Wydawca: Wiedza i Praktyka Kategoria: Specjalistyczne Język: polski

Harmonogramy czasu pracy ebook

Monika Wacikowska

(0)

Ebooka przeczytasz na:

e-czytniku EPUB
tablecie EPUB
smartfonie EPUB
komputerze EPUB
Czytaj w chmurze®
w aplikacjach Legimi.
Dlaczego warto?
Czytaj i słuchaj w chmurze®
w aplikacjach Legimi.
Dlaczego warto?
Zabezpieczenie: watermark Przeczytaj fragment ebooka

Opis ebooka Harmonogramy czasu pracy - Monika Wacikowska

Prawidłowe stworzenie harmonogramu czasu pracy to nie lada wyzwanie. Wie o tym każdy, kto choć raz próbował zastosować się do wszystkich obowiązujących w tej kwestii przepisów. Dużo liczenia i niemal logistycznej pracy sprawia, że stworzenie harmonogramów prawdopodobnie nie jest Państwa ulubionym zadaniem.

Problemów nastręcza chociażby definicja dnia wolnego od pracy – inna zdaniem PIP i inna zdaniem większości prawników. Tylko, że stosując tę uznaną przez inspekcję nie da się stworzyć harmonogramu obejmującego pełny wymiar czasu pracy na dany okres rozliczeniowy – co dla pracodawców jest niekorzystne finansowo. Jest jednak jedno rozwiązanie.

Wraz z wejściem w życie ustawy antykryzysowej pojawił się także problem tworzenia grafików z naruszeniem doby pracowniczej. Niestety fakt, że przepisy pozwalają tymczasowo na nieprzestrzeganie przepisów o dobie pracowniczej nie oznacza, że panuje w tej kwestii "wolna amerykanka". Pewnych zasad wciąż trzeba przestrzegać. Jak więc stworzyć prawidłowy harmonogram na podstawie ustawy antykryzysowej?

Dlaczego prawidłowe stworzenie harmonogramu jest tak ważne?

Harmonogram czasu pracy to nic innego jak plan obrazujący czas pracy podwładnego (i inne okresy pozostawania przez niego w dyspozycji pracodawcy), a także czas wolny od pracy.

Jest więc planem tworzonym nie tylko w interesie pracownika ale także i Twojej firmy!

Z jego treści można się dowiedzieć nie tylko, na jakie dni i godziny pracownik ma wyznaczoną pracę, ale również np. kiedy dyżuruje (jeśli w Twoim zakładzie takie dyżury są przewidziane) albo kiedy ma czas wolny od pracy.

Harmonogram odgrywa zatem bardzo ważną rolę, jeśli chodzi o organizację pracy w Twoim zakładzie, określa dni i godziny pracy poszczególnych pracowników, a także czas innych aktywności (i nieaktywności), ważnych z punktu widzenia planowania czasu pracy. Jest on zatem swoistego rodzaju planem tworzonym nie tylko w interesie pracownika, ale również Twojej firmy.

Harmonogram czasu pracy określa, które dni i godziny pracownik ma poświęcić na wykonywanie zadań wynikających z obowiązującej go umowy o pracę. Jest więc gwarancją, że jeśli nie wystąpią żadne nieprzewidziane okoliczności, pracownik w terminach określonych w takim harmonogramie będzie świadczył umówioną pracę.

Zagadnienie tworzenia harmonogramów czasu pracy omówiliśmy w 5 kolejnych działach tematycznych:

 1. Po co, jak i dla kogo tworzyć harmonogram czasu pracy?
 2. Niezbędne elementy harmonogramu czasu pracy
 3. Zasady tworzenia harmonogramów
 4. Harmonogram w ustawie antykryzysowej
 5. Harmonogramy w praktyce

Masz jeszcze wątpliwości?
Oto przykłady zagadnień omówionych w publikacji:

 • Czy harmonogram i rozkład czasu pracy jest tym samym?
 • Czy grafik trzeba tworzyć w porozumieniu ze związkami zawodowymi?
 • Kto ustala harmonogram?
 • Dla których pracowników można nie tworzyć harmonogramu?
 • Co należy zawrzeć w harmonogramie?
 • Co to jest dzień wolny od pracy?
 • Czy haromonogram musi być stworzony na cały okres rozliczeniowy?
 • Kiedy można modyfikować harmonogram?
 • Czy wniosek pracownika usprawiedliwia modyfikację harmonogramu?
 • Czy rekompensata nadgodzin uzasadnia zmianę harmonogramu?
 • Jak należy przechowywać harmonogram?
 • Jakich zasad należy przestrzegać tworząc harmonogram z naruszeniem doby pracowniczej na podstawie ustawy antykryzysowej?

Nie zwlekaj!

Zdobądź praktyczne przykłady harmonogramów! Zamów publikację „Harmonogramy czasu pracy”.

Opinie o ebooku Harmonogramy czasu pracy - Monika Wacikowska

Fragment ebooka Harmonogramy czasu pracy - Monika Wacikowska


www.KadryOnline.pl

Harmonogram czasu pracy

Wiedza i Praktyka

Warszawa 2009


Autor Monika Wacikowska 
prawnik w Głównym Inspektoracie Pracy w latach 2005–2008; obecnie wspólnik spółki doradczej Przyjazne Kadry sp.j.
Wydawca Katarzyna Sénat
Redaktor Monika Załuska
Korekta Zespół


ISBN 978-83-7572-453-0


Copyright © by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o.


 Warszawa 2009Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o.

 03-918 Warszawa, ul. Łotewska 9a,


 www.wip.pl tel. 0 22 518 29 29, faks 0 22 617 60 10

Skład i łamanie

Raster studio 05-071 Sulejówek, ul. Konopnickiej 46, tel. 0 603 59 59 71BBP 441

Konwersja: Nexto Digital Services


 I. Po Co, jak i dla kogo tworzyć harmonogram?Po co harmonogram pracodawcy?

Harmonogram czasu pracy to nic innego jak plan obrazujący czas pracy podwładnego (i inne okresy pozostawania przez niego w dyspozycji pracodawcy), a także czas wolny od pracy.

Z jego treści można się dowiedzieć nie tylko, na jakie dni i godziny pracownik ma wyznaczoną pracę, ale również np. kiedy dyżuruje (jeśli w Twoim zakładzie takie dyżury są przewidziane) albo kiedy ma czas wolny od pracy.

Harmonogram odgrywa zatem bardzo ważną rolę, jeśli chodzi o organizację pracy w Twoim zakładzie, określa dni i godziny pracy poszczególnych pracowników, a także czas innych aktywności (i nieaktywności), ważnych z punktu widzenia planowania czasu pracy. Jest on zatem swoistego rodzaju planem tworzonym nie tylko w interesie pracownika, ale również Twojej firmy.

PAMIĘTAJ!

Harmonogram czasu pracy określa, które dni i godziny pracownik ma poświęcić na wykonywanie zadań wynikających z obowiązującej go umowy o pracę. Jest więc gwarancją, że jeśli nie wystąpią żadne nieprzewidziane okoliczności, pracownik w terminach określonych w takim harmonogramie będzie świadczył umówioną pracę.

Po co pracownikowi harmonogram?

Z kolei zaś harmonogram tworzy się w interesie pracowników. Dzięki niemu bowiem podwładny ma możliwość zaplanowania sobie czasu wolnego, który zgodnie ze stworzonym dla niego harmonogramem nie należy do Twojej dyspozycji. Jest to zatem również gwarancja dla pracownika, że jeśli nie wystąpią żadne szczególne okoliczności, pracownik w terminach nieobjętych harmonogramem czasu pracy będzie mógł swobodnie dysponować swoim czasem i przeznaczyć go na sprawy prywatne, niezwiązane z obowiązkami zawodowymi.

Harmonogram i rozkład czasu pracy to nie to samo! ?

W praktyce często spotykane jest mylenie dwóch odrębnych pojęć: „harmonogram czasu pracy" i „rozkład czasu pracy".

Rozkład czasu pracy to ramowe wskazanie czasu pracy pracowników zatrudnionych w danym zakładzie – w skali doby, tygodnia i okresu rozliczeniowego. Jest to zatem wskazanie reguł towarzyszących opracowywaniu indywidualnych harmonogramów czasu pracy. Określa on w sposób ogólny:

? dni pracy i dni wolne – jeżeli ze względu na organizację czasu pracy takie określenie jest możliwe – np. „pracownicy świadczą pracę od poniedziałku do piątku",

? dni wolne wynikające z zasady 5-dniowego tygodnia pracy – jeśli można określić reguły ich przypadania – np. „dniem wolnym z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy jest sobota",

? godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy na poszczególnych zmianach, np. „praca na pierwszej zmianie przypada w godzinach od 6.00 do 14.00, na drugiej zmianie – w godzinach od 14.00 do 22.00, na trzeciej – od 22.00 do 6.00",

? godziny przerw w pracy.

PRZYKŁAD

ozkład czasu pracy w biurze podatkowym:

1. Praca wykonywana jest od poniedziałku do piątku.

2. Niedziele i święta są dniami wolnymi od pracy.

Aby przeczytać całą książkę, odwiedź www.legimi.com