricane’a”. Sierż. Tadeusz Andruszków został pochorowany na cmentarzu w Northwood Middx (H-208).

P-2159

Andrychowski Jan Zygmunt

02.05.1914

+ 00.10.2000 86

por. / F/O

Oficer oświatowy

Zmarł w Wielkiej Brytanii, w Uckfield – Sussex.

782447

Andrysiewicz Franciszek

31.01.1904

+ ???

majst. / W/O

Radio-mechanik

318 DMR

W 1947 r. wrócił do Polski.

P-2769

Andrysik Adam Stanisław

24.02.1918

???

por. / F/O

Pilot

Brak dalszych informacji.

793069

Andrzejak Józef

18.03.1901

+ 00.00.1966 65

chor. / F/Sgt

Elektryk

301 DB

Zmarł w Wielkiej Brytanii, w Elstree – Heretfordshire.

781252

Andrzejczyk Wacław

31.12.1915

+ 11.06.1941 26

plut. / Cpl

Mechanik

301 DB

W 1941 r. zginął w Swinderby, uderzony śmigłem stojącego samolotu. Pochowany na cmentarzu w Newark (298/J).

704822

Andrzejewski Bogumił Witalis

01.02.1922

???

kpr. / LAC

Administracja

318 DMR

W 1994 r. mieszkał w Hertfodshire, UK - (Info: Chris Kropiński 12.07.2012)

782081

Andrzejewski Edward

10.08.1911

+ 18.12.1940 29

kpr. / LAC

Mechanik

304 DB

W 1940 r. zginął w Wielkiej Brytanii, w wypadku motocyklowym (zderzenie z ciężarówką k/Newark). Pochowany na cmentarzu w Newark (298/J).

783686

Andrzejewski Franciszek

01.02.1915

† 05.11.1940 25

plut. / Sgt

Pilot

4 FPool

W 1940 r. zginął w Wielkiej Brytanii, w bazie RAF Kemble. Samolot „Lysander” -T1535, po starcie stanął w płomieniach i spadł na ziemię w pobliżu lotniska Lyneham. Pochowany na cmentarzu kościelnym w Kemble - Gloucester.

784751

Andrzejewski Jan

15.12.1916

???

plut. / LAC

Bez specjalności

W 1948 r. wyjechał do Belgii.

705745

Andrzejewski Jan

03.02.1908

+ ???

sierż. / LAC

Kancelista

317 DM

W 1948 r. wyjechał do Australii, na Tasmanię.

782244

Andrzejewski Józef

26.02.1899

+ 00.00.1987 88

majst. / W/O

Mechanik

305 DB

Zmarł w USA, w Wayne – Michigan.

707114

Andrzejewski Piotr

18.02.1926

???

kpr. / AC2

Mechanik

305 DB

W 1948 r. wyjechał do Australii.

P-0165

Andrzejewski Stanisław Jan VM 11083 DFC

21.11.1917

+ 09.10.2002 85

mjr / S/Ldr

Pilot

307 DMN

Urodzony w Bielawach, w pow. kutnowskim. Absolwent XII Promocji SPL. Po jej ukończeniu w 1939 r. przydzielony do 5 PL w Lidzie-Wilnie, do 151 Eskadry Myśliwskiej. Walczył w jej składzie podczas kampanii wrześniowej 1939 r. wspierając wojska Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Narew”. Przez Rumunię przedostał się do Francji, gdzie po przeszkoleniu był dowódcą klucza obrony m. Caen. W Wielkiej Brytanii po przeszkoleniu w 15 EFTS w Hucknal, a następnie w 54 OTU (jednostka szkoląca nocnych myśliwców), w 1941 r. został przydzielony do 307 DMN. Od 09.12.1946 r. był dowódcą 307 DMN „Lwowskiego” (Nocnych Puchaczy). Zestrzelił 1/0/0 samolotów. Zmarł w Wielkiej Brytanii, w Bideford Devon. Pochowany na cmentarzu Northam. ppłk pil.

793587

Andrzejewski Stanisław

05.05.1913

+ 00.12.1970

plut. / LAC

Mechanik

304 DB

Brak dalszych informacji.

709826

Andrzejewski Stefan

06.01.1912

+ 00.12.1970 58

kpr. / LAC

Straż pożarna

318 DMR

Zmarł w USA, w Nowym Jorku.

782772

Andrzejewski Stefan

26.08.1899

+ ???

chor. / W/O

Meteorolog

300 DB

W 1948 r. wrócił do Polski.

782801

Anglik Henryk

02.06.1915

† 14.11.1943 28

sierż. / F/Sgt

Pilot

305 DB

Zginął w bazie RAF Swanton Morley, na samolocie „Mitchell” - FV941, podczas ćwiczebnego lotu grupowego. Po ześlizgu na skrzydło samolot spadł na ziemię. Pochowany w Wielkiej Brytanii, na cmentarzu w Newark (320-I).

705563

Animucki Stanisław

19.03.1921

+ 00.12.1957 36

plut. / W/O

Radio-operator pokł.

304 DB

Zmarł w USA, w Pensylwanii.

704424

Anioł Stanisław

17.10.1923

+ 17.10.1992 69

plut. / LAC

Mech. przyrz. prec.

Zmarł w USA, w Chicago Illinois.

782713

Anioła Albin

05.02.1908

+ ???

plut. / Cpl

Mechanik

Brak dalszych informacji.

792900

Anioła Walerian

29.11.1910

+ ???

sierż. / Sgt

Mech. samochod.

W 1948 r. wrócił do Polski.

P-2695

Aniołek Wiktor

13.06.1916

+ 24.09.1986 70

por. / F/Lt

Strzelec pokładowy

301 DB

Urodzony w Sosnowcu. W 1947 r. zamieszkał w Nottingham. W czasie wizyty jednostki RAF’u zmarł w MilitaryHospital Wegberg w Niemczech. Spopielony - prochy złożone w Wielkiej Brytanii, w Newark (Sekcja SLP).

784198

Anisiewicz Stanisław

01.02.1914

???

plut. / LAC

Mechanik

302 DM

W 1948 r. wyjechał do Francji.

783214

Aniskowski L.

27.01.1919

???

st.szer. / AC2

Obsł. techniczna

Przeniesiony do wojsk lądowych.

707009

Aniszewski Józef

09.10.1926

???

kpr. / LAC

Kierowca samochod.

300 DB

Brak dalszych informacji.

706237

Antas Zdzisław

19.04.1922

???

plut. / LAC

Straż pożarna

309 DMR

W 1948 r. wrócił do Polski.

780405

Antczak Jan

07.04.1901

+ ???

st.sierż. / Sgt

Mechanik

301 DB

W 1948 r. wrócił do Polski.

780442

Antczak Kazimierz

17.05.1915

???

plut. / LAC

Mechanik

301 DB

W 1997 r. mieszkał w Brent, London UK - (Info: Chris Kropiński 12.07.2012)

784299

Antczak Stanisław

03.09.1910

+ ???

plut. / LAC

Mechanik

317 DM

W 1947 r. wrócił do Polski.

783219

Antkiewicz Wiktor

31.10.1916

???

plut. / LAC

Mechanik

309 DMR

W 1948 r. wrócił do Polski.

704638

Antkowiak Antoni

04.12.1916

???

plut. / LAC

Mechanik samochod.

W 1947 r. wyjechał do Belgii, do Antwerpi.

783751

Antolak Edward

20.08.1913

+ 00.00.1942 29

st.szer. / LAC

Mechanik

Zmarł w Wielkiej Brytanii, w Basford – Nottighamshire.

P-0232

Antolak Eugeniusz

15.01.1909

+ ???

kpt. / F/Lt

Pilot

302 DM

Absolwent VII Promocji SPL. Po jej ukończeniu w 1933 r. przydzielony do 5 PL w Lidzie. Po kampanii wrześniowej przedostał się do Angli, gdzie w 1940 r. po przeszkoleniu w 5 OTU, otrzymał przydział do 302 DM (10.1940-01.1941). Następnie do końca wojny odkomenderowany do szkolnictwa lotniczego. W 1960 r. mieszkał w Nowej Zelandii, w Bishop Auckland.

706548

Antoniak Tadeusz

26.06.1920

****

plut. / F/Sgt

Pilot

316 DM

W 2002 r. mieszkał w USA, w Bensalem – Pennsylvania.

P-2642

Antoniewicz Janusz Włodzimierz VM 9666

03.10.1920

****

por. / F/O

Radio-operator pokł.

301 DB

W 2000 r. mieszkał w Wielkiej Brytanii, w Londynie.

793662

Antoniewicz Józef VM 8320

30.12.1916

+ 00.02.2005 88

st.sierż. / W/O

Radio-operator pokł.

300 DB

Zmarł w Wielkiej Brytanii, w Hastings & Rother, East Sussex.

P-0936

Antoniewicz Leopold VM 10760

22.01.1916

+ 19.11.2011 95

kpt. / F/Lt

Pilot

304 DB

Zmarł w Wielkiej Brytanii, w Londynie N8.

707995

Antoniuk Stefan

27.12.1919

???

plut. / Sgt

Pilot

W 1948 r. wyjechał do Argentyny.

782557

Antonowicz Albert

14.03.1916

+ 16.04.1993 77

plut. / LAC

Mechanik

307 DMN

Zmarł w USA, w Will – Illinois.

76642

Antonowicz Jerzy

25.03.1907

23.10.1941 34

mjr / S/Ldr

Pilot

307 DMN

Urodzony w Kwasowie Horosowskim, w woj. wołyńskim. Absolwent VII Promocji, po ukończeniu której w 1933 r. został przedzielony do 3 PL w Poznaniu. W 1939 r. był dowódcą 8 Eskadry Szkolnej, z którą ewakuował się do Rumunii. W Angli po przeszkoleniu, przydzielony do 300 DB, a następnie do 307 DMN. Od 10.06.1941 r. był dowódcą 307 DMN „Lwowskiego” (Nocnych Puchaczy). Zginął w bazie RAF Exeter podczas lotu bojowego z por. L Karwowskim na samolocie „Beaufighter” - T3025. Przed samym lądowaniem zgłosił awarię silnika, zażądał zapalenia świateł na lotnisku i zameldował wypuszczenie podwozia. Rozbił się w czasie lądowania na skraju własnego lotniska. Pochowany w Wielkiej Brytanii, na Higher Cemetery w Exeter (ZK-49).

794599

Antonowicz Władysław

10.05.1911

+ 00.06.1999 88

plut. / LAC

Elektryk

307 DMN

Zmarł w Wielkiej Brytanii, w Merton – Surrey.

703328

Antończyk Franciszek

09.07.1916

???

plut. / LAC

Ślusarz

W 1967 r. mieszkał w Bristol, Gloucestershire UK - (Info: Chris Kropiński 12.07.2012)

783024

Antosik Henryk Stanisław

02.03.1914

+ ???

kpr. / LAC

Mechanik

W 1975 r. mieszkał w Wielkiej Brytanii, w Nottingham.

703020

Antoszczyszyn Michał

12.10.1918

† 05.11.1945 27

kpr. / F/Sgt

Strzelec pokładowy

300 DB

Zginął po starcie z bazy RAF Faldingworth na samolocie „Lancaster”, wykonując lot transportowy z Włoch do Angli z 20 pasażerami na pokładzie. W czasie lotu w złych warunkach atmosferycznych samolot wpadł do morza. Zginęło 20 pasażerów i cała załoga: kpr. Michał Antoszczyszyn, sierż. Bernard Nowak, plut. Zdzisław Pietrak, sierż. Piotr Skibński, plut. Władysław Szumski, i sierż. Warchołek.

781915

Antoszewski Tadeusz

20.09.1915

+ 00.12.1996 81

plut. / LAC

Mechanik

301 DB

Zmarł w Wielkiej Brytanii, w Mansfield – Nottinghamshie.

729051

Antośkiewicz Kazimierz

24.01.1920

???

kpr. / AC1

Bez specjalności

305 DB

W 1948 r. wyjechał do Francji.

780640

Apanasewicz Józef VM 9202 DFM

04.07.1902

+ 09.07.1980 78

chor. / W/O

Radio-operator pokł.

304 DB

Zmarł w Wielkiej Brytanii, w Croydon – Surrey. Spopielony w Croydon krematorium.

P-1080

Apanasik Stanisław

23.12.1912

+ 12.06.1943 31

por. / F/O

Strzelec pokładowy.

304 DB

Po odbyciu tury lotów bojowych w 304 DB, przeniesiony do pracy w Inspektoracie PSP w Londynie. Zmarł śmiercią naturalną w szpitalu. pochowany na cmentarzu w Woking - Surrey (2/A/27).

784508

Apanowicz Bolesław

23.09.1917

+ 13.08.1996 79

sierż. / Cpl

Mechanik

305 DB

Urodził się w Sejnach, w woj.białostockim. Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy.W 1937 r. powołany do 2 PL w Krakowie. W 1939 r. ewakuowany do Rumunii, następnie do Francji, gdzie w maju 1940 r. został skierowany do bazy lotniczej w Caen. Po upadku Francji ewakuowany do Angli, gdzie po przeszkoleniu otrzymuje przydział do MU na stacji RAF Hendon. W 1941 r. przeniesiony do 305 DB, gdzie służył do zakończenia wojny. Zmarł w USA, Filadelfii - Pennsylvania i tam został pochowany.

703166

Apanowicz Władysław

28.11.1913

+ 01.03.1999 86

plut. / LAC

Mech. przyrz. prec.

300 DB

Zmarł w Wielkiej Brytanii, w Leeds. Spopielony Leeds krematorium.

709638

Apostolski Jan

11.12.1906

+ 00.01.1988 82

st.szer. / LAC

Bez specjalności

Zmarł w Wielkiej Brytanii, w Enfield – Middlesex.

704639

Arabas Jan

30.03.1911

+ 08.06.1944 33

st.szer. / AC2

Bez specjalności

304 DB

W 1942 r. Eskadra Łącznikowa do dyspozycji gen. W.Andersa w Rosji. Zmarł w Wielkiej Brytanii, w Sanatorium Southfield. Pochowany na cmentarzu Costorphine Hill Edynburg (B 1460/I), w Szkocji.

780219

Aranowski Tadeusz VM 8509

27.09.1919

+ 00.00.2003 84

st.sierż. / W/O

Bombardier

300 DB

W dniu 15.04. 1941 r. podczas lotu treningowego nad bazą RAF Syerston, na samolocie „Wellington” - R1212., podczas próby lądowania na lotnisku Flintham Woods - Syerston, pilot podszedł zbyt wysoko i dostał rozkaz ponownego okrążenia lotniska. Przy kolejnej próbie lądowania jeden z silników odmówił posłuszeństwa i samolot zderzył się z drzewem na skraju lotniska. Ocaleli (ranni): - T. Aranowski, Z. Gałczyński i J. Jarosz. Zginęli: W. Pietruszewski, A. Berger i pilot R.K. Christman. Zmarł w Polsce.

P-0293

Araszkiewicz Janusz

22.05.1902

+ 24.03.1989 87

mjr / F/Lt

Pilot

Zmarł w Wielkiej Brytanii, w Londynie. Spopielony w Mortlake krematorium.

707010

Arcimowicz Jarosław

23.07.1925

+ 03.01.1945 20

szer. / AC2

Bez specjalności

Zmarł w Wielkiej Brytanii, w szpitalu w Birmingham. Pochowany na cmentarzu w Hawarden Village Cheshire (64/4/G).

P-0274

Arciszewski Jerzy

06.05.1895

+ 23.02.1980 85

kpt. / F/Lt

Oficer techniczny

Zmarł w Wielkiej Brytanii, w Bexhill-on-Sea i tam został spopielony.

782570

Arciszewski Stanisław

02.01.1916

???

plut. / Cpl

Radio-mechanik

307 DMN

Brak dalszych informacji.

P-2584

Arciszewski Stanisław Jerzy

02.05.1920

???

por. / F/O

Oficer techniczny

305 DB

Brak dalszych informacji.

P-0137

Arciuszkiewicz Eugeniusz VM 9348 DFC

07.02.1907

+ 10.12.1983 76

mjr / W/Cdr

Obserwator

301 DB

Urodzony w Jachimowszczyźnie, w woj. nowogrodzkim. Absolwent V Promocji w SPL, po ukończeniu której w 1931 r. dostał przydział do 5 PL w Lidzie. W Angli w latach 1941-43 latał w 305 DB. Po przerwie operacyjnej był dowódcą 1586 Eskadry podczas Powstania Warszawskiego, a później od 14.06.1944 r. Dowódcą 301 DB „Obrońców Warszawy”. Zmarł w Kanadzie, w Toronto i tam został pochowany ppłk obs.

P-1090

Arct Bohdan VM 8491

27.05.1914

+ 14.05.1973 59

mjr / S/Ldr

Pilot

303 DM

Urodzony w Warszawie. Po maturze zgłosił się do służby wojskowej w lotnictwie. Ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy w Dęblinie. Loty treningowe wykonywał w 1 PL w Warszawie. W sierpniu 1939 r. został zmobilizowany jako podporucznik rezerwy lotnictwa. Po kampanii wrześniowej 1939 r., przez Rumunię przedostał się do Francji. Od marca 1940 r. przebywa w Szkole Nawigatorów i Strzelców w Blidzie koło Algieru. W Wielkiej Brytanii odbył przeszkolenie lotnicze. Od września 1940 r. do czerwca 1941 r. latał jako ferry pilot, rozprowadzając samoloty do jednostek. Po dalszym przeszkoleniu operacyjnym w 61 OTU, w październiku 1941 r. otrzymał przydział do 306 DM, gdzie latał bojowo do lutego 1943 r. W dniu 13 marca 1943 r. przydzielony, wraz z grupą polskich pilotów, do formującego się „Polish Fighting Team” w Północnej Afryce. Zespół, popularnie zwany „Cyrkiem Skalskiego”, wchodził w skład 145 DM RAF. W dniu 27.06.1944 r. został dowódcą 316 DM „Warszawskiego”. 6 września 1944 r. został zestrzelony nad Francją. Do końca wojny przebywał w niewoli niemieckiej. Zestrzelił 3/1/2 samolotów. Zmarł w Polsce, w Siedlcach i tam został pochowany. ppłk pil.

704365

Arczyński Stanisław Jerzy

26.05.1915

+ 00.00.1958 43

plut. / LAC

Mechanik radarowy

Zmarł w Wielkiej Brytanii, w Lambeth – Londyn.

708210

Ardeli Antoni

09.06.1906

+ ???

kpr. / LAC

Bez specjalności

W 1948 r. wyjechał do Brazylii.

793732

Ardelli Kazimierz Jan

01.03.1920

† 20.06.1942 22

plut. / Sgt

Strzelec pokładowy

305 DB

Urodzony w Gródku Jagiellońskim. Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy. W 1939 r. ukończył szkołę kursem przyśpieszonym w Krośnie jako radio telegrafista. Z Krosna został ewakuowany do Rumunii, następnie do Francji. W 1940 r. przybywa do Angli, gdzie po przeszkoleniu jest przydzielony do 305 DB. Zginął po starcie z bazy RAF Lindholme na samolocie „Wellington” - Z8339, do lotu bojowego na bombardowanie Emden. W rejonie Schonhabten, Raalte (Holandia), samolot został zestrzelony przez nocnego myśliwca. Uratował się por. Stanisław Madejczyk (trafił do niewoli). Reszta załogi zginęła.

783193

Arend Juliusz

25.03.1913

+ 00.01.1996 82

plut. / LAC

Mechanik

315 DM

Zmarł w Wielkiej Brytanii, w Spilsby – Lincolnshire.

705735

Arendarczyk Leszek Michał

26.01.1920

****

por. / F/Sgt

Nawigator

W 1970 r. mieszkał w Kanadzie, w Langey BC.

P-0937

Arendarski Marian

11.02.1911

+ 00.04.1982 71

kpt. / F/O

Oficer techniczny

317 DM

Zmarł w USA, w Kalamazoo – Michigan.

708792

Arentewicz Feliks

13.09.1917

???

kpr. / LAC

Obsługa techniczna

301 DB

W 1948 r. wrócił do Polski.

781194

Arentowicz Adam Jan

23.10.1916

+ 16.10.1996 80

plut. / LAC

Mechanik

306 DM

Zmarł w Wielkiej Brytanii, w Londynie. Spopielony, prochy złożone w Newark – (Sekcja SLP).

P-0251

Arentowicz Tadeusz Aleksander

19.04.1909

† 08.07.1941 32

mjr / S/Ldr

Pilot

303 DM

Urodzony w Sierpcu. Absolwent VII Promocji SPL. Po jej ukończeniu w 1933 r. przydzielony do 1 PL w Warszawie. Po kampanii wrześniowej 1939 r., drogą morską przedostał się do Francji, a po jej upadku został ewakuowany do Anglii. Po przeszkoleniu na sprzęcie brytyjskim, 9 grudnia 1940 r. otrzymał przydział do 303 DM. Od 03.07.1941 r. był dowódcą 303 DM im. T. Kościuszki. Zginął po starcie z bazy RAF Northolt na samolocie „Spitfire” - P8502, prowadząc dywizjon jako górną osłonę bombowców lecących z zadaniem bombardowania linii kolejowej i dworca w Lille. Zestrzelony do morza przez niemieckiego myśliwca koło Dunkierki.

781321

Armanowski Józef

07.07.1917

† 26.01.1942 25

plut. / Sgt

Pilot

1454 ES

Zginął w bazie RAF Charmy Downs, podczas lotu treningowego na samolocie „Havoc” - AV395. Widziano, jak po ostrym pikowaniu samolot wszedł w korkociąg i rozbił się w miejscowości Box (Wiltshire). Zginał również, por.Edward Gąsak. Pochowany w Wielkiej Brytanii, w Haycombe Bath Somerset (51T /266/F).

780030

Artymiuk Jan VM 9053

24.06.1915

+ 27.01.1986 71

chor. / W/O

Radio-operator pokł.

300 DB

Urodzony w Branicach Suchodolskich, w woj. lubelskim. Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy, którą ukończył jako radiotelegrafista i został powołany do 1 PL w Warszawie. Tam zostaje skierowany na kurs strzelców samolotowych. Po zakończeniu kursu, skierowany do 213 Eskadry Bombowej. Latał na samolotach „Fokker” VIIB i PZL-37 „Łoś”. W czasie kampanii wrześniowej 1939 r. był tymczasowo przydzielony do 21 plutonu radio-nawigacyjnego w Dęblinie. Został ewakuowany do Rumunii, a następnie do Francji. Po upadku Francji przybywa do Angli. Po przeszkoleniu otrzymuje przydział do 300 DB w na stacji RAF’u w Bramcote. W dniu 11.07.1941 r. odbywa z bazy RAF Swinderby, na samolocie „Wellington”, lot bojowy na bombardowanie Kolonii. W drodze powrotnej zostaje zestrzelony i dostaje się do niewoli niemieckiej. Po wojnie osiedlił się w Australii. Zmarł w Australii, w Noble Park. Pochowany w Springvale Necropolis Cemetery, w Melbourne.

783224

Artymiuk Kazimierz VM 8467 D FC DFM

28.08.1920

+ 13.03.1984 64

sierż. / W/O

Pilot

301 DB

Urodzony w Branicach Suchodolskich, w woj. lubelskim. W 1938 r. wstąpił do SPLdM w Świeciu n/Wisłą. Wybuch wojny w 1939 r. przerwał dalsze szkolenie w Moderówce i z grupą uczniów i pilotów został ewakuowany do Rumunii i Francji, a po jej upadku przedostaje się do Angli. Po przeszkoleniu na pilota w 1942 r. otrzymuje przydział do 305 DB.W 1944 r. odkomenderowany na przeszkolenie na samolotach „Stirling” i Halifax”. Po przeszkoleniu otrzymuje przydział do 301 DB do zadań specjalnych. Po zakończeniu działań wojennych latał w lotnictwie transportowym RAF’u. Zmarł w Wielkiej Brytanii, w Randwick Gloucester’s. Pochowany na cmentarzu w Cirencester.

706436

Artyszak Karol

04.11.1911

+ 00.03.1989 77

plut. / AC2

Bez specjalności

Zmarł w Wielkiej Brytanii, w Nottingham.

794597

Asakevich John

12.12.1909

+ 11.08.1992 83

st.szer. / LAC

Mechanik

Zmarł w USA, w Linwood - Michigan (obywatel USA).

P-1538

Assman Ludwik Karol

09.10.1915

† 06.04.1942 27

ppor. / P/O

Obserwator

304 DB

W dniu 27.10.1941 r. po nalocie na Hamburg, samolot „Wellington” - W5720 na skutek uszkodzonego silnika wodował 19 km od brzegu koło Cromer. Po 17-tu godz. pobytu w wodzie został uratowany przez angielską łódź ratunkową. Zginął podczas nocnego lotu bojowego z bazy RAF Lindholme, na samolocie „Wellington” - X9764, z zadaniem bombardowania celów na terytorium Niemiec. Zestrzelony przez niemieckiego myśliwca i spadł koło wsi Geetbetz w Belgii. Pochowany w Belgii, we wspólnym grobie, na brytyjskim cmentarzu wojskowym w Louvain – Heverlee.

784442

Astel Józef

10.03.1905

+ ???

plut. / LAC

Obsługa balonów

W 1948 r. wrócił do Polski.

792784

Astramowicz Teofan

03.06.1920

† 29.09.1941 21

szer. / Sgt

Strzelec pokładowy

18 OTU

Zginął w czasie powrotu z treningowego przelotu nawigacyjnego. Samolot „Wellington” - R3216, podszedł zbyt wysoko do lądowania na lotnisku Bramcote, przepadł, rozbił się i spłonąl. W płomieniach zginął pilot i strzelec (obaj z RAF’u), oraz z polskiej załogi: por.naw. Zygfryd Stępień, ppor.pil. Stanisław Cupryk, por.obs.pilot-uczeń Jan Jozepajt, kpr. r-op. Jan Księżyc i st.szer.strz. Teofan Astramowicz. Uratował się tylko ciężko ranny kpr.strz. Marian Ziętkiewicz. W akcji ratunkowej wyróżnił się por. Kazimierz Zygmunt Wieliczko. Pochowany w Wielkiej Brytanii, w Nuneaton Warwickshire (103/H).

783066

Atanowski Franciszek

10.01.1900

+ ???

sierż. / Sgt

Bez specjalności

Przeniesiony do wojsk lądowych.

P-1147

Ateński Stanisław VM 9538

01.04.1914

+ 21.03.1996 82

kpt. / F/T.

Obserwator

301 DB

Urodzony w Warszawie. Absolwent XI Promocji SPL. Po jej ukończeniu w 1938 r. przydzielony do 5 PL w Lidzie, do 51 Eskadry Liniowej. Podczas kampani wrześniowej w 1939 r. wykonal kilka lotów rozpoznawczych i bombardierskich. 18 września ewakuował się wraz z pododziałami na Łotwę, skąd przez Szwecję przedostał się do Francji, do bazy lotniczej w Lyonie. W Wielkiej Brytanii po przeszkoleniu w AONS w roku 1941 r. skierowany do 301 DB. W dniu 03.07.1942 r. odbywał lot bojowy na bombardowanie Bremy, z bazy RAF Hemswell. Samolot „Wellington” - Z1314 został zestrzelony przez niemieckiego myśliwca i spadł koło Börger w Niemczech. Do niewoli dostali się: S. Ateński, M. Brzozowski, M. Benoit i S. Kowalczyk. Zginął jedynie st.sierż. Stanisław Kędzierski. Kpt. Ateński po wyzwoleniu z niewoli powrócił do Polski. Zmarł w Polsce, w Gdańsku.

729127

Auerbach Witold

10.02.1923

???

st.szer. / AC2

Bez specjalności

W 1948 r. wrócił do Polski.

704100

Augustyn Włodzimierz

19.08.1921

† 27.08.1944 23

kpr. / Sgt

Nawigator

1586 ESP

zdjęcie

Zginął podczas specjalnego lotu bojowego z bazy RAF Brindisi do Krakowa, na samolocie „Halifax” - JN895. Podczas przelotu nad Węgrami samolot został prawdopodobnie zestrzelony przez nocnego myśliwca i spadł w płomieniach w miejscowości Lajosmizse. Pchowany na Węgrzech, na brytyjskim cmentarzu wojskowym w Solymar (4/D).

706882

Augustyniak Franciszek

30.11.1923

****

kpr. / LAC

Bez specjalności

W 1980 r. mieszkał w Belgii, w Humbeck.

708969

Augustyniak Michał

15.08.1923

???

szer. / AC1

Bez specjalności

W 1948 r. wyjechał do Francji.

780755

Augustynowicz Michał

02.05.1908

+ ???

st.majst. / F/Sgt

Mechanik pokładowy

W 1948 r. wrócił do Polski.

704028

Augustynowicz Władysław

28.03.1921

****

kpr. / LAC

Mechanik

315 DM

W 1946 r. wstąpił do lotnictwa w Pakistanie (Pakistan A.F.). W 1980 r. mieszkał w USA, w Nowym Yorku.

706733

Auksztukais Zygmunt

10.06.1907

???

st.szer. / LAC

Mechanik

W 1980 r. mieszkał w Wielkiej Brytanii, w Barking – Essex.

784934

Awdziejew Jan Stanisław

20.06.1920

???

sierż. / W/O

Pilot

304 DB

Urodzony we Lwowie. Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy, którą ukończył kursem przyspieszonym w Krośnie w 1939 r. jako mechanik samolotowy. W czasie kampanii wrześniowej ewakuowany do Rumunii, następnie do Francji, a po upadku Francji w 1940 r. do Angli. Po przeszkoleniu pełnił służbę w różnych jednostkach bojowych w personelu naziemnym. W 1944 r. po ukonczeniu kursu pilotażu i po przebyciu dalszego wyszkolenia w OTU dostaje przdział jako pilot do 304 DB. W 1945 r. przeniesiony na stację RAF’u w Hucknall, na kurs instruktorów pilotażu. W 1948 r. wyjechał do Brazylii. Brak dalszych informacji.

709944

Awgucewicz Józef

18.11.1894

+ ???

sierż / LAC

Kucharz

Mieszkał w Nowym Yorku w USA.

705784

Awtuch Bernard

08.08.1924

+ 00.03.2002 77

st.szer. / LAC

Strzelec pokładowy

Zmarł w Wielkiej Brytanii, w Hampshire.

794598

Axilrod Eric Morton

22.03.1920

+ 06.12.2006 86

st.szer. / LAC

Rusznikarz

Zmarł w USA, w Saint Petersburg - North Carolina (obywatel USA).

708676

Azjan Narcyz

05.09.1925

???

st.szer. / AC2

Bez specjalności

Brak dalszych informacji.


B

Aby przeczytać całą książkę, odwiedź www.legimi.com