Wydawca: Wiedza i Praktyka Kategoria: Specjalistyczne Język: polski

25 błędów w aktach osobowych. Jak się ich pozbyć? ebook

(0)

Ebooka przeczytasz na:

e-czytniku EPUB
tablecie EPUB
smartfonie EPUB
komputerze EPUB
Czytaj w chmurze®
w aplikacjach Legimi.
Dlaczego warto?
Czytaj i słuchaj w chmurze®
w aplikacjach Legimi.
Dlaczego warto?
Zabezpieczenie: watermark Przeczytaj fragment ebooka

Opis ebooka 25 błędów w aktach osobowych. Jak się ich pozbyć? -

Akta osobowe to swoista „cenzurka” Twojej pracy jako specjalisty ds. personalnych. Inspektor pracy żąda ich okazania w pierwszej kolejności, czasem stojąc jeszcze w progu Twojej firmy. Zwykle bez większego trudu znajduje w nich nieprawidłowości. Dlatego zapoznaj się ze sposobami wyeliminowania najbardziej istotnych lub najczęstszych błędów w prowadzeniu akt osobowych. Niech dzięki raportowi „25 błędów w aktach osobowych. Jak się ich pozbyć??” Twój stres w trakcie wizyty inspektora pracy przerodzi się w, jakże miłe, uczucie ulgi, że w aktach osobowych jest wszystko w porządku.

Jeżeli zastanawiasz się:

  • Czy błędem jest, gdy nie założysz nowej teczki dla osoby, która kiedyś była pracownikiem Twojej firmy i ponownie do niej wraca?
  • Co zawierają prawidłowe wzory kwestionariuszy osobowych?
  • Dlaczego ryzykujesz, nie posiadając pisemnego upoważnienia do zajmowania się dokumentacją pracowniczą?
  • Jak może wyglądać prawidłowo sporządzona informacja o warunkach zatrudnienia?

Skorzystaj z raportu „25 błędów w aktach osobowych. Jak się ich pozbyć??” i przekonaj się, z jaką łatwością znajdziesz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania.

Wszystko pod ręką!

Raport został opracowany tak, abyś mógł jak najszybciej znaleźć interesujące Cię informacje. Opisy błędów zostały podzielone na grupy błędów dotyczących zakładania, prowadzenia i przechowywania akt osobowych oraz grupy błędów dotyczących każdej z trzech części akt osobowych.
W opisie błędu znajdziesz dokładne wskazówki, jak usunąć błąd, a także praktyczne rady wyjaśniające wątpliwe sytuacje, przykłady z życia wzięte oraz podstawy prawne.
Aby jak najbardziej ułatwić Ci prowadzenie akt osobowych w 100% zgodnie z prawem, w raporcie zamieszczone zostały:

  • wzory najważniejszych dokumentów,
  • szczegółowy wykaz dokumentów z podziałem na poszczególne części akt osobowych,
  • a także praktyczna lista kontrolna, która pomoże Ci uzyskać pewność, że nie musisz obawiać się kontroli inspektora pracy.

Doradzają Ci specjaliści

Możesz być pewny, że prezentowane w praktycznym raporcie „25 błędów w aktach osobowych. Jak się ich pozbyć??” wskazówki, porady oraz przykłady pozwolą Ci bezbłędnie prowadzić akta osobowe pracowników, ponieważ materiały zamieszczone w raporcie zostały starannie dobrane przez specjalistów z dziedziny polityki personalnej.

Opinie o ebooku 25 błędów w aktach osobowych. Jak się ich pozbyć? -

Fragment ebooka 25 błędów w aktach osobowych. Jak się ich pozbyć? -

WSTĘP
Akta osobowe pracowników to swoista cenzurka Twojej pracy jako specjalisty ds. personalnych. Inspektor pracy żąda ich okazania w pierwszej kolejności, czasem stojąc jeszcze w progu Twojej firmy. Zwykle bez większego trudu znajduje w nich nieprawidłowości. Może Cię to zdziwi, ale zazwyczaj kontrole dokumentów zawartych w aktach osobowych są naprawdę bardzo drobiazgowe. Dlatego zapoznaj się ze sposobami wyeliminowania najbardziej istotnych lub najczęściej spotykanych błędów związanych z prowadzeniem akt osobowych. Dzięki tym poradom przestaniesz się bać wizyty inspektora pracy w swojej firmie.


Koniecznie przeczytaj!

Czy niezałożenie nowej teczki dla osoby, która kiedyś była pracownikiem

Twojej firmy i ponownie do niej wraca, jest błędem?

Co zrobić, aby inspektor pracy nie zarzucił Ci, że korzystasz ze starych druków kwestionariuszy osobowych? Dlaczego ryzykujesz, nie posiadając pisemnego upoważnienia do zajmowania się dokumentacją pracowniczą?


BŁĘDY DOTYCZĄCE ZAKŁADANIA, PROWADZENIA I PRZECHOWYWANIA AKT OSOBOWYCH


 BŁĄD 1

Zbiorcza teczka (koszulka) na wszystkie lub niektóre dokumenty pracowników

 Jak usunąć błąd? Akta osobowe powinieneś założyć i prowadzić osobno dla każdego pracow nika (art. 94 pkt 9a kp). Dlatego zaprowadź oddzielne teczki (segregatory) dla poszczególnych pracowników.?Kadrowa zastanawia się, czy może prowadzić jedną teczkę personalną dla wszystkich czterech pracowników magazynu, np. z tego powodu, że wszyscy podpisali jedną umowę o wspólnej odpowiedzialności materialnej.

NIE. Paragraf 6 rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej stanowi, że akta osobowe prowadzi się oddzielnie dla każdego pracownika. Nie ma możliwości prowadzenia akt zbiorowych. Umowa o wspólnej odpowiedzialności materialnej powinna być sporządzona  w tylu egzemplarzach, aby możliwe było przekazanie po jednym z nich każdemu pracownikowi i włączenie po jednym egzemplarzu do akt osobowych każdego z pracowników, którego umowa dotyczy.


PRAKTYCZNA RADA

Poprzednią teczkę możesz wykorzystać przy ponownym zatrudnieniu tego samego pracownika.


? Pan Andrzej był zatrudniony w firmie „Delta" sp. z o.o. przez dwa i pół roku na czas określony. Po upływie tego terminu pracownik znalazł pracę u innego pracodawcy. Obecnie w firmie „Delta" przeprowadzana jest rekrutacja i wszystko wskazuje na to, że pan Andrzej znów zostanie zatrudniony i to na tym samym stanowisku pracy co poprzednio. Kadrowa zastanawia się, czy może dalej prowadzić teczkę, którą pracownik miał do tej pory, zamiast zakładać nowe akta.

TAK. Przepisy nie określają, co należy robić w takich sytuacjach. Skoro nie ma nakazu założenia i prowadzenia nowej teczki akt osobowych, można poprzestać na tej, która była założona

przy poprzednim zatrudnieniu. Należy zgromadzić w niej dokumentację związaną z ponownym zatrudnieniem, w szczególności nowe zaświadczenie lekarskie o zdolności pracownika do wykonywania pracy na danym stanowisku, nowe świadectwa pracy, aktualną umowę o pracę oraz zaświadczenie o przebytym wstępnym szkoleniu bhp.

§ Podstawa prawna: 

? art. 94 pkt 9a kp, 

? rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. z 1996 r. Nr 62, poz. 286 ze zm.), zwane dalej rozporządzeniem.


BŁĄD 2

Brak podziału akt na trzy części

Jak usunąć błąd? Akta osobowe każdego pracownika powinny składać się z trzech części: A, B i C. Części te muszą być wyraźnie od siebie oddzielone:

1) w części A – masz obowiązek gromadzić dokumenty związane z ubieganiem się kandydata o zatrudnienie,

2) w części B – musisz gromadzić dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia pracownika,

3) w części C – powinieneś gromadzić dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia (§ 6 ust. 1 i 2 rozporządzenia).

Wykaz dokumentów, które masz obowiązek przechowywać w poszczególnych częściach akt osobowych, znajdziesz na stronach 29–32.


BŁĄD 3

Dokumenty umieszczone w niewłaściwych częściach akt

Jak usunąć błąd? Wykaz dokumentów przechowywanych w częściach A, B i C akt osobowych pozwoli Ci łatwo wykryć i usunąć błędy w ich rozmieszczeniu. Zwróć np. uwagę, aby do części A nie wkładać zaświadczenia o odbyciu przez pracownika wstępnego szkolenia bhp i instruktażu stanowiskowego. W tej części nie powinieneś też przechowywać potwierdzenia zapoznania się przez pracownika z treścią regulaminu pracy oraz otrzymania pisemnej informacji o warunkach zatrudnienia, o której mowa w art. 29 § 3 kp. Wymienione dokumenty powinny znaleźć się w części B akt osobowych.

BŁĄD 4

Zgromadzone w aktach oryginały dokumentów

Jak usunąć błąd? W aktach osobowych pracownika możesz przechowywać wyłącznie odpisy lub kopie dokumentów dostarczanych przez pracownika, nigdy oryginały! Wszystkie przedstawiane przez pracownika dokumenty stanowią własność pracownika, dlatego możesz żądać od niego przedłożenia oryginałów dokumentów tylko do wglądu lub sporządzenia ich odpisów albo kopii (§ 1 ust. 3 rozporządzenia). Natomiast masz oczywiście prawo przechowywać oryginały tych dokumentów, które sam sporządzasz.


BŁĄD 5

Dokumenty wpięte do akt nie po kolei

Jak usunąć błąd? Zgodnie z rozporządzeniem dokumenty znajdujące się w poszczególnych częściach akt osobowych powinieneś ułożyć w porządku chronologicznym – od najstarszego w głębi akt do najnowszego na wierzchu.


BŁĄD 6

Brak numeracji na dokumentach

Jak usunąć błąd? Masz obowiązek oznaczyć kolejnymi numerami wszystkie dokumenty przechowywane w ramach każdej części akt osobowych.


BŁĄD 7

Brak spisów treści dla poszczególnych części akt

Aby przeczytać całą książkę, odwiedź www.legimi.com