Wydawca: Wiedza i Praktyka Kategoria: Specjalistyczne Język: polski

Działalność socjalna pracodawcy (2010 r.) ebook

(0)

Ebooka przeczytasz na:

e-czytniku EPUB
tablecie EPUB
smartfonie EPUB
komputerze EPUB
Czytaj w chmurze®
w aplikacjach Legimi.
Dlaczego warto?
Czytaj i słuchaj w chmurze®
w aplikacjach Legimi.
Dlaczego warto?
Zabezpieczenie: watermark Przeczytaj fragment ebooka

Opis ebooka Działalność socjalna pracodawcy (2010 r.) -

Czy masz u siebie zakładowy fundusz świadczeń socjalnych? Chciałbyś wiedzieć wszystko o naliczaniu i korekcie odpisów oraz wydawaniu środków funduszu?
A może wypłacasz świadczenia urlopowe? Czy chcesz znać dobrze zasady ich wypłacania?
Albo może zastanawiasz się nad rozpoczęciem działalności socjalnej lub chcesz z niej zrezygnować?
Jeśli na którekolwiek z powyższych pytań odpowiedziałeś TAK, zapraszam Cię do przeczytania publikacji „Działalność socjalna pracodawcy (2010 r.)”
Rozwiązujemy w niej wszystkie najważniejsze problemy z praktyki kadrowej, dotyczące świadczenia urlopowego oraz zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS).

Z publikacji dowiesz się przede wszystkim:

  • czym różni się działalność socjalna małego i dużego pracodawcy?
  • jak prawidłowo ustalić odpis na ZFŚS i dokonać jego korekty na koniec roku?
  • jak prawidłowo ustalić wysokość świadczenia urlopowego?
  • co można finansować z ZFŚS?
  • jak zrezygnować z działalności socjalnej?
  • jak sporządzać dokumenty związane z działalnością socjalną?

Poza tym, znajdziesz w niej odpowiedzi na mnóstwo dodatkowych pytań z praktyki kadrowej, które wyjaśnią Ci najważniejsze niuanse związane z działalnością socjalną (np. czy ze świadczeń z ZFŚS komornik może prowadzić egzekucję?)

Doradzają Ci najlepsi specjaliści

Możesz w pełni ufać wskazówkom zawartym w publikacji „Działalność socjalna pracodawcy (2010 r.)” i stosować je bez obaw. Zostały one przygotowane przez specjalistów z dziedziny prawa pracy. Konsultantem merytorycznym publikacji jest Monika Frączek – starszy specjalista w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Publikacja została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia.

Opinie o ebooku Działalność socjalna pracodawcy (2010 r.) -

Fragment ebooka Działalność socjalna pracodawcy (2010 r.) -www.KadryOnline.pl

Działalność socjalna pracodawcy (2010 r.)
z uwzględnieniem zmian

Wiedza i Praktyka

Warszawa 2009


Materiał został dobrany spośród porad udzielonych przez specjalistów z zakresu działalności socjalnej pracodawcy.

Konsultacja: Monika Frączek – główny specjalista w Departamencie Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Kierownik Centrum Wydawniczego Beata Rudnicka

Redaktor Szymon Sokolik

Korekta Zespół


ISBN 978-83-7572-125-6


Copyright © by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o.

Warszawa 2009


Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o.

03-918 Warszawa, ul. Łotewska 9a,

www.wip.pl

tel. 0 22 518 29 29, faks 0 22 617 60 10


Skład i łamanie

Raster studio

05-071 Sulejówek, ul. Konopnickiej 46, tel. 0 603 59 59 71


BBP 352

Konwersja: Nexto Digital Services


DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNA PRACODAWCY (2010 R.)


? Czym różni się działalność socjalna małego i dużego pracodawcy?

? Jak poprawnie ustalić odpis na ZFŚS i świadczenie urlopowe?

? Co można finansować z ZFŚS?

? Jak zrezygnować z działalności socjalnej


To tylko przykłady pytań, na które odpowiedzi znajdziesz w tym numerze.


Porady, wzory, zestawienia oraz przykłady z praktyki pomogą Ci rozwiązać problemy dotyczące ZFŚS i świadczenia urlopowego.OGÓLNE ZASADY O DZIAŁALNOŚCI SOCJALNEJ


O tym, jakie masz obowiązki socjalne wobec pracowników, decyduje stan zatrudnienia w dniu 1 stycznia danego roku.


*Uwaga! Jeśli Twoja instytucja należy do sektora finansów publicznych i prowadzi działalność w formie państwowej lub samorządowej jednostki budżetowej, zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej, nie możesz zrezygnować z ZFŚS lub ograniczyć odpisów. Co więcej, masz obowiązek tworzyć fundusz socjalny niezależnie od liczby zatrudnianych pracowników (nawet poniżej 20 pełnych etatów).ŚWIADCZENIE URLOPOWE


*uwaga! W związku z wejściem w życie ustawy o emeryturach pomostowych, zmieniły się nieco wykazy prac wykonywanych w szczególnych warunkach, lub szczególnym charakterze (nowe przepisy zmieniły bowiem art. 5 ust. 3 ustawy o ZFŚS).


W jakim terminie należy wypłacić świadczenie urlopowe?

Świadczenie urlopowe należy wypłać pracownikowi, najpóźniej w ostatnim dniu poprzedzającym rozpoczęcie urlopu.

uwaga! Nie powinieneś czekać na wniosek pracownika o wypłatę świadczenia urlopowego. A zatem, jeżeli pracownik składa wniosek o urlop, z którego wynika, że będzie wypoczywał przez 14 kolejnych dni kalendarzowych, bez czekania na prośbę pracownika, najpóźniej w ostatnim dniu poprzedzającym rozpoczęcie urlopu musisz wypłacić mu świadczenie urlopowe w odpowiedniej dla niego kwocie.


§ Podstawa prawna:

? art. 3 ust. 5a ustawy z 4 marca 1994 r. o ZFŚS (Dz.U. z 1996 r. nr 70, poz. 335 ze zm.).MOŻE BYĆ ŚWIADCZENIE URLOPOWE WYŻSZE, ALE… Świadczenie urlopowe może również przekroczyć kwotę odpisu podstawowego na ZFŚS. Jednakże do tej wysokości jedynie świadczenie urlopowe nie jest wliczane do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, czyli nie odprowadza się od niego składek. Jeśli natomiast chcesz wypłacić pracownikom wyższe świadczenia urlopowe, możesz to zrobić, ale wówczas nadwyżka ponad odpis podstawowy będzie już podlegała oskładkowaniu.

Jak ustalić świadczenie urlopowe dla pracownika zatrudnionego na część roku?


?Jak ustalić wysokość świadczenia urlopowego dla pracownika zatrudnionego od 1 września do 7 grudnia? Czy to świadczenie przysługuje pracownikowi?Świadczenie urlopowe raz w roku dla każdego pracownika

Warunkiem wypłaty świadczenia urlopowego jest korzystanie przez pracownika z urlopu w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Na jego wypłatę nie ma natomiast wpływu okres zatrudnienia u pracodawcy w danym roku kalendarzowym ani to, czy pracownik pozostawał w zatrudnieniu u tego pracodawcy 1 stycznia tego roku.


Wysokość świadczenia zależy od wymiaru zatrudnienia

Należy zatem wypłacać świadczenie urlopowe w wysokości proporcjonalnej do wymiaru etatu, nie zaś do okresu zatrudnienia pracownika w danym roku kalendarzowym. Pracownikowi, który pracuje jedynie przez część roku kalendarzowego w pełnym wymiarze czasu pracy i skorzystał co najmniej z 14 kolejnych dni kalendarzowych urlopu, musisz więc wypłacić świadczenie urlopowe w pełnej wysokości.

§ Podstawa prawna:

? art. 3 ust. 1, ust. 3, ust. 3a, ust. 3b, ust. 4, ust. 5, art. 5 ust. 2, ust. 2a, ust. 3 ustawy z 4 marca 1994 r. o ZFŚS (Dz.U. z 1996 r. nr 70, poz. 335 ze zm.).


Jak ustalić świadczenie urlopowe dla niepełnoetatowca?


? Jakie wypłacić świadczenie urlopowe pracownikowi pracującemu na 1/4 etatu (2 dni w tygodniu)? W jaki sposób oblicza się jego urlop, by była ciągłość 14 dni? W jakiej wysokości przysługuje mu świadczenie?


Proporcjonalnie do wymiaru etatu

Świadczenie urlopowe przysługuje proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy pracownika.


PRZYKŁAD (W 2010 R.)

Pracownikowi zatrudnionemu na 1/2 etatu w normalnych warunkach można wypłacić maksymalnie 523,92 zł.

Aby przeczytać całą książkę, odwiedź www.legimi.com