Język Niemiecki w Pracy - Formuły Konwersacyjne - Edyta Pawlik - ebook
Wydawca: EPROFESS Kategoria: Języki obce Język: polski Rok wydania: 2012

Język Niemiecki w Pracy - Formuły Konwersacyjne ebook

Edyta Pawlik

4 (1)

Ebooka przeczytasz na:

Kindlu MOBI
e-czytniku EPUB
tablecie EPUB
smartfonie EPUB
komputerze PDF
Czytaj w chmurze®
w aplikacjach Legimi.
Dlaczego warto?
Zabezpieczenie: watermark Przeczytaj fragment ebooka

Opis ebooka Język Niemiecki w Pracy - Formuły Konwersacyjne - Edyta Pawlik

Niniejsza publikacja zawiera najważniejsze słownictwo oraz formuły konwersacyjne w języku niemieckim używane w pracy. Jest to idealna pomoc do opanowania języka w krótkim czasie.

Adresowana jest do wszystkich, którzy w pracy na co dzień używają języka niemieckiego. Przeznaczona dla pragnących poznać i pogłębić swój zasób słownictwa, min. w zakresie prowadzenia rozmów telefonicznych, organizowania spotkań, ustalania terminów, prowadzenia korespondencji handlowej.

Książka zawiera również przykłady ogłoszenia o pracę, CV, listu motywacyjnego oraz słownictwo przydatne podczas podróży służbowych.

Opinie o ebooku Język Niemiecki w Pracy - Formuły Konwersacyjne - Edyta Pawlik

Fragment ebooka Język Niemiecki w Pracy - Formuły Konwersacyjne - Edyta Pawlik

OD AUTORKI

Niniejsza publikacja zawiera najważniejsze słownictwo oraz formuły konwersacyjne w języku niemieckim używane w pracy. Jest to idealna pomoc do opanowania języka w krótkim czasie.

Adresowana jest do wszystkich, którzy w pracy na co dzień używają języka niemieckiego. Przeznaczona dla pragnących poznać i pogłębić swój zasób słownictwa, min. w zakresie prowadzenia rozmów telefonicznych, organizowania spotkań, ustalania terminów, prowadzenia korespondencji handlowej.

Książka zawiera również przykłady ogłoszenia o pracę, CV, listu motywacyjnego oraz słownictwo przydatne podczas podróży służbowych.

‘’Mało która książka posiada tyle przydatnych zwrotów i wyrazów potrzebnych w pracy. Tu znalazłam wszystko to, co wymagane jest ode mnie na moim stanowisku.’’

Małgorzata Zień, Project Manager


1. Szukanie pracy, ogłoszenia o pracę.

RZECZOWNIKI :


Anlage, die (-n) - załącznik

Anzeige, die (-n) - ogłoszenie

Arbeit, die (-en) - praca

Arbeitsamt, das (Arbeitsämter) - urząd pracy

Arbeitsangebot, das (-e) - oferta pracy

Arbeitsplatz, der (Arbeitsplätze) - miejsce pracy

Arbeitssuche, die - szukanie pracy

Ausbildung, die - wykształcenie

Bewerber, der - ubiegający się o pracę

Bewerberin, die - osoba ubiegająca się o pracę (rodz. żeń.)

Bewerbung, die (-en) - ubieganie się o pracę, podanie o pracę

Bewerbungsunterlagen, die l.mn. - dokumenty związane z ubieganiem się o pracę

das Schwarze Brett - tablica informacyjna

Foto, das (-s) - zdjęcie

Stellenangebot, das (-e) - oferta miejsca pracy

Stellenanzeige, die (-n) - ogłoszenie o miejscu pracy

Stellensuche, die - szukanie miejsca pracy

Vorstellungsgespräch, das (-e) - rozmowa kwalifikacyjna

Zeitschrift, die (-en) - czasopismo

Zeitung, die (-en) - gazeta

Zeugnis, das - świadectwo


CZASOWNIKI:


arbeiten - pracować

erwarten - oczekiwać

sich bewerben - ubiegać się

suchen - szukać

zusenden - przesłać

zuschicken - przesłać


PRZYMIOTNIKI:


abgeschlossen - ukończony

ausbaufähig - podstawowa (znajomość języka)

mehrjährig - wieloletni

qualifiziert - wykwalifikowany


ZWROTY:


nach der Arbeit suchen - szukać pracy

sich um eine Stelle bewerben - ubiegać się o stanowisko pracy


PRZYKŁADOWE OGŁOSZENIA O PRACĘ

z perspektywy pracodawcy


ACX GmbH


ACX ist einer der bekanntesten Produzenten von Kleingebäcken in Deutschland. Sie werden landesweit verkauft.

Für unsere Firma mit Sitz in Berlin suchen wir einen qualifizierten Konditor bzw. eine qualifizierte Konditorin.

Sie sind nicht älter als 40 Jahre alt und können geschmackvolle Kleingebäcke backen. Sie arbeiten gerne in einem Team.

Wir bieten gute Arbeitsbedingungen und ein attraktives Einkommen an.

Ihre ausführlichen Bewerbungsunterlagen senden Sie bis zum 30.11.2011 an:


ACX GmbH
Kurzstrasse 10
D-13088 Berlin


TŁUMACZENIE:

ACX GmbH

( nazwa firmy, GmbH – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)


ACX jest jednym z najbardziej znanych producentów ciasteczek w Niemczech. Są one sprzedawane na obszarze całego kraju.

Dla naszej firmy z siedzibą w Berlinie poszukujemy wykwalifikowanego cukiernika.

Nie ukończyłeś 40 lat i umiesz piec smaczne ciasteczka. Pracujesz chętnie w grupie.

Oferujemy dobre warunki pracy i atrakcyjne dochody.

Szczegółowe dokumenty aplikacyjne proszę przesyłać na adres :


ACX GmbH
Kurzstrasse 10
D-13088 Berlin
do 30.11.2011PRZYKŁADOWE OGŁOSZENIA O PRACĘ

z perspektywy osoby poszukującej pracy


Studentin sucht die Arbeit!


24-jährige Studentin sucht einen Job als Babysitter. Ich habe guten Kontakt zu den Kindern und eine große Erfahrung im Umgang mit ihnen.

Ich kann nachmittags arbeiten.

Meine Telefonnummer: 65123478


TŁUMACZENIE:


Studentka szuka pracy!


24-letnia studentka szuka pracy jako niania. Mam dobry kontakt z dziećmi i duże doświadczenie w obchodzeniu się z nimi.

Mogę pracować popołudniami.

Mój numer telefonu: *******


2. Dane personalne.

RZECZOWNIKI I PRZYMIOTNIKI :


Adresse, die - adres

Alter, das - wiek

Anschrift, die - adres

Ausbildung, die - wykształcenie:

- Schüler, der / Schülerin, die - uczeń / uczennica
- Student, der / Studentin, die - student/ studentka
- die mittlere Reife - wykształcenie podstawowe
- Hochschulreife, die - wykształcenie średnie
- Universitätsausbildung, die - wykształcenie wyższe

Ausländer, der - cudzoziemiec

Ausländerin, die - cudzoziemka

Beruf, der (-e) - zawód

E – Mail, die - adres e-mail


FAMILIENSTAND, der - stan cywilny

Junggeselle, der - kawaler

Junggesellin, die - panna

Fräulein, das - panna

Witwe, die - wdowa

Witwer, der - wdowiec

ledig - stanu wolnego

verheiratet- żonaty, zamężna

geschieden - rozwiedziony/a

verwitwet - owdowiały


Fremdsprache, die (-n) - język obcy

Fremdsprachenkenntnisse - znajomość języków obcych

Geburtsdatum, das - data urodzenia

Geburtsort, der - miejsce urodzenia


Geschlecht , das - płeć

weiblich - żeński

Herr ,der - pan

männlich - męski

Frau, die - pani


Hausnummer, die - numer domu

Hobby, das - hobby

Muttersprache, die - język ojczysty

Nachname ,der - nazwisko

Nationalität, die - narodowość

Aby przeczytać całą książkę, odwiedź www.legimi.com